This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (83.5 KB)

Icon
Name
header0655.xml
Size
5.8 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
peredur-0655.txt
Size
77.7 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<Z Text: Peredur, from "The Text of the Mabinogion and Other Welsh Tales from"> <Z the Red Book of Hergest," ed. J.G. Evans and Sir John Rhys (Oxford, 1887) > <Z Author: Anonymous> <Z Language: Middle Welsh> <Z Prepared by: Susan Aronstein, Dept. of Celtic, Edinburgh Univ.> <Z (now of Dept. of English, Stanford Univ.) > <Z Notes: Page number correspond to Evans' edition. The Welsh long U > <Z is represented as # > <T RBH> <P 193> Effra#c iarll bioed iarlaeth y gogled. A seith meib a oed ida#. Ac nyt gyuoetheu yn v#yaf yd ymborthei efra#c namyn o t#rneimeint a ryueloed ac ymladeu. Ac mal y mae mynych yr neb a ymkanlyno ac ymladeu a ryueloed ef a las ae ch#e meib. Seithuet mab a oed ida# peredur oed y en# a ieuhaf oed h#nn#. Ac nyt oed oet ida# vynet y ymlad nac y ryvel . pei oet ida# .ef a ladyssit mal y llad#yt y tat ae vrodyr. G#reic ystrywyat kymet oed yn mam ida#. A phryderu a oruc yn ua#r . am y hun mab ae chyfoeth. Sef a gafas yn y chynghor ffo y yn . . .