This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (844.83 KB)

Icon
Name
3142.epub
Size
113.52 KB
Format
Unknown
Description
Version of the work for e-book readers in the EPUB format
 Download file
Icon
Name
3142.html
Size
196.26 KB
Format
HTML
Description
Version of the work for web browsers
 Download file  Preview
 File Preview  
Icon
Name
3142.mobi
Size
214.95 KB
Format
Unknown
Description
Version of the work for e-book readers in the Mobipocket format
 Download file
Icon
Name
3142.txt
Size
146.61 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text with all tags and formatting information removed
 Download file  Preview
 File Preview  
Antaŭparolo al la reta versio Estante 23-jarulo, mi verkis en septembro 1989 malgrandan Esperanto-romanon. Mi dissendis ĝin al kelkaj konataj esperantistoj kaj Esperanto-eldonejoj kaj ricevis abundon da afablaj reagoj. Herbert Mayer, la estro de la tiutempe ankoraŭ sufiĉe nova eldonejo "Pro Esperanto", deklaris sin preta eldoni la verkon, tamen preferante ŝanĝi ĝian originan titolon "Inter aliuloj" al "Fajron sentas mi interne". La libro aperis en aŭgusto 1990 kaj tuj trovis sufiĉe grandan resonon inter la esperantistaro, pri kio atestas ankaŭ recenzoj en ĉirkaŭ 10 Esperanto-gazetoj (i.a. Esperanto, La Gazeto, Bulgara Esperantisto, Koncize, La eta gazeto, Hungara Vivo, Esperanto in Baden-Wuerttemberg). Eltiraĵoj aperis en Kontakto kaj la legolibro "Ek al leg'". La aŭtoron atingis pluraj centoj da opiniesprimoj de legantoj el pli ol 20 landoj. Tamen intertempe la romaneto certagrade forgesiĝis kaj malbone vendiĝas. Kun la permeso de la eldonisto Herbert Mayer mi nun aperigas ĝin en la r . . .
Icon
Name
3142.xml
Size
173.48 KB
Format
XML
Description
Version of the work in the original source TEI XML file
 Download file