Haec translatio Cambro.-Britannica Articu­lorum Fidei & Religionis in Ecclesia An­glicanâ receptorum Concordat cum Editio­nibus Latina & Anglicanâ, facta fideli col­lationi, per,

Geo. Asaphen.

IMPRIMATUR.

Joh. Hall. Rev. in Christo Pat. Dom. Humpf. Episc. Lond. a Sac. Domest.

ARTICULAU NEU BYNGCIAU.
A gyttunwyd arnynt gan Archescobion ac Escabion y Ddwy Dalaith, a'r holl Eglwyswyr, yn y Gymmanfa a gynnhaliwyd yn Llundain, yn y flwyd­dyn o oedran ein Harglwydd Dduw, 1562, yn ol cyfrif Eglwys Loegr, er mwyn gochelyd ymrafael o [...]inionau, ac er ca­darnhau cyssondeb ynghylch gwir grefydd.
Pyngciau Crefydd.

1. Am ffydd yn y Drindod Sanctaidd.

NId oes ond un bywiol a gwir Dduw, tragy­wyddol, heb gorph, heb na rhannau na di­oddefiadau, o anfeidrol allu, a doethineb, a daioni, gwneuthurwr a chynnhaliwr pob peth gweledig ac anweledig. Ac yn undod y Duwdod ymma, y mae tri Pherson, o un sylwedd a gallu, a thragywyddoldeb, Y Tad, Y Mab, a'r Yspryd glan.

2. Am y Gair, neu Fab Duw, yr hwn a wnaethpwyd yn wir ddyn.

Y Mab, yr hwn yw gair y Tad, ac a genhedlwyd er yn dragywyddol gan y Tad, gwir a thragywyddol Dduw, o un sylwedd a'r Tad; a gymmerodd natur dyn yngrhoth y fendigedig forwyn, o'i sylwedd hi: fel y mae dwy natur berfaith gyfangwbl, hynny yw, Y Duwdod a'r dyndod, wedi eu cyssyll tu ynghyd yn un Person, ni wahenir byth, o'r rhai y mae un Christ, gwir Dduw a gwir ddyn; yr hwn a wir­ddioddefodd, a groe [...]-hoeliwyd, a fu farw ac a gladdwyd, i gymmodi ei Dad a nyni; ac i fod yn aberth, nid yn unig tros evogrwydd pechod cynhwynol, ond hefyd tros holl wei­thredol bechodau dynion.

3. Am ddiscyniad Christ i Uffern.

MEgis y bu Christ fa [...]w drosom, ac y claddwyd ef, felly y mae yn rhaid credu iddo fyned i wared i Vffern.

4. Am Adgyfodiad Christ.

CHrist a wir-gyfododd drachefn o farwolaeth, ac a gym­merodd drachefn ei gorph, gyda chnawd ac escyrn, a phob peth a berthyni berffeithrwydd naturiaeth dyn, a'r hyn y derchafodd ef i'r nefoedd, ac yno y mae yn eistedd hyd oni ddychwelo i farnu pob dyn y dydd diweddaf.

5. Am yr Yspryd glan.

YR Yspryd glan, yr hwn sydd yn deilliaw oddiwrth y Tad a'r Mab, sydd o un sylwedd, mawrhydi a gogoniant gy­da'r Tad a'r Mab, yn wir ac yn dragwyddol Dduw.

6. Bod yr Scrythur lan yn ddigonol i Jechydwriaeth.

Y Mae yr Scrythur lan yn cynnwys pob peth angenrhei­diol i Iechydwriaeth: megis am ba beth bynnag ni ddarllennier yn thi, neu na eller ei brofi wrthi, nid ydys yn [Page] gofyn bod i neb ei gredu, megis pwngc o'r ffydd, na'i fod yn angenrhaid i Iechydwriath; Dan enw yr Scrythur lan yr yd­ym yn deall y Cyfryw lyfrau Canonaidd o'r hen Destament a'r Newydd, ac ni bu erioed ddim ammau yn yr Eglwys am eu hawdurdod,

Enwau a rhifedi y Llyfrau Canonaidd.
 • GEnesis.
 • Exodus.
 • Leviticus.
 • Numeri.
 • Deuteronomium.
 • Josuah.
 • Barnwyr.
 • Ruth.
 • Llyfr cyntaf Samuel.
 • Ail Llyfr Samuel.
 • Llyfr cyntaf y Brenhinoedd.
 • Ail Llyfr y Brenhinoedd.
 • Y Llyfr cyntaf o'r Cronicl.
 • Yr ail llyfr o'r Cronicl.
 • Llyfr cyntaf Esdras.
 • Ail llyfr Esdras.
 • Llyfr Hester.
 • Llyfr Job.
 • Y Psalmau.
 • Y Diharebion.
 • Ecclesiastes, neu y Pregeth-wr
 • Cantica, neu Ganiadau Solo­mon.
 • 4 Prophwydi mwyaf.
 • 12 Prophwydi lleiaf.

A'r llyfrau eraill (fel y dyweid Hierom) y mae'r Eglwys yn eu darllein er Ssiampl buchedd ac addysc moesau: ond nid yw yn eu gosod hwy i sicerhau un athrawiaeth, Y cyfryw yw y rhai Sydd yn canlyn.

 • Trydcdd llyfr Esdras.
 • Pedwerydd llyfr Esdras.
 • Llyfr Tobias.
 • Llyfr Judith.
 • Y Darn arall o llyfr Hester.
 • Llyfr y Doethineb.
 • Llyfr Jesu fab Sirach.
 • Barnch y Prophwyd.
 • Can y tri llangc.
 • Histori Susanna.
 • Histori Bel a'r Ddraig.
 • Gweddi Manases.
 • Llyfr cyntaf y Machabæaid.
 • Ail llyfrr y Machabæaid.

Holl lyfrau y Testament Newydd, fel yr ydys yn gyffre­din yn eu derbyn hwy, yr ydym ni yn eu derbyn, ac yn eu cylrif yn Ganonaidd.

7. Am yr hen Destament.

NId yw'r hen Destament wrthwyneb i' [...] Newydd oble­gid yn yr hen Destament a'r newydd y cynnygir bywyd [Page] tragywyddol i ddyn trwy Christ, yr hwn yw'r unig gyfryn­gwr rhwng Duw a dyn, ac ef yn Dduw ac yn ddyn. Am hynny nid iawn gwrando fluant y rhai sy'n tybied nad oedd yr hen dadau yn disgwyl ond am addewidion trangcedig. Er nad yw'r gyfraith a roddwyd oddiwrch Dduw trwy Moses, hyd y perthyn i Ceremoniau a chynneddfau, yn rhwymo Cri­stianogion, ac nad yw anghenrhaid derbyn ei gorchymmyni­on hi am lywodraeth bydol mewn un wlad; er henny nid oes un Christian yn rhydd oddiwrth u'ydd-dod i'r gorihinyn­nion a elwir moesawl.

8. Am y tair Credo.

Y Tair Credo, sef Credo Nicaea, Credo Athanasius, a'r hon a elwir yn gyffredin Credo yr Apostolion, a ddylid yn gwbl eu derbyn a'u Credu: oblegid fe ellir eu profi hwy trwy ddiddadl warrantrwydd yr Scrythur lan.

9. Am bechod cynhwynol, neu be­chod cynenid.

PEchod dechreuol nid yw yn sefyll o ddilyn Adda (megis yr ofer starad y Pelagiaid,) eithr bai a llygredigaeth na­tur pob dyn ydyw, a'r a genhedlir yn naturiol o hil Adda; trwyr hwn y mae dyn wedi myned yn dra phell oddiwrth gysiannder dechrevol, ac o'i naturiaeth ei hun, a'i ddychwant ar ddrygioni, megis y mae'r cnawd bob amser yn chwenny­chu yn erbyn yr Yspryd; ac am hynny ym-mhob dyn a enir ir byd hwn, yr haedda ddigofaint Duw, a damnedigaeth. Ac y mae'r llwgr ymma a'r naturiaeth yn aros, ie yil y rhai a adgenhedlwyd: O blegid, hynny nid yw chwant y enawd, a elwir yn Groeg [...]. yr hyn a ddeongl rhai doethineb [y cnawd] rhai gwyn, rhai tuedd, rhai chwant y cnawd yn ddarostyngedig i gyfraith Dduw. Ac er nad oes damnedigaeth i'r rhai o gredant ac a fedyddir: etto y mae'r Apostol yn cyfaddef fod mewn gwyn a thrachwant, o ho­naw ei hun, naturiaeth pechod.

10. Am Rydd Ewyllys.

CYfryw yw cy [...]lwr dyn wedi cwymp Adda, ac nas gall nac ymchwelyd nac ymddarparu i ffydd, ac i alw ar Dduw o'i nerth naturiol a'i weithredoedd da ei hun: O her­wydd pa ham, nid oes gennym ni allu i wneuthur gweithre­doedd da a fo hoff a chymmeradwy gan Dduw, oni bydd gras Dduw trwy Christ yn ein rhagflaenu in, fel y bo ynom in ewyllys da; ac yn cyd-weithio gyda ni wedi y del ynom yr ewyllys da hwnnw.

11. Am gyfiawnhad dyn.

NI a gyfrifir yn gyfiawn ger, bron Duw, yn unig trwy haeddedigaethau ein Horglwydd a'n Achybwr Iesu Christ, trwy flydd; nid o herwydd ein gweithredoedd, neu ein haeddedigaethau ein hunain. Am hynny, Athrawiaeth gwbl jachus, dra-llawn o ddiddanwch, yw, Mai trwy ffydd yn vnig in cyfiawnheir in, fel yr yspyssir yn hetaethach yn yr Homili am Gyfiawnhad,

12. Am weithredoedd da.

ER nas dichon gweithredoedd da, y rhai yw ffrwyth ffydd, ac sydd yn dyfod ar ol cyfiawn had, dynnu ymmacth ein pechodau ni, a goddef eithaf cyfiawn-farn Duw; etto maent hwy'n fodlon ac yn gymmeradwy gan Dduw yng Hrist; ac yn tarddu yn anghentheidiol allan o wir a bywiol ffydd, yn gymmaint ac y gellir wrthynt hwy adnabod ffydd fywiol, mor amwg ac y gellir adnabod y pren wrth y ffrwyth.

13. Am weithredoedd o flaen cyfiawnhad.

GWeithredoedd a wneler cyn [cael] gras Christ, ac ys­prydoliaeth ei Ypryd ef, nid ydynt yn b [...]dloni Duw, yn gymmaint ac nad ydynt hwy yn tarddu allan o ffydd yn Iesu Grist; ac nid ydynt ychwaith yn gwneuthur dynion yn add­as, i dderbyn gras, neu (fel y dywaid yr Yscol-ddifein-wyr) yn haeddu gras o gymmhesurwydd: eithr yn hytrach, am nad ydys yn eu gwneuthur hwy megis yr ewyllyfiodd ac y [Page] gorchymmynnodd Duw eu gwneuthur hwy, nid ydym ni yn ammau nad oes natur pechod ynddynt.

14. Am weithredoedd gyd ag a orchym­mymnwyd.

GWeithredoedd o ewyllys dyn ei hun, heb law a thros ben gorchymmynndon Duw, y rhai a alwant yn wei­thredoedd Supe [...]erogatori, ni ellir heb ryfyg ac an-nuwioldeb eu dyscn. Oblegid trwyddynt hwy y mae dynion yn dangos eu bod hwy yn talu i Dduw, nid yn unig cymmaint ac y maent hwy yn rhwymedig i'w gwneuthur, ond eu bod yn gwneuthur er ei fwyn ef mwy nag sydd anghenrhaid wrth rwymedig ddled: lle y mae Christ yn dywedyd yn oleu, Gwedii chwi wneuthur y cwbl oll ac a orchymynwyd i chwi, dywedwch, Gweision anfuddiol ydym.

15. Am Ghrist yn unig yn ddibechod.

CHrist yngwirionedd ein naturiaeth ni, a wnaethpwyd yn gyffelyb i ni ym-mhob peth, ond pechod yn nnig; yr hwn yr oedd efe yu gwbl iach oddiwrtho, yn gystal yn ei gnawd ac yn ei Yspryd. Efe a ddaeth i fod yn oen difry­cheulyd, yr hwn trwy ei aberthu ei hun un-waith, a ddeleai bechodau'r byd; a phechod (fel y dywaid S. Joan) nid oedd yntho ef. Eithr nyni bawb eraill (er ein bedyddio a'n ail-eni YngHrist, ydym yn gwneuthur ar gam mewn llawer o bethau; ac os dywedwn ein bod heb pechod, yr ydym yn ein twyllo ein hunani, a'r gwirionedd nid yw ynom.

16. Am bechod gwedi Bedydd.

NId yw pob pechod marwol a wneler o wirfoddgwedi Bedydd, yn bechod yn erbyn yr Ysprid glan, ac yn anfa­ddeuol. O herwydd pa ham, nid iawn naccau caniattad edifeirwch i'r sawl a syrthiant mewn pechod yn ol bedydd. Gwedi darfod i in dderbyn yr Yspryd glan, ni a allwn ym­madel oddiwrth y gras a roddwyd i ni, a syrthio mewn pechod; a thrwy Ras Duw (y gallwn) gyfodi drachfn a [Page] gwellhau ein bucheddau. Am hynny‘ bid Condemno y rhai a ddywedant na allant bechu mwy yr rhyd y byddont byw ymma; neu a wadant nad oes lle i'r rhai a wir-edifarhao i gael maddeuant.

17. Am Ragluniaeth ac Etholedigaeth.

RHagluniaeth i fywyd, yw tragywyddol arfaeth Duw; trwy'r hon (cyn gosod seiliau'r byd, (y darfu iddo trwy ei gyngor dirgel i nym, ddianwadal derfynu gwared oddiwrth felldith a damnedigaeth, y rhai a ddarfu iddo ddcthol yng­Hrist o fysc dynion, a'u dwyn trwy Ghrist i dragywyddol Ie­chydwrtaeth; megis llestri wedi eu gwneuthur i anrhydedd. Gherwydd ya ham, y rhai a ddarfu i Dduw ea cynyscaeddu a chyfryw ragorol ddawn, a alwyd yn ol arfaeth Duw trwy ei Yspryd ef yn gweithio mewn pryd amserol; hwynt-hwy sydd trwy ras yn ufyddhau i'r galwedigaeth; hwynt-hwy a gyflawnheir yn rhad; hwynt-hwy a wneir yn feibion i Dduw trwy fabwys; hwynt-hwy a wneir yn gyffelyb i ddelw ei unig fab ef Iesu Grist; hwynt-hwy a rodiant yn grefyddol mewn gweithredoedd da; ac o'r diwedd trwy dru­garedd Duw y meddiannant ddedwyddyd tsagywyddol.

Megis y mae duwiol ystyried rhaglumaeth Duw a'n hetho­ledigaeth ni yngHrist, yn llawn melysder a hyfrydwch, ac an-nhraethawl ddiddanwch i'r rhai duwiol, a chyfryw rai ac fydd yn clywed ynddynt eu humain weithrediad Yspryd Christ, yn marwhau gweithredoedy cnawd a'u haelodau daisarol, ac yn tynnu i fynu eu meddwl at uchel bethau nefol: yn gystal o blegid ei fod yn cadarnhau Iechydwriaeth dra­gywyddol trwy Grist; ac o blegid ei fod yn gwresog-ennyn­nu eu cariad hwy tuac at Dduw: felly i'r rhai cynnilgais a chnawdol, sy heb Yspryd Christ ganthynt, y mae iddynt fod a barn Rhagluniaeth Duw yn wastadol ger bron eu lly­gaid, yn dramgwydd tra pherigl, trwy'r hwn mae diafol yn eu gwthio hwy naill ai i anobaith, ynteu i ddifrawch a [...]lanaf fuchedd, nid dim am-mherycclach nag anobaith.

Heb law hynny, mae'n rhaid i in dderbyn addewidion Duw, yn y cyfryw fodd ac y maent wedi eu gofod allan yn gyffredinol yn yr Scrythur lan: ac yn ein gweithredoed, [Page] yr ewyllys hwnnw i Dduw sydd raid ei ganlyn, yr hwn sydd wedi ei egluro i ni yn amlwg yngair Duw.

18. Am gaffael Jechydwriaeth dragywyddol yn unig trwy enw Christ.

Y Mae'n rhaid hefyd cyfrif yn felldigedig y sawl a ryfygant ddywrdyd, y bydd cadwedig pob dyn trwy'r gyfraith, neu y rhith grefydd y mae yn ei broffessu, os efe a fydd diwyd i lunio ei fuchedd yn ol y gyfraith honno a goleuni natur. Canys y mae'r Scrythur lan, yn gosod allan i ni, yn unig Enw'r Iesu Grift, trwy'r hwn y bydd rhaid i ddynion gael bod yn gadwedig.

19. Am yr Eglwys.

GWeledig Cglwys Christ, yw cynnulleidfa y ffyddloni­on, yn yr hon y pregethir pur air Duw, ac y ministrir y Sacramentau yn ddyledus, yn ol ordinhad Christ, ym­mhob peth ac fydd augenrheidiol eu bod yn yr unrhyw.

Megis y cyfeiliornodd Eglwysi Jerusalem, Alexandria, ac Antiochia, felly hefyd y cyfeiliornodd Eglwys Rhufain; nid yn unig yn eu buchedd a modd eu Ceremoniau; eithr hefyd mewn matterion ffydd.

20. Am awdurdodd yr Eglwys.

Y Mae i'r Eglwys allu i osod deddfau a Ceremoniau, ac awdu [...]dod mewn amrafaelion ynghylch y ffydd; ac er hynny nid cyfreithlawn i'r Eglwys ordeinio dim ac fydd wrthwyneb i scrifennedig air Duw; ac nis gall felly esponi un lle o'r Scrythur lan, fel y bo yn wrthwyneb i le arall. Am hynny, er bod yr Gglwys yn dyst ac yn geidwad ar yr Scrythur; er hynny, megis nas dylei hi ordeinio dim yn erbyn yr Scrythur, felly heb law r unrhyw ni ddylei hi gym­mell credu dim er anghenrhaid i Iechydwriaeth.

21. Am awdurdod Gymmanfau, neu Gyn­ghorau cyffredinol.

CYnghorau cyffredinol nis gellir eu casclu ynghyd heb orchymmyn ac ewyllys tywysogion. Ac wedi eu casclu ynghyd (yn gymmaint ac nad ydynt ond cynnulleidfa o ddy­nion, o'r rhai ni lywodraethir pawb gan Yspryd a gair Duw,) hwy a allant gyfeiliorni, ac weithiau a ddarfu yddynt gyfei­liorni, a hynny mewn pethau a berthynant i Dduw. O herwydd pa ham, y pethau a ordeinier ganthynt megis yn anghenrhaid i Iechydwriaeth, nid oes iddynt na nerth nac awdurdod, onis gellir dangos darfod eu tynnu allan o'r Scry­thur lan.

22. Am y Purdan.

YR athrawiaeth Rufeinaidd ynghylch Purdan, pardynau, anchydeddu ac addoli delwau a chreirisu, a hefyd galw a gweddio ar y Sainct, nid yw ond peth Ysmala, o wag ddy­chymmyg, ac heb iddo sail ar u [...] warrant o'r Scrythur lan; ond yn hytrach sydd wrthwyneb i air Duw.

23. Am finistrio, neu weini yn y Gynnulleidfa.

NId cyfreithlawn i neb gymmeryd arno swydd pregethu ar gyhoedd, neu finistrio y Sacramentau yn y gynnul­leidfa, hyd oni alwer, ac oni dbanfoner ef yn gyfraithlawn i wasanaethu y swydd honno. A'r rhai hynny a ddylem ni farnu eu bod wedi eu galw a'u danfon yn gyfreithlon, y rhai a ddetholwyd ac a alwyd i'r gwaith hwn, gan ddynion a fo ac awdurdod cyhoedd wedi ei rhoddi iddynt yn y gynnulleidfa, i alw ac i ddanfon gweinidogion i winllan yr Arglwydd.

24. Am lefaru yn y gynnulleidfa, yn y cyfryw dafod­iaith ac y bo'r bobl yn ei ddeall.

PEth llwyr wrthwyneb i air Duw ac i arfer yr hen Eglwys gynt, yw bod gweddi gyhoedd yn yr Eglwys, neu finistrio y Sacramentau mewn tafod-iaith ni bo'r bobl yn ei ddeall.

25. Am y Sacramentau.

SAcramentau a ordeiniwyd gan Grist, nid ydynt yn unig yn arwyddion, neu yn argoelion o broffess Cristianogion: ond yn hytrach, rhyw ddiogel dystion a gweithredol arwyddi­on ydynt o ras ac o ewyllys da Duw tuac attom ni, trwy y rhai y mae efe yn gweithio yn anweledig ynom ni; ac nid yn unig yn bywhau, ond hefyd yn nerthau ac yn cadarnhau ein ffydd ni yntho ef.

Dau Sacrament y sydd wedi eu hordeinio gan Grist ein Harglwydd yn yr Efengyl, nid amgen na, Bedydd, a Swp­per yr Arglwydd.

Y pump hynny a elwir yn gyffredinol yn Sacramentau, sef, Gonffirmasion [neu fedydd Escob] Penyd, Vrddau, Pri­odas, ac Enneiniad, new'r Olew, nid ia [...]n eu cyfrif yn Sa­cramentau'r Efengyl; eithr yn gyfryw ac a dyfasant, peth o gam ddilyn yr Apostolion, ac o ran ydynt stat o fuchedd, y mae'r Scrythur lan yn eu eynnwys: ond er hynny nid oes ynddpnt gyffelyb natur Sacramedtau ac mewn Bedydd a Swpper yr Arglwydd; am nad oes ynddynt nac arwydd gweledig, na Ceremoni a ordeiniwyd gan dduw. Y Sa­cramentau ni ordeiniwyd gan Grist flygadrythu arnynt, neu i'w dwyn oddi amgylch; ond er mwyn bod i ni eu dyledus arfer hwynt. Ac ynghyfryw rai yn unig ac fydd yn eu der­byn hwy yn deilwng, y mae iddynt effaith, neu weithrediad: ond yr rhai sydd yn eu derbyn hwy yn an-heilwng, sydd yn ynnill iddynt eu hunain ddamnedigaeth, fel y dywaid S. Paul.

26. Nad yw an-nheilyngdod y Gweinidogion yn rhwy­stro gweithrediad y Sacramentau.

ER bod yn yr Eglwys weledig bob amser y rhai drwg 'ynghymmysc a'r rhai da, a bod weithiau i'r rhai drwg yr audurdod pennaf yngweini dogaeth y gair a'r Sacramen­tau: etto yn gymmaint ac nad ydyut hwy yn gwneuthur hynny yn eu henw eu hunain, ond yn enw Christ, ac mai trwy ei Gommissiwn a'i awdurded ef y maent yn gweini; nyni a allwn dderbyn eu gweinidogaeth hwy trwy wrando'r Oair a thrwy dderbyn y Sacramentau. Ac nid yw eu han­wiredd hwy yn tynnu ymmaith ffrwyth ordinhad Christ; nac yn lleihau Gras doniau Duw oddiwrth y cyfryw rai ac sydd trwy ffydd yn iawn-dderbyn y Sacramentau, a finistrir iddynt, y rhai sy mewn ffrwyth o blegid gosodiad Christ a'i addewid, er bod yn eu ministrio gan ddynion drwg.

Er hynny i gyd, y mae yn perthyn i ddiscyblaeth yr Eglwys, bod ymofyn am weinidogion drwg, a bod i'r rhai a fo yn gwybod eu beiau hwy, achwyn arnynt: ac o'r diwedd gwedi eu caffael yn evog trwy farn gyfiawn bod eu dis­wyddo.

27. Am Fedydd.

BEdydd nid yw yn unig yn arwydd o'n proffess ni; neu yn nod gwahaniaeth i adnabod Christianogion oddiwrth era­ill ni wnaed yn Gristianogion; eithr y mae hefyd yn arwydd o'r adgenedliad neu'r ail-enedigaeth; trwy'r hyn, megis trwy offeryn, yr impir yn yr Eglwys y rhai a dderbynniant fedydd yn iawn: yr arwyddir yn w [...]ledig, ac y seilir trwy'r Yspryd glan, yr addewidion am faddeuant pechodau, a'n ma­bwysiad ninnau i fod yn feibion i Dduw: y cadarnheir ffydd: ac yr angwanegir gras trwy rinwedd gweddi at Dduw. Be­dydd plant ieuangc a ddyleid er dim ei gadw yn yr Eglwys, megis peth yn cwbl gyttuno ag ordeinhad Christ.

[...]
[...]
[...]
[...]

28. Am Swpper yr Arglwydd.

SWpper yr Arglwydd nid yw yn unig yn arwydd o'r ca­riad a ddylei fod gan Gristianogion i'w gilydd; ond yn hytrach Sacrament yw o'n prynnedigaeth ni trwy farwo­laeth Christ. Yn gymmaint ac i'r rhai a'i derbynniant yn iawn, yn deilwng, ac mewn ffydd, y bara yr ydym ni yn ei dorri sydd gyfranogaeth Corph Christ; a'r un modd cwppan y fendith sydd gyfranogaeth gwaed Christ.

Trawsylweddiad (neu newidiad sylwedd y bara a'r gwin) yn Swpper yr Arglwydd, ni ellir ei brofi wrth yr Scrythur lan; ond y mae yn wrthwyneb i eglur eiriau'r Scrythur lan, yn dadymchwelyd naturiaeth Sacrament; ac a roddes ach­lysur i lawer o ofergoelion.

Corph Christ a roddir, a dderhynnir, ac a fwyteir yn y Swpper, yn unig mewn modd nefol ac Ysprydol. A'r cy­frwng trwy'r hwn y derbynnir ac y bwyteir Corph Christ yn y Swpper, yw ffydd.

Sacrament Swpper yr Arglwydd wrth ordinhad Christ, ni roid i gadw, ni ddygyd oddiamgylch, ni dderchefid, nid addolid.

29. Nad yw'r Annuwiol yn bwyta Corph Christ wrth arfer Swpper yr Arglwydd.

YR annuwiolion a chyfryw rai, ac nid oes ganddynt ffydd, er eu bod yn gnawdol ac yn weledig a'u dannedd yn enoi, (fel y dy waid S. Augustin) Sacrament Corph a gwaed Christ; er hynny nid ydynr hwy mewn modd yn y byd yn gyfran [...]gion o Ghrist; ond yn hytrach i'w damnedigaeth eu hunain yn bwyta ac yn yfed arwydd neu Sacrament peth mor fa [...]or.

30. Am y Ddau ryw.

Cwppan yr Arglwydd ni ddylid ei naccau i'r llygion bobl. Canys dwyran Sacrament yr Arglwydd, wrth orein­had [Page] a gorchymmyn Christ, a ddylid eu ministrio i bod Christion yn gyffelyb.

31. Am un aberth Christ a gyflawnwyd ar y groes.

ABerthiad Ghrist, yr hwn a wnaed unwaith, y sydd berfaith brynedigaeth, boddhad, ac iawn tros holl be­chodeu'r holl fyd, yn gystal cynenid a gweithredol; ac nidoes iawn arall am bechod onid hwnnw, yn unig. O herwydd pa ham, nid oedd aberthau'r offerennau, y rhai yn gyffredin y dywedant fod yr Offeiriaid yn aberthu Christ ynddynt tros y byw ar mewn i gael maddevant am y gosp neu'c euogrwydd, onid thwedlau cabl a Siommedigaethau pe­ryglys.

32. Am Briodas Offeiriaid.

EScobion, Offeiriaid, a Diaconiaid nid ynt wedi eu ger­chymmyn trwy gyfraith Dduw, nac i addunedu stat buchedd sengl, nac i ymgadw rhac priodas, Am hynny mae'n gyfreith lawn iddynt hwythau, megis i bob Christianogion eraill, wreicca yn ol eu deall eu hu­nain, fel y bo'nt hwy yn barnu fod y peth yn gwasanaethu yn oreu i dduwioldeb.

33. Am Ddynion a fo wedi eu hescommuno, pa wedd a d'leid eu gochel.

Y Dyn trwy eglur gyhoeddiod yr Eglwys, y iawn dorrer ymmaith oddiwrth undeb yr Eglwys, ac a escommuner, a ddyleid ei gymmeryd gan holl liaws y ffyddloniaid, megis cenhedl-ddyn a Phublican, hyd oni chymmoder ef yn gy­hoedd trwy benyd, a'i dderbyn i'r Eglwys gan farnwr a fo iddo swdurdod i hynny.

[...]
[...]

34. Am Draddodiadau'r Eglwys.

NId yw anghenrhaid bod traddodiadau a Ceremoniau ym-mhob lle yn yr un modd, neu yu gwbl gyffelyb; canys hwy a fuant bob amser o amrafael fodd, ac a ellir eu newidio mewn amrafael wledydd, amferau ac arferau dyni­on, trwy na ordeinier dim yn erbyn Gair Duw. Pwy byn­nac wrth ei farn nailltuol ei hun, o'i fodd ac o'r gwaith god­def, yu gyhoeddys, a dorro draddodiadau a Ceremoniau'r Eglwys, y rhai nid ydynt wrthwyneb i air Duw, ac a ordei­niwyd ac a gynnhwyswyd trwy awdurdod gyffredin; a ddylid ei geryddu yn gyhoeddus (fel y bo i eraill ofni gwneuthur y cyflelyb,) megis un yn gwneuthur yn erbyn trefn gyffredin yr Eglwys, ac yn briwo awdurdod y lywodraethwr, ac yn archolli cydwybodau y brodyr gweinion.

Y mae i Eglwys wahanol pob cenedl awdurdod i ordeinio, newidio, ac i ddyddymmu Ceremoniau neu gynneddfau'r Eglwys, y rhai a ordeiniwyd yn unic trwy awdurdoe dyn trwy fod gwneuthur pob peth er adeiladaeth.

35. Am Homiliau.

YR ail llyfr o'r Homiliau, y rhai y darfu i ni gyssylltu eu henwau gwahanredol tan yr Articul ymma, sydd yn cynnwys dysceidiaeth dduwiol, iachus, anghenrheidiol i'r am­ferau hyn, megis y mae'r llyfr cyntaf o'r Homiliau, y rhai a osodwyd allau yn amser Edward y chweched: am hynny yr ydym yn barnu fod eu darllein hwy yn yr Eglwysi gan y Gweinidogion, yn ddiesceulus, ac yn llawnllythur, fel y gallo'r bobl eu deall.

Am ennwau'r Homiliau.
 • 1. AM iawn-arfer yr Eglwys.
 • 2. Yn erbyn perigl delw-addoliad.
 • [Page]3. Am adgyweirio a chadw'n lan Eglwysi.
 • 4. Am weithredodd da, ac yn gyntaf am Ym­prydio.
 • 5. Yn erbyn glothineb a Meddwdod.
 • 6. Yn erbyn Dillad rhy-wychion.
 • 7. Am weddi.
 • 8. Am le ac amser Gweddi.
 • 9. Y dyleid ministrio Gweddi Gyffredin a'r Sacramen­tau mewn [...]aith gydnabyddus.
 • 10. Am barchus gymmeriad Gair Duw.
 • 11. Am roi Elusen.
 • 12. Am enedigaeth-Christ.
 • 13. Am ddioddefaint Christ.
 • 14. Am Adgyfodiad Christ.
 • 15. Am Deilwng dderbynniad Sacrament Corph a Gward Christ.
 • 16. Am Ddoniau'r Yspryd Glan.
 • 17. Ar wythnos y Gweddiau.
 • 18. Am Stat Priodas.
 • 19. Am Edifeirwch
 • 20. Yn erbyn Seguryd.
 • 21. Yn erbyn Gwrthryfelgarwch.

36. Am Gyssegriad Escobion a Gweini­dogion.

LLyfr Cyssegriad Archelcobion ac Escobion, ac Vrddiad Offeiriaid a Diaconiaid, yr hwn o ofodwyd allan yn ddiweddar, yn amser Edward y chweched, ac y gadarn­hawyd yr un amser trwy awdurdodd Parliament, sydd yn cynnwys yntho bob peth angenrheidiol i gyfryw Gyffegriad ac Vrddtad: ac nid oes yntho ddim ac sydd o hono ei hun yn ofergoelus, neu yn annuwiol. Ac am hynny pwy bynnac a gyssegrwyd neu a Vrddwydd yn ol cynneddfau'r llyfrc hwnnw er yr ail flwyddyn o'r unrhyw frenin Edward hyd yr amser ymma, neu yn ol hyn a gyffegrir neu a urddir yn ol yr unrhyw gynneddfau; yr ydym ni yn ordei­nio bod y cyfryw rai oll wedi eu cyssegru a'u hurddo yn iawn, yn drefnus ac yn gyfreithlawn.

37. Am Lywodraethwyr bydol.

MAwrhydi y Brenin sydd iddo y gallu pennaf o fewn y deyrnas hon o Loegr ac eraill o'i Arglwyddiaethau; i'r hwn y perthyn y llywodraeth pennaf ar bob stat yn y deyrnas, pa un hynnac font ai Eglwysic ai bydol ym-mhob ryw achosion: ac nid yw, ac nis dylei fod yn ddarostyngedig in llywodraeth ddieithrol.

Le'r ydym yn rhai i fawrhydi y Brenin y llywodraeth pennaf, oblegid y rhyw enwau yr ydym yn deall fod med­dyliau rhyw bobl enllibus yn ymrwystro: nid ydym ni yn caniattau in tywysogion na Gweinidogaeth gair Duw, na'r Sacramentau; yr hyn beth hefyd y mae'r Injunctions a osodwyd allan gan y Frenhines Elizabeth yn gwbl eglur yn ei dystiolaethu: ond yr rhagorfraint hwnnw yn unic, yr [Page] hwn yr ydym yn gweled fod yu ei roi bob amser i bob tywysagion Duwiol yn yr Scrythur lan gan Dduw ei hun, hynny yw, a dylent hwy lywodraethu ar bob Stat ac ar bob gradd a orchymynnwyd tan eu gefal hwy gan Dduw, pa un bynnac font ai Eglwysic ai bydol, a chostwyo a'r cled­dyf bydol y rhai cyndyn a'r drwgweithredwyr.

Nid oes i Escob Rhufain lywadraeth o fewn y deyrnas hon o Loegr.

Fe ddichon cyfreithiau y deyrnas gospi Christianogion ag angeu am feiau sceler trymiou,

Y mae yn gyfreithlawn i Gristianogion wrth orchym­myn y llywodraethwr, wisco Arfan, a gwasanaethu yn y rhyfel.

38. Am olud Christianogion, nad yw gyffredin.

GOlud a da Ghristianogion nid yw gyffredin o hrewydd eu cyfiawnder, a'u titl, a'u meddiant megis y mae rhyw Anabaptistiaid yn gwag-ymffrost. Er hynny fe ddylei bob dyn o'r cyfryw bethau ac a fo ar ei elw, roi elusen yn hae [...] i'r tlawd, yn ol ei allu.

39. Am Lw Christion.

MEgis yr ydym yn cyfaddef bod ofer dyngu ac afraid lyfau wedi eu gwahardd i Gristianogion gan ein Harg­lwyddd Iesu Christ a'i Apostol Jaco: felly yr ydym yu barnu nad yw Christianogol grefydd yn gwahardd nas gall dyn dyngu pau fo'r llywodraethwr yn erchi, mewn matter o ffydd a Chariad perffaith, trwy fod gwneuthur hyn­ny [Page] yn ol addysc y Prhphwyd, mewn cyf [...]awnder, a barn, a gwiricnedd.

Y Sicerhad, neu y Ratification.

Y Llyfr hwn o'r Articulau rhagddywededig a brifiwyd trachefn, ac a gynnhwyswyd i'w gynnal a'i arfer o fewn y deyrnas, trwy gyttundeb a chydsyniad ein goruchaf Arglwyddes Elizabeth, trwy ras Duw Brenhines Lloeger, Ffrainc ac Iwerddon, ymddiffynferch y Hydd, &c. A chwedi hynny trwy gydsyniad ein goruchaf Ar­glwydd Frenin JAMES, trwy ras Duw, Brenin Prudain fawr, Ffrainc ac Iwerddon, ymddiffyn­nydd y ffydd, &c. Y rhyw Articulau a ddarllenn­wyd yn hamddenol, ac a gadarnhawyd trachefn tan ddwylaw yr Archescob a'r Escobion o'r ty uchaf, a than ddwylaw yr holl Eglwyswyr o'r ty isaf, yn eu Cymman [...]a hwy, yn y flwyddyn o oedran yr Arglwydd 1571. Ac yn gyffelyb yn y Gym­manfa a gynnhaliwyd yn y flwyddyn o oedran yr Arglwydd 16 [...]4.

Y TABUL neu y dangoseg.

 • 1. AM ffydd yn y Drindod.
 • 2. Am Grist Mab Duw.
 • [Page] 3. Am ei ddiscynniad i ufforn.
 • 4. Am ei Adgyfodiad.
 • 5. Am yr Yspryd Glan.
 • 6. Am Ddigonoldeb yr Scrythur lan.
 • 7. Am yr Hen Destament.
 • 8. Am y tair Credo.
 • 9. Am bechod cynhwnol neu gynenid.
 • 10. Am rydd ewyllys.
 • 11. Am Gyfiawnhad.
 • 12. Am Weithredoedd da.
 • 13. Am weithredoedd o flaen Cyfiawnhad.
 • 14. Am weithredoedd gydac a orchymynnwyd.
 • 15. Am Grist ei hun yn ddibechod.
 • 16. Am bechod ar ol bedydd.
 • 17. Am Raglumaeth ac Etholedigaeth.
 • 18. Am fwynhau Jechydwriaeth trwy Grist.
 • 19. Am yr Eglwys.
 • 20. Am Awdurdodd yr Eglwys.
 • 21. Am awdurdod Gynghorau cyffredinol.
 • 22. Am y Purdan.
 • 23. Am finistrio yn y Gynnulleidfa.
 • 24. Am lefaru yn y Gynnulleidfa.
 • 25. Am y Sacramentau.
 • 26. Am an-nheilyngdod y Gweinidogion.
 • 27. Am y Bedydd.
 • 28. Am Swpper yr Arglwydd.
 • 29. Am yr annuwiol y rhai nid ynt yn bwyta Corph Grist.
 • 30. Am y Ddau ryw.
 • 31. Am un Aberthiad Christ.
 • 32. Am Briodas Offeiriaid.
 • 33. Am ddynion a Escommunwyd.
 • 34. Am Draddodiadau'r Eglwys.
 • 35. Am yr Homiliau.
 • [Page]36. Am Gyssegriad Gweinidogion.
 • 37. Am Lywodraeth-wyr bydol.
 • 38. Am olud Christianogion.
 • 39. Am Lw Chriflion.
 • Am Sicerhad yr Articulau hyn.
TERFYN.

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this EEBO-TCP Phase II text, in whole or in part.