This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (1.17 MB)

Icon
Name
cumhuriyet-0387.txt
Size
360.08 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<G CUM> <N 01> <P 01> OTELININ ELEKTRIK, SU VE TELEFONU DA KESILDI. EMEKLI SANDIIGII + TARAFIINDAN OONCEKI GUUN IHTIYATI* HACIZ KARARII ILE KAPATIILAN + X OTELININ ACHIILDIIGIINDAN BU YANA ELEKTRIK, TELEFON MASRAFLAR+ IINIIN OODENMEDIGI VE ITALYAN X FIRMASIINIIN CHESHITLI YERLERE + YIRMI BESH MILYONA YAKIIN BORCHLANDIIGII, DUUN EMEKLI SANDIIGII + ILGILILERI TARAFIINDAN ILERI SUURUULMUUSHTUUR. KASA VE RESEPSIYON+ DAN BASHKA ICHINDE HICH BIR PERSONEL CHALIISHMAYAN VE BORCHLARII + OODENMEDIGI ICHIN TELEFONU ILE ELEKTRIGI DE KESILEN X OTELINDEN, + DUUN BUUTUUN TURISTLER AYRIILMIISHLAR, AYLIIKLARIINII ALAMIIYAN + PERSONEL ISE OTEL KAPIISIINDA BEKLEYEREK GUUNUUNUU GECHIRMISHTIR. + EMEKLI SANDIIGII HUKUK ISHLERI ILGILILERININ VERDIGI BILGIYE + GOORE ITALYAN FIRMASII ANLASHMASIINIIN HICH BIR VECIBESINI + YERINE GETIRMEMISH, BU YUUZDEN DE MALIYE BAKANLIIGIINA ON UUCH + MILYON, EMEKLI SANDIIGIINA ISE DOORT BUCHUK MILYON BORCHLANMIISHTIIR. <P 02> MILLI* BASKETBOL TAKIIMIIMIIZIIN HAZIILLGII BASHLI . . .
Icon
Name
hayat-0387.txt
Size
343.55 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<G HAY> <N 01> <P 01> KA*GIIT FABRIKASIINDAN KA*GIIT VERILMEDIGI ICHIN KAPALII + KALDIIGII ALTII AY HARICH, UUZERINE ALDIIGII YAYIIN + VAZIFESINI ALTII YUUZ HAFTA MUNTAZAMAN IFA ETMISH OLAN HAYAT + MECMUASII, 1956 YIILIINIINA ALTII NISAN GUUNUU HALKIIMIIZIIN + HIZMETINE GIRMISH, ILK CHIIKTIIGII GUUN, TUURK MECMUACIILIIGIINA + VERMISH OLDUGU AVRUPALII CHEHREYI BUGUUNE KADAR BASHARII + ILE DEVAM ETTIRMISHTIR. HAYAT MECMUASII YALNIIZ TUURKIYEDE + EN CHOK SEVILEN EN BUUYUUK MECMUA OLMAKLA KALMIISH + DEGILDIR. <P 02> FOLK DANSLARII GECESI. OTUZ MART CUMARTESI GECESI SHAN + SINEMASIINDA TUURK FOLKLOR KURUMU'NUN TERTIPLEDIGI + ''BU TOPRAGIIN SESI GECESI'' YAPIILDII. GECEDE BESH + AYRII BOOLGENIN MILLI* OYUNLARII OYNANDII, X KENDI SHIRLERINI + CHALIIP OKUDU. BIRLESHMISH MILLETLER FAKIR CHOCUKLARA + YARDIIM TESHKILA*TII ILE BEYNELMILEL TELEVIZYON BIRLIGININ + 1967 ARALIIK AYIINDA PARIS'TE DUUZENLEDIKLERI GALASIINDA + AYNII MILLI* OYUN TOPLULUKLARIIMIIZ BUUYUUK BASHARIILAR + ELDE ELMISTI. TUURK . . .
Icon
Name
hayat2-0387.txt
Size
333.16 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<N 12> <P 1> OOZEL TIYATROLARII, DOLAYIISIIYLE SANATCHIILARI GUUCH + DURUMDA BIIRAKAN. BU GIDISHIN CHESHITLI NEDENLERI VAR. + BASHTA GELEN ANA SORUN, DEVLETIN OOZEL TIYATROLARA YARDIIM + ELNI UZATMAMASII. YASHAYABILMEK, DAHA DOG*RUSU BOG*AZ + TOKLUG*UNA SANAT YAPABILMEK ICHIN CHIIRPIINANLAR, BILETLERDEN + ALIINAN BELEDIYE RUUSUMUNUN BIR SUURE ICHIN KALDIIRIILMASIINII + VE BILET FIYATLARIINIIN UCUZLATIILARAK (SHU ANDA SHAHIIS BASHIINA + YIRMI LIRA) SEYIRCININ ARTIIRIILMASIINII SAVUNUYORLAR. TIYATROLARII ETKILEYEN BIR DIG*ER ETKEN DE, TELEVIZYON. + SHUUPHESIZ, GUUN GUUNE ARTAN TELEVIZYON SEYIRCISI, SINEMANIIN + YANII SIIRA TIYATRONUN DA KORKULU RUUYASII OLMAYA BASHLADII. + HELE ULASHIIM GUUCHLUUKLERI VE KOOTUU HAVA SHARTLARII, ESKI + TIYATRO SEYIRCISINI TELEVIZYONA DAHA CHOK BAG*LADII. <P 2> SOG*UG*A KARSHII SIGORTA SONBAHAR VE KIISH AYLARIINDA, HAVAYA GOORE + GIYINEBILMEK DE BASHLII BASHIINA BIR MESELE OLUYOR. X MODAEVININ + BU UUCH PARCHADAN OLUSHAN TAKIIMII HANIIMLARIIN BU DERDINI + B . . .
Icon
Name
header0387.xml
Size
5.79 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
hurriyet-0387.txt
Size
98.91 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<G HUR> <N 01> <P 01> MECHHUL ATELYELERDE TOPLAMA PARCHALARLA YAPIILAN KALITESIZ + RADYOLAR CHOK KIISA BIR ZAMAN SONRA MUHAKKAK ARIIZA YAPACAK+ TIIR. AYNII SHEKILDE, MUHTELIF YOLLARLA YURD DIISHIINDAN + GETIRILEN CHESHITLI MARKA RADYOLAR DA BIRGUUN ARIIZALANACAKTIIR. + BU TAKDIRDE TAMIRI IMKA*NSIIZDIIR, CUUNKUU PARCHASIINII BULAMAZ+ SIINIIZ. NETICEDE RADYO KULLANIILMAZ HALE GELIR. KALITESIZ VE + PARCHASII BULUNMAYAN RADYO ALARAK PARANIIZII ISRAF ETMEYIN. TUURKIYENIN HER KOOSHESINDE RADYO SERVIS TAMIR ATELYELERI + OOZEL EGITIM GOORMUUSH TEKNISYENLERI VE BOL MIKTARDA YEDEK + PARCHA STOKLARII VARDIIR. RADYO ALIIRKEN DAIMA X TERCIH EDIN. ZIRA BU IMKA*NLARII + SIZE ANCAK X SAGLAR. <P 02> HIIRSIIZ KIIZLAR CIVARDA BIR PARKA GIDEREK PARALARIINII + OODEMEDEN ALDIIKLARII ESHYALARII UUZERLERINDE PROVA ET+ MEYE BASHLAMIISHLAR VE DAHA SONRA X ISIMLI BUUYUUK MAGAZAYA + GITMISHLERDIR. ARKALARIINDAKI SIVIL DETEKTIF, KIIZLAR BU + DUUKKA*NA GIRINCE ONLARII TAKIP ETMISH VE DURUMU BU MAGAZANIIN + DETEKTIF . . .
Icon
Name
zafer-0387.txt
Size
59.08 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<G ZAF> <N 01> <P 01> BUUTUUN BU DIKENLI MESELELERIN CHOOZUUMLENEBILMESI PEK + TABI'IDIR KI SECHIMLERIN NORMAL SHARTLAR ICHINDE YAPIILIIP + YENI MECLISIN TOPLANMASIINA KADAR BUUTUUN MEMLEKETLE SAKIN + BIR HAVANIIN SAGLANMASIINA BAGLII IDI. HARIS BIR POLITIKACII + OLAN X MILLI* PARTISIYLE ISHBIRLIGI HALINDE MEMLEKETI SOSYAL + HUZURSUZLUKLAR HAVASIINA SOKAN POLITIKASIINDA DEVAM ETMESI + HALINDE DURUMUN DAHA DA KARIISHMASIINDAN KORKULMAKTA IDI. + <P 02> IZMIR MUHABIRIMIZIN NAKLETTIGINE GOORE, PAZAR GUUNUU IZMIRDE + OYNANAN VE BIRLIGININ MUUNAKASHALII BIR GOLLE X + YENILDIGI MACHTA, GOLE YAPIILAN ITIRAZ SIIRASIINDA + BIRLIKLI YOONETICILER VE CHALIISHTIIRIICII SAHA+ YA ATLIIYAN BAZII SEYIRCILER TARAFIINDAN HASTAHANELIK EDI+ CEK DERECE HIIRPALANMIISHLAR. TASVIP ETMEDIGIMIZ BU HAREKET UUZERINE FUTBOL FEDERAS+ YONUNUN GEREKLI TEDBIRLERI ALACAGIINII SANIIYORUZ. + <P 03> HEM HIZMET EDECEKSIN, ATESHTEN KURTARACAKSIIN, KURTULUR KURTULMAZ, + AYAGA KALKACAK, SENIN CANIINA KASTEDECEKTIR. OLMAZ BOOYLE . . .