LETTERS OF PUBLICATION Of an Patent Granted by Their Majesties KING VVILLIAM AND QUEEN MARY, In favours of the Chirurgions, and Chirurgion-Apothecaries of EDINBURGH.

WILLIAM By the Grace of God King of Great Brittian, France and Ireland, Defender of the Faith,
To [...] Macers of our Privy Council, Messengers at Arms; Our Sheriffs in that part Conjunctly and Severally Specially Constitute, Greeting,

FOR AS MUCH AS ANENT the Ad­dress given in to the Lords of Our privy Council. Be Alexander Monteith Deacon of the Chirurgions of Edinburgh, for himself, and in name and behalf of the Incorporation of the Chirurgions and Chirurgion-Apothecaries of the said Burgh; REPRESENTING, that where they have a Patent under His Majesties Great Seal, bearing date the Twentie Eight day of February One Thousand six Hundred and Ninety four Years, Giving Ratifying and Confirming to them their whole Rights, Liberties, Priviledges and Immunities, in manner therein amply specified: Which patent was also Ratified in the last Session of the present Current Parliament, as the said Patent and Ratification thereof, and therewith produced would Testifie. And seing it was ne­cessary for the Information of all Our Leidges, and that none therein concerned might pretend Ignorance, that the foresaid Patent be pub­lished by Letters of Publication, directed by warrand of the saids Lords of Our Privy Council as is usual in the like Cases, AND THEREFORE, Humbly Craving that Letters might be direct for publishing the above Patent and Ratification. The saids Lords having considered the foresaid Address, with the Patent and Ratification mentioned therein and produced therewith; They by their Act of the day and date of thir Presents, have ordained thir Our Letters of Publication to be direct under the Signet of Council for publishing the said patent and Ratification, containing the Tenor of the Patent, De verbo in verbum, insert therein, and have allowed the saids Letters to be Printed and Published: FOLLOWES the Tenor of the said Patent.

GƲLIELMƲS & MARIA, Dei Gratia Scotiae, An­gliae, Franciae & Hiberniae, Rex & Regina, Fideique Defensores
OMNIBUS probis hominibus ad quos praesentes Literae pervene­rint, Salutem:

Quandoquidem Nos ex ingenti nostro zelo, quo omnes artes & scientias infra imperii nostri fines florere & promoveri volumus, Regio nostro pectore serio expendamus, quam utilis & quam necessaria, et domi et foris, sit illa Societas seu Collegium Chi­rurgorum, quae in antiqua nostra Civitate Edinburgi est constituta; quaeque Literatura et experientia, proba institutione, et multis perigri­nationibus exteris comparata, nullis uspiam terrarum in ea arte cedar, etiam quam celeberrimis: Quumque peritia illa in Arte Chirur­gica et aestimatio, ortum praecipue ducat a notitia illa quam habent Artis pharmaceuticae, qua sua medicamenta et pharmaca usque adeo rite componere norunt, ut [...]is erroribus et comm [...]ssiis, quae Pharmacopoeis meris accidere solent, quaeque non possunt non evenire, si duae illae Artes diversis et distin 'tis, execeantur manibus, non subj [...]ciantur, Quum denique attente consideramus, post factam illam Senatus Edin­burgensis prudentia Societatem Chirurgorum et Chirurgorum-Pharmacopoeorum, quam prosperos habeat illa conjuncto Successus, quippe quae artes illas, in perfectionem quam maximam evexerit, et medium praecipuum sit, quo multis Clarorum Virorum liberis de victu atque amictu satis commode prospicitur, et Exercitus nostri et Classes, Chirurgis doctissimis et expertissimis abunde instruantur, et ab eo­rum Discipulis in iis Regni nostri locis, ubi Medici et Pharmocopoei perpauci admodum sint et rori, ea cura et fide Subditorum Nostrorum, saluti adeo bene prospicitur, atque hactenus neque factum fuerat, ne que fieri potuit, usque eo, ut nostrum mereantu [...] aspectum gratiosum, favorem et benignitatem; Itaque certiores vos omnes esse volumus. Nos ex proprio nostro motu, certa scientia et praerogativa Regali, sine tamen praecedentis cujuscunque juris ipsis concessi praejudicio, sed ad eorum omnium speciatim munimen et propugnationem, Damus, Concedimus, Ratum-facimus, Approbamus et Confirmamus praedictae Societati seu Collegio Chirurgorum Edinburgensium, & suis in ea arte Successoribus in perpetuum, Omnia jura, Privilegia, Libertates, Immunitates & Concessiones, a quocunque Regum Nostrorum Praedecessorum, vel a Senatu urbano Edinburgensi, vel ab Ordinibus Regni in suis conventibus publicis ipsis data, & donata, cum omnibus donis, Literis patentibus, actis, decretis & constitutionibus inde sequentibus, in eorum favorem & commodum aeque specia [...]im atque generatim contentis in Approbatione serenissimi Regis CAROLI Secundi beatissimae memoriae, ac Ordinum Regni in suo publico Conventu vigesimo secundo die mensis Augusti, Anno Domini, Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo. Ea autem sunt sequentia, viz. Acta Praefecti, Praetorum & Consulum urbis Edinburgensis, suo Sigillo urbano munita, Primo Die Julii. Anno Domini millesimo quingentesimo quinto, in commodum & favorem Chirurgorum & Barbitonsorum ejusdem urbis, cum omnibus Juribus. Privilegiis & Libertatibus in eo Urbis diplomate contentis: Et similiter etiam Confirmationem & Approbatio­nem illius diplomatis factam & concessam praedictis Chirurgis à Praedecessore nostro JACOBO ejus Nominis quarto Scotorum Rege beatissimae Memoriae, sub Secreto ejus Sigillo, de data decimo tertio die Octobris, Anno Domini millesimo quingentesimo sexto. Atque etiam Exemptionis Epistolam, à quondam Serenissima MARIA SCOTORUM Regina, sub suo Secreto Sigillo factam & concessam, de data undecimo d [...]e mensis Maij, Anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo septimo. Et similiter Epistolam praemissa in eorum favorem concessa confirmantem & approban [...]em ab JACOBO sexto SCOTORUM Rege beatissimae Memo­riae, sub privato suo Sigillo, de data sexto die Junij; Anno Domini millesimo sexcentesimo decimo tertio. Necnon Decretum, seu Acta Ordinum in Publico suo Conventu, decimo septimo die Novembris, Anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo primo, in eorum favorem factum. Sicut & in eundem finem Decretum Magistratus & Senatus Edinburgensis, decimo die mensis Augusti, An­no Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo nono conditum. Et ab eodem Magistratu & Senatu, aliud Senatus-Consultum eodem tempore conscriptum, vigesimo secundo die mensis Junij, Anno Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo quinto; Et ab iisdem alterum nono die mensis Novembris, Anno Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo. Itidem & aliud ejusdem Magistratus & Sena­tus Civitatis Decretum, in favorem Chirurgorum-Pharmacopoeorum & Pharmacopoeorum Edinburgensium, vigesimo quinto die Februarij, [Page] [Page]Anno Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo septimo factum. Et aliud in eorum favorem, ab iisdem, primo die Aprilis, Anno Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo quarto à Senatu Edinburgi Urbis conditum in eorum favorem, cum Libertatibus & Privi­legiis eisdem additis & in dicta approbationis Litera Ordinum in suo publico Conventu habita contentis, vigesimo secundo die men­sis Augusti, Anno Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo. In omnibus Capitibus, Clausulis, Circumstantiis & Contentis, fe­cundum eorum formam & tenorem, in omnibus Punctis eorundem. Atque porto quum apprime animo volvimus quam multa, quam eminentia, & quam commoda sint ea à Chirurgis Pharmacopoeis officia nostris subditis fidelibus praestita. Nosigitur majores ut ip­sis animos addamus, & ad populi nostri majus commodum & levamen, virtute Praerogativae nostrae Regalis (ad quam solummodo Institutio Societatum, earumque Privilegiorum concessio & extensio indubitate pertinent) & post plenam hac in re experientiam habi­tam, ex proprio nostro motu, & certa scientia Non solum de novo damus, concedimus, approbamus, & in perpetuum confirmamus praedictis Chirurgis, & Chirurgis Pharmacopoeis, suisque in dictis artibus & vocationibus successoribus, omnia & singula eorum Jura, Libertates & Immunitates quaecu [...]que illis perprius concessa; Et speciatim absque praejudicio generalitatis antedictae, sed in eorum ulte­rius munimen, Praedictam illam Exemptionis Literam, à Serenissima MARIA Regina Praesatis Chirurgis, de data superdicta con­cessam, quam praedictis Chirurgis Pharmacopoeis eorumque Discipulis & Servis, per praesentes extendi volumus. Ac ulterius declara­mus eam comprehendere omnes Militias & Evocationes (quae verba nunc valent usu) aquè ac Exercitus, Equitatus, Convocationes, Ar­milustria, aliaque inibi contenta, & dictos Chirurgos, & Chirurgos-Pharmacopoeos, eorumque praedictos ab istis servitiis, tam in Perso­nis quam in rebus & bonis, & ab omni solutione Pecuniae ratione eorundem, Liberos esse & Immunes ordinamus, talibus solutionibus quae per acta Regni Ordinum, in suis Comitiis publicis imponentur, vel quam dicti Chirurgi ul­lo tempore praeterito solvere consueverunt, exceptis. Proviso [...]amen illi vel tales eorum qui maxime idonei habebuntur prae­sentes sint cum exercitibus nostris ad praestandam suam Curam & Officium Omnibus quibus opus fuerit parati cum vocati erint. Verum etiam Damus, Concedimus, Comprobamus illis ipsismet, eorumque Successoribus, plenum & liberum Privilegium, Licen­tiam & Potestatem faciendi & exercendi utramque Artem Chirurgiam & Pharmaciam, & suos etiam Discipulos in Arte utraque instru­endi, examinandi, & admit [...]endi eos quos in utraque arte satis eruditos, & ad utramque faciendam satis Idoneos Magistros invenerint, atque etiā constituendi & praescribendi Visores, Speculatores seu Judices, qui an sana sint an cor [...]upta Pharmacopoeorum Pharmaca, seu Medica­menta Judicent, & sententiam dicant, atque ut omnibus suis prius Concessis sibi privilegiis aeque plene & speciatim fruantur atque hic ver­batim inserta essent, concedimus: Atque similiter cum in Memoriam revocamus in literis illis patentibus a Serenesimo Rege. CAROLO secundo Beatissimae Memoriae concessis quibus Medici Edinburgenses in Collegium eriguntur. Chirurgorum & Chirgorum pharmacopoeo­rum Edinburgensiam Privilegia s [...]rta & [...]ecta, seu int [...]gra & indemnia, Chirurgis ibidem reservantur & praestantur: Atque cau [...]um est & declaratum quod non obstantibus paedictis l [...]eris patentibus, Praedictos Chirurgos & Chirurgos pharmacopoeos solos & [...]mnino po­testatem Edinburgi habere curandi omnia Vulnerum genera, Collisiones, Ossium Fracturas & Dislocationes, Con [...]usiones, Tumore, Ul­cera & similia, & omnia accidentia ab his orta, quae solius Chirurgiae operationum sunt subj [...]cta: At morbi omnes internae Originis, Medi­cis solis committendi sunt. (Exceptis u [...] supra excipitur) Atque si quae inter Medicos & Chirurgos & Chirurgos-pharmacopoeos Lis vel Controversia de hisce rebus oriatur, Ra [...]um esse & judicatum volumus, praedictum Medicorum Collegium, nullam habere potestatem irrogandi Mulcturā in Chirurgos aut Chirugos pharmacopoeos qui Cives Edinburgenses sunt, sine consensu Praefecti vel Praetoris alicujus, ejus Urbis & in casu absentiae vel detrectationis eorum, ad Status Nostri Concilii Dominos appellationem utriusque fieri volumus N [...]sque Intelligentes praedictas Literas patentes ita caute conceptas in sensu & intentione, ad effectum infra mentionatum. Itaque, Nos volu­mus & Declaramus, sententiam illarum Literarum patentium in favorem quorundam Medicorum Edinburgensium conceptarum, Curam morborum omnium ab Origine Internorum, ad solos Medicos privatim pertinere: At verò Morbos omnes & Languores ab externa Causa provenientes & eorum accidentia, sivè Medicamentis interne ministratis, sivè externè applicatis curentur, proprium esse & verùm Chirurgorum operationum subjectum, & ad Chirurgos & Chirurgos pharmacopoeos tanquam negotii sui & artis partes necessarias & na­turales, proprie pertinere. Et Volumus & definimus hos vetos rectos & fixos inter utramque artem futuros perpetuo limites: Et ut omnes Judices Nostri atque Subditi, haec in Commodum Chirurgorum & Chirurgorum pharmacopoeorum cum omni favore quantum admi [...]ti potest, interpretentur. Et denique, ut in omni Controversia inter Medicos & ipsos Chirurgos, Magistratus & Senatus Edinburgensis sint soli in prima instantia Judices, quippe in similibus Casibus e [...]ga Cives suos, Nativi ad modum & Commodi sunt Arbitri: At verò si alte­ra utra pars de injotia aliqua veljuris proc [...]astinatione conqueratur, tum, & in eo casu, Nominamus & Constituimus Status Nostri Concilii Dominos solos et unicos Judices, cum pl [...]a po [...]ent a definite et ultimo decernendi et determinandi, in ea re, sicut in aliis Nostri Dominii rebus facere Consueverunt Et prae [...]erea quia nos ex bona et matura deliberatione, Reviximus Ratificavimus et approbavimus, Prae­dictum illud Senatus Edinburgensis actum in Anno Domini Millesimo, Sexcentesimo, Quinquagesimo septimo factum, pro unienda et origenda Fraternitate Chirurgorum-pharmacopoeorum et Pharmacopoeorum in unam Societatem, ob fines et usus inibi specificatos. Id­ci [...]co nos id ipsum in omni tempore futuro efficax fore Ordinamus; Cum hoc aditamenito, Quod si Pharmacopoei quovis tempore, aut quavis occasione, cum Chirurgis-pharmacopoeis, mode e [...] ad fines in dicto acto Praescriptos; concurrere recusarunt; tunc et in his Casi­bus, Chirurgi-pharmacopoei solā habebunt potestatē, et per se ipsos procedant in probandis et examinandis Intrantibus Pharmacopoeis: Ac etiam in Visitandis Pharmacopoeorum Officinis, eorumque Pharmacis et Medicamentis, ac cognoscant et in eisdem determinent secun­dum genuinum sensum et intentionem praedicti Acti. Et Nos Animo Perpendentes, Quam necessarium sit pro bono et salute Omnium Nostrorum Subditorum ut ab Ignorantia et Erroribus Imperitorum, qui in Chirurgia et Pharmacia absque ulla probatione practicare au­deant, Immunes Reddantur. Igitur per praesentes Declaramus et Ordinamus, ut Nemini in futurum permittatur in Chirurgia vel Phar­macia operari super Corpora Humana Mortua vel Viva, infra Civitatem Edinburgi ejusque Suburbia, Tres Lothianas, Vice-Comitatus de Fife, Peebles, Selkirk, Roxburgh, & Berwick, sed illis qui prius per Chirurgos-pharmacopoeos Edinburgenses Probati & Approba­ti [...]uerint, & eorum Testimonia, semet ipsos in hunc effectum Approbantiâ & Permittentia, habuerint; & hoc sub talibus poenis quas Domi­nis Nostri Secreti Concilii in Contemptores boni Ordinis, & Nostrae in Premissis Authoritatis infligere visum fuerit. Nosque itidem Re­commendamus Magistratibus Edinburgi, eosque Ordinamus, ut Praefatos Chirurgos ac Chirurgos-pharmacopoeos in praedictis eorum inte­gris Juribus, Privilegiis Libertatibus & Immunitatibus protegant & defendant, omnemque debitum concursum in supprimendis & pu­miendis Personis Libertatem non habentibus, qui practicare praesument absque Examinatione & Approbatione, ut dictum est, eis praebe­ant: Et postremo hanc nostram praesentem Literam & Concessionem in hoc Nostro Currenti, seu quovis alio subsequenti Parliamento, Ratificarum iri in verbo Principum promittimus.

Per Signaturam Manu S. D. N. Regis supra Scriptam.

Sealed, Written upon the back, thus, ‘Written to the Great Seal, and Registrated the Twentieth fifth Day of August 1694 Years, Sic subscribitur DƲN RONALD Depute. Sealed at Edinburgh, The 29 Day of August 1694, in Absence of Mr. John Dickson by, [...] subscri­bitur THO. AIKMAM. Follows the Tenor of the Ratification,

OUR SOVERAIGN LORD, with Advice and Consent of the Estates of this present Parliament, has Ratified and Approven, And for His Highness and His Successors perpetually Confirmed, Like as OUR SOVERAAIGN LORD with Advice and Con­sent foresaid, by thir Presents Ratifies and Approves, and for His Highness and His Successors perpetually Confirms, and Gift and Patent granted by OUR SOVERAIGN LORD and LADY King WILLIAM and Queen MARY, To and in Favours of the Chirurgions and Chirurgion Apothecaries of Edinburgh of the Date at Kensingtoun the 29 Day of Februarie 1694 Years, and past Their Majesties Great Seal of this Their Ancient Kingdom of SCOTLAND:

Here in the Ratification is insert the Tenor of the foresaid [Page] [Page]Patent de Verbo in Verbum as expresly above set down, In all and sundrie the whole Heads, Points, Clauses, Conditions, Articles and Circumstances of the said Gift and Patent, and of the haill other Acts, Gifts, Grants, Decreets, Ratifications, and others particular­ly and generally therein mentioned, Granted in favours of the said Incorporation of the Chirurgions and Chirurgion-Apothecaries of whatsomever Dates, Formes, Tenors and Contents the samen be of in all Points. Dispensing with the generality thereof, And Ad­mitting, Allowing, Decerning and Ordaining, This present Ratification and Confirmation to be als Valide Effectual and Sufficient to the saids Chirurgions and Chirurgion-Apothecaries Respective, as if all the saids Gifts, Grants, Acts of Parliament, Acts of Bur­rows, Decreets, and Acts of Court and Town Council of Edinburgh and others, and Ratifications thereof, were all and every one of them at length, and Verbatim specially and particularly Insert, Ingrossed, and contained hereintill, notwithstanding to eschew Prolixity, the samen is not so done. Whereanent and anent all other Defects and Imperfections. OUR said SOVE­RAIGN LORD with Advice and Consent foresaid, has Dispensed, And for His Highness and His Successors Dispenses for ever, notwithstanding of whatsomever Exception of Law, may or can be proponed, objected or alledged in the contrary, which His Ma­jesty, with Advice and Consent foresaid, Renounces and Discharges for ever. With full Power to the saids Chirurgions, and Chirurgion-A­pothecaries, and their Successors, to make use of all the saids Acts, or any of them, without prejudice of one to another, to their best Advantage and Behoove, as they shall think fit and expedient. And for the better effectuating of the hail Premisses and Ends foresaids, OUR SOVERAIGN LORD, with Advice and Consent foresaid, Ordains the Magistrats and Town-Council of Edinburgh, and their Successors, to maintain and defend the said Chirurgions, and Chirurgion Apothecaries, and their Successors, in their haill Rights, Liber­ties, Immunities and Priviledges whatsomever, granted in their favours, notwithstanding any of them shall exerce any other Office or Imployment besides as Burges or Gild-Brother, and as tho' they did not the same. And Sicklike, OUR SOVERAIGN LORD, with Consent foresaid, Ordains the Magistrats of Edinburgh, and other Judges, Sheriffs and Magistrats within the said Burgh, and also within the Sheriffdomes of the three Lothian's, Fiffe, Peebles, Selkirk, Roxburgh and Berwick, and their Officers to Assist and Concurr with the Deacon and Brethren of the Incorporation of Chirurgions and Chirurgion-Apothecaries of Edinburgh, and with the Visitors and Brethren of the Fraternity and Brotherhood of Chirurgion-Apothecaries, and the Apothecaries of the said Burgh, or any of them, and their Successors respective, against any Person or Persons, who shall exerce or practise any part or point of the saids Arts of Chirurgery or Pharmacy within the said Burgh of Edinburgh, and Suburbs thereof, or in any Part of the said Sheriffdomes a­bovenamed, or Barber-craft within the said Burgh of Edinburgh, and Suburbs thereof, but such as shall be first tryed, approven and admitted by the Chirurgions and Chirurgion Apothecaries of Edinburgh, (the major part being a quorum) and have their Certificates Approving and Licensing them for that effect, under their Seals and Clerks hands, and against any Person or Persons who contraveens any of their respective Rights, Liberties and Priviledges within the haill Bounds foresaids: And also, against any Person or Persons amongst themselves, contraveeners of their own Acts and Orders hereafter, and to exact Fines, Unlaws and Penalties from them, the one half of the Fines of Unfreemen, to belong to the several Magistrats within the Respective Jurisdictions, and the other half to the In­corporation or Brotherhood respectivè foresaid. And if any Person shall find himself prejudged and wronged, by the Determination of either of the said Incorporation or Brotherhood respectivè, contrare to the Laws, Liberties, Priviledges and Power granted to them, or either of them; Then, and in that case, they shall have their recourse to the saids several Magistrats in the first instance, and there­after to the other Judicatories, in manner specified in the said Gift, who may Determine in these Cases for both Parties. It is always hereby Provided and Declared, that this Ratification, shall be no wayes hurtful or prejudicial to a former Patent of Erection of the Royal Colledge of Physicians at Edinburgh, in November One thousand six hundred eighty one Years, but that all their Liber­ties, Priviledges and Immunities, contained in their said Patent be reserved entire to them, sicklike as if thir presents had never been granted. Extracted forth of the Records of Parliament, by George Viscount of Tarbat, Lord McLeod and Castle-haven, &c. Clerk to his Majesties Council, Register and Rolls, Sic subscribitur TARBAT Cls. Regist. As the said Act of Privy Council, Ordaining thir Our Letters of Publication to be direct thereon, under the Signet of Council, in manner and to the effect above and underwritten more fully proports. OUR WILL IS HEREFORE, and Wee charge you strictly and Command that Incontinent thir Our Letters seen, ye pass to the Mercat Cross of Edinburgh, and hail Remanent Mercat Crosses of the several Shires, above mentioned in the said Patent and other places needful; and there in Our Name and Authority make publication of the said Patent and Ratification in Favours of the Chirurgions, and Chirurgion-Apothecaries, That all Our Leidges and other Persons concerned may have full intimation thereof, and give obedience thereto: And that none may pretend Ignorance, under the Paines and Certifications in the the said Gift and Ratification mentioned: and being farther Answerable, as Our Privy Council shall think fit, in case they contraveen, AND ALLOWES these presents to be Printed and published: According to Justice, As ye will Answer to us thereupon. The whilk to do, wee Committ to you Conjunctly and Severally, Our full Power be thi [...] Our Letters, delivering them be you duely Execute and Indorsed again to the Bearer:

Per Actum Dominorum Secreti Concilii. Gilb. Eliot. Cls. Sti. Cons.

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this EEBO-TCP Phase II text, in whole or in part.