This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (79.49 KB)

Icon
Name
header1400.xml
Size
5.74 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
kulhwch-1400.txt
Size
73.75 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
Date: Wed, 06 Jun 90 12:14 PDT Subject: KULHWCH.OLWEN MAL Y KAVAS KULHWCH OLWEN 045201$KJLYD MAB KYLEDON WLEDIC 045202A UYNNEI WREIC KYN- 045203MWYD AC EF. $SEF G6REIC 045204A FFYN6YS GOLEUDYT MERCH 045205ANLA6D WLEDIC. $GWEDY Y WEST 045206GENTI: MYNET Y WLAD Y G6EDI 045207MALKA6N A GEFFYNT ETIUED. 045208@ CHAFFAEL MAB OHONU TR6Y 045209WETI Y WLAD. @C O2 A6R Y DELIS 045210BEICHOGI: YD AETH HITHEU Y G6YLL- 045211DA6C HEB DYGREDU ANHED. PAN 045212DYUU Y THYMP IDI EF A DYUU 045213Y IA6N B6YLL ITI. $SEF Y DYUU 045214MYNYD OED MEICHAD YN CAD6 045215KENUEIN O UOCH. @ RAC OUYN Y 045216MOCH ENGHI A O2UC Y URENHINES. 045217@ CHYMRYT Y MAB A O2UC Y ME- 045218ICHAD HYT PAN DYUU YR LLYS. 045219$A BYDYDA6 Y MAB A O2UCP6YT. 045220@ GYRRU KULH6CH ARNA6 DY 045221VRTH Y GAFFEL YN RETKYR H6CH. 045222$BONHEDIC HAGEN OED Y MAB. 045223KEUYNDER6 DY ARTHUR OED. @ 045224RODI Y MAB A O2UCP6YD AR UEITH- 045225RIN. @ GWEDY HYNNY KLYUYCHU 045226MAM Y MAB GOLEUDYT MERCH 045227ANLA6D WLEDIC. $SEF A O . . .