This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (588.23 KB)

Icon
Name
croa1984-1102.txt
Size
583.44 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
PRVI DIO Bio je vedar hladan dan u travnju i satovi su otkuca- vali trinaest. Winston Smith, brade ututkane u njedra da izbjegne neugodni vjetar, kliznuo je zyurno kroz sta- klena vrata Stanobloka Pobjeda, premda ne dovoljno brzo da sprijecyi vrtlog hrapave prasyine da ne udje za- jedno s njim. Vezya je zaudarala na kuhani kupus i stare krpene oti- racye. Na jednom kraju vezye, na zidu je bio pribijen pla- kat u boji, prevelik da bude u kucji. Prikazivao je samo golemo lice, syire od metra: lice cyovjeka od oko cyetrdeset pet godina, jakih crnih brkova i cyvrstih, markantnih crta. Winston se uputio prema stubama. Nije bilo smisla da proba lift. Rijetko je radio cyak i u najbolja vremena, a ove se dane elektricyna struja za obdanice obustavljala. Bio je to dio kampanjske sytednje u toku priprema za Tjedan mrzynje. Winston je imao trideset devet godina i prosyirenu venu iznad desnog glezynja, pa se penjao po- lako i putem se nekoliko puta odmarao. N . . .
Icon
Name
header1102.xml
Size
4.79 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file