This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (327.71 KB)

Icon
Name
header0385.xml
Size
6.67 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
swedish-0385.txt
Size
321.05 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
2 1 James Broom Lynne debuterade 2 2 1963 i London med The Trigon 2 3 och fick gener�sa lovord av kritiken, 2 4 som tillskrev honom en 'anm�rkningsv�rd 2 5 kraft'.+ Ja, man tar 2 6 ju g�rna i en smula n�r man varsnar 2 7 n�got som liknar ett l�fte.+ 2 8 Pinter �r v�l den som Lynne 2 9 n�rmast st�r i skuld till.+ P� samma 2 10 s�tt som kubismen i m�larkonsten 2 11 gav upphov till seglivade 2 12 hybridformer < egentligen naturalistiska 2 13 bilder som stramats upp 2 14 med en viss kubisering av formerna 2 15 < tycks det absurda dramat 2 16 f�rga av sig p� pj�ser som i grund 2 17 och botten �r realistiskt koncipierade.+ 2 18 I mera traditionell dramatik 2 19 h�r det till konventionerna att man 2 20 p� n�got s�tt definierar personerna 2 21 och deras situation innan spelet 2 22 kommer ig�ng.+ Det g�r inte 2 23 Lynne.+ Vi f�r ingenting veta om 2 24 de tv� m�nnen som sitter p� var 2 25 sin sida om frukostborde . . .