SOME Omissions and Mistakes IN THE British Translation and Edition of the Bible, ap­pointed to be had and read in the Churches in Wales, to be supplied and rectified.
Mistakes Rectified.
GEN. 9. 7. After Ond, and before ffrwythwch, put in Chwchwi.To be read as followeth.ONd [chwchwi] ffrwythwch ac amlhewch;—Or else instead of ond chwchwi, read Chwithau.
Gen. 18. 2. Between the word Re­dodd, and the words iw cyfarfod put in O ddrws y Babell.Efe a redodd [o ddrws y Babell] iw cyfarfod hwynt ac a ymgrym­modd.
Gen. 27. 17. Between the w. Blasus, and the w. a arlwyasei, put in a'r bara.Ac a roddes y bwyd blasus, [a'r ba­ra] a arlwyasei hi yn llaw Jacob ei mâb.
Gen. 31. 28. After the w. ffôl, add gan wneuthur hyn.Gwnaethost yr awron yn ffôl [gan wnewthur hyn.]
Gen. 39. 3. Between the w. Welodd, and the w. fod, put in these words, Mai yr Arglwydd oedd gydag ef, or, fod yr—A'i feistr a welodd, [fod yr Arglw­ydd gydag ef, a] bod yr Arglwydd yn llywyddo yn ei law ef yr hyn oll a wnelei efe.
Exod. 1. 10. Between the word ho­nynt, and the words a Phan, put in a bod.Rhac amlhau o honynt [a bod] pan ddigwyddo rhyfel, ymgyssylltu o ho­nynt.
Exod. 12. 13. Between the words Byddoch chwi, and the words, Ac ni bydd, put in A phan welwyf y gwaed, yna yr âf heibio i chwi—Ar y tai lle byddoch chwi [A phan welwyf y gwaed, yna yr âf heibio i chvvi] ac ni bydd plâ dinistriol ar­noch chvvi—
Exod. 16. 8. Btween the word Chwi, and the w. Gîg, put in yn yr hwyr.Pan roddo yr Arglvvidd i chvvi [yn yr hvvyr] Gîg ivv fvvytta.
Exod. 37. 26. In the end of the verse, after the word Amgylch, add ai cheyrn: Ac efe a wnaeth iddi goron o aur o amgylch.Ag efe a'i goreurodd ag aur coeth, ai chaead ai hystlysau o amgylch [ai cheyrn: Ac efe a vvnaeth iddi goron o aur o amgylch.]
Levit 4. 11. Between the words Ei ben, and the words Ei berfedd, put in a'i draed.To be read as followeth.Ond croen y bustach, ai holl gîg yn ghyd a'i ben [ai draed] ai berfedd, ai fiswel.
Levit. 15. 2. After the word Aflan, add o blegid ei ddiferlid.Pob vn pan fyddo diferlif yn rhe­deg o'i gnawd, a fydd aflan [o blegid ei ddiferlid.]
Numeri. 2. 13. Between the word Trugain, and the word A, put in Mîl.A'i lu ef, ai rhifedigion fydd onid vn trugain [mîl] a thrychant.
Num. 11. 8. Between the word mor­ter, and the words ac a'i, put in ac ai berwasant mewn peiriau.Neu ai curasant mewn morter [ac ai berwasant mewn peiriau] ac ai gw­naethant yn deisennau.
Deut. 13. 14. Between the word Ac, and the word Os, put in Wele.Yna ymofyn a chwilia, a chais yn dda ac, [Wele] os gwirionedd yw.
Josu. 7. 15. After the words Sydd ganddo, put in O herwydd iddo dro­sseddu Cyfammod yr Arglwydd, acEfe ac holl sydd ganddo [O her­wydd iddo drosseddu cyfammod yr Arglwydd, ac] o herwydd iddo wneu­thur ynfydrwydd.
Josu. 15. 1. Between the word Zin, and the word oedd, put in tua'r dehau.Ac anialwch Zin [tua'r dehau] oedd eithaf y terfyn dehau.
Josu. 15. 4. The beginnning is misren­dred; Instead of Ac yn cyrrhaedd i'r Aipht, read as in the former Translation.[Ac yr oedd yn myned tuag Az­mon, ac yn myned allan i afon yr Aipht] Ac—
Josu. 19. 14. Instead of O dy 'r dvvy­rain, read O du'r gogledd.A'r terfyn sydd yn amgylchu o du'r gogledd i Hanathon.
Barn. 9. 29. Between the word Abi­melech, and the word Amlha, put in Ac efe a ddywedodd with Abimelech.Fel y bwriwn ymmaith Abimelech [Ac efe a dywedodd wrth Abime­lech] Amlha dy lu, a thyret allan.
1 Sam. 1. 1. In the end of the verse, af­ter the word Zuph, put in Ephratæwr.Elcanah mab Jeroham, fab Elihu, fab Tohu, fab Zuph [Ephratæwr.]
1 Sam. 20. 6. Between the word A­berth, and the word sydd, put in Bly­nyddawl.Canys aberth [blynyddawl] sydd yno i'r holl genedl.
1 Sam. 27. 11. Between the word Ddy­wedyd, and the words fel hyn, put in Rhac mynegu o honynt i'n herbyn, gan ddywedyd—I ddwyn chvvedlau i Gath, gan ddywedyd [Rhac mynegu o honynt i'n herbyn, gan ddywedyd] fel hyn y gwnaeth Dafydd.
2 Sam. 16. 1. Between the word chant, and the word O, put in Swp.Dau gan torth o fara, a chan [swp] o resynnau.
2 Brenh. 2. 16. Between the word yn awr, and the words a chiesiant, put in Ni attolygwn.Elont yn awr, [Ni attolygwn, a chei­siant dy feistr.
2 Brenh. 9. 16. After the word Far­chogodd, put in mewn cerbyd.A Jehu a farchogodd [mewn cer­byd] ac a aeth i Jezreel.
2 Brenh. 11. 13. Between the word Drwst, and the word Bobl, put in y gard a'r—A phan glybu Athaliah drwst [y gard a'r] bobl yn rhedeg, hi a dda­eth—
1 Cron. 24. 23. After Jeriah, put in y cyntaf, Amariah 'r ail, Jehaziel y trydydd, a Jecamiam y pedweryddd.A meibion Hebron oedd Jeriah [y cyntaf Amariah 'r ail, &c. vt c. 23. 19.]
2 Cron. 4. 5. After the word ba­thau, put in a dderbyniei ac.To be read as followeth.A thair mil o Bathau [a dderbyniei, ac] a ddaliei.
2 Cron. 9. 30. The whole Verse omit­ted: Therefore between ver. 29. and the last verse, put inV. 30. A Salomon a deyrnasodd yn Jerusalem ar holl Israel ddeugain mhlynedd] 31. A Salomon a hunodd.
2 Cron. 35. 9. After the word he­fyd, put in a Shemaiah, a Nathaneel ei frodyr, Hashabiah.Conaniah hefyd [a Shemaiah, a Na­thaneel ei frodyr, a Hashabiah] a Je­hiel, a Jozabad tywysogion y Lefiaid.
Nehen. 7. 21. Instead of A deugain, read a phedwar vgain.Meibion Ater o Hezeciah, tri ar bymthec a phedwar vgain.
Jer. 25. 18. After the word Juda, put in Ac i'w Brenhinoedd.I Jerusalem, ac i ddinasoedd Juda [ac iw Brenhinoedd] ac iw thywysogion.
Jer. 34. [...]1. Between the word llaw, and the word Brenin, put in Llû.Ac yn llaw [llu] Brenin Babilon y rhai a aethant i fynu oddiwrthych.
Jer. 52. 25 Instead of yn y ddinas, read ynghanol Ddinas.A thrivgein wr o bobl y wlad, y rhai a gafwyd yn [ghanol] y Ddinas.
Ezech. 5. 9. Between the word hyn, and the word ni's, put in Ni wneuthum, ac.A gwnaf ynot yr hyn [ni wneu­thum, ac] ni's gwnaf ei fâth mwy.
Ezech. 20. 31 After the word Ar­glwydd, put in Duw.Fel mai byw fi, medd yr Arglwydd [Dduw.]
Dan. 5. 23. Afte [...] the word ymdder­chefaist, put in yn ebyn Arglwydd y nefoedd.Eithr ymdderchefaist [yn erbyn Ar­glwydd y nefoedd] a llestri ei dy ef a ddygasant.
Habba. 2. 5. Betwen the word Wîn, and Ac heb, put in Gw [...] balch yw efe.A hefyd gan ei fod yn trosseddu trwy win, [Gwr balch yw efe] Ac heb aros gartref.
Habba. 3. 9. Between the word llwy­thau, and the note Selah, pu [...] in sef, dy Air di.Llwyr noethwyd dy fwa ynol llwon y llwythau [sef, di Air di] Selah.
Habba. 3. 18. After etto mi a, put in Lawenychaf yn yr Arglwydd, by­ddaf—Etto mi a [lawenychaf yn yr Ar­glwydd] byddaf hyfryd yn Nuvv fy iechydvvriaeth.
S. Mar. 15. 3. Add to the end of the verse, Eithr nidattebodd efe ddim.A'r Archoffeiriaid a'i cyhuddasant ef o lavver o bethau [Eithr nid atte­bodd efe ddim.]
S. Lu. 11. 21 After the word Cryf, put in Arfog.Pan fyddo vn cryf [arfog] yn cadvv ei neuadd.
S. Joan. 4. 6. After the word ffyn­non, put in Jaco [...].Ac yno yr oedd ffynnon [Jacob] yr Jesu.
S. Joan. 10. 0. Between the word ledratta, and aci ddestrywio, put in ac i lâdd.Nid yvv lleidr yn dyfod ond i ledra­tta [ac i lâdd] ac i ddestryvvio.
S. Joan. 13. 21 Put in a second yn wir.Yn vvir [yn vvir] y dyvvedaf vvr­thych.
Rhuf. 3. 29. [...]dd in the close of the verse, after the w [...]rd efe, i'r Cenhed­loedd hefyd.Yn vvir y mae efe [i'r Cenhedloedd hefyd.]
Col. 1. 23. B [...]ween the word hon, and a bregethwy, put in a glywsoch, ac.Ac heb eich symmud oddivvrth o­baith yr Efengyl, yr hon [a glyvvsoch, ac] a bregethvvyd ymmysc.

DRUSIUS Observ. Lib. 6. C. 23.

Quam nos operam posuimus aut ponemus posth [...]c in emendandis veterum Editionibus, eam minime cu [...]pare debetis ut levem aut inutilem, cum nulla sit tam pu­silla mende quam non magni intersit ex libris ilis toll [...] aut corrigi.

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Text Creation Partnership. This Phase I text is available for reuse, according to the terms of Creative Commons 0 1.0 Universal. The text can be copied, modified, distributed and performed, even for commercial purposes, all without asking permission.