This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (308.65 KB)

Icon
Name
header0656.xml
Size
5.24 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
poetry-0656.txt
Size
303.41 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
1 <1Has de cantar,>1 <1que che hei de dar zonchos>1 !; <1 has de cantar,>1 <1 que che hei de dar moitos.>1 I 5 << Has de cantar, menin*a gaiteira; has de cantar, que me morro de pena. Canta, menin*a, 10 na veira da fonte; canta, dareiche bolin*os do pote. Canta, menin*a, con brando compa/s, 15 dareiche unha proia da pedra do lar. Papin*as con leite tame/n che darei; sopin*as con vin*o, 20 torrexas con mel. Patacas asadas con sal e vinagre, que saben a noces. iQue ricas que saben! 25 iQue/ feira, rapaza, si cantas faremos...! Festin*a por fora, festin*a por dentro. Canta, si queres, 30 rapaza do demo; canta, si queres; dareiche un mantelo. Canta, si queres, na lengua que eu falo. 35 Dareiche un mantelo. Dareiche un refaixo. Co son da gaitin*a, . . .