This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (366.11 KB)

Icon
Name
header0287.xml
Size
5.9 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
latvian-0287.txt
Size
360.21 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
2.470.00.01 SAULES MEITA 2.471.00.01 DANGU* 2.471.01.01 Li*gsmodamies priecas sve*tkus 2.471.01.02 Dievi Dangu* svineja, 2.471.01.03 Dvi*ves dze*riens pa*ri plu*zdams 2.471.01.04 Zelta kausos putoja. 2.471.02.01 Visur mu*z*a dailes vizma 2.471.02.02 Bij pa*r sferam izlieta. 2.471.02.03 Ve*tra, it ka* milzu kokle, 2.471.02.04 Slavas dziesma*s skaneja: 2.471.03.01 "Perkon*am ir spe*ks un vara". 2.471.03.02 Atskaneja svinigi, 2.471.03.03 "Klintis, milzu kalnus skalda 2.471.03.04 Drupa*s vin*a ziben*i!" 2.471.04.01 Nolido vin*s* putnu cel*u, 2.471.04.02 Noskrej zvaigz*n*u ga*jienu, 2.471.04.03 Un ar ve*tras spa*rniem apkampj 2.471.04.04 Austrumu un rietumu. 2.471.05.01 Smaga*m, sastingus*a*m vielam 2.471.05.02 Dzi*vibu vin*s* iedvesis; 2.471.05.03 Dievis*k*igu elpu dvas*o 2.471.05.04 Niecigakais pi*slitis. 2.471.06.01 It ka* viena straume otra* 2.471.06.02 Na*ve ieplu*st dzi*viba*, 2.471.06.03 Pilite uz zemi nekri*t 2.471.06.04 Pat bez me*ra, likuma. 2.471 . . .