This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (287.76 KB)

Icon
Name
furuzan-0254.txt
Size
282.45 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<T SABAH ESKIMIS$LIG~IN> <P 9> Sabah eskimis$lig~in buzullar@ burnuma dek geliyor. Bilmem ne han@m gec$en gu%n diyesiymis$ ki, [Ayol onun kocas@ koskoca bir koca ki!] Her kez sobaya ko%mu%r atmak gerekir, yoksa so%ner. Sobada eskimis$ kis$lar@n ku%lleri var, ama mangal ku%lleri. Iki yu%z gram beyaz peynir, yar@m ekmek, [Annecig~im k@s$ helvas@ alabilir miyim?] (c$u%nku% yaz helvas@ da var, dondurulmus$, tad@ olan bir helva.) Kac$ kis$i yaz helvas@n@ bilip de yemis$ ic$inizde. Zaten o c$ocuk t@pk@ baba taraf@, anas@na hic$ c$ek- memis$ iyi de olmus$; anas@ dedig~in ne ki, dikis$ yok, nakis$ yok, ama: ne kadar havas@ vard@. llk tanis$mada bu [hava]dan c$okc$a so%z edilmis$ti de dik kafal@, filan bulunmam@s$ti. Sonraki tu%m c$abas@ da bos$a gitti, ne de olas ilk eg~itilmis$lig~ine s@rt@n@ do%nememis$ti: [Mahalle k@z@, ne demeli,] diye- cekleri so%zu% bulduklar@nda bir rahatlad@lar ki o kadar olur. C$ocuklug~umu da eskisi gibi sevemiyorum, buna tam sevmemek de denemez, is$te o%ylesine . . .
Icon
Name
header0254.xml
Size
5.31 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file