This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (228.58 KB)

Icon
Name
header0380.xml
Size
4.65 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
lebreviari-0380.txt
Size
223.93 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
D'AMOR DE MASCL' AB FEME Declarada la figura del premier filh de natura, 27255 vos vueilh de sas filhas parlar: l'anada que vezetz estar el cercle que-ilh es plus propdas, de la qual non gauzis vilas ni avars ni desconoichens 27260 ni orgoilhos ni maldizens, en carnal ni en careme, es amors de mascl' ab feme, la quals ven de dreg natural, quar de lui han dezir carnal 27265 totas creaturas sentens, auceilh, peicho, bestias e gens, d'ajustamen far entre lor, lo qual nos apelam amor. Aquestz deziriers naturals, 27270 sabchatz cert que non es res als mas talens et affeccios qu'es entre femes e masclos de se carnalmen ajustar per lur natura cosservar, 27275 lo qual recep de natura tota sentens creatura e-l sec per l'azordenamen de Dieu lo pair'omnipoten, quar Dieus, quant hac creat lo mon 27280 e las creaturas que-i son, a las creaturas, sabchatz, digs: "Creichetz e multiplicatz.' E per sso plac al Creator que s'ajustesson entre lor, 27285 quar autramen no-s poiria cosservar ni duraria per . . .