Testûn Testament newydd ein Harglwydd a'n Jachawdwr JESU GRIST, Yn Benhillion Cymraeg mewn Egwy­ddoraidd drefn, a osodwyd allau trwy lafûr Ri. Jones ô Lanfair yn-Ghaer Eingnion yn Sir Drefaldwyn gweinidog gair Duw, ac Athro yn y Celfyddydau.

Fo chwanegwyd atto Epitome ô Lyfr cyntaf Moses yr hwn a elwir Genesis.

Non est mortale quod opto.

Nid marwol beth yr wy i'n ei geisio.

Chwiliwch y Scrythyrau yn rhrai 'r ydych yn me­ddwl cael bywyd tragwydol.

Jo. 5.39.

Ai Printio, Yn Llundain, ag iw werthu gan John Brown tan y fesen eurad yn mon-wynt Paul .MDCLIII.

ABC neu Egwyddor Gymraeg.

A B C D E F G H I K L LI M N O P Q R S T V W X Y Z. &c.

A a b c d e f g h i k l m n o p q r s t v u w x y z. &c. ch dd ll ph st sh th.

Matth. 19.14.

Jesu a ddywedodd wrth ei Ddiscyblion, gadewch i blant bychain, ag na waherddwch iddynt ddy­fod ateaf fi, canys eiddo y cyfriw rai yw teyrnas nefoedd.

Odl i gofio y llyfrau.

Math. Marc. Luc. Joan. Act. Rhufeiniaid.
Corinth. Galath. Ephes. Philipplaid.
Col. Thesal. Tim. Tit. Phil. Hebread.
Jaco. Pedr. Joan. Jud. Datcuddiad.

At yr Enwog urddasol Bendefig Edward Vaughan ô Lwydiart Esq.

YN gimmaint (ym mysc rhinwe­ddau eraill) ag a dichon ûn dyn ganfod ynoch (Barchedig Ben­naeth) ûn, mal y seren â hyf­forddiodd y Doethion at Grist Mat. 2.20. yn rhagori: sef Am­mynedd, yr hon â elwsr (remedium malorum) diwygiad drygfyd. Canys diau nis gwn i ag nis clowais y chwaith fod nemmawr yn y wladwri­aeth hon â gafodd fwy ô helbul na chwi eich hu­nan, megis ag y gall ûn ddywedyd am danoch gida 'r Aposl eich bod yn fynych mewn cystu­ddiau, mewn cyfingderaw, mewn terfyscau, mewn perigl gan eich Cenedl eich hunan, mewn llafur â lludded 2 Cor. 11.23▪ A darfod ir ûn alluoccaf Dduw, yr hwn yn rhyfeddol ai gwa­redodd ef oi flinderau, ûwch law rybygoliaeth dyn eich diddanû chwithau â thrwy eich ammy­nedd mawr weithid ô honoch allan eich rhydd­did, ach llwyddiant, ag er maint ô wrthneb y­doedd i chwi gael ô honoch heddychlon feddiant yn eich ei steddle gartrefol cyfreithlon dreftada­eth eich Henafiaid: pan-ystyriwyf hyn nis me­draf [Page] amgen, na dal sulw arnoch, mal golygyn ainmynedd â rheol ô addysc imi ag i eralll yn am­ser trallod iw gofio ai ddilin. Gan hynny i ba le well? neu at bwy yn gymhwysach yr ydoedd imi yn nyddiau gorthrymder gyrchu atto, nag at yr hwn, â ddichon trwy gyfarwyddyd a threi­al roi cysur a chyngor? Ond beth â ddywed y Bardd

Mos vetus est Jani dare mutua dona Calendis.
Annus ut auspicio prosperiore finat. Buchan.

Hen ddefod oedd, yn yr oesoedd gynt ym mysc Carêdigion ar y dydd Calan yn nechreu y flwy­ddyn newydd i roi, ag gymmeryd Calennigion mal arwyddion da ô fwyddyn lwyddiannus i ddyfod, y thai yn arferol â fyddēt ô aur, arian neu gemmau gwerthfawr, pawb yn ol ei allu, Chæri­lus â ddaeth i Alexander fawr Brenin Asia â pha­pyrûn ô gerdd wael-arw, gwaelddyn arall a ddo­eth â lloniaid ei law ô ddwfr i Artaxerxes Brenin Persia, ag â gawsont ill dau groeso mawr am hyn­ny, gan y Rheolwyr mawrion hynny, ie ar weddw dlawd honno a ddaeth, ai dwy hatling agafodd gan ein Jchawdwr fwy ô ganmoliaeth nar holl wyr cyfoethogion â fwriasent lawer ir drysorfa Mar. 12.43▪ felly finnau rhag i mi ddyfod yn waglaw at yfath Bendefig â welais yn dda gida Phedr Act. 3.6. eich anthegu ar peth sydd gennyf, sef hyn ô Lyfr bychan, blaenffrwyth yspryd cy­studdiedig, a deisyf ar yr hwn â ddichon, roi i chwi ddedwyddwch y flwyddyn, ag arnoch [Page] chwithau, gymmeryd y rhodd wael hon, mai ty­stiolaeth om diolchgarwch i chwi am eich aml garedigrwydd ô amser bwygilydd, ach daioni tu­ag attaf fi, ar eiddof; heb ddal cymmaint sulw ar yrhodd ag ar ewyllys yrhoddwr, ag yn erbyn en­llibaidd rywogaeth Momus ei achlesu ef, mal Tadmaeth, dan darian y cariad sydd gennych tuag at weinidogion yr Efengil, â ewyllysiant osod allan ogoniant y Creawdwr a lleshâd ei Cydwladwyr, ag ar iddo yntef ei3ch gobrwyo chwi, yrhwn â ddywed pwy bynnag â roddo iw yfed i ûn or rhai by chain hyn phioled ô dwfr oer yn unig, ni chyll ef moi wobr Mat. 10.42. Os chwi ai ym'gledda ef yn dda, fe â ddyse i chwi gael y trysor cyddiedig y mae r Efengylwr yn sôn am dano (gwerfawrroccach na holl gyfoeth Crœsus) Mat. 13.44. mal pan nesâo amset eich ymddattodiad y galloch ddywedyd gida 'r A­postl mi â ymdrechais ymdrech dêg, mi â orphē ­nais fy-'ngyrfa, mi a gedwais y ffydd 2 Tim. 4.7.

Yn y cyfamser my fiach gorchmynnaf ir hwn ach gwnaeth ar hwn ach cadwodd yn ddiogel hyd yn hyn ôch oes, ach cynhalio, mewn iechyd a hir-oes. Ydwyf,

Ich Urddas iw orchymyn, mewn pob Cristnogawl ddyled-swydd, eich ffydd­longar weinidog. Ri. Jones.

At y Darlleydd.

NId yw yn anhyspys ir byd (Anwyl Gyd­wladwr) yn enwedig ir rhai llythre­nog, ddarfod i wyr dyscedig yn yr oe­soedd gynt gasglû ynghyd y prif byn­geian or holl Beibl, pob pennod ar ei ben ei hun, ag i eraill, ar ei hôl hwythau, er mwyn helpio coffadwriaeth y darllennydd drefnu talgryn­niad ô hynny mewn cynghanedd. ond gan fod hyn­ny ô brydyddiaeth yn Lladin, neu mewn rhyw iaith arall dieithr anhyddallt ir rhan fwyaf or cyffredin bobl ô Gymru, y rhai sydd awyddûs iawn i ddyscu pob math ar gerddwriaeth â ddeallant) ag ô ran nad yw yr adnodau, lle y mae yn anodd i ûn dyn ar gais ddeall llawer ô honynt hwy, ag yn bennaff, gan ddarfod im Harglwydd am Duw ymweled am fi (ymysc eraill om Brodyr) ai dadol gerydd yn gy­fiawn am fy meiau, fy nifuddio ô ran etifeddiaeth, plant Lefi Genes. 47.22. am gwahardd i ddilin swydd fyngalwedigaeth Myfi ûn ô rhai gwaelaf yn­gweinidogaeth yr Efengil) rhag fy'nghyfrif yn ail ir gwâs diog difudd a guddiodd ei Dalent Mat. 25.26. a ryfygais gymmeryd hyn ô dasc yn llaw, ag nid yw yn anghymmwys gennyf dy wneuthur di (y [Page] Cymro deallgar) yn gydnabyddus or môdd â arfe­rais yn hyn a beth, mal os gwyddost fod ûn ffordd well i beri ith gydwladwyr ymroi yn ddyfalach, chwilio 'r Scrythyrau, y gallont gael y chwaneg o oleuni oddiwrth lewyrch dy gannwyll di. Ar y cyn­taf mi a gesclais ynghyd gymmaint, ag â fedrais ô amrafael waith eraill ar y testûn hwn, â chan gyd­ystyried pob ûn or nailltu mia ddilynais yr hwn â welwn oreu, a cklyflawnaf yn gosod allan ystyr pob eyfryw bennod, weithiau y naill weit hiau y llall a chan ddarllain, â dyfal synied pob adnod or scry­thyr lle yr ydoedd peth, ymbell bwnck nodedig wei­thiau (fel y mae iw weled) wedi omitttio, mi ai cyflawnais (ond odid) a rhyw air neu gilidd, fel y gellir ei ddirnad, ag yno mewn Egwyddoraidd drefn mi â gymhwysais Bennill Cymraeg am bob pennod mewn mesur cyffredinol, mal y galleu y sawl â ewyllysiant yn hawsach ei ddyscu, ai gofio, heb ddal cymmaint ar gywreintrwydd cerdd, ag ar ymegnio i roi cywir deb geiriau cyfattebol ir Scry­thyrau, mal y gallo y rhai bychain, pa un bynnag ai mewn gwybodaeth ai oedran▪ yn hawsach eu dy­scu ai cofio, ag er annogaû y rhai sydd anllythyren­nog i ddyscu darllen eu cyffredin iaith eu hunain ag i ymaser â geiriau y Scrythyr lân, yn lle ofer, wâg ganniadau bydol, difuddiol i iechadwriaeth eu heneidau. Ag er mwyn hyny y maer 'r Egwyddor ymma wedi ei gosod. Nid yw hyn o Lyfr, ond by­chan: ag etto, os gwnei y goreu ô hono, fe ddichon fod i ti yn Berl gwerthfawr, Mnemosynon yw, [Page] poth, trwy yehedig boen, neu yn hytrach bleser y ce­di lawer ô ddifeinyddiol wybodaeth. O digwydd fod ymbell sentens, neu air heb i ti ei ddeall ar y cyn­taf, mae wrth y llythyren ddiweddaf ô hono yr ad­nod wedi nodi, lle y cei' reglurder am dano, pan gy­farfyddech ar cyfriw un, mi a ddymunwn arnat, nad oedech droi atto yn y Scrythyr, a phan ddarffo i ti unwaith ei ddeall trosto, da fyddeu i ti ei ddyscu ar dy dafod leferydd mal y cosit yn well y pethau â ddarllennaist, ag yno, y bydd hwn i ti, fell cyfaill difyr, ple bynnagy byddech, os cei fûdd ô hono, dôd y gogomant i Dduw, a derbyn ef, mal tystiolaeth om ewyllysgarweb ith hyfforddio tuag at ben dy nefol yrfa, am gweddi yw, na allo dim dy rwystro nesi ni oll gydymgyfarfod yn g' Ghaersâlem oddiu­ehod, poed gwir fo, dyweded yr hwn sydd oll yn oll. Amen. bydd iach. Ydwyf.

Dy gydwladwr ath Ewyllysiwr da. R. J.

Encomiastica.

In Novi Testamenti periocham Brittanicis me­tris a Richardo Ionesio Artium Magistro, Evangelij (que) Ministro, compositum, Opus gratissimum.

OLim Gemma Fabri Reginæ dedita Elizæ
Romanâ obscurè mystica voce docer.
Hæc modó Jonesi Vauchano clarior instat,
distinctè notâ voce sacrata sonans.
Illius hâc partâ virtutes mente reponas
Ut reliquis possis doctior esse sacris.
John Davies, Evangelii Minister.

In Opusculum & Opificem.

VVAllicæ Gens talem componit gnara Poefin
Ʋt formâ novit condere nulla parem.
Hic tanta in parvo formantur mystica Diva,
Ʋt Wallis nemo protulit ante parem.
Ob, quantum Richarde tibi tæa patria debet
Oh, te (ingrata licet) præmia certa manent.
Petrus Moyle Gen.

In lebellum docti pij (que) viri Richardi Jonesij de llanvair in Caerengnion Evangelij Ministri.

DOctior & melior pars seria, magna Britannûm
Ludicra, ludos, & metra profana colunt.
Hic magnes missis ut quærant seria mundi
Ill [...]cebris, ad se ferrea cordæ trahet.
Amplius haud impura coles, his utere sacris,
Et (Brito mi) cantus hos meditare pios.
Mathæus Evans, Evangelij Minister.

Encomium in Laudem operis.

Llyma allwedd llyfr y llyfrau
llyma summ ei holl bcnnodau
Llyma i Frython arfer fwynedd
i roi heibio bob oferedd.
Nerth Duw yw'r gair i iechydwriaeth
Ro. 1.16
a grymmus hefyd i grediniaeth,
Mae 'r llyfr hwn yn arogl bowyd
2 Cor. 2.16.
mae'n arogl marwol i rai hefyd.
Idea yw hwn am fyfyrdod
i fod yn hyspys o bob pennod
Os darllenni yr rhain, heb eiriach;
yngair Duw ni bydd d' yspysach.
Jo. Prichard, V. D. Minister.

Carwr y Cymry ar yr Awdur ar waith.

HAwdd ammawr tramawr bob tro'ith awen
'ath dduwiol gerdd gyfrdo
Dy lyfr, sydd yn dylifo
Bendithion breision i'n bro.
Llythyren lawen a lewych am air,
Am lin, Gair [...]mlaen gwych,
Am ddalen, y llin rinwych
Am lyfr, dalen wirwen wych.
Y geiriau 'r lli [...]n llawnhir a'r dail
A'r llyfr doeth crybwyllwir.
Ar gân oll drwy gynnullwir,
A lefair am y gair gwir.
Llyma oleu da, mawr y dawn ynddo,
llinyn-ddysc' ysgrythr lawn
Llaw-dynniad, lleuad vniawn.
lle bo raid at y llwybr iawn.
Meithriniad a gad a wna gof medrus
Meidriad efangylgof
Meriadgyff grym-waredgof
Mirain drysor cywrain cóf.
Rhyw rai a ganai ar gâu anosbarth
gerdd anisbwyll aflan
Ni chenidwyd wych auian
Eithr i lês yr ysgrythr lân.
Rhagoraist ffrwythaist, lên ffraeth hoff wybod
Ar ffaber yn 'belaeth
Risiart dy gerdd-fedrusaeth
Jons 'nuwch na Martinius, aeth.
Dy lewych da-oleuodd
Duw o'irâd, bendigai dy rudd
Dilynaist Reol anodd
Drwy 'r berth, a duw a roe'r bûdd.

Math.

Pen. 1
Âch ddynol Christ adnod 1 â lângenhedlwyd adnod 18
camdŷb Joseph adnod 19 â addyscwyd,
am ei wraig feichoig adnod 20 nid adnabu,
pan escorodd, galwyd Jesu adnod 25
Pen. 2
Beirdd i frenin âent â rhoddion adnod 1
cyffro Herod adnod 3 holi 'r Doethion adnod 4
Foi ir Aipht adnod 14 llâdd plant adnod 16 galaru adnod 18
ofn dymchwelyd adnod 22 i Nars'reth cyrchu adnod 23
Pen. 3
Cri Jean adnod 1 ai ddull adnod 4 mae 'n gwradwyddo adnod 7
yn wael wrth Ghrist adnod 11 yn bedyddio adnod 15 adnod 6
yspryd Duw, fel 'clommen arno adnod 16
y Tad ei hun ei fab yn gwirio adnod 17
Pen. 4
Daeth newyn adnod 1 Satan teirgwaith temptiodd adnod 3
Christ yn gorfod adnod 10 a oleuodd adnod 16
mae 'n galw pedwar â discyblion adnod 19
dyscu 'r gair adnod 23 iachau y cleifion adnod 24
Pen. 5
Eneidiau dedwydd adnod 3 chwi yw'r goleuni adnod 14
y ddeddf a ddaeth ef i gyflawni adnod 17
na ladd adnod 21 cytuna adnod 25 dichwânt adnod 28 dilwon adnod 33
gwna dda an ddrwg adnod 39 câr dy elynion adnod 44
Pen. 6
Ffel dod elusen adnod 1 a gweddia adnod 5
maddeu adnod 14 ymprydia adnod 16 a thrysôra adnod 20
bydd oleu adnod 22 Mammon adnod 24 gofal bydol adnod 25
gwêl adar adnod 26 llysiau adnod 28 cais le nefol adnod 33
Pen. 7
Gwahardd barnu adnod 1 a r hoi i gwn burion adnod 6
cais cei adnod 7 porth cûl adnod 13 gau-athrawon adnod 15
dywed a gwna adnod 21 rhag dy wrthod adnod 23
fel ty ar graig adnod 24 nid ar dywod adnod 26
Pen. 8
Jachâu y clwyfus adnod 3 gwâs y milwr adnod 13
mam Pedr adnod 15 atteb ffûg Scrifennwr adnod 20
ffôd ffugiol adnod 19 gad fedd fi ddilyni adnod 22
gostegi 'r môr adnod 26 y moch yn boddi adnod 32
Pen. 9
Llesgedd Parlys adnod 2 Mathew adnod 9 bwyta adnod 10
llâis y period adnod 15 hên a rwyga adnod 16
gwaedlif gwraig adnod 20 byw merch y pennaf adnod 25
daûddall, adnod 30 mudan adnod 33 y cynhaiat adnod 37
Pen. 10
Mae 'n danfon deuddeg adnod 1 beth a wnelent adnod 7
beth â ochelent adnod 17 â ddioddefent adnod 18
erbyn erlid eu cysuro— adnod 19
addo bendith ai derbynio adnod 40
Pen. 11
Negeswyr Joan at Ghrist adnod 2 ei wrthie adnod 5
ei ganmoliaeth adnod 9 gwâe y teirtre adnod 21
ir plant gwirion daeth goleuni adnod 25
esmwythaf y rhai sy'n poeni adnod 29
Pen. 12
Os Sabboth adnod 1 cymmer rhag newynu adnod 3
achub ddafad adnod 11 llaw 'n gwahanu adnod 13
yspryd aflan adnod 22 ty yn ddwy-ran
cabledd adnod 32 cyfrif adnod 36 arwydd adnod 39 allan adnod 46
Pen. 13
Parthiad hâd adnod 4 ai ddeongliad adnod 19
Efrau adnod 25 mwstard adnod 31 toês adnod 33 trysoriad adnod 44
prynnu gêm adnod 46 rhwyd llawn ô byscod adnod 47
mab y saer, mor ddoeth, rhyfedded adnod 54
Pen. 14
Qwympo pen Joan yn y carchar adnod 10
porthi pûm mil ar y ddaiar adnod 19
rhodio 'n droedsych ar y dyfroedd adnod 25
iâch ond cyfwrdd cwr ei wiscoedd adnod 36
Pen. 15
Rhoisen am ryfig Pharisaead adnod 3
allan eddyn y daw eilgyriad adnod 11
o Ganan wraig dros ferch ymbiliodd adnod 22
saith dorth pedair mil a borthodd adnod 37
Pen. 16
Syth genhedlaeth a gaîs arwyddion adnod 4
gochel surdoes Scrifennyddion adnod 6
cyffes Pedr adnod 16 ei groes pawb cym'red adnod 24
fe geiff dâl yn ol ei weithred adnod 27
Pen. 17
Troi ei wedd adnod 1 Elias daeth adnod 11 bydd-farw adnod 12 adnod 22
ô▪ un gythrael y mae 'n bwrw adnod 18
nerth ffyd adnod 20, gweddi, ag ymprydio adnod 21
i Bedr pair roi-teirnged trosto adnod 27
Pen. 18
Urddasol fydd a fo fel Baban adnod 2 adnod 6
a dramgwyddo or corph tor allan adnod 8
cael dafad goll adnod 13 a maddeu trosedd adnod 22
oni wnei, ni chei drugaredd adnod 35
Pen. 19
Ai rhydd yscar? tri Eunuchuaid adnod 12
y mae 'n gwahadd y plant gweiniaid adnod 14
nid oes un da, ond Duw yn unig adnod 17 adnod 26
gwerth a dod, ti a gei 'n ddau ddyblig adnod 29
Pen. 20
Bu mewn gwinllan rai 'n anfoddog adnod 1
cyfiawn gariad Christ yw'n cyflog adnod 15
gwraig ryfygus, adnod 21 dêg ai cilwg adnod 24
ymostwng pair, adnod 27 dau 'n cael ei golwg adnod 34
Pen. 21
Christ ar asyn yn marchogaeth adnod 2
bwrw oi Deml farsiandiaeth adnod 12
ffigysbren grin adnod 19 dâu fab hoccedûs adnod 29
llad Etifedd adnod 39 carreg foddûs adnod 42
Pen. 22
Diwedd un heb wisc priodas adnod 13
i Caesar ag i Dduw dôd addas adnod 21
gwraig pwy fydd? beth yw 'r gorchymmyn adnod 36
mâb pwy? dim mwy, ni feiddiednt ofyn adnod 46
Pen. 23
Eiste yn draws mewn breintiol gader adnod 2
dyscu yn wych adnod 3 ond drwg eu harfer adnod 4
un Arglwydd sydd adnod 10 wyth wâe am ragrith adnod 13
Caersalem gwel adnod 37 agochel felldith adnod 38
Pen. 24
Ffurf y Deml yn wág gweli adnod 2
rhyfel, daiar-gryn adnod 7 gau-Brophwydi adnod 11
tywyllwch adnod 27 y pren ffigys adnod 32 Noah adnod 37
dydd farn a ddaw, fel lleidr, gwilia adnod 42
Pen. 25
Gorfoledd pump o gall forwynion adnod 10
am dalentau cyfri ar gweision adnod 19
dull dydd fann adnod 33 rhai ir nef a elwir adnod 34
lleill yn uffern byth a boenir adnod 41
Pen. 26
Irwyd adnod 7 gwerthwyd adnod 15 Pasc adnod 16 supperu adnod 26
ei dristwch adnod 37 gweddi adnod 39 mynd adnod 46 bradychu adnod 47
clust Mal torrwyd adnod 51 gau dystion adnod 60 euog adnod 66
ei guro adnod 67 gwadu adnod 70 canu ceiliog adnod 75
Pen. 27
Lluscwyd adnod 2 crog Jud adnod 3 wraig adnod 19 slangellu adnod 26
ei ddiosc adnod 18 gwatwor adnod 29 poeri adnod 30 baeddu adnod 31
holiwyd adnod 35 llefodd adnod 46 marw adnod 50 thwygo adnod 51
ofnwyd adnod 54 gweini adnod 55 claddu adnod 60 gwilio adnod 66
Pen. 28
Mab Mair or bedd yn cyfodi adnod 6
yn ymddangos adnod 9adnod 16 breibio adnod 12 ei addoli adnod 17
pair iddynt ddyscu a bedyddio adnod 19
addo byth ei cynnorthwyo adnod 20

Mar.

Pen. 1
Anglef Joan. adnod 1 ai wisc. adnod 6 bedyddio adnod 9
temptiwyd Christ. adnod 13 daeth pedwar atto. adnod 16
bwrw allan yspryd rheibus. adnod 26
iachâu y Cryd. adnod 31 ar gwahanglwyfus adnod 42
Pen. 2
Beio fod Christ yn maddeu pechod. adnod 7
am wellhau y Cryd rhyfeddod. adnod 12
galw Lefi. adnod 14 llestri yn torri. adnod 22
twysau newyn yn digoni adnod 23
Pen. 3
Crebach llaw yn iach. adnod 5 ceryddu adnod 12
dewis deuddcg. adnod 14 rhai yn cablu adnod 22
os rhennir teirnas bydd ei diwedd adnod 24
anwylaf gan Duw y goreu ei fuched adnod 34
Pen. 4
Daiaren dda ffrwyrh da ddwg arni adnod 8
rhaid cyfrannu ein goleuni adnod 21
tyf yd heb wybod adnod 27 cynnydd hedyn adnod 32
mor a thyr yn dawel arnyn adnod 39
Pen. 5
Edfryd pwyll i un Cythreulig adnod 2
mynd ir môch, adnod 13 a rhinwedd meddig adnod 19
ffydd yn sychu y clwyf gwaedlyd adnod 29
a merch Jairus yn cael bywyd adnod 42
Pen. 6
Ffyrnig genedl yn dirmygu adnod 3
awdurdod deuddeg adnod 7 aeth i ddyscu adnod 12
dihenydd Joan adnod 27 y pum torth bara adnod 38
myfi yw adnod 50 do'wch adnod 55 mi ach diglwyfa adnod 56
Pen. 7
Golchi cen bwyta adnod 2 'n wag draddodiad adnod 3
rhai 'n torri 'r gair trwy ffûg-sancteiddiad. adnod 6 adnod 8
parch rhieni adnod 10 beth ddyn a lygra adnod 15
merch Groeges adnod 26 ar mud-byddar helpia. adnod 25 adnod 29
Pen. 8
Iesu adnod 1 pedair mil yn bwydo adnod 9
a drwg genhedlaeth yn ymado adnod 13
y dall yn gweled adnod 25 tyb adnod 28 Cyffes adnod 29 adfyd adnod 34
dim ynnill byd, a Cholli bywyd adnod 36
Pen. 9
Lliw ei wedd adnod 2 ai wisc newidiodd adnod 3
Elias daeth adnod 11 y mudan helpiodd adnod 17 adnod 26
iselfryd biddwch adnod 35 na waherddwch adnod 39
rhwystrau torrwch adnod 43 hedd a geisiwch adnod 50
Pen. 10
Moses a roes lythyr yscar adnod 4
nid hawdd ir ncf yr aiff ariangar adnod 23
dilin Christ yw 'r cyfoeth parod adnod 30
Swyddymgais daû adnod 35 y dall yn canfod adnod 42
Pen. 11
Nefol fab yn eiste ar Ebol adnod 7
melltithio pren adnod 14 ty Duw, ty dwyfol adnod 17
grym ffydd adnod 23 maddeu, a maddeuir adnod 25
oni attebwch, nich attebir adnod 33
Pen. 12
Och llâdd y mabb adnod 8 a difa ailladdodd adnod 9
rhoi 'r eiddo i bawb adnod 17 saith a briododd adnod 22
gorchymyn mawr adnod 30 Ai Tad Christ ydiw? adnod 36
hir weddio adnod 40 rhodd y weddw adnod 43
Pen. 13
Pa arwyddion fydd? adnod 1 daw rhyfel adnod 7 erlyd adnod 9
dyfrawd adnod 14 cystudd adnod 19 twyll adnod 22 tywyllfyd adnod 24
glas yw 'r pren adnod 28 ar ddydd adnod 29 gwcddiwch.
pa bryd y daw, nis gwyr neb adnod 33 gwiliwch adnod 37
Pen. 14
Qwyno▪ am ennaint adnod 4 y Pasc adnod 12 swpperwyd adnod 22
rhag-ddwedyd adnod 26 adnod 30 ei weddi adnod 32 brad. Jud adnod 44 daliwyd adnod 46
clust torrwyd adnod 47 ffoi. adnod 50 gau-distion adnod 55 bar­nu adnod 64
poeri, cûro adnod 65 gwâd adnod 68 gslaru adnod 72
Pen. 15
Rhwymmwyd adnod 1 rhydd Bar adnod 11 ei watwor adnod 20 blinodd adnod 21
ei ddodi ar groes adnod 24 gwyll adnod 33 gwaeddodd adnod 34 hunodd adnod 37
rhwygwyd adnod 38 cyffes adnod 39 gweini. adnod 41 amdo.
ei gladdu, treiglo ma-en iw giddio adnod 46
Pen. 16
Synnu wrth ganfod gweledigaeth adnod 5
coddod Christ adnod 6 rhai heb gredinaeth adnod 11
ymddangosodd adnod 12 adnod 14 nag amheuwch
ir nef cymmerwyd adnod 19 ewch, pregethwch adnod 20

Luc.

Pen. 1
Angel am Joan yn rhagdd 'wedyd adnod 13
i fair oi mab y dâe dedwyddfyd adnod 28
Zichary yn cael ei leferydd adnod 54
moliannu Duw adnod 63 canniadan newydd adnod 68
Pen. 2
Berhle'm oedd y Dref lle y ganwyd adnod 7
enwaedwyd, henwyd adnod 21 ag aberthwyd adnod 24
Simeon, adnod 34 Anna, a brophwydodd adnod 36
dadleu ar Doethion adnod 46 darostyngodd adnod 51
Pen. 3
Cyngor Joan adnod 3 am Grist yn tystio adnod 16
ei garchar adnod 20 bedydd adnod 21 y Tad yn gwirio adnod 22
Jesu'n ddêg ar higiain oedran
mab Joseph adnod 23 Adda, Duw ei hunan adnod 38
Pen. 4
Diafl temptiodd adnod 2 cefnwyd adnod 4 Christ yn dyscu adnod 18
yn ddibarch adnod 24 iddo drwg-fwriadu adnod 29
iach aflan ysprvd adnod 35 a chwegr Simon adnod 39
gwahardd cyffes yr ysprydion adnod 41
Pen. 5
Elw pyscodwyr adnod 6 iach 'r hwn a glwyfodd adnod 13
ar claf or parlys adnod 18 ûn Lefi 'galwodd adnod 27
Murmur am fwyta adnod 30 bydd rhaid ymprydio. adnod 35
hên a newydd heb gytuno adnod 36
Pen. 6
Ffug rhai am Sabboth adnod 2 iach law adnod 10 Cennadon adnod 13
dedwyddwch rhai adnod 20 gwae 'r lleill adnod 24 câr ddy­nion adnod 27
na farna adnod 31 tyn drawst adnod 41 clyw, gwna ddaioni adnod 47
cei dy ai sail ar graig adnod 48 ni syrthi adnod 49
Pen. 7
Gwneuthur yn iach wâs Canwriad adnod 10
Nain adnod 11 Cennadon adnod 19 Joan▪ difenwad adnod 34
enneinniwyd adnod 38 Dau gan ûn benthygiodd adnod 41
cariad Mair adnod 47 iddi maddeuodd adnod 48
Pen. 8
I Ghrist rhai oi da sy 'n rhoddi adnod 3
yr hâuwr adnod 5 Cannwyll adnod 6 ei rieni adnod 20
distawrwydd adnod 24 ymôch adnod 32 gwraig yn gwae­du adnod 43
merch yn codi o farw i fynu adnod 55
Pen. 9
Llef-deuddeg adnod 1 pum. mil adnod 14 croes adnod 23 gwedd­newidiodd adnod 29
un lloerig iach adnod 42 rhai mawredd ceisiodd adnod 46
fel baehen adnod 47 na lûdd adnod 50 na ddiala adnod 55
tri tan ammod ai dilyna adnod 57, adnod 59, adnod 61
Pen. 10
Marc saith dêg adnod 1 ei siars adnod 4 gwae 'r trefi adnod 13, adnod 15
ach dirmygant adnod 16 cael meistroli adnod 17
modd i fyw byth adnod 25 Sam adnod 33 dda gymmydog adnod 37
trafferth Martha adnod 41 Mair ddichwannog adnod 42
Pen. 11
Nêr weddi adnod 2 bydd daer adnod 5 cei adnod 10 mud llefodd adnod 14
cablwyd adnod 15 arwydd cânt adnod 16 adnod 29 rhan syrthi­odd adnod 17
llef gwraig adnod 27 y gannwyll adnod 43 am ragrithio adnod 39
gwae i dri phen yn bygythio adnod 44 adnod 46
Pen. 12
Oll gwelir adnod 2 ofnwch adnod 5 dâw ing adnod 11 cybyddra adnod 15
am fydol bethau adnod 22 cais nefol drigfa adnod 31
dôd gerdawd adnod 33 disgwyl adnod 36 siars discyblion adnod 42
gwel derfysc adnod 51 dydd grâs adnod 55 bydd heddych­lon adnod 58
Pen. 13
Poen pechod adnod 5 pren gwâg adnod 7 rhydd gwraig oi ll­escedd adnod 12
y mwstard adnod 19 surdoes adnod 21 porth cyfing adnod 24, camwedd adnod 17
yn y deirnas eiste 'r duwiol adnod 29
ar drwg a fydd yn dy gwrthodol adnod 35
Pen. 14
Quwr claf ar Sabboth adnod 5 dysc. hufylldod adnod 11
gwahadd y tlawd adnod 13 mae 'r wledd yn barod adnod 17
dwg groes adnod 27 cyfrif cen y diben adnod 30
rhag dy fod fel diflas halen adnod 34
Pen. 15
Rhifedi defaid adnod 4 am ddryll chwiliodd adnod 8
llawenydd adnod 10 Mab afradlon adnod 13 cofiodd adnod 17
ei bechod adnod 18 Croeso adnod 20 cenfigennu adnod 28
collwyd, cafwyd, rhaid llawenu adnod 32
Pen. 16
Swyddog anghyfiawn adnod 1 yn gall adnod 5 ei foli adnod 8
nis gall ûn, y ddau fodloni adnod 13
sen cybudd adnod 14 yscar adnod 18 y glwth a boenir
lazarus druan a ddiddenir adnod 25
Pen. 17
Tor rwystrau maddeu adnod 3 nerth ffydd adnod 6 ym ddiles
glanhawyd deng-nyn adnod 14 un a ddiolches adnod 18
am deirnas Dduw adnod 20 y dydd nis gwyddir adnod 25
a gollo ei fywyd, a achubir adnod 33
Pen. 18
Un daer om ddial adnod 3 isel uchel adnod 14
galw plant adnod 16 cybydd-dod gochel adnod 18 adnod 25
gadawsont bob peth adnod 28 Duw a roddodd adnod 39
y dall a welodd adnod 42 a moliannodd.
Pen. 19
Am Zacheus adnod 1 ai iechadwriaeth adnod 9
rhoi deg darn adnod 13 deg swydd adnod 17 caîs usuriaeth
llâdd ai gwrthododd adnod 27 marchogaeth adnod 35 wy­lo adnod 41
gyrru gwerthwyr adnod 45 ofni ei glwyfo adnod 48
Pen. 20
Bedydd Joan adnod 4, a dammeg gwinllan adnod 9
codiad llysfaen adnod 17 rhoi i Cæfar arian adnod 24
gwraig pwy fydd? adnod 33 Ai Christ mab dafydd? adnod 41
rhodres-ddyn am ei ragrith derfydd adnod 47
Pen. 21
Cerdawd y weddw adnod 2 trâul twr adnod 6 rhyfela adnod 9
bydd erlidd adnod 12 brad adnod 16 câs adnod 17 dial adnod 22 gwasc­fa adnod 23
du haul, a lloer adnod 25 ofn adnod 26 haf yn agos.
gwae 'r glwth, ar meddw adnod 34 daw 'n ddia­ros adnod 35
Pen. 22
Dull Scrif adnod 2 brad Jud adnod 4 adnod 47 Pasc. adnod 8 Swydd­chwennychu adnod 24
taer Satan adnod 31 gwâd Pedr adnod 34, adnod 57 ar weddi adnod 41 gwaedu adnod 44
clyst torwyd adnod 50 eu hawr adnod 53 daliwyd adnod 54 gwadwyd adnod 57
rhai 'n wylo adnod 60 gwatwor adnod 73 ei daro adnod 64 baed­dwyd adnod 65
Pen. 23
Ef holwyd adnod 3 adnod 9 rhydd Bar adnod 25 Sim croes adnod 26 ga­larwyd adnod 27
hoeliwyd adnod 33 maddeuodd adnod 34 ei argraff. adnod 38 cablwyd adnod 39
tywyllodd adnod 44 trengodd adnod 46 tan gwyno adnod 48 ei gladdu adnod 53
ceisio aroglau a distawu adnod 56
Pen. 24
Ffull y gwragedd adnod 1 cododd adnod 6 adrodd adnod 9
rhai 'n ammeu adnod 11 synnu adnod 12 ymddatcuddiodd adnod 31 adnod 36
teimlwyd adnod 39 bwytaodd adnod 43 ag ai dyscodd adnod 44
foi bendithiodd adnod 50 fo dderchafodd adnod 51

Joan. Peu.

Pen. 1
Aeth y gair yn Dduw oedd fywyd adnod 1
goleuni pawb adnod 9 yn gnawd foi gwnaeth pwyd adnod 14
tyst Joan adnod 15 Dyn adnod 23 gwael adnod 27 daw 'r digym­mar,
a dynn bechod adnod 29 galwad pedwar adnod 39
Pen. 2
Barile dwfr yn win adnod 6 or gore adnod 10
gyrru or Deml bawb a brynne adnod 15
y tynnâu, a chodi hon mewn tridiau adnod 20
nid oes nas gwyr Duw mewn calonnau adnod 25
Pen. 3
Christ dyscodd Nie adnod 1 rhaid ein haileni adnod 3
ar mab fal Sarph adnod 44 byw os credi adnod 15 adnod 36
Duw carodd ddyn adnod 16 cosp digred adnod 18 be­dydd adnod 23
tyst am Briod adnod 29 daw ei gynnydd adnod 30
Pen. 4
Diod cais gan wraig adnod 7 addo d wfr bywiol adnod 11
Christ yw adnod 26 gwinfaes adnod 36 meda 'n wrol adnod 36
yn ddibarch adnod 44 rhyw Ben adnod 46 ai fab ar dri­go adnod 57
mae 'n fyw, credodd adnod 50 pawb yn coelio adnod 53
Pen. 5
Efrydd wrth lyn adnod 5 ar Sabboth cododd adnod 8
rhai oedd yn grwgnach adnod 10 ai herlidiodd adnod 16
arg'oeddwyd adnod 19 ei Dad adnod 27 adnod 37 a Joan a dy­stia adnod 93
ai weithredoedd adnod 36 Moefen chwilia adnod 46
Pen. 6
Ffest pum-mil, pum torth adnod 9 Ffoi rhag Coron adnod 15
yn rhodio ar fôr adnod 19 arg'oeddi Iddwon adnod 26
bwyd bywyd adnod 27 adnod 50 credwch adnod 29 adnod 40 adnod 47 rhai yn grwgnach adnod 41
ffoant adnod 66 Sim: fai adnod 68 an drwg-gyfeillach adnod 69
Pen. 7
Gwyl Pepyll oedd adnod 2 rhai 'n murmur adnod 12 dys­codd adnod 14
yr J ddewou ei ddal ceisiodd adnod 32 adnod 44
sychedig yfed adnod 37 clod ei ymadrodd adnod 46
am bleidio Nic. sen ganiddynt cafodd adnod 52
Pen. 8
Iôr gwâred wraig a bechase adnod 3
goleuni oedd adnod 12 yr ymadawe adnod 21
peu plant Abram gwnaent ei withred adnod 39
gorfoledd ganddo oedd ei weled adnod 56
Pen. 9
Llyn Siloam oedd un dall a welodd adnod 3
holwyd deirgwaith adnod 10 doeth attebodd adnod 30
bwriwyd ai plith adnod 34 credodd adnod 38 barnu,
a dallu rhai adnod 39 oedd yn rhyfygu adnod 41
Pen. 10
Mud fugail lladd adnod 1-10. Christ ydyw 'r ffyddlon adnod 11
mab Duw adnod 5 nis creda yr Iddewon adnod 26,
un ywar Tad adnod 30 ei lâdd rhai in ceisio adnod 31 adnod 39
ciliodd adnod 40 llawer credodd ynddo adnod 42
Pen. 11
Newidiodd Lazarus fyd adnod 15 foi claddwyd adnod 17
ffydd Martha adnod 27 or bedd codwydd adnod 44 cred­wyd adnod 45
brâd iddo, ar ei waith dal sulw adnod 47 adnod 53
bydd rhaid i un tros Lawer farw adnod 50
Pen. 12
Oiliwyd adnod 3 beiwyd adnod 5 i Laz-frad wriaeth adnod 10
i Gaeraeth adnod 12 cael croeso adnod 13 a gweiniaeth adnod 21
cwymp hedyn adnod 24 dallwyd adnod 40 rhai yn cre­du adnod 44
i achub daeth adnod 47 y gair yn barnu adnod 48
Pen. 13
Praidd carodd adnod 1 eu traed a dwfr golchodd adnod 5
o ufydd-dod arwydd adnod 15 nodi ai gwert­hodd adnod 18
aeth Satan i Jud adnod 27 parodd garu adnod 34
rhybuddiodd Bedr am ei wadu adnod 38
Pen. 14
Qwyno nid gwiw adnod 1 cewch fyd-gystûdd adnod 3
credwch adnod 10 adnod 12 cerwîh adnod 15 daw 'r didda­nûudd adnod 16
Dyn un a Duw adnod 20 fyng air cadw adnod 21
hedd i chwi adnod 27 fy mynd fydd elw adnod 28
Pen. 15
Rhaid ares ynof adnod 4 y winwydden adnod 5
os erys cariad adnod 10 byddwch llawen adnod 11
fyng-hefeillion adnod 14 clowaies, d'wedais adnod 15
y byd ni'ch câr, mi'ach dewisais adnod 19
Pen. 16
Siccrwydd yspryd ich diddanu adnod 1 adnod 7
arg'oedda 'r byd adnod 8 ag aiff i fynu adnod 15
daw galar by'r adnod 17 a thristwch bydol adnod 22
ceir llawenydd yn dragwyddol adnod 24
Pen. 17
Tad tyred ath fab goyonedda adnod 5
cadw 'r rhai a roddaist, una adnod 11
fy llawenydd a gyflownant adnod 12
gogoneddyr pawb a gredant adnod 20
Pen. 18
Uffernol fyddin Jud adnod 3 clust torrwyd adnod 10
daliwyd, rhwymmwyd adnod 12 ei arwain adnod 13 gwadwyd adnod 17
ei daro adnod 22 ei ddanfon adnod 24 ai holi n wrthgas adnod 33 adnod 19
ei deirnas ef adnod 36 rhoi'n rhydd Barabbas adnod 40
Pen. 19
Archolli adnod 1 ei ddrenio adnod 2 ai groeshoelio adnod 18
ei deitl adnod 19 rhan-wisc adnod 23 ei fam cofio adnod 26
sychedodd adnod 28 marw adnod 30 torri adnod 33 a gwanu adnod 34
deisyf cael ei gorph adnod 28 iw gladdu adnod 42
Pen. 20
Blaenorodd wraig adnod 1 y ddau a redodd adnod 3
y bedd yn wag adnod 6 ei godi credodd adnod 8
Mair ai gwelodd adnod 14 hedd cyfarchodd adnod 19
teimlodd Thomas, a chyffesodd adnod 28
Pen. 21
Christ i saith-nyn yn ympirio adnod 4
wrth ddalfa obyscod ei ddarcuddio adnod 7
cydfwyta adnod 13 ei braidd peri porthi adnod 15
rhybuddio Pedr adnod 18 ei arg'oeddi adnod 22

Actau.

Pen. 1
Am yspryd disgwyl adnod 4 ei addo adnod 5 celodd adnod 7
ei dystion adnod 8 ir nef fo dderchafodd adnod 9
y deuddeg adnod 13 ei gweddi adnod 14 ymgragodd Ju­das adnod 18
syrthiodd coelbren ar fathias adnod 25
Pen. 2
Ban yspryd llenwodd adnod 2 synnwyd adnod 7 araithwyd adnod 8
rhai yn gwatwor adnod 13 foi harg'ocddwyd adnod 15
lladdwyd adnod 23 codwyd adnod 24 traderchafwyd adnod 33
cynghorwyd adnod 38 rrodd rhai adnod 41 tor-bara, rhan­nwyd adnod 45
Pen. 3
Cododd Cloff adnod 8 nid dyn ai nerthod adnod 12
trwy ei ffydd yn 'Ghrist ei iechyd cafodd adnod 16
croeshoeliasoch yn ddiorwybod adnod 17
edifarhewch chwi adnod 19 plant cyfammod adnod 25
Pen. 4
Dal dau adnod 3 am godi'r claff, eu holi adnod 7
Jesu 'r iachawdwr adnod 10 gwahardd ei henwi adnod 18
eu rhydd did adnod 21 ai gweddi adnod 24 daeth glan yf­pryd adnod 31
cyffredina bob peth adnod 32 carind hyfryd adnod 34 adnod 37
Pen. 5
Ebwch Ananias adnod 5 â Saphira adnod 10
gwrthiau 'r Cennadon adnod 12 adnod 15 eirhoi mewn dalfa adnod 18
agori eu carchar adnod 19 ei bygythio adnod 28
Cyngor Gamaliel adnod 34 cael ei curo adnod 40
Pen. 6
Ffrommodd Groeg adnod 1 rhoi saith i ddyscu adnod 5
oedd Srephan ffydd-lawn adnod 8 ei garcharu adnod 12
am gablu 'r gyfraith cam-achwyn arno adnod 13
ei-bryd fel Angel yn ympirio adnod 15
Pen. 7
Gwir ffydd Abram adnod 2 Tadau 'n treiglo adnod 8
cen Moses adnod 20 am Grist y mae tystio adnod 37
am ladd cyfiawn ei gwradwyddo adnod 51
Stephan yn cael ei labyddio adnod 58
Pen. 8
Ing rhai adnod 1 Philip yn bedyddio adnod 12
cael yspryd glân adnod 17 a rhôdd ei geisio adnod 18
arg'oeddi adnod 20 a chyngor adnod 22 Angel gwelpwyd adnod 26
dadleu ar Eunuch adnod 30 credodd adnod 37 golchwyd adnod 38
Pen. 9
Llef Saul adnod 4 drllwyd adnod 8 aeth Ananias adnod 10
dall gwelodd adnod 19 dysgodd Grist, ai urddas adnod 20
ceiswyd ei lâdd adnod 24 diengodd adnod 25 gwascodd adnod 26
Æneas yn iach adnod 34 Tabitha â gododd adnod 41
Pen. 10
Milwr duwiol adnod 1 am Bedr gyrrodd adnod 8
daeth adnod 27 nid oes dim aflan adnod 25 dyscodd adnod 26
Jesu 'n achub pawb a gredo adnod 43
syrthiad yspryd adnod 44 eu bedyddio adnod 48
Pen. 11
Newyddion â ddatth droi 'r Cenhedloedd adnod 1 adnod 18
achwyn adnod 3 amddiffin adnod 5 credodd poblocdd adnod 21
ymdaith Barnab adnod 22 galw Christnogion adnod 26
bû ncwyn adnod 28 ymborth ir Cymdeithion adnod 29
Pen. 12
Och, llâdd Jago adnod 2 Sim: carcharwyd adnod 3
gweddiwyd trosto adnod 5 foi gwaredwyd adnod 7
eu trallod adnod 18 balchder Herod adnod 21 trengodd adnod 23
yno 'r Eglwys lân â lwyddodd adnod 24
Pen. 13
Pwyntiwyd Paul adnod 2 y Swynwr dallwyd adnod 11
credodd Rhaglaw adnod 12 Cenhedlocedd dysc­wyd adnod 16
fod Jesu 'n Grist adnod 23 digrêd yn credu adnod 42 adnod 48
Iddewon gablaidd yn gwrthnebu adnod 50
Pen. 14
Qweryl Digred adnod 4 iach crûpl Lystra adnod 8
Cynnig aberth adnod 13 dwyn Paul 'ir lladfa adnod 19
diengodd yn fyw adnod 20 trefn Henuriaid adnod 2
trammwyo trwy 'y mae 'r Bugei liaid adnod 24
Pen. 15
Rhwystro Enwaedu adnod 7 danfon rydd-did adnod 23
gwahardd gwâed, ag aflendid adnod 29
diddanu 'r Brodyr adnod 31 ai conffirmio adnod 32
Paul a Barnab heb cytuno adnod 39
Pen. 16
Selio Tim adnod 3 llûd Paul adnod 7 ffydd Lidia adnod 14
yspryd Barddes adnod 16 cawsont gûrfa adnod 22
siglwyd y carchar adnod 26 trôdd y ceidwad adnod 29
of nodd farnwyr adnod 38 eu gwarediad adnod 40
Pen. 17
Thessala a-gtedodd adnod 4 rhai 'n terfyscu adnod 5 adnod 8 adnod 18
helpiodd Jason adnod 7 Berea 'n credu adnod 11 adnod 34
arg'oeddi coelion adnod 22 dyscu't Duwdod adnod 24
ag edifeirwch adnod 30 rhag barn diwrnod adnod 31
Pen. 18
Un celfydd oedd adnod 3 yn athrawiaethu adnod 4
credodd Crispus adnod 8 ei diddanu adnod 9
achwyn arno adnod 22 ffafriodd Gallio adnod 14
taith Paul adnod 18 Apol' yn prophwydo adnod 25
Pen. 19
Adroddi 'r yspryd adnod 6 cablu athrawiacth adnod 9
gwrthiau Paul adnod 11 cosp am gonsuriacth adnod 16
llosci 'r llyfrau adnod 10 trwst Diana adnod 28
Alexander ai llonydda adnod 35
Pen. 20
Brawd dyscodd adnod 7 Eutich cwympodd adnod 9 codwyd adnod 10
beth a ddaei i Baul prophwdwyd adnod 23
am gau Athrawon foi rhybuddiodd adnod 29
gan weddio adnod 36 ymadawodd adnod 38
Pen. 21
Cyrch Paul i Gaer adnod 1 ei lûdd adnod 4 propwydo adnod 11
ceisio ei attal adnod 12 myned yno adnod 15
ar gael ei lâdd adnod 31 ai gadwyno adnod 33
i ymatteb cennad iddo adnod 40
Pen. 22
Dûll Paul, ai hanes adnod 6 Apostoli aeth adnod 17
terfysc pobloedd adnod 23 ei garchoriaeth adnod 24
rhwymmwyd yntef yn Rhufeiniad.
ofnwyd, ei fraint adnod 29 ei ollyngiad adnod 39
Pen. 23
Ennyn cynnen adnod 7 am 'r adgyfodiad adnod 6
dwyn Paul trwy drâis adnod 10 eir gysuriad adnod 11
adduno ei lâdd adnod 12 help Nai adnod 16 a Chapten adnod 19
ei yrru at foelix adnod 24 yr yscrifen adnod 26
Pen. 24
Ffraeth Dertullus adnod 1 ei argoeddi adnod 10
bydd rhaid medd Paul, ir marw godi adnod 21
dyscodd Raglaw adnod 24 hwn freib yn ceisio adnod 26
gado 'r Apostl wedi ei rwymmo adnod 27
Pen. 25
Gwrthgas achwyn ô flaen ffestus adnod 2
ei atteb adnod 8 Caesar iddo 'n Vstus adnod 12
Agrippa 'n ehwennych cael ei glowed adnod 22
dim bai ynddo, nid yw 'n gweled adnod 25
Pen. 26
Ir Brenin el ddull oi fabaniaeth adnod 4
ai ryfeddol droedigaeth adnod 12
heuru ei ynfydn adnod 24 ei ymddiddanion adnod 25
Agrippa yn mron mynd yn Gristion adnod 28
Pen. 27
LLefaru perigl taith i Rufain adnod 10
ni choelir mhono adnod 11 gwynt iw harwain adnod 14
en hympryd adnod 33 cyfur, bwyd adnod 36 dadlwytho adnod 28
llong-dor adnod 41 morio, nofio, safio adnod 44
Pen. 28
Mawrhygwyd adnod 1 diddrwg wiber lasfain adnod 5
iachaodd heintiau adnod 9 hwylio i Rufain adnod 11
dywedyd. pam y daeth adnod 17 pregethan adnod 23
rhai a gredodd, rhai 'n gwrthnebu adnod 24

Rhuf.

Pen. 1
Apostl wyf adnod 1 Grás. chwant i'ch gweled adnod 10
i Efangylu adnod 15 dawn oi glowed adnod 16
dig Duw 'n erbyn drygnaws oesoedd adnod 18
pechodau ffiaidd y Cehedloedd adnod 21
Pen. 2
Barn ehud adnod 1 bernir adnod 2 dim rhagoriaeth adnod 11
rhwng Iddwon a Chenhedlaeth adnod 14
Enwaediad yn dda ir rhai cyfiawn adnod 25
y rhai â farnant anghyfreithlawn adnod 27
Pen. 3
Cyflwr Iddew yn rhagori adnod 2
pechodd pawb adnod 10 nid oes cyflawni adnod 20
trwy ffydd diwaith i'n cyfiawnir adnod 28
y ddeddf er hynny nis dirymmir adnod 31
Pen. 4
Dawn ffydd Abram ai cyfiawnodd adnod 3
yr hyn beth Enwaediad nododd adnod 11
hon sy'n gwneuthur etifeddion adnod 13
hon oedd eu sail adnod 19 cyfiawnder dynion adnod 24
Pen. 5
Egorwyd dôr hedd adnod 1 mae ini obaith adnod 2 adnod 5
tros weiniaid adnod 6 gelynion, cafodd artaith adnod 8 adnod 10
ô Adda Angeu adnod 14 ô Grist daeth bywyd adnod 15 adnod 21
or Ddeddf gamwedd adnod 20 ô râs ddedwyddfyd.
Pen. 6
Ffei, na phechwn adnod 1 adnod 12 adnod 15 ym feirw i gamwedd adnod 2 adnod 11
rhodiwn mewn newydd-deb buchedd adnod 4 adnod 13 adnod 19
nid ym tan Ddeddf, ond gras adnod 15 thydd weisi­on adnod 18
sancteiddir ni adnod 22 cawn fyw trwy 'r Cyfion adnod 23
Pen. 7
Gair y byw rhwymmodd adnod 1 ym feirw ir gyfraith.
byw i Dduw adnod 4 y Ddeddf yn berffaith adnod 12
rwy i 'n myn'd ar ol a fynnwn wrthod adnod 15
am h'wllys Duw, ond ar cnawd pechod.
Pen. 8
Irhai sy 'n Ghrist nid oes damniad adnod 1
a marwolaeth yw—cnawd synniad adnod 6
ysprydol blant adnod 14 a gâis waredfa adnod 19
oi gariad nid oes an gwahana adnod 38
Pen. 9
Lluddio o achos plant cyfammod adnod 2 adnod 4
gwrthodwyd Esau adnod 13 gall prif-awdurdod adnod 21
ir naill ddangos ei irllonedd adnod 22
ir lleill amldr ei drugaredd adnod 23
Pen. 10
Maswedd Israel adnod 2 Deddyf yn darfod adnod 4
grym ffydd adnod 9 cyfiawnder adnod 10 newydd am­mod adnod 11
Iddew a Groegwr, ûn os credant adnod 12
ffwryth y gair adnod 17 a hwy ai clowsant adnod 18
Pen. 11
Nilyswyd pawb adnod 1 dewiswyd adnod 4 cledwyd adnod 7
eu cwymp yn fûdd adnod 12 ei troi gobeithwyd adnod 16
na fydded i chwi yn orfoledd adnod 18
ei weithredoedd ef yn rhyfedd adnod 33
Pen. 12
O rhyngwch fôdd Duw adnod 1 am sobrwydd adnod 3 ûn­edd adnod 4
diwidrwydd galwad adnod 6 serch adnod 9 ammynedd
gweddi adnod 12 cysur, lletty adnod 13 melltith adnod 14
na ddial adnod 19 gorfod ddrwg a bendith adnod 21
Pen. 13
Parch yn addas i Swyddogion adnod 1
cyflawnder deddfyw cariad ffyddlon adnod 8
deffro adnod 11 at ddydd, gwisc oleuni adnod 12
chwant y cnawd adnod 13 na châis gyflawni adnod 14
Pen. 14
Qwerylu 'n gâs am beth diniwed adnod 3
pawb trosto ei hun adnod 12 y gwan na farned adnod 13
glân bob peth ir ffyddlon adnod 14 hedda adnod 19
a bair dramgywdd paid ai fwyta adnod 21
Pen. 15
Rhown le ir gwan adnod 1 cyd-dderbyniwch adnod 7
dysgais Grist adnod 16 i ddigred adnod 20 cofiwch adnod 24
gwnaethpwyd cymmorth ir tylodion adnod 26
mi a ddof attoch adnod 28 gwnewch weddion adnod 30
Pen. 16
Syw Phaebe helpiwch adnod 2 fy annerchion adnod 3
creffwch ar a bair ymryson adnod 17
doethion ir da, nid oes drygio adnod 19
grâs Duw gida chwi oll a fyddo adnod 27

1 Cor.

Pen. 1
Am ras adnod 3 undeb adnod 10 cytoesymbleidiau adnod 11
byd-ddoethder ffoledd adnod 20 nerth pregethau adnod 21
dirym yn diddymmu nerthoedd adnod 28
molianned oll ûn Duw y bobloedd adnod 31
Pen. 2
Blodau ymadrodd nid arferais adnod 1
Doethineb Duw a lefarais adnod 7
y byd nis edwyn adnod 8 nar anianol adnod 14
barnâ, nis bernir yr ysprydol adnod 15
Pen. 21
Cnawdol ydych adnod 1 adnod 3 Duw sy 'n rhoi cynnydd adnod 6
ym gydwaith adnod 9 Jesu yw 'r sylfaenydd adnod 11
amlygir adnod 13 ych Deml adnod 16 Doeth ffol bydded adnod 18
dyn mewn dyn na orfoledded adnod 21
Pen. 4
Dirgel weithwyr ym adnod 1 heb farnu adnod 3
yn ddrych ir byd adnod 9 cael ein dirmygu adnod 10
fel tâd yn-Ghrist, mi ach cenhedlais adnod 15
dôf adnod 19 heb wialen, mi ach cerais adnod 21
Pen. 5
Escymmuner y godinobydd adnod 1 adnod 5
hên lefein certhwch, byddwch newydd adnod 7
nid oes cyfeillach ar rhai barûs adnod 11
bwriwch och plith y drygionus adnod 13
Pen. 6
Ffei pa ham yr ymgyfreithiwch? adnod 1 adnod 7
os drwg a fyddwch, nef a gollwch adnod 9
rhydd ym adnod 12 codwn adnod 16 adnod 1 Grist yn aelod adnod 15
ffieidd-dra godinebûs bechod adnod 16
Pen. 7
Gwr, a gwraig adnod 1 adnod 2 a chaeth Briodas adnod 9
bodlonrwydd galwad adnod 20 yn ddiwrthgas adnod 21
mawrhâd gwyryfdod, yn rhagori adnod 26
rhydd y weddw adnod 1 briodi adnod 39
Pen. 8
Iawn synnied aberth i Eulynod adnod 1
un Duw sydd adnod 6 mae rhai heb wybod adnod 7
y gwan na rwystred eich gwybodaeth adnod 10
rhag pechu 'u erbyn y Duwoliaeth adnod 12
Pen. 9
Llafuriais chwi adnod 1 ond rhydd im fwyta? adnod 5
os eraill sydd adnod 12 nid wy i 'n gormesu adnod 15
gwâe oni ddyscwyfa adnod 16 bûm gartrefol adnod 19
rhedwch eich gyrfa adnod 24 yn ddi-gnawdol adnod 37
Pen. 10
Marc cyscodol adnod 1 yw 'r hen Dadau adnod 2
eu cospau hwynt i ni fydd siamplau adnod 6
Eulynod gwêl adnod 14 adnod 19 aer phiol Gymmun adnod 16 adnod 21
cewch fwyta pob peth heb warafun adnod 30
Pen. 11
Noethed gwr ei ben ar weddi adnod 4
gwisced gwraig adnod 6 rhai yn halogi adnod 22
Supper Christ adnod 23 y modd iw gymryd adnod 28
barn adnod 31 a damniad i ochelyd adnod 32
Pen. 12
Oryspryd —daw amrafaei ddoniau adnod 1 adnod 8
un corph a wueiff yr holl aelodau adnod 12
y naill y llall i gydwasineuchn adnod 25
dirgel ydech gorph Christ Jesu adnod 27
Pen. 13
Pob dawn heb gariad yn ddifuddiol adnod 1
hwynt hwy a dderfydd, hi 'n dragwyddol adnod 8
trwy ddrych yn gweled, rhan-adnabod adnod 12
ar ffydd a gobaith hon sydd bennod adnod 13
Pen. 14
Qnwd prossidiol o brophwdo adnod 1
iethoedd da ô bydd ai dcallo adnod 9
gwneler oll rrwy drefn adeilad adnod 26
nid oes i wraig mewn Eglwys siarad adnod 34
Pen. 15
Rhywdd-gododd Christ adnod 4 oes rhai yn gwadu? adnod 11
blaenor yw ir sawl syu 'n credu adnod 23
daw-cyfnewidiadd adnod 51 llygredigaeth adnod 53
trwy ei Angeu ef y cawn fywoliaeth adnod 57
Pen. 16
Synniwch ar y rhai anghenus adnod 3
dôf attoch adnod 5 Apol' yn wrthnebns adnod 12
gwiliwch, sefwch, ymwrolwch adnod 13
derbyniwch Stephan adnod 15 ag anherchwch.

2 Cor.

Pen. 1
Awdwr cysur adnod 3 mewn gorthrymder adnod 4
ym mron Angeu adnod 8 oedd Duw fy hyder adnod 10
purdeb addysc a bregethais adnod 12
bwriedais ddyfod adnod 17 mi ach arbedais adnod 23
Pen. 2
Bernais na ddown i mewn tristwch adnod 1
cospwyd adnod 6 cymrwch, a maddeuwch adnod 7
dichellyar Satan adnod 11 Titus collais adnod 13
llwyddais, ffynnais adnod 14 peraroglais adnod 15
Pen. 3
Canmoliaeth ydech ini or galon adnod 3
dyn feddylio dim nis dichon adnod 5
os y ddeddf a ganmoli adnod 7
y mae 'r Efengil yn rhagori adnod 9
Pen. 4
Dirgelwch geitiau nid arserais adnod 2
'byd dallodd ddigred adnod 4 pawb llewyrchais adnod 6
pridd ydym adnod 7 yn llawn ô drueni adnod 8
cawn ogeniant yn lle y rheini adnod 17
Pen. 5
Escynnwn ir ty adnod 1 ernes cowsom adnod 5
bernir yn ol y gwaith a wnaethom adnod 10
câis, fyw ir hwn a fû farw adnod 14 adnod 15
newydd deb buchedd adnod 17 a chymmod hwnuw adnod 18
Pen. 6
Ffafor-ddydd yw adnod 2 yn ddifai byddwn adnod 3
yn dioddef blinder adnod 4 ni a orchfygwn adnod 9
gochelwch ddigred adnod 14 nid oes dim unedd
rhwng Christ a Bclial adnod 15 Duw a chamwedd adnod 16
Pen. 7
Glanhewch y cnawd adnod 1 daeth diddanwch adnod 4 adnod 6
weithio o dristwch edifeirwch adnod 9 adnod 11
am groeso Titus y mae llawenydd adnod 13
cariad cewch ô fod yn ufydd adnod 15
Pen. 8
Ir tlawd cymmorth gwnaeth Eglwysi adnod 1
gwnewch felly adnod 6 aeth Christ mewn tylodi adnod 9
yn gymmwys iw gilidd, da cyfrannu adnod 10
daeth Titus, am brawd ich diddanu adnod 19
Pen. 9
Llaweroedd eich zêl i roi annogodd adnod 2
â hauodd lawer, llawer medodd adnod 6
rhwydd rhowch Elusen adnod 7 Tâd haelioni adnod 10
ach lleinw chwithau ai ddaioni adnod 11
Pen. 10
Milwyr cnawdol nid yw 'r eiddom adnod 3
mor nerthol trwy Dduwy gorchfygom adnod 4
ein bôst yw bod yn eiddo Jesu adnod 7
yn ol mesur adnod 13 ym yn dyscu adnod 14
Pen. 11
Naws eiddigedd sy 'n peri im fostio adnod 2 adnod 5
ni fum ormesol adnod 9 rhai yn eich twyllo adnod 13
rhagorais eraill mewn gwasanaeth adnod 23
llafur adnod 27 gofal gweinidogaeth adnod 28
Pen. 12
Os ffrostio a wnaf adnod 1 am fyng-wendid adnod 5
cospwyd, fel, n'am traderchefid adnod 7
Christ yw fynerth adnod 9 chwi, nid yr eiddoch adnod 14
pan ddelwyf cymmwys, ofn na byddoch adnod 20
Pen. 13
Penud i Bechaduriaid gwrthgas adnod 2
profwch eich ffydd adnod 5 i fod yn addas adnod 7
eich perffeithrwydd rwy i'n ddymuno adnod 9
heddych ol-byddwch adnod 11 Duw ach cadwo adnod 13

Gal.

Pen. 1
Anferth gennyf eich trawswyro adnod 6
gau-Efengylwyr yn melltithio adnod 9
Christ am dyscodd adnod 12 â erlidiais,
fo'm galwyd, codais adnod 10 eis adnod 11 pregethais adnod 23
Pen. 2
Bagad o honom aeth ir Ddinas adnod 1
ni wnaeth rhai mwyaf ddim cymmwynas adnod 6
gwrthddwedais Bedr adnod 11 ô ffydd cyfiawnder adnod 16
os or ddeddf daeth Christ yn ofer adnod 21
Pen. 3
Ciliasoch or gwir, pwy ach dallodd? adnod 1
plant Abram ydych adnod 7 credwch, credodd adnod 9 adnod 29
Christ rhag melltith deddf an ptynnodd adnod 13
iddo â fedyddiwyd, ef a wiscodd adnod 27
Pen. 4
Deddf hyd Ghrist yn gaeth an cadwodd adnod 3
rhydd ym, nid gweision, ef prynnodd adnod 5 adnod 7
cyd-garedigrwydd adnod 12 adnod 15 plant iw hymddwyn adnod 19
meibion ydym ir wraig addwyn adnod 31
Pen. 5
Enwaedu nid rhaid adnod 3 ffydd trwy gariad
a gyfiawna; nid Enwaediad adnod 6
cyd gerwch adnod 13 rhodiwch yn ysprydol adnod 16 adnod 22
a gwrthodwch chwantau cnawdol adnod 17 adnod 19
Pen. 6
Fforddiwch os ûn a dramgwydda adnod 1
cyd-ddwyn adnod 2 rhan dod ir hwn ath ddysca adnod 6
gwna dda adnod 9 gwêl Enwaediad wagedd adnod 12
y groes yw fy holl orfoledd adnod 14

Eph.

Pen. 1
Addolwch yr hwn, ach etholodd adnod 4
ach rhagluniodd adnod 5 ag ach prynnodd adnod 7
eich gobaith adnod 5 er nes etifeddiaeth adnod 14
gwelwch fraint eich credinaeth adnod 19
Pen. 2
Bywhawyd y rhai oeddym feirw adnod 1 adnod 3
oi gariad trwy ffydd ef an ceidw adnod 5
trwy ei waed gwnaed dwy yn an genhedlaeth adnod 13 adnod 16
yr hwn yw sail ein hadeiladaeth adnod 20 adnod 22
Pen. 3
Cenhedloedd cedwir adnod 6 soi yspys-wyd adnod 8
tragwyddol arfaeth ô hyn gwnaethpwyd adnod 11
'rwy i 'n deisyf, om hachos na lwfrhaoch adnod 13
â deall faint a wnaeth Duw trosoch adnod 18
Pen. 4
Deliwch wrth eich galwedigaeth adnod 1
mewn undeb adnod 3 amry w weinidogaeth adnod 7 adnod 11
gochelwch digred adnod 17, 'r henddyn cnawdol adnod 22
llidd, celwydd adnod 15 lladrad adnod 28 geiriau anwed­dol adnod 22
Pen. 5
Etholwch gariad adnod 2 heb ddim maswedd adnod 3
ffôl ymadrodd adnod 4 putteindra adnod 5 oferedd adnod 6
tywyll-waith adnod 11 medd-dod adnod 18 dyled gwra­gedd adnod 22
a dylêd y gwyr iw gwragedd adnod 30
Pen. 6
Ffûrf dyled y plant iw rhieni adnod 1
ar gweision cyflog iw Harglwyddi adnod 5
gwisced pawb arfogaeth nefol adnod 11
mae eich gelynion yn ysprydol adnod 12

Phil.

Pen. 1
Aberthu diolch adnod 3 a gweddio adnod 6
iddynt bara heb dtamgwyddo adnod 10
ffydd-gynnydd trallod adnod 12 doed 'im â fynno adnod 22
yn ûn er erlid adnod 27 caedwch ynddo adnod 29
Pen. 2
Byddwch ûnfryd adnod 2 fel Christ adnod 5 ei agwedd adnod 7
taer-geisiwch iechyd adnod 12 heb rwgnachedd adnod 14
yn ddifai 'ym mysc y drigionus adnod 15
clôd Tim adnod 20 ag Epaph adnod 25 gweithwyr poe­nus adnod 30
Pen. 3
Cwn a chydtorriad a ochelwch adnod 2
Enwaediad ydych gorfoleddwch adnod 3
dim nid yw 'n golled, os cawn Jesu adnod 8
âwn ym mllaen, câis rhai ein drygu adnod 18
Pen. 4
Diysgog ynddo adnod 1 yn llon adnod 4 gweddiwch adnod 6
am rinweddâu y meddyliwch adnod 8
yn llawen. iddynt. borthi ei anghennion adnod 10
i bob peth yn fodlon adnod 12 ei anherchion adnod 21

Coll.

Pen. 1
Am ei ffydd diolch adnod 3 pair rodio 'n addas adnod 10
ir hwn or gwyll an dug ni iw deirnas adnod 13
creodd adnod 16 cen dim adnod 17 ein Pen adnod 18 iechadw­riaeth adnod 19
ffyddiwn adnod 23 clodd ei wenidogaeth adnod 23
Pen. 2
Bydded eich ffydd yn gynhyrchiol adnod 7
gochelwch draddodiadau dynol adnod 8
addoli Angylion adnod 18 Ceremoniaû adnod 20
y rhai ynghrist a gâs derfynaû adnod 23
Pen. 3
Ceifiwch Ghrist adnod 1 a phethau nefol adnod 2
bwriwch ymmaith wnniau cnawdol adnod 5
yn newydd adnod 10 addfwyn adnod 12 Caredigion adnod 15
gwragedd adnod 18 gwyr adnod 19 plant adnod 20 tadau adnod 24 gweision adnod 22
Pen. 4
Dod iawn ith wâs adnod 1 a gweddia adnod 2
bydd groesawus adnod 6 ymmadrodda adnod 6
dawfonais frodyr adnod 8 Sam hannerchion adnod 10
cofiwch rwymmau carcharorion adnod 18

1 Thess.

Pen. 1
Absnnol trosoch y gweddiais adnod 2
eich ffydd, ach, cariad nid anghofiais adnod 3
fyn 'gair a weithiedd eich erediniaeth adnod 7
aeth ar lêd eich troedigaeth adnod 9
Pen. 2
Buddiol fu i chwi sy 'nyfodiad adnod 1
didwyll adnod 3 dichwant, diganmoliad adnod 6
fel mammaeth adnod 7 neu Dad ach cysurodd adnod 11
ddyfod attoch Satan lluddiodd adnod 18
Pen. 3
Cyd frawd a yrrais ich-cynghori adnod 2
rhag ein llafûr fynd ynwegi adnod 5
am danoch hiraeth adnod 6 bydded cariad adnod 12
nerthol ynoch hyd 'nyfodiad adnod 18
Pen. 4
Deisyf arnoch ym sancteiddio adnod 1 adnod 3
yn ddidrach want adnod 5 heb draia na thwyllo adnod 6,
Cydgerwch adnod 9 didrist adnod 13 adgyfodwn adnod 14
descin or nef adnod 16 cyfarfyddwn adnod 17
Pen. 5
Ef ddaw fel lleidr adnod 2 neu wewyr adnod 3 gwiliwn adnod 6
or dydd ym sobrwn adnod 8 byw a fyddwn adnod 10
Athrawau perchwch adnod 13 y gwan heipiwch adnod 14
na ddielwch adnod 15 ond gweddiwch adnod 17

2 Thes.

Pen. 1
Ansawdd eu ffydd, serch adnod 3 ai hamynedd adnod 4
iw cystudd-wyr digwydd dialedd adnod 6 adnod 9
ni a gawn esmwythdra Christ pan ddelo adnod 7
yr hwn yn deilwng oll an gwnclo adnod 11
Pen. 2
Byddwch saff adnod 2 daw cyn 'ich bernir
ffydd-wyriad, Anghrist adnod 3 adnod 4 a ddateuddir adnod 8
etholwyd adnod 23 fel nef y meddiannoch adnod 14
deliwch y gair a ddyscasoch adnod 15
Pen. 3
Cael y gairle adnod 1 am llwydd-gweddiwch adnod 2
rhag blin ddyn adnod 6 ar diog yr ymgedwch adnod 11 adnod 14
gweirhied pawb adnod 12 drwg-ddyn cynghorwch adnod 15
tangneddyf i chwi oll adnod 16 anherchwch adnod 17

1 Tim.

Pen. 1
Ail fiars i Dim, y gwir i ddyscu adnod 3
heb chwedleua adnod 4 ond ffyddio, a charu adnod 5
y Ddeddf ir dyrras adnod 9 rwyfi yn gweini adnod 12
erlidiais adnod 13 cefais ras adnod 14 dau iw cospi adnod 20
Pen. 2
Blaen-weddi tros bawb adnod 1 un sy 'u cyfryngu adnod 5
pridwerth pawb adnod 6 hwn sy iw bregethu adnod 7
gweddied y gwyr adnod 8 iaiwn ddilladu adnod 9
nid oes i wraig mor athrawiaethu adnod 12
Pen. 3
Cynneddfan cymmwys ir Escobion adnod 2
Diaconiaid adnod 8 gwuagedd ffyddlon adnod 11
yn 'r Eglwys, -sylfaen gwir athrawiaeth adnod 15
clôd ditgelwch y cnawdoliaeth adnod 16
Pen. 4
Diefiig coelir adnod 1 digydwybod adnod 2
a gwraig, a bwyd yn peri ym wrthod adnod 3
dysc adnod 6 adnod 11 bydd esampl ir rhai duwiol adnod 12
ti ath gedwi dy hun ar crefyddol adnod 16
Pen. 5
Erfyn ar yr hênddyn wrando adnod 1
parcha 'r weddw adnod 3 sydd heb rodio adnod 13
ar Henuriad adnod 18 na chyd-bartia adnod 21
barn rhai ym mlaen, ir lleill dilyna adnod 24
Pen. 6
Ffordd eich meistraid a ddilynwch adnod 1
duwiolder elw adnod 6 drwg ariangarwch adnod 10
nid oes gobeithio mewn dim cyfoeth adnod 17
cadw di ynot wirwybodaeth adnod 20

2 Tim.

Pen. 1
At Tim: adnod 2 clôd ei ffydd adnod 5 aedd rhagddo adnod 6
i gyffrôi dawn Duw sydd ynddo adnod 7 adnod 14
heb wyro adnod 8 or iawn adnod 13 fel rhai o Asia adnod 15
ty Onefiph'am ei help cammiola adnod 16
Pen. 2
Bydd nerthol filwr adnod 1 yn erbyn blinddydd adnod 3 adnod 12
llufurio sydd rhaid adnod 6 Christ ô had Dafydd adnod 8
fy 'ngharchar yn fudd adnod 10 y gair cyfranna adnod 15
gwel lygriad rhai adnod 16 adnod 18 ith Swydd cymhwysa adnod 21 adnod 25
Pen. 3
Cyfyd amryw bobl flinion adnod 2 adnod 5
ir gwir pa-fath sydd yn elynion adnod 6 adnod 8
darfyddant adnod 9 siampl orinweddau adnod 10
a ddyscaist cofia adnod 14 clôd Scrythurau adnod 15
Pen. 4
Dysc-yn ddiwid adnod 2 y gwir a balla adnod 4
fy oes ar ben adnod 6 bryssia ymma adnod 9
fom gadawsont adnod 10 y gôf gwilia adnod 15
yr hwn am nerthodd adnod 17 am gwareda adnod 18

Titus

Pen. 1
Adeilada drefn Eglwysaidd adnod 5
rhai cynnil adnod 6 sobr, cyfiawn sanctaidd adnod 8
arg'oedda Gretiaid adnod 13 rhai yn proffesu,
ai gweithredoedd yn ei wadu adnod 16
Pen. 2
Buchedd i hên wyr adnod 2 a hên-wragedd adnod 3
bydd di esampl ô bob puredd adnod 7
dyled gweision adnod 9 cawsom roddiad adnod 11
disgwiliwn am ei ail-ddyfodiad adnod 15
Pen. 3
Câis ufudd-dod i Dwysogion adnod 1
yn ddyrras buom adnod 3 trwy râs ym wnion adnod 5 adnod 7
gochel gynnen adnod 9 a Hereticiaid adnod 18
tyrd ymma adnod 12 byddant hwy flaenoriaid adnod 14

Philem.

Pen. 1
Addfwynaidd gyfarch adnod 2 mae 'n deisyf cymmod adnod 10
gan Phil: iw wâs a fu ddiddarbod adnod 11
ai gym'ryd adref adnod 12 y gwnae iawn trosto adnod 18
trwy eu gweddi rhyddid yn gobeithio adnod 22

Hebr.

Pen. 1
Ar ddiwedd trwg ei fab y-llefarodd adnod 1
yr hwn Angyliou â ragorodd adnod 4
o ran ei berson adnod 5 braint adnod 6 cyfiawnedd adnod 9
ei allu yn crêu adnod 10 ai anrhydedd adnod 13
Pen. 2
Bai yw adnod 1 foi cospir, a escluso adnod 3
'r hwn ddaeth adnod 5 trosddyn, iw groeshoelio adnod 9
ym frodyr adnod 11 aphlant adnod 13 un cnawd iddo adnod 14 adnod 16
gwaredu adnod 15 ai Duw cymmodi 'r eiddo adnod 17
Pen. 3
Clodforedd Christ yn fwy na Moses adnod 3
oni chredwn adnod 6 adnod 12 ni cheir achles adnod 11
tragelwir heddiw adnod 13 gwrandewch arno adnod 15
gidag Israel rhag eich syrthio adnod 17
Pen. 4
Daw gorphwsfa adnod 1 trwy ffydd ceisiwch adnod 3
nid aiff un digred ir diddanwch adnod 6
y gair yn nerthol adnod 12 mae ini offeiriad adnod 14
awn atto 'n hy, cawn rasol gariad adnod 16
Pen. 5
Eirioli tros rai y mae 'r Offeiriad adnod 1
galwyd Christ yn Arch-bennaethiad. adnod 5 adnod 10
gweddiodd, clywbwyd adnod 7 ufydd-dod dyscodd adnod 8
awdwr iechyd adnod 9 rhai ni ddeallodd adnod 11
Pen. 6
Ffyddiwch adnod 1 os syrthir, anodd codi adnod 4 adnod 6
fe gofia Duw y rhai sy 'n gweini adnod 10
yn ddiwid gwiliwch adnod 11 i Abram tyngodd adnod 13 adnod 17
y cae ei hâd fendith adnod 14 cawn adnod 19 blaeno­rodd adnod 20
Pen. 7
Galwyd Brenin i offrymmu adnod 1
heb na dechreu na diweddu adnod 3
Christ yn Offeiriad sydd felly 'n codi adnod 14 adnod 15
ar ûrdd Aaron yn rhagori.
Pen. 8
I ni daeth Christ yn Arch-offeiriad adnod 1
mwy nar cyntaf adnod 6 ir Ddeddf ddiweddiad adnod 7 adnod 13
Cyfammod newydd adnod 8 gwell nar hyna adnod 9
rhwng Duw ai bodl byth i barha adnod 10
Pen. 9
Llun dwy Babell adnod 1 adnod 7 ai perthnasau adnod 2
arwyddion ô Ghrist adnod 9 ai offrymmau adnod 14
trwy waed arall yr oedd pûro adnod 22
trwy ei waed ei hun y darfu iddo adnod 26
Pen. 10
Methodd flwyddynyddiol ddeddfaberthau adnod 1 adnod 8 adnod 11
un aberth Christ tynn byth bechodau adnod 10 adnod 12 adnod 14
na wrthodwn ei ras ef adnod 20 adnod 25 rhag dialedd adnod 26 adnod 29
daliwn ein gobaith adnod 35 ffydd, ammynedd adnod 36 adnod 39
Pen. 11
Nid oedd ddim, ond ffydd sail ein rhieni adnod 1
or dechren adnod 3 hyd Ddafydd, ar Paophwydi adnod 32
beth trwyddi a wnaethont adnod 33 a ddioddefa­sont adnod 36
etto eu perffaith dâl ni chawsont.
Pen. 12
Orhedwn adnod 1 fel Christ, t. wy ammynedd adnod 2
gan ddioddef cerydd adnod 5 gwnawn dduwioledd adnod 13
ot tân daethoch adnod 18 at Dduw, ai Angylion adnod 22
na wrthodwch ef adnod 25 rhag cosp Iddewon adnod 26
Pen. 13
Pair garu adnod 1 gonestrwydd adnod 4 heb gybydd-dra adnod 5
perchi Athrawon adnod 7 adnod 17 heb ddieithdra adnod 9
cyfadden Christ adnod 10 rhoi rhan adnod 16 gweddio adnod 18
ag ir pen Bugail adnod 20 ei perffeithio adnod 21

Jaco.

Pen. 1
Am brofiad adnod 1 adnod 12 Doethder adnod 5 nid yw Duw 'n temptio adnod 13
rhodd-adwr adnod 17 pair wrando 'r gair adnod 19 ai go­fio adnod 25
nid bod, fel rhai yn rhith grufyddol adnod 26
ond mewn gweithredoedd yn fucheddol adnod 27
Pen. 2
Brawdgaraidd byddwch adnod 1 yn ddiduedd adnod 4
barn dôst a fydd ir didrugaredd adnod 13
heb wei [...]hred marw yw ffydd adnod 17 adnod 20 nid eiddo
Abram adnod 21 a Rahab, y buttain honno adnod 25
Pen. 3
Cam-gerddodd pawb adnod 2 rhaid ffrwyno 'r aclod adnod 5
or hwn y mac da: a drwg yn dyfod adnod 9
cenfigen cynnen, ffûg, doethder bydol adnod 14
rhinwedd au da diragrith, nefol adnod 17
Pen. 4
Dim chwant adnod 1 adnod 4 na balchder adnod 6 y Diafl gwrthne­bwch adnod 7
nessewch at Dduw adnod 8 ag na frawd fernwch adnod 11
na rown hyder ar lwyddiant bydol adnod 13
nag ar einioes dyn adnod 14 ond y Tad nefol adnod 15
Pen. 5
Edifarhewch adnod 1 rhag dialedd, drawsion adnod 6
dioddefwn adfyd adnod 7 adnod 13 heb dim llwon adnod 12
Enneinniwch y claf adnod 14 a chyd-gyffeswch adnod 16
gweddiwch adnod 17 a wyrodd, ir jawn hwyliwch adnod 19

1 Petr.

Pen. 1
Am râd Duw diolch adnod 3 trwy ffydd cawn fywyd adnod 5
nid heb ryw brofiad adnod 6 foi prophwydwyd adnod 10
pair fyw yn dduwiol adnod 13 a gwaed ein prynnwyd adnod 19
ailanwyd trwy 'r gair adnod 23 a bregethwyd adnod 25
Pen. 2
Barriaeth heibio adnod 1 cewch faen bywiol adnod 4
dewisol ych adnod 5 a fu wrthodol adnod 10
am chwantau adnod 11 Swydd-barch adnod 13 dyled gwei­sion adnod 18
yw doddef adnod 19 gida Christ yn fodlon adnod 20
Pen. 3
Cyd-ddyled gwr a gwraig adnod 1 adnod 7 cynghorion,
i ddioddef adnod 8 adnod 14 gid a Christ amharchion adnod 18
achubwyd yn Arch Noah ychydig adnod 20
trwy fedydd felly▪ ym —gadwedig adnod 21
Pen. 4
Dioddefodd trosom adnod 1 mwy na phechwn adnod 2
nessaodd ein diwedd adnod 7 gweddiwn —carwn adnod 8
oll er clôd Duw adnod 11 fòn profir adnod 12 dedwydd
am enw Christ a gaffo wradwydd adnod 14 adnod 19
Pen. 5
Eglwyswyr adnod 1 y praidd dyfal borthwch adnod 2
yr iefainge ufydd adnod 5 pawb cynghorwch adnod 6
ar Duw eich gofal adnod 7 gwrth sefwch Satan adnod 8
trwy ffydd adnod 9 yn dioddef chwi a gewch da­rian adnod 10

2 Petr.

Pen. 1
At eich ffydd adnod 1 chwanegwch ddonniau adnod 5
bid siwr eich galwad adnod 10 cewch goronau adnod 11
bydd farw ar frys adnod 14 mawredd gwelodd adnod 16
am 'r hwn y Tad adnod 17 ar Scrythur tystiodd adnod 20
Pen. 2
Bydd Athrawon gâw adnod 1 ath gabla adnod 2
bernir, collir adnod 3 mal Gomorha adnod 6
saif y cyfiawn adnod 9 dûll y cnawdol adnod 10
yw eroi ir dom, fel hwch anianol adnod 22
Pen. 3
Coeg-watworwyr adnod 3 ddydd-farn yn gwadu adnod 4
pair am ei fai i bawb alaru adnod 9
lloseir y byd adnod 10 nef newydd▪ gwiliwch adnod 13
yn ddifai, mewn grâs cynnyddwch adnod 14 adnod 18

1 Joan.

Pen. 1
A welodd dwedodd adnod 1 ein cydûno.
a Duw, a Christ adnod 3 ei wsed yn puro adnod 7
a wado ei bechod, mae twyll ynddo adnod 8
maddeuir ir hwn ai cyffeso adnod 9
Pen. 2
Bargeiniodd trosom adnod 2 na throseddwn adnod 3
cyd gnrwn adnod 9 câs fyd adnod 15 Anghrist gwiliwn adnod 18
ni thwyilir duwiol adnod 20 or gwiriouedd adnod 21
arhoswch mewn sancteiddrwydd buched adnod 24
Pen. 3
Cariad Duw 'r Tad adnod 1 a rhagoriaeth adnod 2
rhwng 'r eiddo adnod 3 a phlant colledigaeth adnod 10
brawd-garû adnod 11 cashâu adnod 15 rhown hyder ar­no adnod 21
cawn, gofiynnwn adnod 22 trigwn ynddo adnod 24
Pen. 4
Dadleu 'n gyntaf ar ysprydion adnod 1
rhai ô Dduw adnod 2 a rhai ô ddynion adnod 5
carwyd ni adnod 9 iawn gwnaethpwyd adnod 10 carwn adnod 11
Dduw, a dyn adnod 11 dim byw nid ofnwn adnod 18
Pen. 5
Eiddo Duw a gâr yr eiddo adnod 1
ffydd cefna 'r byd adnod 4 tri yn ûn yn tystio adnod 7 adnod 8
mwy yw na dynion, tyst y Drindod adnod 10
cei fywyd, crêd adnod 12 dau fath ar bechod adnod 16

2 Joan.

Pen. 1
At ryw Argwyddes adnod 1 ai phlant grasol adnod 4
pair garu ei gilidd adnod 5 rhodio 'n dduwiol adnod 6
rhag colli eu gwobr adnod 8 ai llwyr dwyllo adnod 10
attynt ddyfod mae 'n gobeithio adnod 12

3 Joan.

Pen. 1
Anwyl Gaius adnod 1 gymmwynafgar adnod 5 adnod 11
Diotrephes yn rhodresgar adnod 9
gochel ddrwg a gwna ddaioni adnod 11
y mae Demetrius yn bodloni adnod 12

Jud.

Pen. 1
Astud eich ffydd adnod 3 daeth gau-Athrawon adnod 4
daw dialedd arnynt adnod 5 Siamplau mawrion adnod 6
prophwydwyd adnod 14 dyscu ir duwiol foddion adnod 20
i ochelyd ey dichellion adnod 24

Datcudd.

Pen. 1
Adroddi a welodd adnod 1 ir Eglwysi adnod 4
dyfodiad Christ adnod 7 y Canhwyllbrenni adnod 12
gwisc y Mab adnod 13 ai ddull adnod 14 ei addoli adnod 17
gweledigaeth yn deongli adnod 20
Pen. 2
Buched Ephes. adnod 2 custudd Smyrna adnod 8
ffyddlondeb Perga adnod 13 Cariad Thya adnod 19
Jezabel anllad adnod 20 ei bygythio adnod 22
ceiff audurdod a orchfygo adnod 26
Pen. 3
Camrwysc Sardis adnod 1 Ammynedd Phila adnod 10
Laodic; glaiar adnod 14 adnod 16 cyfoethoga adnod 18
yn cospi a garo adnod 19 wrth ddrws yn curo adnod 20
a goruchafiaeth yn gobtwyo adnod 21
Pen. 4
Dangos nef adnod 1 ûn ar eisteddfod adnod 2
oi amgylch wyr adnod 4 a rhyfedd filod adnod 6
y rhain ydoedd yn moliannu adnod 8
yr hwn oedd ai faingc i fynu adnod 9
Pen. 5
EEulyn llyfr adnod 1 neb iw agori adnod 3
ond llew adnod 5 yr Oen adnod 6 ei glodfori adnod 8
caniad ncwydd adnod 9 llPis Angylion adnod 11
ir hwn â laddwyd adnod 12 rhown fendithion adnod 13
Pen. 6
Fflawio selâu, byd-terfyscu adnod 1
hiraeth Seintiau am ddydd barnu adnod 10
egori 'r chweched adnod 12 â datcuddio
prophwydoliaeth adnod 13 tan ei ddelo adnod 17
Pen. 7
Gwahardd drygu daiarolion adnod 1
nes darfod selio duwiol weision adnod 12
rhai o bob parth adnod 9 molant adnod 10 cannwyd adnod 14
dim eisiau ni bydd adnod 16 foi diddanwyd adnod 17
Pen. 8
I saith utcyrn adnod 2 un a offrymmodd adnod 3
pedwar Angel â utcanodd adnod 6
bu dân adnod 7 mor-waed adnod 8 dyfroedd chwerwon adnod 11
ty wyliu 'r traian adnod 12 gwae 'r trigolion adnod 13
Pen. 9
Llef y pummed adnod 1 daeth mwg adnod 2 a phryfed adnod 3
drygasont ddisel adnod 4 utcan y chweched adnod 13
daeth gwyr meirch adnod 16 i ladd y traian adnod 18
rhai yn addoli delwau arian adnod 20
Pen. 10
Mawredd Angel adnod 1 ai lyfr adnod 2 tarânodd adnod 3
na byddeu amser mwyach tyngodd adnod 6
llef nefol pair i Jôan etto adnod 8
fwyta y llyfr adnod 9 a phrophrwydo adnod 11
Pen. 11
Na fesur gyntedd adnod 2 daeth dau ô dystion adnod 3
eu llâdd adnod 7 eu codi adnod 11 cosp drwg ddynion adnod 13
cân y seithfed, Duw 'n teirsanu adnod 15
ei addoli adnod 16 amser barnu adnod 18
Pen. 12
Oedd gwraig feichiog adnod 2 gan ddraig gu [...]liwyd adnod 8
escorodd ar fab ir nef cym'rwyd adnod 5
ffodd adnod 6 Michael y ddraig a orchfygodd adnod 7
y wraig ai hâd hi a erlidindd adnod 13
Pen. 13
Pen coronog adnod 1 neethol adnod 2 cablodd adnod 6
briwodd adnod 7 y byd ai haddolodd adnod 8
peri ei berchi adnod 12 ei dwyll adnod 14 ai ddelw adnod 15
cymmell ei nôd adnod 16 ei rif bwrw adnod 18
Pen. 14
Qlodfori r Oen adnod 1 gwir Efengyliad adnod 6
cwymp Dinas anllad adnod 8 cosp gau addeli [...]d. adnod 9 adnod 11
Martyriaid dedwydd adnod 13 y byd medwyd adnod 15
ôddig cerwyn-win â lanwyd adnod 20
Pen. 15
Rhwysc saith, ar saith blâ adnod 1 gorfoledd,
'rhai oedd yn canu i Dduw cyfiawnedd adnod 3
saith phiol yn llawn o irllonedd adnod 7
mwg nes dyfod cyflawn ddialedd adnod 8
Pen. 16
Saith yn plaûo adnod 1 adnod 17 daiar adnod 2 moroedd adnod 3
ffynnonau adnod 4 haûl adnod 8 teirnas pobloedd adnod 10
Euphrates adnod 12 casglwyd i Armaged-don adnod 16
gwennwynwyd a wyr adnod 17 cofiwyd Babilon adnod 19
Pen. 17
Trem Putta in adnod 2 ar ryw filûn corniog adnod 3
drwsiadus adnod 4 Babilon ffiaidd adnod 5 feddwog adnod 6
cosp bwystfil adnod 8 adnod 11 saith ben, dêg corn adnod 9 de­ongliad adnod 10
gorchafiaeth yr Oen adnod 14 dâw cyflawniad adnod 17
Pen. 18
Uchel-dref syrthiodd adnod 2 ciliwch 'honi adnod 4
fel y tâlodd, telwch iddi adnod 6
am dani y bydol yn galaru adnod 9 adnod 11 adnod 17
ar rhai duwiol yn llaweneu adnod 20
Pen. 19
Alleluia adnod 1 barn adnod 2 Priodi adnod 7
Angel yn gwrthod ei addoli adnod 10
daeth Brenin adnod 11 ag adar i ryfela adnod 19
losci 'r bwysifil adnod 20 cael eu gwala adnod 21
Pen. 20
Bwrw Sarph ir pwll adnod 3 byw dinod adnod 4
â godant dedwydd adnod 6 Draig-ollyngdod adnod 7
daeth Gog a Magog adnod 8 llo scant adnod 9 poenwyd adnod 10
adgodi 'r meirw adnod 12 pawb â farnwyd adnod 13
Pen. 21
Cael nef newydd adnod 1 neb yn marw adnod 4
rhan'da adnod 6 ar drwg adnod 8 dûll Caer-loyw adnod 10 adnod 14
Oen yw ei goleu adnod 23 dim nôs yno adnod 25
nid aiff iddi a droseddo adnod 27
Pen. 22
Dwfr bywyd adnod 1 ar pren adnod 2 ceiff ei weision adnod 3
Duw 'n gnleuo adnod 5 gwae 'r anghyfion adnod 15
gwahâdd i yfed yn rhad, â bwyta adnod 17
na thynn or llyfr, na chwanega adnod 18 Diwedd.
Ir Tâd an gwnaeth rhown anrhydedd.
ir Mab an prynnodd ni, orfoledd.
ir yspryd glan an pûrodd foliant:
i un Duw a thri y bo 'r gogoniant.

Genesis
Epitome ô Lyfr cyntaf Moses yr hwn a elwir Genesis.

Pen. 1
Afluniaidd fyd adnod 2 gwnaed goleu adnod 3 nefoedd adnod 6
duiar adnod 9 haûl adnod 16 pysc. adar adnod 20 milotdd adnod 24
dyn ei lun, ai Arglwyddiaeth adnod 26
eu bend go adnod 28 trefnu lluniaeth adnod 29
Pen. 2
Braint Sabboth adnod 2 a dull creadwriaeth adnod 4
Eden adnod 8 ai hafon adnod 10 pren gwybodaeth adnod 17
i bob perh byw rhoi henw addas adnod 20
gwneuthur gwraig adnod 21 a threfn priodas adnod 24
Pen. 3
Cyfrwysgall Sarph adnod 1 yn hudo Efa adnod 5
Qwymp dyn adnod 6 ei holi adnod 9 barn am fwyta adnod 13
Rhêg pryf adnod 14 yr hâd adnod 15 cosp dau adnod 16 ai gwi­scad adnod 21
O Baradwys eu trosglwyddiad adnod 23
Pen. 4
Daû yn offrymmu adnod 3 lladfa Abel adnod 8
melltigo Cain adnod 9 tref Enoch uchel adnod 17
dwy wraig Lamech adnod 19 Seth a anwyd adnod 2 [...].
iddo Enos, ar Dduw galwyd adnod 26
Pen. 5
Esylldydd Adda adnod 1 ei oed, marwolaeth adnod 5
Enoch dduwiol; ei dderchafiaeth adnod 24
Methuselah hynaf oll ô ddynion adnod 27
i Noah 'r ydoedd tri o feibion adnod 32
Pen. 6
Ffieidd-dra pechod adnod 5 Duw a ddigiodd adnod 6
cyffredinol ddiluw parodd adnod 7
ffafryd Noah adnod 8 arch adnod 14 ai lluniad adnod 15
Safio oedd achos oi gwneuthuriad adnod 19
Pen. 7
Gorch'mynnwyd adnod 1 aeth ir llong, ai deulu adnod 7
ar creaduriaid adnod 8 wedi ymgypplu adnod 15
y diluw adnod 17 ei gynnydd adnod 18 boddi 'r hollfyd adnod 21
rhai oedd yn 'r arch yn fyw a gadwyd adnod 23
Pen. 8
Isel-ddwr adnod 1 tirio adnod 4 danfon eigfran adnod 7
clommen ddwywaith adnod 8 aethont allan adnod 18
allor-aberth adnod 20 Duw yn ei dderbyn adnod 21
ar ei felltith yn rhoi terfyn adnod 32
Pen. 9
Llwyddo Noah adnod 1 dim gwaed adnod 4 llofruddiaeth adnod 6
cyfammod adnod 9 Enfys adnod 13 hilio adnod 19 smonaeth adnod 20
meddwi adnod 21 gwatwor adnod 22 melltigo Canan adnod 25
beddithio Sem adnod 26 marw, ei oedran adnod 29
Pen. 10
Meibion Noah, ai cenhedlaeth adnod 1
heppil Japheth adnod 2 Cam adnod 6 Nimrodraeth adnod 8
plant Sem ddedwydd adnod 21 than teuluoedd adnod 2
or rhain y daeth y cenhedloedd adnod 32
Pen. 11
Nid oedd ond ûn iaith adnod 1 twr Babel gaerog adnod 5
cymmyscwyd adnod 7 gwasgar adnod 8 Sem luosog adnod 10
hil tad Abram adnod 27 Sarai 'n ddiblant adnod 30
ô ddinas Ur hyd Haran daethant adnod 31
Pen. 12
O Ghrist addewid adnod 3 taith Tâd trwy Ganan adnod 5
iddo ei haddo, allor codan adnod 7
newyn, Aipht-gais adnod 10 ffugfynegi adnod 13
dwyn gwraig adnod 15 plaûo adnod 7 ei hadroddi adnod 19
Pen. 13
Pawb ir dehau adnod 1 brith anghydfod adnod 7
Lot i Sodom adnod 10 newyddu 'r ammod adnod 14
Abram iw wlad â symmudodd adnod 17
ir Arglwydd allor adeiladodd adnod 18
Pen. 14
Qlwyfyd pump, oedd yn blaenori adnod 2
dal Lot adnod 12 ei achub adnod 14 bendith Melchi adnod 18
Ab'talodd ddegwm adnod 20 gwrthod anrhaeth adnod 23
rhoi iw gyfeillion ran or sclyfaeth adnod 24
Pen. 15
Rhâd i ddiblant adnod 1 pan achwynodd adnod 2
addo Mab adnod 4 cenhedlog adnod 3 credodd adnod 6
â gwlâd Canan adnod 7 trwy wir arwydd adnod 9
â gweledigaeth adnod 12 iw hâd hylwydd adnod 18
Pen. 16
Sarai 'n ddiblant adnod 1 balchder Hagar adnod 4
cwynodd ei meistres adnod 5 cospwyd gwrthgar.
ffôdd adnod 6 dymchwelodd adnod 9 rhybydd Angel adnod 10
am ei Mab adnod 11 genedigaeth Ismaal adnod 15
Pen. 17
Troi henww Abram adnod 5 arwydd llwyddiant adnod 6
Enwaediad ammod adnod 10 i Sara foliant adnod 15
addo Isaac adnod 16 wych adnod 19 Enwaedu
ar Abram, Ismael adnod 25 ai holl deulu adnod 27
Pen. 18
Un tri yn derbyn adnod 1 addo efylldydd adnod 10
chwerthin Sara adnod 12 ei gwâd adnod 13 ai cherydd adnod 15
rhybuddio Sodom y dinystriau adnod 17
eirioli trosti adnod 23 dêg oi cadwau adnod 32
Pen. 19
Angylion Lot adnod 1 yn dallu trawsion adnod 11
ffoi i Zoar adnod 20 Sod' â Gom'yn boethion adnod 24
ei wraig yn halen adnod 26 craig-drigolion adnod 30
ei odineb adnod 31 Moab, Ammon adnod 38
Pen. 20
Brenin aeth a gwraig adnod 2 ceryddwyd adnod 3
ymliw ai gwr adnod 9 Sara â adroddwyd adnod 14
sen iddi adnod 16 Abram a weddiodd.
Abimelec, ai wraig a gydbiantodd adnod 17
Pen. 21
Cael Isaac adnod 2 ei enwaedu adnod 4 llonni adnod 6
Hagar allan, ai Mab adnod 10 ei chyni adnod 16
cysurwyd adnod 18, rhoi sen am ffynhonfa adnod 25
cyngrair rhwng dau adnod 27 yn Beerseba adnod 31
Pen. 22
Duw 'n profi Abram adnod 1 ffydd ai ostyngiad adnod 3
attal ei law rhag Mab-lleiddiad adnod 12
cael hwrdd adnod 13 henwi 'r lle adnod 14 bendithio adnod 15
ô Nachor wyth-nyn yn heppilio adnod 20
Pen. 23
Esmwythfyd Sara, galar Priod adnod 2
ceisiodd gladdfa adnod 4 addo adnod 6 ei grymdod adnod 7
prynnodd fâes Ephron yn feddrodfa adnod 16
yn yr ogof claddu 'r wreigdda adnod 19
Pen. 24
Ffyddlon wâs adnod 2 yn mynd i geisio adnod 10
gwraig i Isaac adnod 14 cyfarfod honno adnod 15
cyd-garedigrwydd adnod 22 fe 'n bendithio adnod 26
ei groeso adnod 28 ei neges adnod 34 hwy 'n cydsynio adnod 58
Pen. 25
Gwraig Abram adnod 1 ai phlant adnod 2 rhan adnod 5 ei oed adnod 7 marwolaech adnod 8
claddwyd adnod 9 hil Ismael adnod 21 ai derfyniaeth adnod 17
gweddio am blant adnod 21 eu genedigaeth adnod 24
Esau yn gwerthu ei fraintiôlaeuh adnod 33
Pen. 26
Isaac i Gerar adnod 1 cael dysc adnod 2 bendithion adnod 3
ei gerydd adnod 7 cyfoeth adnod 12 cloddiodd ffynnon adnod 18
cysurwyd adnod 24 molodd adnod 25 cyngrair Abi adnod 28
dwy wraig Esau adnod 34 flingwmpeini adnod 35
Pen. 27
Llangc trwy gyngor ei fam adnod 6 yn twyllo adnod 19
ei frawd am fendith adnod 27 Esau yn cwyno adnod 34
cael ûn trwy daerni adnod 39 llâdd brawd amcanu adnod 41
Rebecca gall adnod 42 yn ei ragflaenu adnod 44
Pen. 28
Mogel gymryd gwraig o Ganan adnod 1
ti gêi fy mendith adnod 3 dôs at Laban adnod 5
Priodas Esau adnod 9 ysgol gwelodd adnod 12
codod Jacob faen adnod 18 addunodd adnod 20
Pen. 29
Nessau at ffynnon adnod 2 daeth Rahel hynod adnod 9
croeso Laban adnod 13 am dani ammod adnod 18
ei siommi ar hyna adnod 23 cael yr iênga adnod 28
gwas'naethu am dani adnod 30 heppil Lea adnod 32
Pen. 30
Ochain diblant adnod 1 rhoi iw gwr forwyn adnod 3
Lea hithau adnod 9 y drag-lysieuyn adnod 14
hwn prynnodd Rahel adnod 15 ganwyd iddi adnod 24
câis Jacob fynd adnod 25 ei ran praidd-frithni adnod 32
Pen. 31
Postiodd Jacob adnod 2 dwyn y Delwau adnod 19
erlidiwyd adnod 23 cadwyd ef rhag drygau adnod 24
achwynodd Laban adnod 26 chwiliodd adnod 33 digio adnod 36
eu cyfammod adnod 44 ai bendithio adnod 55
Pen. 32
Qrwysedd dan-frawd yn llinaru adnod 3
ofn adnod 7 gweddiodd adnod 9 brawd-anrhegû adnod 13
Angel ymdrech adnod 24 Israel henwir adnod 28
foi bendithir adnod 29 ag â gloffir adnod 31
Pen. 33
Rhy sawû ei gilydd adnod 3 gwrthod rhoddion adnod 9
eu taer-gynnig adnod 10 a bendithion adnod 11
Jacob â ddaerh i Succoth▪ gyfor adnod 17
prynnod fâes adnod 19 â chodod allor adnod 20
Pen. 34
Sarhaad Dina adnod 10 ei cheisio 'n briod adnod 4
ei haddo tan Enwaediad ammod adnod 24
llâdd y cleifion adnod 26 yspeilio 'r trefi adnod 27
Tâd yn ceryddu Sim: a Lefi adnod 30
Pen. 35
Taith Tâd heb ddelw adnod 2 adeilad Bethel adnod 7
marw er mammaeth adnod 8 wrth escor Rahel adnod 16
godineb Ruben adnod 22 y deudneg feibion adnod 23
casglwyd Isaac at ei ddynion adnod 25
Pen. 36
Unwlad fair-gwraig Esau adnod 2 ei s'mudiad adnod 6
ei blant adnod 9 ai wyrion adnod 15 Seirgenhedliad adnod 20
Ana 'n cael mulod adnod 24 Brenhinoedd Edom adnod 31
Duwciaid ym, ô Esau daethom adnod 40
Pen. 37
Atcasrwydd brodyr adnod 4 ûn breuddwydiodd adnod 5
am scubau adnod 7 a sêr adnod 9 ei Dad ai gyrrodd adnod 14
cydfwriad iw ladd adnod 18 ei achub adnod 21 gwerth­wyd adnod 26
siommi ei Dad ai wisc adnod 31 galarwyd adnod 34
Pen. 38
Bublant i Juda or wraig o Ganan adnod 3
Er gwt Thamar adnod 6 camwedd Onan adnod 8
aros am Sela adnod 11 siommwyd Juda adnod 16
cael cyfeilliaid Phares, Zara adnod 27
Pen. 39
Codiad Joseph adnod 1 gwraig yn temptio adnod 7
ei gwrthnebu adnod 10 camachwyno adnod 14
ei garcharu adnod 20 Duw 'n help yno adnod 21
yn cael llwodraeth, ag yn llwyddo adnod 23
Pen. 40
Dal, carcharu trulliad, Pobydd adnod 3
cû ceidwad Joseph adnod 4 dau freuddwydydd 5▪
un am winwadd adnod 10 yn dda ei ddeongli adnod 13
y llall am fwyd, yn ddrwg adnod 19 ei grogi adnod 22
Pen. 41
Ettodaeth dau freuddwyd Pharo adnod 2
eu deongli adnod 5 cyngor iddo adnod 33
derchafiad Joseph adnod 38 ei briodi adnod 45
cael dau fab adnod 50 y newyn adnod 50 porthi adnod 57
Pen. 42
Ffrwythlonedd Aipht adnod 1 aeth dêg i brynnu adnod 3
eu carchar adnod 8 rhydd-did adnod 18 eu bai cyffesu adnod 21
cadw Sim; adnod 24 en harian adnod 25 adrodd.
iw Tad newyddion adnod 29 ynte a gwynodd adnod 36
Pen. 43
Gorthrech newyn adnod 1 croesymddiddanion
rhwng Tad ai blant adnod 2 ir Aipht eudanfon
ag anrheg adnod 11 arian adnod 12 ar brawd iênga adnod 13
ei croeso, rhydd-did Sim: adnod 23 ei gwledda adnod 22
Pen. 44
Ioseph mewn sach ciddiodd gwppan adnod 2
attaliwyd brodyr adnod 15 ei chael adnod 12 eu cwynfan adnod 13
eu gwradwydd adnod 15 dal Ben; ai gaethiwo adnod 17
Juda yn ceisio ei fachnio adnod 33
Pen. 45
Llef Joseph adnod 1 iw frodyr ymyspysodd adnod 3
maddeuodd adnod 5 am ei Dad danfonodd adnod 9
ffwrneisio ir daith adnod 21 gwahardd ymryson adnod 24
llawenydd Jacob or newyddion adnod 25
Pen. 46
Molodd Ifrael Dduw adnod 1 cysurwyd adnod 3
i fynd ir Aipht adnod 4 ai lu deseynwyd adnod 6
cyfarfu ei fab ef, ai ddeiliaid adnod 29
eu henwi parodd yn fugeiliaid adnod 34
Pen. 47
Nid oedd mor ymborth, ceisiant drigfan adnod 4
cael gwlad Gosen adnod 6 prynnu 'r cyfan adnod 13
ond tir offeiriaid adnod 22 rhoi er y pummed adnod 24
am gladdu Israel Joseph tynged adnod 31
Pen. 48
Oedd glaf Jacob, ei fab, ai wyrion adnod 1
dan goffa 'r ammod adnod 4 gas fendithion adnod 15
Ephraim ôflaen ei frawd gosododd adnod 20
a rhan Joseph a ragorodd adnod 22
Pen. 49
Pennodi ei blant adnod 1 ai bendithio adnod 3
arg'oeddi eu gwendid adnod 4 a phrophwydo adnod 8
fiars am fynd iw wlad iw gladdu adnod 29
bu farw, at yr eiddo ei gasglu adnod 33
Pen. 50
Qwyno adnod 1 ei gladdu adnod 7 ofn cydfeibion adnod 15
cael nawdd gan Joseph adnod 19 ei Orwyrion adnod 23
droganodd iw gwlad eu dymchweliad adnod 24
bu farw, mewn arch ei osodiad adnod 26 Diwedd.
FINIS.

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Text Creation Partnership. This Phase I text is available for reuse, according to the terms of Creative Commons 0 1.0 Universal. The text can be copied, modified, distributed and performed, even for commercial purposes, all without asking permission.