This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (195.35 KB)

Icon
Name
atrak-0415.txt
Size
437 bytes
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
bsm ALLo ALrhmn ALrhym +1 +(pl;f20v) wfqk ALLO lr$dk wAEAn ely $krk wAclhk wAclh ely ydyk wjelna WAYAk mmn yqwl bALhq wyeml bo wy#==ro wyhtml mA fyo wLA ykwn h&o fyo ALwcf Lo wALmerf? bo dwn ALh= eLyo wALAnqvAe ILyo wk$f ALqnAe fyo +* WIYcALo ILy UoLo wALcbr eLy ALmhAf&? fy An lA ycl ILy gyrom wAlt=bt fy thqyqo ldyom +a FIN: ALl:O teAly lm yel:m AlnAs lykwnwA eAlmyn dwn An ykwnwA eAmlyn bl el:mom lyemlwA **** . . .
Icon
Name
header0415.xml
Size
4.77 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
muqaffae-0415.txt
Size
164.12 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A IBN AL-MUQAFFAE> <R CAHABA> <S 1> UM:A BED ACLH ALLO UMYR AL-M-(MN-YN W-ATM: ELY-O AL-NEM? + W-ALBS-O AL-M-EAFA? W-AL-CH:? FIN: UMYR AL-M-(MN-YN HF&-O ALLO + Y-JME ME ELM-O AL-M-SUL? W-AL-ASTMAE KMA KAN WLA? AL-$R: Y-JME-WN + ME JOL-OM AL-EJB W-AL-AST-GNAP W-YST-W=Q L-NFS-O B-AL-HJ:? W-Y-T:X*-OA + ELY REY:?-O FY-MA Y-LVF L-O MN AL-FHC EN UMWR-OM KMA KAN + UWL'K Y-KTF-WN B-AL-DE? W-Y-R@-WN B-DHW@ AL-HJ:? W-AN-QVAE AL-E*R + FY AL-AMTNAE UN Y-JTR' ELY-OM UHD B-RUY UW XBR ME T-SL:V AL-DYAN T-SL:V AL-DYAN <S 2> W-QD ECM ALLO UMYR AL-M-(MN-YN HYN AOLK EDW:-O W-$FY GLYL-O + W-MK:N L-O FY AL-UR@ W-!TA-O MLK-OA W-XZA'N-OA MN UN Y-$GL + NFS-O B-AL-T-MN:E W-AL-T-FY:$ W-AL-T-U=:L W-AL-ATLAD W-UN Y-R@Y + MM:A UWY B-AL-MTAE B-O W-Q@AP HAJ? AL-NFS MN-O W-AKRM ALLO + UMYR AL-M-(MN-YN B-AST-OAN? *LK W-AST-CGAR-O IY:A-O W-*LK MN ABYN + ELAMAT AL-SEAD? W-ANJH AL-AEWAN ELY AL-XYR <S 3> W-QD QC: ALLO EZ: W-JL: ELY-NA MN NBI YWSF BN YEQWB UN:-O LM:A + TM:-T NEM? ALLO ELY-O W-!TA-O AL-MLK W-EL:M-O MN T-UW . . .
Icon
Name
risala-0415.txt
Size
26.04 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A ABDALHAMID> <P RISALA> <S 1> W-KTB EBD AL-HMYD BN YHYY AL-KATB EN MRWAN BN MHM:D ILY ABN-O + EBD ALLO BN MRWAN HYN WJ:O-O L-M-HARB? AL-@H:AK BN QYS AL-$YBANY: + AL-XARJY: <S 2> UM:A BED F-IN: UMYR AL-M-(MN-YN END MA AETZM ELY-O MN T-WJYO-K + ILY EDW: ALLO AL-JLF AL-JAFY AL-AERABY: AL-M-T-SK:E FY HYR? AL-JOAL? + W-&LM L-FTN? W-M-OAWY AL-OLK? W-REAE-O AL:*YN EA=-WA FY UR@ + ALLO FSADA W-ANTOK-WA HRM? AL-ASLAM AST-XFAFA W-BD:L-WA NEM ALLO + KFRA W-AST-HL:-WA DMAP UOL SLM-O JOLA AHB: UN Y-EOD ILY-K FY LVA'F + UMWR-K W-EWAM: $'WN-K W-DXA'L AHWAL-K W-M-CVRF T-NQ:L-K EODA Y-HM:L-K + FY-O UDB-O W-Y-$RE L-K B-O E&?-O W-IN KN-T W-AL-HMD LLO MN + DYN ALLO W-XLAF?-O B-HY= ACVNE-K ALLO L-WLAY? AL-EOD M-XTC:A + L-K B-*LK DWN LHM?-K W-BNY UB-Y-K <S 3> W-LWLA MA UMR ALLO T-EALY B-O DAL:A ELY-O W-T-QD:M-T FY-O AL-HKMAP + !MR-YN B-O MN T-QDYM AL-E&? W-AL-T-*KYR L-UOL AL-M-ERF? W-IN + KAN-WA UWLY SABQ? FY AL-F@L W-XC:YCAP FY AL-ELM L-AETMD UMYR + AL-M-(MN-YN MN-K ELY ACVNAE ALLO IY:A-K W-T-F@YL-O B-MA . . .