This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (1003.3 KB)

Icon
Name
header0566.xml
Size
3.83 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
welshbible-0566.txt
Size
999.46 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
YR EFENGYL YN 1OL MATHEW Llinach Iesu Grist (Lc 3.23-38) Dyma restr achau Iesu Grist, Mab Dafydd, mab Abraham. 1 Yr oedd Abraham yn dad i Isaac, Isaac yn dad i Jacob, a 2 Jacob yn dad i Jwda a'i frodyr. Yr oedd Jwda yn dad i Phares 3 a Sara, a Thamar yn fam iddynt; yr oedd Phares yn dad i Hesrom, Hesrom i Aram, Aram i Aminadab, Aminadab i 4 Naason, Naason i Salmon; yr oedd Salmon yn dad i Boas, a 5 Rachab yn fam iddo, Boas yn dad i Obed, a Ruth yn fam iddo, Obed yn dad i Jesse, a Jesse yn dad i'r Brenin Dafydd. 6 Yr oedd Dafydd yn dad i Solomon, a gwraig Ureias yn fam iddo, yr oedd Solomon yn dad i Rehoboam, Rehoboam yn dad 7 i Abia, ac Abia'n dad i Asa. Yr oedd Asa'n dad i Jehosaffat, 8 Jehosaffat i Joram, Joram i Useia, Useia i Jotham, Jotham i 9 Ahas, Ahas i Heseceia, Heseceia i Manasse, Manasse i Amon, 10 ac Amon i Joseia. Yr oedd Joseia yn dad i Jechoneia a'i frodyr 11 yng nghyfnod y gaethglud i Fabilon. Ar 1Ol y gaethglud i Fabilon, yr ocdd Jechoneia yn da . . .