This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (1.19 MB)

Icon
Name
header2452.xml
Size
4.96 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
svejk.txt
Size
1.18 MB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
1 ZAS�HNUT� DOBR�HO VOJ�KA �VEJKA DO SV�TOV� V�LKY "Tak n�m zabili Ferdinanda," �ekla posluhova�ka panu �vejkovi, kter� opustiv p�ed l�ty vojenskou slu�bu, kdy� byl definitivn� prohl�en vojenskou l�ka�skou komis� za blba, �ivil se prodejem ps�, o�kliv�ch ne�istokrevn�ch oblud, kter�m pad�lal rodokmeny. Krom� tohoto zam�stn�n� byl sti�en revmatismem a mazal si pr�v� kolena opodeldokem. "Ker�ho Ferdinanda, pan� M�llerov�?" ot�zal se �vejk, nep�est�vaje si mas�rovat kolena, "j� zn�m dva Ferdinandy. Jednoho, ten je sluhou u drogisty Pr��i a vypil mu tam jednou omylem l�hev n�jak�ho maz�n� na vlasy, a potom zn�m je�t� Ferdinanda Koko�ku, co sb�r� ty ps� hov�nka. Vobou nen� ��dn� �koda." "Ale, milostpane, pana arciv�vodu Ferdinanda, toho z Konopi�t�, toho tlust�ho, n�bo�n�ho." "Je��marj�," vyk�ikl �vejk, "to je dobr�. A kde se mu to, panu arciv�vodovi, stalo?" "Pr�skli ho v Sarajevu, milostpane, z revolveru, v�d�. Jel tam s tou svou arcikn�nou v automobilu." . . .