This item is
Publicly Available
and licensed under:
Creative Commons - Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (95.23 KB)

Icon
Name
header1402.xml
Size
5.9 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
peredur-1402.txt
Size
89.33 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
PEREDUR 011701$EFRA6C IARLL BIOED IARLLAETH YN 011002Y GOGLED A SEITH MEIB OED IDA6 011703AC NYT OE GYFOETH YN BENHAF YD 011704YMBO2THEI EFRA6C NAMYN O T62NEI- 011705MEINT AC YMLADEU A RYUELOED. AC 011706UAL Y MAY MYNYCH Y2 NEB A YM- 011707GANLYNO A RYUEL EF A LAS. AC EF AY 011708CHWEMEIB AR SEITHUET MAB IDA6 011709PEREDUR Y GEL6IT. A IEUHAF OED 011710H6NN6 OY SEITHMEIB NYD OED OET 011711YDA6 UYNET Y RYUEL NAC YMLAD 011712PEI OET EF ALEDIT UAL Y LLAS Y TAT 011713AY URODY2 G62EIC KYMEN YSTRY- 0117146YS OED YN UAM IDA6 MEDYLYA6 011715A 6NAETH AM Y MAB AY GYUOETH. 011716$SEF A GAUAS YN Y CHYGHO2 FO AR 011717MAB Y YNIAL6CH ADIFFEITH6CH AC 011718YMADA6 AR KYUANNED NEB NY 011719DUC YN Y CHETYMDEITHAS NAMYN 011720GWRAGED A MEIBON A DYNYON 011721DID2AHA DIWALA NY ELLYNT AC NY 0117226EDEI UDUNT NAC YMLADEU NA 011723RYUELOED NY LYWASSEI NEB YN Y 011724CLY6EI Y MAB KYM6YLL NA MEIRCH 011725NAC ARUEU RAC DODI Y URYT OHONA6 011726ARNADUNT AC YR FO2EST HIR BEUNYD 011727YD AI Y MAB Y CHWARE AC Y DA . . .