This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (7.45 MB)

Icon
Name
3010.epub
Size
607.39 KB
Format
Unknown
Description
Version of the work for e-book readers in the EPUB format
 Download file
Icon
Name
3010.html
Size
1.67 MB
Format
HTML
Description
Version of the work for web browsers
 Download file  Preview
 File Preview  
Icon
Name
3010.mobi
Size
2.43 MB
Format
Unknown
Description
Version of the work for e-book readers in the Mobipocket format
 Download file
Icon
Name
3010.txt
Size
1.28 MB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text with all tags and formatting information removed
 Download file  Preview
 File Preview  
ÚVOD Velká doba žádá velké lidi. Jsou nepoznaní hrdinové, skromní, bez slávy a historie Napoleona. Rozbor jejich povahy zastínil by slávu Alexandra Macedonského. Dnes můžete potkat v pražských ulicích ošumělého muže, který sám ani neví, co vlastně znamená v historii nové velké doby. Jde skromně svou cestou, neobtěžuje nikoho, a není též obtěžován žurnalisty, kteří by ho prosili o interview. Kdybyste se ho otázali, jak se jmenuje, odpověděl by vám prostince a skromně: „Já jsem Švejk…“ A tento tichý, skromný, ošumělý muž jest opravdu ten starý dobrý voják Švejk, hrdinný, statečný, který kdysi za Rakouska byl v ústech všech občanů Českého království a jehož sláva nezapadne ani v republice. Mám velice rád tohoto dobrého vojáka Švejka, a podávaje jeho osudy za světové války, jsem přesvědčen, že vy všichni budete sympatizovat s tím skromným, nepoznaným hrdinou. On nezapálil chrám bohyně v Efesu, jako to udělal ten hlupák Herostrates, aby se dostal do novin a školních čítanek. A to stačí. Aut . . .
Icon
Name
3010.xml
Size
1.47 MB
Format
XML
Description
Version of the work in the original source TEI XML file
 Download file