This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (101.29 KB)

Icon
Name
header0505.xml
Size
6.85 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
pelb_505.txt
Size
11.65 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
APPENDIX, EPISTVLAI. AD MARCELLAM. Magnam humilitati nostrae flduciam scribendi ad uenerationem tuam caritas Christi dedit, quae te fecit humilem corde pietatis et di- nitem operibns benedictionis. talis etenim de sanctis fldei tuae diuitiis fama processit, ut ad nos quoque in louginquo positos penetrauerit et auditu gratiae dei tamquam oleo laetitiae impingnauerit ossa nostra. notum enim factnm est nobis bonum tuum, quoniam illuminauit do- ; minns nnltum sunm super te. segregauit te ab ntero cognationis et tem-ae tnae non regione sed spiritn bonae uolnntatis, ut de terrenis opibus fldelem sibi constituat in caelestibns earum participem, de qui- bus scriptum est: mnlieres sapientes aedificauerunt sibi do- mos. haec autem audientes de tua felicitate caelesti effudimus coram deo corda nostra et in uoce exultationis epulantes diximus: do- minus mortificat et uinificat, deducit ad inferos et redu- cit. dominns diuites panperes facit, humiles excelsos facit, qnoniam calix in manu domini hun . . .
Icon
Name
pele225to50_505.txt
Size
36.26 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
PELE praeter scripturarum testimonia ecclesiae etiam consuetudine edocemur, s qna discimus peculiare illis snbsistere meritum , quarum specialis est consecratio. nam cum uninersa turba credentium paria gratiae dona percipiat et isdem omnes sacramentorum benedictionibns glorientnr, istae proprinm aliqnid prae ceteris habent, cum de illo sancto t in- maculato ecclesiae grege quasi sanctiores purioresque hostiae pro no- luntatis suae meritis a sancto spiritu eliguntur et per summum sacer- dotem Dei offeruntur altario. digna reuera Domino hostia tam pre- tiosi animalis oblatio, et nulla magis ei quam imaginis suae hostia placitnra. de huiusmodi enim Apostolum praecipue dixisse reor: Obsecro autem uos, fratres, per misericordiam Dei nt exhibeatis corpora nestra hostiam uiuentem, sanctam, Deo placentem. possidet ergo uirginitas et quod alii habent et quod alii uon habent , dum et communem et peculiarem obtinet gra- tiam , et proprio , ut ita dixerim , consecrationis p . . .
Icon
Name
peli329to56_505.txt
Size
37.07 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
CXLVIII. AD CELANTIAM. 1. Uetus scripturae celebrata sententia est esse pudorem, quo gloria inuenitur et gratia, et esse rursus pudorem, qui solet parere peccatum. cuius dicti ueritas quamquam satis ad omnium in- telligentiam ipsa sui luceat claritate, mihi tamen nescio quomodo in praesenti causa propius innotuit. prouocatus enim ad scribeu- dum litteris tuis, quae iairis hoe a me obsecrationibus flagitahant. diu, fateor, de responsione dubitaui silentium mihi imperante uerecundia. cui tamen fortissime resistebat et uim faciebat precaia tuarum fidelis ambitio pugnabatque acriter cum haesitatione mea humilitas obsecrautis et magua quadam fidei uiolentia oris elaastra s pulsabat. cumqae sic animum in utroqae nutantem cogitatio diuersa . s libraret, paene pudor exclusit ifficium. sed me illa, quam sup posui, sapientis sententia armauit ad depellendam inutileu uere- cundiam et damnosum silentium resoluendum, cum utique ipsaia scribendi causam tam honestam uiderem esse, tam sanctam, ut pecc . . .
Icon
Name
pelj219to23_505.txt
Size
9.46 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
PELJ. I, EPISTUL Sancti Seueri Piesbyteri ad Clauki am sororem suam de ultimo iudicio Jectis epistolis tuis multo modo per motum affectum lacrimis tenere non potui: nam et gaudio fiebam, quod te secundum Domiui Dei nostri praecepta uiuere ex sermone ipso litteram tuarum poteram agnoscere, et prae desiderio tui non poteram non dolere, quod per summam a te iniuriam alienabar, si litteras non misisses. tali ergo sorore non fruerer? testor autem salutem tuam: persaepe ad uos uenire uolui , sed usque adhuc impeditus sum, obsistente eo qui con- sueuit obsistere. nam et festinabam desiderio meo in tuo aspectu sa- tisfacere, et opus Domini nostri inter nos obiter uidebamur acturi, cum alter alterum consolando , calcata a nobis mole saeculi, uiuer- mus. sed iam ego ueniendi diem tempusque non statuo, quia quoties- cumque statui, implere non potui : Domini opperiar uoluntatem spero- que quod meis uotis et orationibus tuis de nostra nos fructum faciat capere praesentia. Ceterum quo . . .