Perl y Cymro: NEU, COFIADUR Y BEIBL, Ar fesurau Psalmau Dafydd yn drefnus wedi gyfansoddi, mal y gellir ar fyrr o amser gofio y pyngciau pennaf or Ysgrythur lân: Trwy waith a llafur R.J.

Chwiliwch yr Scrythyrau, Jo. 5.37.

Clodforaf di, o Arglwyddd, ym mysc y bobloedd, Can-molaf di im mysc y Cenhedloedd, Ps. 57.9.

CHRONOGRAM. MoLIant Iehofa a gân RICharD Iones

Printiedig yn-Ghàer Ludd gan T.H. ar gôst yr Awdur, ac ydynt i werth gan E. Brewster tan arwydd y Garan ym mynwent Paul, 1655.

Gemma Cambri: SEU, MNEMONICA BIBLIORUM,

Carmine Britannico ita Concinnata, ut intra pauculos menses Sacrarum Literarum flo­res memoriâ teneat pius Lector.

Operâ & studio Rich: Jonesii, A.M. &c.

[...].

Jo. 5.39.
PSAL. 57 9.

[...]

Londini Typis T.H. impensis Authoris, & extant apud Edvardum Brewster, sub insigne Gruis in Cœmeterio Paulino, 1655.

Venerabili viro Domino JOHANNI OWEN S.S. Theologiæ Doctori, uni Se­natorum Angliæ Parlamenti Comitiato, Oxoniensis Academiæ Vice-Cancellario dig­nissimo Ædis Christi Collegit Decano Vigilantissimo, & Musarum Mecœnati honoratissimo.

Parab 3.35.

[...]

VEræ divitiæ non sunt opes, sed quas secum portat C [...]nscientia virtutes, Bern: quæ te (Reverendissime) ad plurimos (aspirante Deo) honorum gradus evexerunt, non aliâ quâvis ope, non opum affluen­tiâ, aut Proavorum tuorum prævalentiâ, de quibus inter Optimates, primos hujus Insulæ incolas, Cambro-Britannos, si qua [Page] ejusmodi sit gloria, justè glorieris: Abfit invidia verbis: Attribuas potiùs illud tibi Juvenalis,

Tota licet veteres exornent undi (que) ceræ
Atria: Nobilitas sola est, at (que) unica virtus.

Quibus ipse, et tenuitatis meæ, & dignita­tis tuæ oblitus, solummodò inixus, teipsum a gravissimis hujus Ecclesiæ negotiis varia­rum miserè laborantis opinionum flucti­bus, quas Deus ex bonitate suâ Optimus Maximus suo tempore reconciliet, uniat (que) hisce meis ausus sum literis interpellare. Ad quem verò alium tabida oportunius confugeret tanquam ad Asylum Musa? aut quorsum æquius hæc nostra tenderet oratio? Cuive potiùs, si quid luce dignum tenuis hæc nostra protulerit meditatio, offerrem memorabile? quàm ipsi sub ex­cellentissimo hujus Insulæ Protectore,

Serus in Cœlum redeat, diu (que)
Lætus intersit populis Britannis. Hor.

Qui primum almæ Matris Oxoniensis occupat locum Academiæ, a quâ, tanquam è fonte Pegaseo, omnes mini, quæ super­sunt dicendi vires (annuente Deo) dimanâ­runt. [Page] Cui igitur justiùs divinum hoc consecrarem Poema? in usum præcipuè Cymraecorum, quàm eidem, qui & eru­ditissimus, & incorruptissimus S.S. Theo­logiæ Professor, variarum linguarum, tum etiam Cambrorum valdè capax, iisque indissolubili consanguinitatis nexu conjunctus, eminer. Est quòd agant gra­tias Deo, quite (Doctissime) talem patriæ ipsorum Patrem, & firmam Britannicæ Ecclesiæ columnam constituerit.

Ipse semipaganus
Ad sacra vatum carmen assero nostrum, Pers.

Cui forsan liberior datur aditus, quàm Authori. Digneris (Candidissime) & spes & ratio sludiorum lucubrationes hasce nostras qualescunque sunt in bonam acci­pias partem, conatibus faveas, atque En­chyridion hoc metricum sacrarum Scrip­turarum Epitomen continens, in gloriam Creatoris, & publicam ipsius (un spero) populi utilitatem, in tuam suscipias clien­telam, & non tàm donum, quàm donan­tis animum respicias obtestor.

[Page]Idem omnipotens Jehovah qui te variis virtutum ornamentis & honorum gradi­bus accumulaverit, diutissimè conservet incolumem, & summam utriusque vitæ couferat fæliciratem.

Tuus humilimus, In Christi Ministerio Indignissimus Servus, RI: JONESIUS.

Directions for the industrious Learner to read and pronounce the British Language.

A, b, c, ch, d, dd, e, ff, g, ng, h, i, l, ll, m, n, o, p, ph, r, s, s, t, th, v, u, w, y.

Whereof these following are generally of the same sound as the English, to wit,

A▪ b, d, ff, ng, h, l m, n, o, p, r, s, s, r.

C, as k in the English, ch like the Heb. n, ch, or the Greek Χ.

Dd, as th, in that, then, thou &c. and not, as th in Rush, truth. &c.

G, as G in God, give, &c. and not as G, in gene­rous, Gentiles &c.

Ll as lh.

U. i, in this, kiss, miss, &c. or e, in blew, knew, &c.

W, as oo in root, boot, &c.

Y either as u in turn, burn.

or i in third, bird▪ &c.

or as i in trim him, &c.

K, Q, X Z, are not (commonly) used but in forraign words, or upon some speciall occa­sion [Page] as it is heere to make up twenty different Characters.

When you have once learned to read it, you may easily come to the understanding thereof, in few dayes practice and conference, as also by perusing and comparing of the British, with the English Bible, and at your leasure by reading of this, or the like Enchyridion.

Nil difficile volenti.

At y Darlleydd.

TRefn mewn addysc (medd Athro dyscedig) sydd werth­fawroccach,In disciplina pl [...]s est ord [...] quàm in ips [...] excicitu. Flotus. nag mewn by­ddin. Ar peth a ddysco un oi ddechreuad, a ymlyn wrtho, byd ei ddiweddiad. Wrth ysty­ried y ddau beth hyn, mi a welais yn dda i mi ddiwid geisio cyflawni y cyntaf, yn y perwyl hwn, fal y byddeu yn annogaeth fywiol i iefiengtyd i ddechreu yn dda: sef dyscu gwersi o ddifynyddiol athrawiaeth a hyny ar gân (o herwydd fôd pawb, gan y mwyaf, yn chwannog i dyscu pób math ar gerddwriaeth) yn lle gwag ganiada [...] bydol di­fuddiol i iechadwriath eu heneidiau, gan ewy­llysio eu cynnydd mewn grâs hyd ddiwedd eu hoes: I hyn o beth y detholais ugain llythyren, yn ól trefn yr Egwyds [...]r, Q. yn un or heini, i ddechreu geiriau sydd yn gymhwysach yn gofyn [Page] yr Hebraeg [...], K, neu Q (yn ol arfer yn hên Feirdd) na [...], C, fal y byddo dechreuol lythyren pôb Pennod yn anghyfnewidiol, o ugain bwygi­lydd trwy'r holl lyfr, sef A, yn dechreu y gair cyntaf or pennil, am y Pennod cyntaf. B, yr eilfed. C, y trydydd &c. Y, yr ugeinfed, Tra­chefn A, yr 21. B, 22. C. 23. A, 41, B, 42, &c. fal y mae iw weled: y llythyren ddechreuol ath hyfforddia i gofio'r gair cyntaf o bób pennill, ar gair y llinell, ar gynghanedd ynddi; yr ail lli­nell, a hynny yr holl bennill, llyma fordd ddisa­thredig, lle' y gelli weled llûn Emrodr mawr mewn darn o arian bychan, ybyd ehang a mewn byr gwmpas, cnewyllin yr Scrytbur lân wedi 'dalgrynnu, mal y gelli ganfod llawer ar un golygiad, ac yn hawdd gofio y peth a ddarlleni­aist o honi. Tu ag at am y mesurau, y maent oll, ar fesur y Psalm gyntaf, ond yn Psalmau Da­fydd, y, mae cynhwysiad pôb Psalm, ar y mesur priodol y darfu i Edmund Prys Arch-Diacon Merionydd o anrhydeddus goffadwriaeth gyfan­soddi y Psalmaeu yn Gymraeg, mal y dichon un, neu gynlleidfa gyd-ganu (os myn) y Cynhwy­siad, o flaen pôb Psalm &c.

Ond os rhoi im herbyn fôd prydyddiaeth yn [Page] rhy salw i drin ddifinyddiol ddefnydd, ac heb Scrythyr-awdurdod, fy atteb yw fod, Ex 15 1 Moses, 8. to. 5.1. Deborah a Barac, 1 Sam 2.1. Hanan, Psal: oll. David, Can: oll. Solomon, Esay 26 1 Esay, L [...] 1 4 [...].68. Zachariac Elizabeth, Lu 2.34 hên Simeon, Lu. 1.46. ar Forwyn Fair, a phawb er ioed a lefarasont wrth Dduw mewn cania­dau, cytgerdd, neu brydyddawl ddiolchgarwch, a ddichon dy fodloni di, fy escusodi innau, am dwyn allan yn ddiargoedd yn hyn o beth.

Nid yw Eneidiau, ac Anian pawb or un rhyw dymmer, y mae rhai mor gynghaneddgar, me­gis ac y chwennychent un linell o ddifinyddiol gân, o flaen cant mewn pyledig, drymlyd yma­droddiad: Er dichon or rhain adeiladu, etto nid ydynt yn gwresogi cimaint, ac felly y maent yn gadel amherffeithiach waith ar y Darlleydd: yn y cyfryw achosion, nid yw yn anghymwys: i weinidog y gair ddilin Paul yr Apostol yn byn yma sef * 1 Cor. 9.22 ym­wneuthyd ei hun yn bôb peth i bawb, fal y ga­llai yn hollawl gadw rhai. Yr un rhyw beth oedd fy mwriad innau yn cymmeryd hyn o orchwyl yn llaw am gobaitb yw, na bydd difwynawl.

Ehelaethrwydd syd lesawl i ddeall, ond byrder i gofio, os cei di (y Darlleydd dyfal) lês o [Page] hyn o lyfr bychan dôd y gogoniant ir Prif-Awdur, oddiwrth yr hwn y mae pôb rhodd berffaith yn descyn, a deisyf yr wyf arnat gyd-ddwyn am dynawl wendid, oi dder­byn fal ped fai Berl gwerthfawr, yn dystiolaeth om dyled-swydd tu ag at y wladwriath hon, am ewyllysgarwch ith annog i gynnyddu beunydd mewn gwybodaeth nefol yr hyn yw gweddi.

Dy garedig Gydwladwr, ath was'naethydd yng­weinidogaeth yr Efengyl. RI: JONES.

To my Reverend, and Learned Countrey-man, the Author.

SIR,

IT is, among many other, one of my Imperfections, that I am not vers'd in my maternal Tongue so exactly as I should be; for Lan­guages and Words (which are the onely Creatures of Man, and the Keyes of Know­ledge) may be said to stick in the memory like Nailes or Pegs in a piece of Wood, which use to thrust out one another of­tentimes; yet the old British is not so driven out of mee (for the Cask still sa­vours of the Liquor it first took in) but I can say something of this elaborate and ingenious piece of yours, which you please to communicate unto me so early: I can­not compare it more properly then to a [Page] basket of Poesies gathered in the best Gar­den of Flowers, the Sacred Scriptures, and bound up with such Art that every flower directs us where his Bed may bee found; whence I collect, that this work will much conduce to the advancement of [...], or Scripture-knowledge, and conse­quently to the publick good; it will al­so tend to the honour of our whole Countrey, and to your owne particular Repute: therefore I wish you good suc­cess in making this childe of your braine free Denizen of the World.

James Howell.

ENCOMIASTICKS on the Author, and his Book.
To the intelligent Reader of Gemma Cambri, or The British Gemm.

1
WRite short, the Eie is pleas'd; speak so, the Eare
Worth weigh'd in both, like gold in payment; where
Much wrapt in little. This the Authors glory,
To modell great things▪ one word is a story.
His page a Book; his line a Chapter tels.
The Reader's put to't wheth'r he reads or spels.
2
A Scrip'ure Chymist in a dramm of words,
A world of matter (and but truth) affords▪
All this Isles first language; Babels sin
Confounded Tongues; but Gospel▪ Grace rang in
Tongues to build Siō ▪numbers, weight & measure
Wil cry up this Book (whē once known) a Treasure
3
To Scriptures a rare Index; their high train
This went to limb in Minnums, of that strain
No Characters saw I so small; strange Skill!
To mould and shape as no man did; none will.
Were learned Andrews living, he'd commend
This Tongue he studi'd, and the Book defend.
4
Those Britanns who love Scripture, read▪ use, look,
Next to your Bibles, make much of this Book.
Moses,
[...]say 42. [...]0.11.12.
Job, Mathew, Mark, Luke, John, Paul, Peter
You read in Prose, them may you now in Meeter:
Sing Sem'briev's, this was long foretold, the I'les
Shal praise the Lord, when Mercy on them smiles.
5
[...]asypodius.
Who Sun, Moon, Stars, Heav'ns Postures, Motions, Spheares,
Spann'd in the Clock at Strausburg▪ justly bears
A name of wonder; JONES doth more, for Hee
Heav'ns Pandects, Canon, Code, Digests, to mee
Points right, while guided by th'un-erring Clue
Of entire Scripture; I dare say, All's True.
So short, so wondrous short, those depths to span,
'Twixt Heav'n and us required more then Man.
Mi: Roberts, S.T.D. Coll [...] Jesu [...]

Ad Authorem.

MUltorum brevitas obscurat stricta labores, Sed labor iste tuus nil nisi lux brevis est.

To the Printer.

[...]O, here a Book I whose every leaf (my Friend) Deserves a brace of Pages to attend; (brings [...]nt to confirme Heav'ns league with Wales, and [...]hese short Credentials from the King of Kings: [...]en ayre your sheets for such a welcome Guest, [...]d let your Press-bed be with Roses dr [...]st.

Theod: Wynne.

Ad eundem.

Niiqui facili potuerunt ludere versu,
Nescis Jonesi ludere, sacra canis.
[...] [...]uprema brevi reser as Oracula clavi,
[...] [...]am Richardus, sed mihi Petrus eris,
Sydnæus Elli [...]
[...]
[...]

To the Author.

COme, come, we must be silent in thy praise,
'Cause our Encomions wil but blast thy Baye,
Which Envy could not, that thou didst do well,
Let thine owne Verses prove thy Chronicle:
If any thee despise, he doth but show
Antipathy; to wit, in daring so:
Thy fame's above his malice; that will bee
Dispraise enough for him to censure thee.
Maurice Morgan.

At yr Awdur ai waith.

Yllên nefawl yu llawn afiaith, downus
Daioni Brutanniaith:
Dy lyfyr yw ystyriaith,
Y gair gwir goreu yw'r gwaith.
Cydseinio'r wyd synwyr iaith, dy 'madrodd
Da i medri dalgryniaith;
Rhoi'r Scrythur mewn mesur maith,
Dawn addysg ar dônyddiaith.
Dym' awen Moesen in mysg, yn grynno
gwirionedd yw'r addysg:
[Page]Dym' ar-ddel diau mowr-ddysc,
mae'r llyfr yn llawn dawn a dysg.
Rhoed cymro or fro ei fryd yn gyfan,
yw gofio bôb munyd,
O weled ei wiw olyd,
pûr olau gerdd, perl i gyd.
Jo: Wynne, G: yr Efengyl.

Achrosticon.

R—hoes duw rin i ti mor helaeth,
I—raegori mewn Dysgeidiaeth.
C—hrist i hun sy gannwyll i ti,
H—wn yw ffynnon pob daioni.
A—m dy gariad i Dduw natur,
R—hydd Christ dydi fel seren eglur.
D—oeth a dawnus yw dy lafur.
J—'dnabod Duw mewn mwyn-ffordd hyfryd,
O—r blaen nid oedd gy-fryw gyfrwyddyd,
N—i bu er ioed y fath ynghymru;
E—dnowain lwyth a ddaeth in dysgu.
S—ain 'r Efengyl byth a bery.
Pauci tam paucis fundere plura queunt. JO: PRICHARD V.D.M.
Odl i gofio llyfrau 'r Hên Destament.
GEnesis, Ex: Levit: Nu: Deuter: Josuah, Barnwyr,
Ruth, Sam: Bren: Chronic: Ezd: Nehem: Estera, Job-Psal:
Dir: Preg: Cant: Esay, Jer: Lament: Ez: Dan: Hosea,
Joel, Amos, Oba: Jonah, Michah, Nahum que Propheta,
Haba: Zephaniah, Haggai, Zachariah, Malâchi.
Odl arall i gofio llyfrau y Testament newydd.
Math: Marc, Luc, Joan, Act: Rhufeiniaia,
Corinth: Galath: Ephes: Philippiaid,
Coll: Thessal: Tim: Tit: Phil: Hebraead.
Jaco, Pedr, Joan, Jud, Datcuddiad.

Cynhwysiad llyfr cyntaf Mo­ses yr hwn a elwir Genesis.
Un Pennill am bob Pennod.

1
Am greu'r byd 1 dydd 3 nêf 8. tîr 9 môr 10.
haul llo'r 16. pysc 20. hediaid 21 milod 24
† Lloer▪
dyn ar lûn Duw 27. cael bendith, swydd 28.
a lluniaeth rwydd 29. gwaith hyglod. 31.
2
Bôd gorphwys ar y seithfed dydd 2.
dull cread: sydd 4. Paradwys 8.
i ddyn ddeddf 16. henwi'r byw a wnaed 20.
i Adda gwnaed wraig
Efa.
cymmwys 22.
3
Call Sarph 1. hûd Ef: cwymp dyn 6. yn noeth 7
holir gan ddoeth 9. a barnwyd 11.
† Dduw.
rhêg
Sarpli.
Pryf 14. ffrwyth hâd
Y wraig.
15. cosp dau di­hardd 16.
eu gwisc 21. or Ardd foi bwriwyd. 23.
4
Dau
Cain ag Abel.
ganwyd 1. eu rhôdd 3. llâdd un or rhain 9.
melltithio Cain 11. Trêf codwyd 17.
dwy wraig câdd Lâm: 19. mâb Adda,
(inverted †) Lameola
Seth 25.
genedigeth Enos:
[ Dduw.
molwyd 26
Genesis 5.
Esylltydd
Heppil. Marwo­ [...]aeth. a fu fyw. Sem Cham [...] Iapheth.
Adda 1. eu hoed 3. ai [...] pen 5.51.
Enoch trwy 'r llen derchafodd 24.
Methusel: naw cant trigiain naw 27. †
a Noah draw tri plantodd 32 (inverted †)
6
FFleidd-dra pechod 5.12. digiodd Duw 63.13.
tros y byd diluw parodd. 7.17.
iw cadw 'n fyw ô bob rhyw ddau 19.
Noah Arch glau cymhwysodd 22.
7
Gorchmynwyd 1. aeth ir llong ai lu. 7.
wedi ymgyplu 15. glawiodd. 17.
cynydd y diluw 18. boddi 'r byd. 21.
rhai 'n 'r Arch 'i gyd Duw cadwood 23.
8
Yn Llo­nyddu▪
Hedd-ddyst 1. fai'r Arch 4. brân 7. clommen aeth
am luniaeth. 8.12. allan Noah. 18.
ei rôdd Duw derbyn 20. ni rêg, ni fawdd 21.
[...]ò [...] byd mwy.
i ddyn ei nawdd ni phalla 22.
9
I Noah fendith 1. gwahardd gwaed 6.
cyfammod gwnaed 9 glaw-fwa 13.
ei winllan 20 medd-dod 21. rhegi Cham. 25.
llwydd Sem ddi-nam. 26. terfyna 29.
10
Llin meibion Noah 1. ai hil hwy 1.
a*wdurdod.
Japheth 2. Cham. 6. mwy rhwysg Nimrod 8
plant Sem 21. rhan dir 25. or rhain daeth
pob ryw genhedlaeth gydfod. 32.
Genesis 11.
Mam iaith un oedd 1. yn Babel hir 4.
cymmyscir, am eu traha 7.
o Semlin Abram 10.27. i Hâr: aeth 31.
Abram. Hara n.
marwolaeth ei dâd Terah. 32.
12
Nawdd▪ Christ a geir 1. a Chanan wlad 3.
i Abram hâd 7. 'r Aipht cyrchodd 8.
ei wraig rhith chwaer 13. dûg Pharoh hi. 15.
ei gospi 17. foi had-roddodd.
[ reddiddit.
20.
13
Or Aipht daeth tâd
Abram.
1. am borfa'r dâ 6.
bugeiliaid â ymryson. 7.
i Sodom Lot 10. ail-addo'n rhâd 14.
yr un rhyw wlâd iw weision 18.
14
Pedwar gorchfygodd bum Pen bro 2.8.
5. Brenin.
dal yno Lot 22. achubwyd. 15.
mawl Abram 18. degwm i Melch: rhôdd 20.
gwrthododd ran 23. 'lleill llwythwyd 24.
(inverted †) Melchiso­dec.
15
Qlêdd Jôr ei gysur 1. cwyn am hâd 2.
addawiad mâb 4. crêd
cyfiaw. nir.
iawnir. 6.
ei offrwm 10. cr eu caethu drô. 13.
y wlâd ir eiddo siccrir. 16.7.
16
Rhodd Sara i Abram Hagar gaeth 2.
beichiogi a wnaeth, balchiodd 4.
† deolwyd 6. dychwel prûdd ei bron 9.
(inverted †) gyrrwyd ymaith.
ar Ism'el hon escorodd 15.
Genesis 17.
* Abram, a Sa [...]i.
Siccrwydd or ammod troi henw dâu 5.15.
nôd bendith clâu 6.19. tor-mynnu 10.
Enwaedu.
addo Isaac 16.21. llwydd Ism'el 20. am
i Abra-ham Enwaedu. 27.
18
Tri Angel
Abraham.
derbyn 1. addo'r hâd. 10.14.
chwardd Sara 12. ei gwâd, ai cherydd 15.
rhybudd am ddestriw Zodom fri 17.
un trosti yn eiriolydd 31.
19
Vn ag un Angel rhai'n
Sodomi­aid †
ddeillion gwneiff 1.11
Lot i Zôr eiff 18.28. Sod:
Loti Zoar
lloscwyd 24.
troi 'wraig yn halen 26. ir graig aeth 30.
[ Moab.
godineb gwnaeth 31.
Sodomi­aid †
dau ganwyd 37.
20
Ynghylch gwâd Abra'm am ei fun
ei wraig.
Abim ei hun ai cymrodd 2.
cospir 7. dad-roddodd
Abimelec.
tros y cla.
Abraham â weddiodd 17.
21
Ar Isa'c escor 2. enwaedwyd ef 6.
Hagar drist lêf deolwyd 9.14.
ei hing 15. ai chysur 16. hêdd dau wr 23.
Abraham, ag Abime­lech.
Wirh bydew dwr 30. Duw molwyd 33.
22
Barn rhoed ar Isaac 2. ufudd dâd 3.
ai ffydd 8. mâb lleiddiad rhwystro 12.
gwêl hwrdd 13. or lle 14 bendithio 'r llwyth 17▪
ô Nachor wyth yn hilio 20.
Genesis 23.
Corph Sara, eigwr yn brudd ei wedd 2.
Abraham.
cais iddi fedd 4. addawyd 6.
Ymgrymmodd 7. prynnodd Ephron
Abraham.
faes 16.
mewn ogof laes foi claddwyd 19.
24
Da wâs i Isaac am wraig aeth 2.10.
ei weddi ffraeth 12.26. cyflawnwyd 18.
dyd rôdd i Rêb:
Rebecca. ag Isaac.
* cadd groeso ffri 25.
a bôdd 50.58. dûg hi 61. priodwyd 67. †
25
Etto ô Get:
Getur.
cádd Abr'am had 2.
i flâd i Isaac dododd 5.
plant Isr'el 11. â Rebecca 24. ûn
Esau.
iw frawd
Iacob.
ei hûn braint gwerthodd 32.
26
Ffodd
Isaac, Ge­rar.
ef i Ger: o ddiffig bwyd 1.
bendithiwyd 3. ei wraig gwadau 7.
argoeddir 10 cynnen am bwll dwr 20.
(inverted †) Abime­lech [
hêdd † dau wr 32. gwragedd Esau 34.
27
Gwaith Esau yn mynd iw dâd am fwyd 3.30.
* Isaac,
Esau.
oi fendith twyll wyd 6 19.29. cwynodd 34
un arall câdd 39. llâdd ei
Iacob.
frawd cais 41.
ei fam
Rebecca.
rhag trais ai cadwodd 43.
28
Hôff Iacob llwyddir, o Ganan un
yn briod fun na chymred 1.13.
at Laban aed 3. rhith ysgal gwêl 12.
maen Bethel 18. ei adduned 22.
Genesis 29.
* Iacob.
I Haran daeth 1.4. gwêl Rahel lân 9.
mwyn Laban ai croesawodd 13.
dwy wraig a gâdd tan ammod ffel 23.28.
câr Rahel 30. Lea plantodd 31.
30
Llid Rahel hysp 1. rhoes iw gwr fun 3.
a Lea un 9.
Hu mor­wynion.
heppiliant 10.17.22.
a Mandrâg:
Mandra­gorau Iacob.
prynnwyd Iac: 14. ei ran 28.32
brith-braidd 35.41. rhai 'n wan 42. [...] lwyddiant 4 [...]
31
Mae Iac. ai lu yn ffoi tua 'i wlâd 3.17.
Laban. ei Lysdâd.
ei dâd ai herlid 23 cedwir 24.
cwyn am ei gam 26. ai ddelwau fo 30
Laban. ei Lysdâd.
yn ddig tros dro 36. cytunit 44.
32
Negeswyr
Iacob.
gyr at Esau 'n hawdd 3.
i geisio nawdd 5 'r oedd arswyd 7.
ei weddi 9. rhodd 13. ai ymdrech hir 24.
foi henwir Is'rel 28. cloffwyd 31
33
O garedigrwydd y
Esau a Ia­cob.
ddau frawd
wrth ymgyfarfawd 3. rhoddion 8.
aeth Iac: i Suc:
Succoth.
† 17. pryn faes 19. ir Iôr
fe gyfyd allor dition 20.
34
Pennaeth
Sichem
ar Ddina yn dwyn trais 2.
yn briod cais 4. enwaedir 15.24. †
Sichem
twyllgat blant Iacob
Simeon, a Levi.
llâdd y clâ 25.
a dwyn eu da 29. ceryddir 30.
Simeon, a Levi.
Genesis 35.
Qwliodd Iac: Ddelwau oll oi dy 2. A
sail Allor fry 7. aberthodd 14.
llwyddir 4. er Ruben mawr ei fai 22. †
Lloscach.
Rahel. Isaac.
mammaeth 8 gwraig 18. ai dâd claddodd.
36
Rhemp gwragedd Esau 2. i Seir taith
Esau.
6.
ei feibion 9.20. ai maith Dduwciaid 15.19.
Ana 'n cael milod 24. rhwysg Ed: Ri 31.
Brenin Edom.
ô Esau bri Pennaethiaid 40.
37
Serch tâd 3. cas brodyr yw Seph:
* Ioseph.
4. gwêl
freuddwydion 5. dychwel attyn. 14.
brâd iddo 18. gwerthir 28.36. twyllo eu tâd
Iacob.
ai wiscad 31. cwynfan gresyn 34.
38
Tri mab Iud:
Iuda.
Er 3. ag Onan trig 4.
Tham:
Thamar.
ddiddig disgwyl Sela 11.
hi dwylla 'i thad
Iuda.
16. ef gwystlon rhôdd 18.
hi blantodd Phares, Zarah 30.
39
Un Putiph:
Putiphat.
dyd i Ioseph fri 4.
ei feistres yn 'i demptio 7.
yn achwyn arno heb air gwir 14.
carcherir 20. Duw'n ei helpio 21.
40
Yngharchar caeth breudd wydiodd dau 1.5.16.
Y trulliad
gan Ioseph glau deonglwyd t 2.19.
aniolchgar
Y pobydd Pharoh.
câdd-gan Phâr: ei lê 21.23.
ar llall am feie crogwyd 22.
Genesis 41.
A Phâr: gwel saith o fuchod glân 3.18.
a thywys mân 7.23. deonglir 26.
Gan Io­seph
cyngor 3. [...] chodiad Seph: 40. ai hâd 50.
Aipht nâd, rhag newyn 55. porthir 57.
42
Brodyr hwn ânt ir Aipht am fwyd 3.
Ioseph.
carcharwyd 8. rhydd t [...]n ammod 19
ddwyn Benjamin,
dal Sim: 24. rhoi 'harian 25. ceiff eu tâd 29.
Simeon.
newydd or wlâd 33. ei chwithdod 36.
Iacob.
43
Câs newyn sydd, ir Aipht
Iacob
fe yr
y brodyr 2. anrheg dododd 11.26 †
Iacob
arian 12. a Ben:
(inverted †) Benjamin.
13. yn rhydd Sim: cân 23.
a Ioseph lân ai gwleddodd 32.
44
Dyfais i attal ei frodyr drô 1.
mewn sâch trwy guddio cwppan 2.
chwiliwyd 12. dal Ben: Iud: trosto cais
fodloni trais 18. trwy gwynfan 34.
45
Espysa
Ioseph.
'i hun iw frodyr syn 1.3.
nawdd iddyn 5. gyr am 'r eiddo 9.
pâir Phâr: eu llwytho 17. ânt iw gwlâd 25.
gwêdd eu hên dâd adfywio 27.
46
Fe ai lu eiff ir Aipht 1.8. Duw llwydd
Yn Llwy­ddo.
Ioseph yn rhwydd cyfarfu 28.
dysc iddynt hwy 'flaen Pharo Ri 31.
swydd bugail i broffesu 34.
Genesis 47.
Ger bron daw Iac: 2. gwlâd ymborth ceiff 11.27
Aipht eiff at Seph:
Ioseph.
14.15.18. oll prynnodd 14 20 †
Ond tir gwyr llen 22.26. rhoi 'r llall tan ran 24
ei gladdu yn Ghanan parodd 30.
48
Hên Iacob: Seph,
* Menasseth
a dau oi blant
ymwelant [...]. foi bendithiodd 3.
mabwysodd 5. iengaf mwyaf gwnâ 14.19.
Ephraim.
rhan Ioseph â ragorodd 21.
49
Isrel bendithia 'i blant 1.28. dyd sen
am fai pob pen 5.17.27. prophwydodd 8.
Siars rm ei gladdu yn ei wlâd 29.
gida 'i hên Dâd 31. terfynodd 33.
50
Lliaws ai cladd
Iacob,
â reiol yrr 1.13.
Ioseph ei frodyr siriodd 19.
drogan eu dychwel 24. iw gorph barch 25.
fe hûn: mewn arch gorweddodd 26.

Cynhwysiad Exodus.
Pennill am bob Pennod.

1
Addaeth ir Aipht holl henwau 'r plant 1.5.
heppilio a wnant 7.12. er Pharoh 8.
myn flino 'r cryf 11. a llâdd y gwàn 16.21.
ai safian hwy gobrwyo 21.
2
Bâb Lefi Moses 1. ar làn dwr 3.
cred, magwyd 9. Aiphtiwr lladdodd
Moses.
12.
ffodd, priododd 21. gwaedd Isr'el gaeth 23.
Duw 'n cofio a wnaeth
y cgyfam­mod
24. tosturiodd 25.
3
Casgl
Moses Ie­thro.
braidd Ieth: 1. mewn tân gwêl Dduw
anionir iw gwaredu 10.
Plant Is­rael.
ceiff henw 'r lon 13. cenadwrieth 15 llwydd 17.
ar Aipht yn rhwydd dileddu 22.
Yspeilio.
4
Daw dyd dair arwydd 1.30. gwialen fraw 3.21▪
† Troi'r dyfr yn waed.
iachâd llaw 7. dyfr gwaedlyd 9.
help Aaron 14.27. llwydd 18 wrth Pharo drait [...]
enwaediad waith 25.
(inverted †)traethawd.
[ I [...]raeliaid.
crêd nychlyd 31.
Exodus 5.
Eirioli trostynt 1. gwellt in cheir 7.
* Moses, ag Aaron.
Israeilaid.
eu tâsg trymheir 9. eu curo 14.
yn erbyn Moses Isr'el llêf 21.
wrth Dduw mae ef yn cwyno 22.
6
Ffawd dyd Iôr 1.7. adnewydda 'i air 4.8.
* rhwydd­deb.
eu rhydd-did pair ir digred 6.8.
gyr Foses at Phâr: 11.29. achau tri 14. †
rhieni eu Capteinied 26.
Ruben, Si­meon, a Le­fi 16.
[ Moses ag Aaron.
7
Gair etto i fynd at Phâr: hên 1.6.
Sarph wialen 9 gwiail llyngcodd 12.
ei neges 15. er troi'n waed y dwr 20.
calon y gwr a gledodd 22.14.
8
Hiliad y llyffaint 2.6. ymbil Pen 8.
Pharo [.
trwy weddi eu diben 15. llwch-lau 16.
daw ednog 21. addo hedd iw taith 25.
nis gollwng ymmaith Lwythau 32.
9
Ing milod▪ 6. cornwyd 10. cenllysc,
* Haiar.
tân 23.
Aipht dryllian 25. Gosen diengodd 26.
ymbiliodd Phât: 27. rtwy weddi'r plâ
peidio a wna 33. ni 'llyngodd 34.
10
Locustiaid daw 3.13. llêd. fodlon fu 8.
Pharo.
gwrthnebu 11. ysiu'r llysiau 15.
caddug
tywyllw
22. er addo 24. ni chânt hwy 27.
ai gweled mwy nis mynnau 20.
tywyllw
Exodus 11.
Myn Iôr ir bobl fenthyccio peth 2.
Gan yr Aiphtiaid.
bygwth marwoleth cyntaf 5.
y Cyntafa­nedig.
diogei Isr'el 7. Aipht moes a wna 8.
ei galon cleda 'r Pennaf 10.
Pharoh.
12
Nawdd. Oen Pasc Isr'el 3. heb sûr-dôes 15.19.
pyst gwaedlyd 22. byr-oes Aiphtiaid 29.
gyrr ymmaith hwynt 31. tâl am eu tâsc
ordeinio Pâsc Henuriaid 42.
13
Oll gyntaf eiddo Duw a fydd 11.
yr Oen Pâsc sydd iw gofio
dwyn escyrn Ioseph 19. niwl trwy 'r dydd,
y nôs tân sydd iw twyso 21.
14
Pennod oi taith 2. eu herlid 9. cwyn 11.
ai cysur mwyn 13. eu hwylio 15.
Isr'el yn myned trwy 'r môr côch 12.
a Pharoh grôch yn suddo 28.
15
Qlôd Iôr cân Moses 1 dwr prin oedd 22.
halltddyfroedd 23. pren pereiddiodd 25.
yn Elim 'r oedd ffynnonnauda,
yno 'r dorf
y bobl.
a wersyllodd 27.
16
grwgnach.
Rhuad am fwyd 2. Duw d [...]d sofl ieir 12.
a Manna a geir, os cesglir 14.
ei drefn 16. ar Sabboth et ni fydd 26.
ei geisio nid rhydd 29. peth cedwir.
Exodus 17.
Syched pâr duchan 1. cânt aml saig
a dyfr or graig 5. yn Massah 7.
dal dwylo Moses 12. Amal:
Amale [...].
llâs 13.
bras allor i Iehofah. 15.
18
Taith Iethro 1. Zipp:
Zippor gwraig Mo­ses.
ai phlant ar fron 5.
eu croeso 7. yn llon 9. aberthu 12.
cynghori Moses:
Moses.
19 i ddewis rhai 24.
ô wyr di-fai i farnu 26.
19
Wrth Sinai
[...]afant
sânt 1. Duw traeth ei air 3.
eu hatteb 8. pair ymburo 10.14.
ymddengys ef ar fryn mewn tân 18.
ymgadw a wnân, rhag cwympo 21.
20
Y dêg gorchymmyn 1.17. ofnir hwy 18.
cyssurwyd: mwy na phechant 20.
gwahardd gau-dduw 22. ag allor nâdd 25.
iddi un râdd na ddringant 26.
21
Am ddeddf gwâs 2. bûn 7. llâdd 12. lladrad 16. rhêg 17
briw carreg 18 beichiog 22. llygad 24
damwain 25. ych corniog 28. ne' 'r hwn fo. 33.
yn achos ô niweidiad 36.
22
Barn lladrad 1. coll. 5. benthygion 14. gwyn 16.
amweirdeb.
hudol 18. mil-gyd-ddyn 19. gweddwon 22
[...]nsuriaeth 25. gwystlon 26. swydd 28. blaen­ffrwyth 29
yn búr bob llwyth ô ddynion 31.
Exodus 23.
(inverted †) baracroyw cynhayaf blaen­ffrwyth, cynuull.
Cabledd, gau dyst 1. cymdogieth lwys
Lân.
blwydd-orphwys 10. Sabboth 12. Duwiau 13.
tair gwyl' 14. gwned aberth 18. Angel cânt 20.23.
(os ufyddhânt 22) a llwyddau 25.
24
Doed Mos: ir bryn 1. ufydd-dod rhai
Israel.
offrymmu a wnai 5. gwaed tânodd 7.
Siars Aron 14. ai frawd
Moses.
ar fryn-sydd 12.
deg pedwar dydd arhosodd 18.
25
Eu rhodd 2. i wneuthur Pabell gu 9.
dull yr Arch 10 tru▪gareddle 17.
y bwrdd 23. ai arlwy'n wych dros ben 24.
y ganhwyll-bren 31. ai offre 32.
26
Ffurf Pabell, llenni blew 7. a chrwyn 14.
byrddau ar dwyn, ai barrau 27.
gwahanlen 31. bwrdd, canhwyllbren tlws 35.
caeadlen drws 36. aur-bennau 37.
27
Gwaith allor 1. llestri 3. cyntedd mawr 5.
ai llenni hyd lawr 9. colofnau 10.
eu mesur 18. hoelion 19. oel-lamp lon 20.
hil Aron trin y golan 21.
28
Hardd wisg i Aron, ai blant têg 2.
ei feibion.
Ephod 6. dwyfronneg 15. Urym 30.
hûg
Mantell.
wych 31. aurddalen 36. gwniad bais 39.
i weini cais yn gyflym 43.
Exodus 29.
Iawn aberth i gyssegru rhai
Offeiriaid 1.4. ai defodau 10.15.19.
rhan Aron 32. 'r offrwm llôsg bôb dydd 38.
Duw n'addo sydd ei radau 45.
30
Llun allor darthiad 1. tros bobl iawn 12.
noe brês ddwfr llawn i 'molchi 17.
yr obew sanctaidd 25. rhag pob gwarth 29.
defnydd y tarth i arogli 34.
31
Mynn feiri
Bezalecl, ag Aholiab.
gwych, i wneuthur gwaith 6.
y Babell faith 7. ai hoffrau 8.
a chadw'r Sabboth 12. Moses câdd
ar ddwy lêch-nâdd brif eiriau 18.
32
Nâd llu am lun 1.6. tawdd Aron lô 4.
Duw'n digio 7. a ddiddigiwyd
tor llêch 19. llôsg llô, er escus llâs
addolwyr câs [...]8. gweddiwyd 3.
33
Oedd Iôr yn gwrthod mynd oi blaen 1.
galaru a wnaen 4. symmudo 7.
cais Moses weled mawredd Duw 18.
nis gall dyn byw ei guddio 22.
34
Print lechau newydd, ar deg gair 1.11.28.
henw Iôr cair 5. nawdd ceisir 8.
gwneiff ammod 10. eu hufudd-dod myn 12.
pryd Moses wyn gorchguddir 33.
Exodus 35.
Qlôd Sabboth 2. gofyn roddion ffri 5.
parodrwydd i offrymmu 20.
am Bezal▪ ddoeth 31. ag Ahol: draith 34.
pob cy wraint waith i dynnu 34.
36
Rhoi'r Seiri'r offrwm 1. mwy na rhaid 5.
Cherubiaid len 8. blew lenni 14.
crwyn-len. 19. a byrddau, barriau o bren 30.
gwahanlen 35. drws-len arni 37.
37
Sût'r Arch 1. noddfâ 6 dau Gerub ben 8.
y bwrdd 10. canhwyllbren 17. lampau 23.
allor 25. dwy fodrwy 27. troshoelion 28. oel
arogl darth coel o lysiau 29.
38
Trefn allor goed yr offrwm poeth 1.
noe o bres coeth 8. cynteddfa 9.
perthnasau 'r ty
Babel.
21. gwnaeth Seiri eu swydd [...]2
rhif roddion rhwydd cynlleidfa 25.
39
Urdd gwiscoedd Aron 1. Ephod dêg 2.
dwyfronneg 8. mantell 22. peisiau 27.
(inverted †) arthiad.
y meitr 28. gwregys 29. gwnaed arch Duw 41.
foi gwêl eu llyw
en Llyw­ydd.
bendithiau. 43.
40
Y babell codwyd 2.17. enneinio hon▪ 9.
Sancteiddio Aron 13.31. pennant
Garphen­mant.
33.
niwl trosti 'r dydd, 34. iw taith nôd gwiw 36
tân arni liw nôs gwelant 38.

Cynhwysiad Leviticus.
Un Pennill am bob Pennod.

1
Adroddiad trefn offrymmau poeth 1.
or milod coeth iw llosci 9.
or defaid, geifr 10. neu adar mân 14.
aberth o dân i arogli 17.
2
Bwyd offrwm tanllyd, olcw, thus 1.15.
mewn gweddus ffwrn a bobir 4.
ar radell 5. padell 7. hallt-fwyd ei gyd 13.
twysennau yd a roddir 14.
3
Cais aberth hêdd o eidion 1. praidd 6.
oen puraidd dôd ir Arglwydd 7.
neu or geifr llâdd 12▪ taenella 'r gwaed 13.
gwêr na fwytâed neb hylwydd 17.
4
Dwyn rhôdd Offeiriaid, am eu bai 1.
bustach 11. os rhai or dyrfa 15.
neu Bennaeth mewn anwybod fôdd 22.2.
a bechodd 27. gwaed cymmoda 30.35.
Leviticus 5.
Enwir cêl fai 1. aflendid 2. llw 4.
tros hwnnw oen 6. turturod 7.
neu beillied dôd 11. tros ladrad hwrdd 14.
a dadwrdd flug heb wybod 18.
celwydd.
6
Ffol pêch, gwyr hyn 2. rhoed offrwm iawn 6.
deddf gyfiawn 'r hwn a loscir 8.
bwyd 14. aberth wrth gyssegru fry
Aron, ai lu pan bechir 24.
7
Gosod
gorchym­myn.
am gam 1. hedd aberth sai 2.
adduned rhai oi gwirfodd 16.
gwahardd gwêr 24. gwaed 26. or aberth hedd
Offeiriaid rhannedd cafodd 31.
8
Hoff Aron gwiscir 1.7. rhodd
aberth.
am fai 14.
pech offrwm rhai 18 hwrdd purdod 22.
cyssegru Mystiaid
Offeiriaid.
30. yr amser, lle 33.
yn ol 'r arch
gorchym­myn.
fe wneir cymmod 34.
9
Ir Arglwydd, Aron trosto eu hun 2.8.
tros y llu un offrymmodd 15.
bendithiwyd 22. gwêl ogoniant glân 23.
ei aberth tân â yssodd 24.
10
Llôsg Nadab falchgat 2. gwahardd gwin
ir rhai a drin aberthau 9.
am fwyta 'r pethau sanctaidd sydd 15.
Offeiriad.
llèn escus rhydd am feiau 14.
Leviticus 11.
Marc anifeiliaid a fwyteir 2.
a rhai ni cheir 4 pa byscod 9.
pa hêd 13. neu ymlûsg 'n aflan sydd 41.
hediald.
oi cyfwrdd bydd ffieidd-dod 43.
12
Na ddoed a escor at bûr len 2.
nes gorphen dydd ei phuredd 4.
Offrymmed oen 6 os tlawd dau giw
ceiff gymmod gwiw, a glanedd
glanhâd.
8.
13
Offeiriad ar groen 'edrych glwy 3.
a barna trwy arwyddion. 15.
ag ar ddilledyn o bydd plâ 47.
modd y glan-hâ y cleifion 54.
14
Puro y clwyfus 3. Ceremoni-âu 3.
aberthau tros y camwedd 10.
argoelion pan fo plâ yn ty 24.
trefn y cûr fry oi serthedd 49.
15
Qlwyf gwyr a gwragedd gwaedlyd ryw 2.19.
yn aflan yw 3. fe lygra 4.20.
glanheir a dwfr 13.28. ag offrwm poeth 14.30
y glân yu ddoeth nailltua 31.
16
Rhodd Aron 3. ai wisg 4. trosto 'i hun 6.11.
tros eraill un 9. bwch 20. diangol 26.
lloscir 27. i Isr'el hedd-wyl sydd 30.
cymmod
deddf bythol bydd flynyddiol 34.
Leviticus 17.
Siars am offrymmu 3. lladd-ir Iôr
ir Arglw­ydd.
wrth sail y ddô [...] 4. gwêr lloscir 6.
dim rhodd i Ddiafl 7. a fwyta waed 10.
neu furgyn aed yn enwir 15.
18
Trwy gadw 'r ddeddf 1. dyn byw a fydd 5.30.
pa rai frwnt sydd eu noethi 6.
misglwyfus 19. Moloch 21. gwryw 22. mîl 23.
am hyn hîl digred cospi 52.29.
19
Vn
Duw.
moler 2. aberth 5. llosfion gâd 9.
dim lladrad. celwydd 11 tyngu 12.
[ dieithr­ddyn.
cam-attal 13. m [...]lltith 14. gau farn llid 18.
aflendid 29. alltud (inverted †) caru 33.
20
Y Moloch 2 brûd 6.27. rhêg-dâd 9. gwyn-frâd
godineb.
10
mil gydiad 15. misglwyf 18. noethi 19.
pechodau 'r d [...]gred 23. cadw'r glân
rhag aflan 21. Duw rhaid moli 26.
21
Am alar Llên 1. ai llâd
grâs.
di-fai 6.
cymmeriad 8. ai priodasau 13.7.
ni cheiff anafus weini 'r Iôn 17
Arglwydd
ceiff fwyta purion bethau 22.
22
Bai iw i aflan drin peth pûr 2.
ei gûr 6. pwy geiff ei fwyra 10.
[...]eb anaf aberth 20. ei oedran 26. rhôdd
o ddiolch gwirfodd difa 30.
Leviticus 23.
Cêd
Llês.
Sabboth 3. Pasc 5.8. yd ô flaen 'ffrwyth 11.
offrwm pob llwyth 12.17.36, y Sulgwyn 15
am Loffion 22. Vdcyrn 24. hedd-wyl rhai 27.
ar Pebyll 34. sai'r ddeddf addwyn 41.
24
Darpar llusernau 3. bara
gosod
'n rhês 6.
un
nâb Selomith.
cables 11. ei labyddio 14.23.
a laddo lladder 17. talu 'r pwyth 19.
os drwg 20. daw adwyth arno 22.
25
Eu Sabboth flwyddyn
y seithfed.
1. ai Iubil hir 10.
y n y 50.
dim trais 14. dy dir na wertha 25.
ond tai 29. porth dlawd 35. a chaeth 39. gwâs pryn 44.
[ dieithr­ddyn
rhydd-did dieithryn cofia 47.
26
Ffo rhag Eulyndod 1. cadw 'r gair 2.
mawr lwyddiant cair 4. gwae 'r dibris 15.
cefnir 17. daw haint 25. a newyn 26. ffônt 36.
arbed os trônt 40. foi dewis 45.
27
Gwir addunedau eiddo 'r Iôn 2.
pris dynion 3. mîl 9. ty 14. maesdod
dodiad maes.
16.
y cyntaf 26. sai 'r hwn ddiofryd sydd 28.
degwm 30. nid rhydd aralldod 33.
newid.

Cynhwysiad Numeri.
Pennill am bob Pennod.

1
Archwyd i Foses rifo 'r llu 1.
capteiniaid hy 5. rhif llwythan 20.26.
nailltuo 'r Lefiaid 47. i waith Iah
Arglwydd.
50.
ei weision a wersyllau 52 &c.
2
Brodyr hâd Isr'el siars a gânt 1.
gwersyllant wrth eu llymman 2.28.
trefn llwythau ai rhif 4. rhai 'n cael bri 5.10.
heb rif mae Lefi ei hunan 37.
3
Ceiff Lefiaid swydd 1.6. lle 'r cyntaf un 12.41.
eiddo Iôr ydyn 13.45. rhifir 15.39.
22 [...].
Siars pump
Colath, Gerson, Merari, Mo­ses Aaron.
ynghylch y Babell wen 25.34.36.
cyntafiaid tros ben prynnir 46. [ 273.
4
Dethol rhai dêg, ar hugain oed 1.
i glud ty coed ai hoffrau 3.23.30.
hîl Colath: 4. Gerson 22. Mer: 45. eu rhif 48.
a swydd prif Offeiriadau 49.5.16.
Numeri 5.
Eucilied aflan 2. or wersyll 3. iawn
am gamwedd 7. dawn 'r Offeiriad 8.
eiddig a ddwg ei wraig ger bron 12.15.
rhoi llw i hon 21. ei threiad 24.
6
Ffordd Nazaread 2. heb yfed gwin 3.
ymeillio 5. na thrin marw 6.
am drosedd offrwm 11. ai hedd 17. modd
y llwyddodd Duw 24. ai henw 27.
7
Gwir offrwm deuddeg Dwysog gwlâd
ar ddydd cyssegriad Pabell 2.85.
ag allor goed 33. llefarodd Duw
wrth Foses syw or gangell 89.
[ Truga­reddfa.
8
Hwyl Aron 2. i roi ar lamp dân 3.
gwneuthur yn lân y Lefiaid
i weini 'r ty 15.22. yn bum pump oed 24▪
at 'r eiddon troed Henafiaid 25.
o oedran 50
9
Iawn gadw 'r Pasc 2. i bawb sydd raid 4.
aflan 10. dieithriaid hefyd 14.
cwmmwl i Isr'el yn llywydd glwys 15.
glân.
i fynd neu orphwys ennyd 17.
10
Llês udcyrn 2. smudant o Sin:
* o Sinai i Paran.
i Bar: 12.
trefn lluoedd 14. ar Capteiniaid 15.
ceisir gan Hôb:
Hoba [...].
29. nis daw ir daith 30.
Duw 'n fforddio gwaith Isr'eliaid 34.
Numeri 11.
Murmurwyr llosg 1. trwy lêf plâ paid 2.
blys cig 4. eu rhaid or manna 8.
cwyn Moses 11. rhoi iw helpio rai 16.25.
sofl-ieir 18.31. Iôn bai chwant cospa 33.
12
Nâd Miriam 1. erbyn Moses 2. hon.
galwyd ger bron
yr Arglw­ydd.
5. foi clwyfwyd 10.
trwy weddi ei brawd
Moses.
aeth yn iach 11.
collodd gyfeillach 14.
y gwersyll.
smud wyd 16.
13
O wyr dau chwêch i Ganan wlâd 2.
gyrrir 3.17. ei chwiliad 21. ffrwythau 23.
dychwelant 25. ei chlôd 27. ofnodd rhai 28.31.
i fynd Câl:
Caleb.
ai cynghorau 30.
14
Pobl yn tuchan 1. gwrth-saif dau 6.
Iosuah Caleb.
llid Jôr 12. am faddau gweddi 13.19.
nid hwy 23. eu plânt a geiff y tir 3.
difethir 37. rhyfig cospi 44.
15
Qwrs offrwm 1. a deddf alltud ddyn 13.29.
blaen-toes 21. bai un an wybod 22.24.
maddeuaint ceir 26 cosp rhyfig 30. lladd 33.
[ rident.
a gynnyt-tâdd 36. plêth ddefod 39.
16
Rhyfelwaith Cór:
Corah.
1. llid 4. am ei fai 11.
gwahanwyd rhai 24. rhai llyngcwyd 32.
llosg ailltiaid 35.40. ceir prês 39. am wg llâdd
dau saith mîl 49. câdd lleill fywyd 50.
Numeri 17.
Swyddogion deuddeg gwiail rhôn 6.
un Aron a flagurodd 8.
rhag tuchan gwrthgar cadwer hon 10.
yn dyst ger bron torf ofnodd 13.
18
Tâsg Mystiaid
Offeiriaid Lefiaid.
1. Lef: 2. rhan Aron glau.
offrymmau 8.19. blaen ffrwyth 12. cyntaf 17
anedig.
rhan Lefi 'r dêg 24. degymmir hwn 26.
yn dalgrwn ir goruchaf 29.
19
Un anner lloscir 5. lludw hon
gwneiff bûrion dyfr nailltuaeth 9.
glanhâ 'r aflân 10.21. corph marw 12. modd
y golchodd lygredigaeth 18.
20
Ymdaith:
Israel: Mi­riam.
trig Mîr: am ddwfr cwyn 2. cael
or graig yn hael 11. dau cospwyd
Moses ac Aaron.
12.
nâc Edom ffordd 21. iw fâb oi fodd
ei le rhodd Aron: claddwyd 28.
21
Arad wlâd syrth 3. gwg torf 5. seirph brâth 8.
un brês or fâth iw helpu 9.
amrafael deithiau Isra-el 10.
ffel Sehon 12. ag Og cefnu 35.
22
Balac gyr ddwy-waith at Ba'l:
[* Balam.
rai 5.15.
y fintai i felltithio 6.
Balam!
cochwyn 21. myn Angel ei lâdd ef 22.23.
ei assyn llêf 28. câdd groeso 36.40.
[ gan Balac
Numeri 23.
Cododd saith Allor 2.14. dyd rodd boeth 2.30.
Balaac.
Duw Balam ddoeth cyfarfu 4.
ni rêg ef Isr'el S. eu llwydd pair 20.
a thrwy y gair gweithredu 26.12.
24
Dim hûd gan Ba'l: 1. prophwyda 'n rhwydd
i Isr'el lwydd 2.9. er digter 10.
daw seren Iac:
Iacob.
17. i ddifa rhai 18.
or bobl a wnai flinder 22.
25
Enwir wyn
godineb.
Isr'el 1. ai Duw gau 2.
a ddygodd blâu 3.9. llâdd Zimri 8.
Zêl Phine's 11.7. hedd 12. ai lênawg swydd
Off [...]iria­da [...]dd.
i Fidiam aslwydd Cospi 17.
26
Foi rhifwyd eu gyd or Aipht a ddaeth 2.51.
601750.
eu etifeddiaeth rhannwyd 53.
buont oll feirw o ryw blâ 64.
Caleb a Iosuah a 'dawyd 65.
27
Gofyn wna 'r Zelphiaid dir eu tâd 1.
deddf tref-tad 7. rhybydd Moses 12.
rhaid iddo farw 13. cais lyw
Llywydd.
iw le 16.21.
Iehosuah fe osodes 23.
28
* off [...]wm.
Hael Dduw myn rodd 2. gwastadol rai 3.
ar Sabboth 9 aigwyl lloerau 11.
y Pasc 16. ag ar eu blaen. ffrwyth ddydd 26.
[brychni.
rhai amryw fydd 27. heb saglau 3. ]
Numeri 29.
Ir Iôn offrwm 2. ar udcyrn ddydd 1.
a chystudd eu heneidiau 7.
ar wyl Pebyll tros wythnos dro
rhônt lawer o offrymmau 13. &c.
30
Llangc ei adduned gwnaed a bûn 2.
ei thàd ei hun beb rwystro 3.
gwraig briod 6. gweddw a 'scaro ai gwr 9.
y mab yn siwr sy'n rhwymmo 13.
31
Midian 2.7. Balam 8. a gwragedd syrth 17.
rhai saif wrth byrth iw puro 19.
milwyr.
glanhau 20. a rhannu 'r praidd mewn modd 27.47.
ai hoffrwm gwirfodd yno 32.36.
32
Nawdd-dir tros Iordd,
Iorddonen
Ruben.
Rub: a Gad cais 2.
sen 'am eu llais 6. bodlonant 16.
Israel.
cânt deyrnas Basan, Og, ar wlâd 33.
adeilad gwneir 34. eu gorfod 39.
33
Orgraffiad deugiain a dwy daith 1.
o waith yr Israeliaid 3.50.
rhaid difa 'r bobl ai delwau dîr 52.
rhan tir y Cananeaid 54.
34
Pwyntio terfynau yr holl wlâd 1.
i Isrel hâd 2. y llwythau,
sef naw a hanner. 13. dau saith a rhan
tir Canan 17. wrth eu henwao 18.
Numeri 35.
Qwttws
chandir.
y Lefiaid chwêch wyth drêf 3.7.
pob pentref 4. maes, eu mesur 5.
yn noddfa chwêch 6.13. deddf llawrûdd gwnaed 11.
dim iawn am waed 31. rhag dolur 33.
angeu.
36
Rhyw
plant.
Gileaid cwyn 1. prioded bûn
oi llwyth ei hûn 5. os aeres 6.
rhag treiglo treftad 7. felly 'gwnaeth
hil Zelphad ffraeth 10. deddf Moses 13.

Cynhwysiad Deutero­nomium.
Un Pennill am bob Pennod.

1
Ail draith Moses, or peth a fu 2.
llw Iôr 6.35. ir llu swyddogion 13.
i 'chwilio 'r wlâd 22. ir digred ddig 24.
cosp rhyfig 44. eu gwâg cwynion 45.
Deuteronomium. 2.
Bôd iddynt arbed Edom wlâd 4.
un Moab 9. a stâd Ammon. 17.
ni cheid gan Sehon fynd trwy 'i dir 30.
difethir 33. a holl Hesbon 34.
3
Cesnu Og 1. sût ei wely hir 3.
rhwng tri ei dir a'rannwyd 12.
Ruben, Gad, a han­ner Llwyth Manaseh.
cais Moses fynd i Ganan wlâd 23.
iw gweled cennad rhoddwyd 27.
4
Deddfau iw cadw 1.6. ai dyscu ir plant 10.
hwy gânt gan Dduw gyfammod 13.
dim gau addôl
addoliad.
6.15. bydd farw eu Rhi 22.
eu Llywi­awdr Moses
tair nawdd dref i lofrudddod 41.
5
Ef galwodd bawb i wrando 'i air 1.
a chofio cyngrair
eyfammod
2. tanllyd 4.22.
gorchmynion dêg 7. daeth ofn ar rai 25.
(inverted †) or bobl.
pe baent difai 29. caent wynfyd 33.
6
Ffrwyrh deddfau cais 1. trwy ofn 2 cei dda 3.18.
câr Duw 5. hwy trefna ith feibion 7.21.
dim gau addol 14. (inverted †) na themptia Dduw 16.
a byddi fyw 24. yn gyfion. 25.
7
Gyr ddigred'ffwrdd 1. llâdd hwy 2.16. heb hedd 3
rhag drwg 4. tor wedd eu Duwiau 5.25.
sanct Iôr 6. bydd ufydd 11 cei lwydd 12. iach 15
heb ofn 18.21. yn gryfa [...] lwythau 24.
Deuteronomium 8.
Hyfryd-fyd cânt 1.7. os cofiant waith
Duw▪ yn eu taith 2.6.11. ai gospau 3.
doniau, gwisc 4. dwfr. 15. Mannâ 16. ai nerth 18.
heb angof 19. rhag serth gwympau 20.
9
Ith erbyn nerth 1. Duw gida thi 3.
heb ryfig 4. cofia d' anlôdd 7.
yn Horeb 8. llô 16. blys cig 22. di-ffydd 23.
dy lywydd a weddiodd 25.
10
Llechau ail-roddwyd, ag arch-goed 1.
dêng air a roed 4. swydd Lefi 8.
gweddiodd, câdd 10. dlêd dyn ir hwn 12.
piau 'r byd crwn 14. ef moli 21.
11
Myn Iôr ufudd-dod 1. 'ran ei waith 2.7.
ei fendith faith 8. bygythion 16.
myfr air Duw 18. ar Gariz:
Gari [...]im.
lwydd 26.
ar Gebal swydd melltithion 29.
12
Nâd fôd ûn llun 2.30. gwasnaetha Dduw 4.
yn 'lle 5.11. ar rhyw a baro 7.26.
dim gwaed 16.26. na wrthod Lefiad 19. gwn [...]
a erchir 28. na ddod atto 32.
13
Os Prophwyd 1. ath hûd at gau Dduw 2.
er nessed yw 6. llâdd 9. ofnant 11.
os Dinas tor 15. llôsg hi ar praidd 16.
dichwantaidd bydd, cei lwyddiant 17.
Deuteronomium 14.
Paid ath anffurfio 1. beth 'fwytêir 4.
pa beth ni cheir 7.21▪ degymma 22.
ir Lefiad 27▪ dieithr ymddifad gwan▪
ar weddw druan rhanna 29.
15
Qwrs blwyddyn rydd 1. na rwystred di
i roddi 7.10. gwâs 3. Hebraead 12.
os gwrthyd 16. noda 17. cyntaf fil
anifail.
19.
dianaf sil 'in ceid wad 21.
16
Rhwysg gwyl'y Pasc. 1. wythnosau 10. tai 13.
Pebyll.
pawb yno ai rhodd cyrched 17.
gwna farnwyr cyfiawn 18. neb rhyw lwyn 20.
neu ddelw ar dwyn na choded 22.
17
Salw na ddod 1. eulungar llâdd 26.
barn galed grâdd Offeiriad 8.
tor ddibris 12. dewis 14. dyled Rhi
Brenin.
wrth gopi o lyfr Lefiad 18.
18
Treftâd gwyr llên 1. 'ir Lefiaid ran 3.6.
gochelan ffiaidd goelion 9.
daw Prophwyd 15. gwir. 18. rhaid llâdd y gau 20
ei eiriau yn ddiwirion 22.
19
Urdd noddfa llofrudd, tair dinas dôd 1.
diwybod 4. trwy gâs, lladder 11.
dim symmud ffin
terfyn
14. na thyst tan ddau 15.
y pwyth ir gau dyst taler 20.
Deuteronomium 20.
Y traeth cyn câd
ymladd.
pwy adref eiff 5.
a phwy ni cheiff 9. hêdd cynnig 10.
os hwy wrthodant (inverted †). difa eu gwlad 13.17.
bwyd brenniau gad, yn goedwig 19.
21
Am ymddiheurad mûrn
llofruddi­aeth.
1. rhag plâ 9.
trin y gaeth a brioder 10.
rhan 'r hynaf fab 15. anufudd llâdd 10.
cyn cyfnos clâdd a groger 23.
22
Brawdolaidd serch 1. camwiscad
guisc. mâb a merch.
5 nyth 6.
ty, ai ganllaw syth 8. cymmysgedd 9.
pleth ridens 12. anair gwr iw ais
gwraig.
13.
[ tor-prio­das.
pêch priod ] 22. trais 25 gwyn 28. llosgedd 30
23
Cilied baster dyn 'o fysc llu 2.
pwy geiff 7. gwahanu 'r aflan 10.
cûdd dom 13. ffoadur 15. dim brwnt beth 17.
occreth 19. adduned gwinllan 24.
24
Dull yscar 1. gwr
priod.
heb fynd ir gâd 5.
am wystlon 6.10. lladrad dynion 7.
deddf clwyfus gwnâ 8. tâl gyflog 14. barn 16.
iawn gadarn 17. peth ir tlodion 19.
25
Ergydion ddeugiain at ddyn gau 1.
safn ych na chau 4. hâd coda 5.
digwilydd wraig 11. pwys 13. mesur iawn 14.
[ Amal [...]c
ein gelyn trawn mab Timna 18 ]
Deuteronmium 26.
Ffrwythau y tir mewn cawell dôd 2.
ir Duwdod 4. a chyffesa 5.
degymma 12. a gweddia 'm lwydd 15.
cei urddas rwydd Iehova 18.
27
Geiriau y ddeddf scrifennu a fyn 3.8.
cael allor iddyn 5. gyfan 6.
sai ar Geriz: fendithwyr da 12.
ar Ebal a felltithian 15.
28
Hael fendith ufudd ceiff ar dy 1.
maes 3. da, ffrwyth brû 4. anrhydedd 7.13.
anufudd, rêg 15.57. ar hyn ei gyd 52.
haint 20.60. newyn 55. drygfyd 59. dialedd 63.
29
Iôr cofia ei lw 1. ai ryfedd waith 2.5.
pâr gadw ei gyfraith 9. ammod 12.
rhyfygus cospir 18.20. am dorr gair 25.
dirgelwch crair y Duwdod 29.
30
Llwyr trô ir iawn 2. trugaredd cei 3.
ith dreftad ei 5. trwy lwyddiant 9.
eglur yw 'r gair 11. angeu ag oes
oi blaen a roes 15. dewisant 18.
31
Moses dyd gysur it bobl 1.6. â
siars Iosua 7.14. deddf ir Lefiaid 9.24.
cân tystia 'n erbyn gwrthgar lu 19.
cyhoedda 'n hy Henuriaid 28.
Deuteronomium 32.
* Moses▪
Nawdd Duw ir bobl, ai ddial, cân 1.4.22.
ystyrian air disalw 46.
Moses ir my nydd gyr y Tâd 48.
i weled y wlad 49. a marw 50.
33
O fawredd 2. a serch Iôr ir llû 3.26.
deuddeg llwyth gu bendithir 6.13.
Isr'el am fraint rhagorol yw 27.
trwy waith eu Duw achubir 29.
34
Pen Pisgah cyrch hên Foses 1.7. gwêl
wlâd Canan dawel 2.4. hunodd 5.
cleddir 6. galarant 8. Ios. ei le 9.
Ioshua.
a mawr-glod ynte, cafodd 10.
Moses.

Cynhwysiad llyfr Iosuah.
Pennill am bob Pennod.

1
Arch Iôn i Iosuah fynd ir wlâd 2.
ei therfyn 4. helpiad addo 5.
addysc 8. rhag ofn 9. eu para-toi 10.
ymlaen rhai rhoi 12. gwnânt 'archo 16.
2
Ben
Iosuah.
Nun i chwilio 'r wlâd gyr ddau,
Rahab lletteuau 1. celir 4.
cyfammod rhyngthynt 8.14. yn ôl 'r ânt 12.
newyddion traethant 23. ffynnir 24.
3
Cyrchu 'r Iorddonen 1. Arch oi blaen 3.11
ymburo a wnaen 5. cysurwyd 7 9.
cychwnnant 54. sychodd y dwfr 6. trâ
'r aeth trwodd â genhedlwyd 17.
4
Deuddeg carreg or Iordd'en dwyn 3.8.*
Iorddonen.
ynddi yn llwyn cynnifer 9.
ânt trwyddi 10.19. i Gil:
Gilgal.
sefydlu 'r main 20.
nôd côf yw rhain 22. Duw ofner 24.
Josuah 5.
Egryndod Cân:
arfwyd Ca­nan.
1. Enwaedu 'r plant 2.
Pâsc cadwant 10. hên yd bwyta 11.
y Manna'n darfod 12. Angel daw
At Iosua draw 13. llu twysa 14.
6
Fe gauwyd Ierich:
Iericho.
1 iw chael yn rhodd 2.
Duw dysc y modd 3. amgylchir 11.
ei muriau syrth 20.24. rhydd Rahab gref
eiffydd.
22.
a godo 'r dref melltithir 26.
Iericho.
7
Gwisc cuddir, Duw'n ddig 1.21. llâdd wrth Ai
o Isr'el rai 4. gweddiant 6.
dyscwyd 10. dal Achan 11. traeth ei fai 20.
llabyddiwyd, ai braidd lloscant 25.
8
Hwyliodd Iôr Iosuah 'n erbyn Ai 1.
y dyfais ai henillodd 3.
eu difa 19. ai Brenin 20. 'r allor grair 30.
y dêng air 34. llwydd: rêêg traethodd 34.
9
I drethu Isr'el Brenhinoedd daeth 1.
twyll Gibeon gwnaeth 3. am ammod 6.16.
'ran llw, er grwgnach rhai 11. cânt fyw 20.
ond byth mewn rhyw gaeth boendod, 21.27
10
Llu pump yn erbyn Gibeon sai 1.
drylliwyd 7. Ion rhaillabyddiodd 11.
saif haul trwy weddi 12. pump. 16. a saith
brenin, ar unwaith trigodd 42.
Josuah 11.
Mae Brenhinoedd yn cyrchu 'nghyd 5▪
wrth Merom eu gyd foi lladd wyd 8.
llôsg Hazor 10. Anac:
Anacim.
cyll eu tir 21.
gorchfygir oll, gorphwyswyd 34.
12
Nerth Moses Sehon 2. ag Og llâdd 4.
eu gwlâd tri
Ruben, Gad a Ma­nasseh.
câdd yn rhannau 6.
a thrwy law Ios.
Iosuah.
tri dêg ag un
iw rhoi 'n gy-tun rhwng llwythau 7.24.
13
Or wlâd ni chefnwyd Gad, Rub: Man:
Manasse [...].
uwch lorddên than a gafodd 7.
trig Ba [...]l: eu ffin
Balam, ter­fyn.
nailltuol yw 15.24.29.
a Lefi Duw treftadodd 33.14.
14
Pwyntiwyd ir naw
llwyth.
a hanner ran 1.
plant Ioseph dau fan cafodd
Lefi ddinasoedd 4. Câl: trwy draith 6.
Caleb.
braint Hebron faith 13. gwlâd heddodd 15.
15
Qwr rhandir Iud: 1. i Galeb beth 13.
gwtolieth Othniel gwreicciodd 17.
dinasoedd llwyth 21. ai trefi mân 32.
Iebus ei drigfan cafodd 63.
Iebusiaid.
16
Rhandir plant Seph
Ioseph.
1. i Ephraim frô 5.
ai derfyn ô du 'r gogledd 6.
ei drefi 'mysg Manasseh 9. rhai
o Ganan sai, trêth unedd 10.
Josuah 17.
Shâr-dir Manas:
Manasses.
1. i ferched ran 2.
eu ffin 7. peth Canan cadwodd 12. †
tâl drêth 13. ychwaneg hil Seph cais 7.
coed-tir trwy drais meddianoddd 15.18.
Ioseph.
18
Trefnu yn Sil:
Siloh.
y Babell pair 3.
i rai ar air gwlâd rhoddi 5.
yn saith ran gwnant 9. wrth goelbren draw 10
i Ben:
[i Benjamin.
rhan daw 11. ei drefi 21.
19
Un Simeon 1. Zabul: 10. Issac:
Zabulon, Issacar.
gaeth 17.
ag Aser ffraeth 14. Nephthali 32.
rhan Din 40. yn fechan, cânt dref lan 47.
i Iosuah ran yn rhoddi 49.
20
Yr Arglwydd arch i Isr'el roi 1.
trefydd i ffoi 3. yn noddfa 6.
cyssegru saith i gadw 'n fyw
llofruddion ryw rhag dirdra 9.
21
Archiad Lefiad 3. wrth goelbren cânt
dinasoedd 4. mwyniant meusydd 8.
deugiain ag wyth 41. Duw'n rhoddi 'r wlâd 43
i Isr'el hâ [...] yn llonydd 44.
22
Bendith Gad,
* Manasseh.
Rub: a hanner llwyth 1.6.
ânt adrcf 4.9. ffrwyth gorchmynion 4.
allor-dyst sai 10. dig Isr'el 11. sen. 16.
bodd-hânt bob pen 21.30. da 'r moddion 33
Josuah 23.
Call Iosuah hên 1. cyn marw 14. 'n dwyn
ar gof eu mwyn
Mwyniant
3.9. cynghorodd 6.
i ddilin Duw 8.11. cânt lwydd 10. gwae hwy
os gwyrant mwy 12. bygythiodd 16.
24
Doeth
Iosuah.
cynnull bawb 1. tan goffa eu llwydd 2.
a Duw yn rhwydd ammodant 16.25.
maen tyst 26. bu farw 29. clâdd gorph un 32.
(inverted †) Ioseph.
Eleazar hûn, foi claddant 33.30.

Cynhwysiad llyfr y Barnwyr.
Un Pennill am bob Pennod.

1
Am Iud:
Iudah, [...] Simeon A­donib [...] &c.
2. a Sim: 3. cosp Bezec: gaeth 6.
difrodaeth amryw drefi 8.10 [...]7.28.
gwraig Othniel wych 13. y wlâd i chwêch 21
er Amor:
Amoriaid.
drêch 34. tâl drethi 35.28.
Barnwyr 2.
Beio mae Angel 1. ar ddrwg lu 7.
'nol Iosua gu 2.10.17. aberthant 5.
dig. 14.20. a thrugaredd Duw 16.18. nis gyt
mor gwladwyr ymaith 21. profant 23.
3
Cyfeillach
y Cenhed­locdd.
ir drwg Isr'el hûd 1.5.7.
yn gaethglûd cymrwyd 8.14. llefant 19.15.
Oth:
Othniel cefnodd.
Chusan 10. Ehud Eglon câdd 21.
Sham:
Shamgar.
chwe chânt llâdd: gwaredir 31.
4
Drwg Isr'el gwnânt, tan Iabin ânt 2.
gweddiant 3. Debora 'n helpu 4.
a Barac 8. cefnant 15. Siser:
(inverted †) Sisera.
ffodd 17.
Iael lladdodd
B [...] Iabin.
21. Brenin cefnu 24.
5
Eglurodd Debor:
Debora, [...].
a Bar: gân 1.
ir Arglwydd 2. cofian fawredd 3.
yn cefnu Siser: trwyddynt hwy 12.20.
clôd Iael yn fwy na gwragedd 24.
6
Ffael Isr'el 1. Mid:
* Midian.
gorthrymmodd hwynt 2.
Sen iddynt 6. Angel 12. Gideon 13.
ei rôdd 17. ai allor 24. tyr Ba'l:
(inverted †) Baal.
31. ei lu 33.
cael wrth un cnû
o wlân.
arwyddion 38.40.
7
Gideon 1. ai drychant 6 sarir 9 torth 13
nôd porth 14 ei ydcyrn lampau 16
wrth lêf 20 ffodd llu 21 naill llâdd y llall 22
[...]rob torri
Zêb [▪ Oreb, pall eu pennau 25.
Barnwyr 8.
Hedd Gid:
Gideon▪ Succoth, Pennel
ag Ephraim 1.3. tyr Suc. 4.16. Pen. 8 17
Z [...]b: a Salm:
Salmunna.
pen hâd M [...]dian 11▪18.
clust dlysau 'n Ephod pâr fawl gau 27.33.
mae 'n marw 'n frau 32. anghôfian 34.
9
Iw frodyr brâd Ab: 1. yn Ben aeth 6.
* Abimelec▪
Ioth:
Iotham.
dammeg gwnaeth 7. twyll iddo 23.28
tyr Gâl: 39. a Sich: 44. llôsg Berith wen 49.
maen dryllia ei ben 53. rhêg arno 56▪
Gaal, Si­chem.
10
Llyw Tola 1. trig 2. Iair barn 3. ai blant 4.
gwrthodanr D [...]uw 4. foi cospodd 7.
trwy Phil:
Philistiaid Ammon.
8 ag Am: 2. ar Ior eu llêf 10.15.
er gwrthod 14. ef
yr Arglw­ydd.
tosturiodd 16.
11
Mae Iephth
Iephthah, Gilead,
ar Gil:
Iephthah, Gilead,
yn mynd yn Ben 1.11.
Ammon hedd wen gwrthododd 12 28.
cefnir 28. ond I [...]phth: adduned gwnaeth 29.
ar ei ferch ffracth cyslawnodd 39.
12
Nidrodd gwyr Ephraim Iephthah 1. ef 2.
a Gilead grêf ai trawant 4.
gwyr Sibbol trig wrth fynd iw brô 6.
[ Iephthah▪ Ipsan. Elon▪ Abdon.
pedwar] ô farnwyr hunant 7. &c.
13
Oi poen tan Phil:
* Philistiaid.
1. gwraig Mana'h gwêl
ryw Angel 2. hi feichiogodd 5.
iw gwr ymddengys
Angel.
11. offrwm fynn 19.
ar Sampson wyn escorodd 24.
Barnwyr 14
Philistiaidd wraig cais Sam:
Samson.
13. llew llâdd 6.
mêl ynddo câ [...]d 9. foi gwleddodd 10▪ †
ir Philisti­ [...]id.
dychymm [...]g rhoes ir † 12. datcuddiodd bûn
ei wraig.
17.
gwisc iddyn
ir Philisti­ [...]id.
15. ei wraig gwrodd 20.
15
Qoeg nâg am dani 2. Sam:
Samson.
llosg eu hyd
hi ai thâd hefyd 6. plauodd 15.
er rhwym 13 â gên ef mil a lâdd 15.
[ Assyn.
ô ddant ] dwfr câdd 10. fe farnodd 20.
16
Rhêd
Samson, Gaz [...], Dali­lah.
a phyrth Gaz: 1.3. Dalil: ai thwyll 4.
er teir-gwaith bwyll 7.11.14 ai cefnodd 15
eillir 19. a dellir,
† yn malu.
mâl 21. nerth câdd 22.28.
tyn dy Phil: llâdd: terfynodd 30.
17
Sûm arian cûdd dyd Mic:
Micah.
iw fam 2.
gwneiff ddelw gam 4. a gwiscad 5.
Isr'el heb Pen 6. cais Lefiad le 8.
cyflogwyd fe 'n Offeiriad 31.
18
Trefrâd cais Dan 1.7. a chyngor Jah▪ 5▪
cyssurwyd 6. Micah 'speiliodd 18.
Dan y spei­liodd Micah
llesg Lais 27. ail-drêf 28. a delw gwna 30.
a Ionath: Offeiriadodd 31.
19
Un Lefiad cyrch wraig 1. câdd ganun 16.
letty 21. iw fûn trais Gibea 25.
hi drig 27. foi gwnaeth yn ddeuddeg darn 27.
gyr i gael barn cynghorsa 29.
Barnwyr 20.
Y cam cyhoedd
y L [...]fiad.
1. ar dreiswyr farn 8
gwrth-sai Ben: gadarn 14. cefnodd 21.23.
cwyn Isrel 26. Duw yn addo 'n dda 28.
yn llwyr Ben: â ddifethodd 35.46.
21
Am lw 1. a chwyn am ddist [...]yw Ben: 2.
Iabes heb pen 10. on [...] merched 12.
i Rimmon hedd 13. a gwragedd rai 14.
yn Sil:
[ Siloh.
] a ddawnsiai cippied 23.

Cynhwysiad llyfr Ruth.
Pennill am bob Pennod.

1
At Mo [...] aeth Eli
Moab, Eli­melech.
ai wraig 1. ei blant
priodant 4. tair
Naomi. Mahlon a Chilon, Orpah.
yn wedd won 5.3.
dychwel Naomi 6. (Orp: ai gâd 14.)
a Ruth 16. ir wlâd yn weigion 19.21.
2
Boaz glew oedd 1. aeth Ruth iw faes 2.
* Boaz.
i loff [...] 3 cafaes groeso 8.
ymgrymmodd 10. bwydwyd 14 iw mam rhodd
(inverted †) chwegr.
a gafodd 18. ei fendithio 20.
Ruth 3.
Câdd ddys [...] i orwedd wrth ei draed 1.4.
yn ddino [...]th gwnaed 7. dychrynnodd 8.
hi gais ei nawdd 10 rhan câr a wneiff 13.
hi 'n ddirgel eiff 14. haidd cafodd 15.
4
Daeth ei châr nessaf 1▪ rhydd nis gwnai
dir Elim;
Elimelech.
nai phriodi 6.
y ddau gwnaeth B [...]'z 9. Ruth Obed dwg 13.
taid Dafydd amlwg inni 22.

Cynhwysiad llyfr cyntaf Samuel.
Pennill am bob Pennod.

1
Am Elc:
* Elcanah.
1. ai wraig 2. sych Hannah cwyn 7▪10
'flaen Eli am swyn
am blant.
9.14. addunodd 11
ganwyd Sam:
Samuel.
iddi diddyfn ef 24.
ir Arglwydd nef cyssegrodd 20.
2
Bywiol fawl Han:
Hanna.
dwg bump ô blant 21▪
hâd Eli pechant 12. cospwyd 23.
Sam: [...] swydd 18. am foethau fry 19.
cwymp Eli ai dy:
[ Eli.
prophwydwyd 30.
1 Samuel 3.
Cll Iôr 1. tair gwaith at Sam: y daetl 4.
dinistriaeth Eli dwedodd 12.
trwy ymbil traeth a glywodd 'nawr 18.
ei fri yn fawr cynnyddodd 19.
4
Dinistrio 'r llu
Israel.
trwy Phil: ddwy waith 2.20.
Arch ymmaith 11. cwymp plant Eli 17.
ai tâd 18. gwraig Phin:
Phineas
wrth escor syn 19.
Ichabod myn ei henwi 21.
5
Efrydd dod Dagon 'flaen Arch Duw 2.9.
cwymp Asdod ryw 6. Gath 8. Ecron 10.
mawr oedd y llâdd, ai llefain hwy 11.
blin arnynt glwy 'r marchogion 12.
6
Ffraeth air iw danfon yn ei hol 3.
yr Arch.
ag offrwm deddfol 4. gwnaethant 10.
gwyr Beth:
Bethsemes
egor, llâdd 'honynt lu 19.
gan Gir:
gwyr Ciri­ath.
ei chyrchu ceisiant 21.
7
Gwyr Cir: ai cymmer 1. llon Isr'el cwyn 2.8.
Sam: gwaedd am fwyn: offrymmodd 9.
fwyniant.
taranau tyt Philistiaidd wêdd 10.
lleddir 11. câdd hedd 13. iawn farnodd 1.
8
Hên Sam: ei blant
ei fobion.
i farnu rhôdd 1.
gwyrant 3. llu ceisiodd ly wydd 5.10.
tan Frenin fod chwith gyflwr caeth 11.
rhoi iddyn gwnaeth yr Arglwydd 22.
Samuel 9.
Iawn Saul 1. milod ei dâd ni châs 4.
trwy gyngor gwâs ymdeithiodd 6.
at Sam: y daeth 18. cadd groeso 19 a sir 24.
hebryngir 26. gair Duw clywodd. 27.
10
Llaw Sam:
*enneiniodd
ai hîr trwy 'rwyddion gwir
conffirmir 2.5. dull newidiodd 9.
prophwyda 10. 'i ddewis yn B [...]n. 11. sai 23.
gwyr Belial ai dibrisiodd 27.
11
Mall Na's:
Nahas.
myn lygaid, os hedd a wnai 2.
cais Jabes rai iw helpu 4.
Saul Isr'el cyrch 7. llâdd Ammon flin 11.
yn Frenin 'i sefydlu 15.
Saul.
12
Nawr Sam: 1 glir 3. cosp aniolchgar lu 7.12.
a thrwst
taranau.
odd fry dychrynnir 28.
cysur 20. a chyngor i ddilin Jah. 21
yr Ar­glwydd.
a drugarhâ 22. os ofnir 24.
13
Od fyddin Saul 2. ag eiddo plaid
Philistiaid 5.17. ef aberthodd 9.
câdd sen 11. prophwyd wyd 'colle 'i stad 14.
gòf yn y wlad ni chafodd
Israel.
19.
14
Pert Jonath:
*Jonathan.
llâdd yn rhyfedd lu 13.20.
ympryd Saul hy a rwystrodd 24.30.
dim gwaed 32. gwneiff allor 35. barn
ei fab ei hun.
am fai 44
achubir 45. rhai gorchfygodd 47.
1 Samuel 15.
Qwymper Amal:
Amaleciaid.
3. Saul arbed rai 9▪
'i escus 14.21. am tai gwrthodwyd 23.
Y mostwng 24.30. Sam: lladd Agag gaeth 33.
ymaith yr aeth y Prophwyd 35.
16
Rhith aberth gwneiff
Samuel.
yn ol gair Duw 2.5.
Dafydd lân ryw enneienir 13.
Saul gyr am dano 19. daw 21. cân gwnâ
Dafydd.
drwg yspryd â lonyddir 23.
17
Sai dwyblaid 1. her Goliah ffraeth 4.
mab Jesse daeth
Dafydd.
16. er stwrdio 28.
at Saul 30. yn hy 32 llâdd lew, arth 34 Cawr 49
a thyrfa fawr 52. braint iddo 57.
18
Têg Jon'th:
Ionathan.
ai câr 1. gwg Saul 8. ai gais 11.
ei ofn 12.15. ai falais iddo 17.21.25.
trwy druth 22. crwyn Philist: Dafydd rhodd
priododd Michal 27 llwyddo 30.
19
Un
Ionathan.
traeth frâd Saul 2 er llw 6. llâdd cais
Daf: cil rhag trais 10. Mich:
Michal.
helpiodd 11.
i Naioth ffodd 18. iw ddal rhai daw 20.
Saul ei hun draw prophwydodd 23.
20
Ymddiffin Dafydd 1. ammod gwnaeth
a Jonath: 16. saeth nod iddo 20.36.
fôd Saul yn ddig, am 'i absen ef 27.30.
[ Ionathan, a Dafydd.
dau ] 'n drist eu llef 41. ymado 42.
1 Samuel 21.
At Abim:
Abimelech Dafydd.
Daf: aeth 1. câdd fwyd-hedd 6.
er D [...]g 7. a chledd Goliah 9.
fe ffodd i Gath 10 rhag ofn 12 troi wedd
rhith ffoledd fe
Abimelech Dafydd. ]
ddatcuddia 13.
22
*Moab.
Bagad cyrch atto 1. at Mo'b ei Dâd 3.
gair Gad 5. sen Saul iw weision 7.
[...]âdd wyr Llên nâg rhai 17. Doeg gwnâ 18
ffodd Abiath:
[ Abiathar.
] â newyddion 20.
23
Cais Daf:
* yn helpu.
fodd Duw 2. help Geilah gau 11.
i Ziph ai drygau diengodd 14.19.
firir 16. er llid 24. i Maon aeth 25.
Philistiaid daeth 27. Saul gwrth-drodd 2 [...].
24
Dafydd mewn ogof 1. torrodd gwr
wisg Saul 4. oes y gwr safiodd 6.
llêf y diniwcd 8.10 cyffes
Dafydd▪ Saul.
hyn 17.
Dafydd, Saul.
llw ganddo myn 21. nailltuodd 22.
25
Esmwythdra Sam: 1. Daf: rhodd ni châdd 10.
gan gar [...]
Nabal.
11. ei lâdd amcanodd 13▪
Abigal nâd 18.32 trig ei gwr llwyd 38
Nabal.
priodwyd 39. Michal gwrodd 44.
26
Ffals Ziph 1. er cysgu Saul ar fryn 3.
Dafydd.
ei ladd nis myn 9 diarfodd 12.
Sen Abner 14. Saul câdd gyngor da 18.
[ oifai.
cyffes a wnâ ] 21. bendithiodd 25.
1 Samuel 27.
Gwg Saul, ofn Daf: 1. i Gath yn ffoi 2.
Dafydd.
trêf iddo rhoi 5 yspeiliodd 6.
nis gâd ben byw 9. tybygir mai
a Jud: y gwnai 11. fai fiommodd 12.
28
Hwn
Dafydd.
coeliodd Achis 1. Philist: daeth 4.
Saul ofni a wnaeth 5. Jôr ciliodd 6.15.
Dewines câdd 7. Sam: cododd 11. clyw
Saul.
ei ddestryw 17. fe lewygodd 20.
Saul.
29
I fynd Daf: cyrçh ynghyd ir câd 2.
ir fr wydr.
Philistiaid nis gâd iddo
Achis arch iddo droi 'n i ol 6.
i fod yn wiriol tystio 9.
30
Llu Amal: llosg 1. ac 'speilia dref
Amalec yspeilio Ziglag.
trwy air or nef 6. erlidiwyd 10.
Daf: (trwy help Aipht 11.) llâdd 17. achub braidd
i bawb ran weddaidd rhoddwyd 23. &c.
31
Meth Saul
methian [...]
1. coll gâd ai dri mâb trig 2.
fe syrth ar big
ei arf.
4. gwlâd collant 7.
gorfoledd Phil: ar gelain rhai 8.
Saul, ai feibion.
gwyr Jabes ai dwg 12. claddant 13.

Cynhwysiad 2 Samuel.
Un Pennill am bob Pennod.

1
Amaleciad
Amal: am Isr'el newydd rhôdd 1.6.
lâdd Saul cyffcsodd 10. lleddit 15.
Daf: galarnâd am Saul a wnâ 17.12.
a Jonath: â gydgofir 23. &c.
2
Brenin Daf: urddir 4.11. clôd Jâb:
Iabes.
glos 5.
gwrth-frenin Isbos:
Isboseth. ]
gwnaethpwyd 8.
er Abner 12. Jo'b ai cefm'n ffel 17.24.
(inverted †) Ioab.
dichwelodd 28 [ Haz'el claddwyd. 32.23.
3
Cryfhâodd Daf: 1. câdd blant glân wedd 2.
cais Abner hedd 12. ei groeso 20.
anfodlon Io'b
Ioab.
24 llâdd Abner fwyn 27.30
melltithir 29. cwyn am dano 33.
4
Dychryn Isr'el 1. dau
Baanah, a Rechab. yn lladd Isboleth.
Isbos llâdd 6.
ei ben cadd Hebron weled 8.
lle 'lladdwyd hwynt, eu dwylo ai traed
yn ghrôg am waed: pen
Baanah, a Rechab. yn lladd Isboleth.
cladded 12.
2 Samuel 5.
Enneiniodd Isr'el Daf: yn Ben 3.
yn Frenin.
câdd Sion wen 7. yn drigfa 9.
rhôdd Hiram 11. plant
plant Da­fyth.
13. trwy gyngor Duw 23.
Philistiaidd ryw difetha 25.
6
Fe gyrch yr Arch 4 12. gan ddawnsio'n llon 14.5.
Dafydd.
ei offrwm tirion 17. gwleddodd 19.
Uz:
Vz [...]ah, O­bed Edom.
trig 7. llwydd Obed: 11. dyd Mich: sen
iw Brenin pen 21.16. ni phlantodd 23.
7
Gair Nath: i Daf:
* Nathan.
am godi ty 2.
ir Arglwydd fry 3. gwaharddodd 5.
ei hâd a geiff 13. a llwyddiant Nâf
yr Ar­glwydd.
15.
gweddiodd Dâf: a diolchodd. 18.25.
8
Hil Philist: 1. Mo'b 2. Had:
Hadarexer y Syriaid.
3. a Syr: tyr 5.
Toi iddo gyr anrhegion 10.
i Dafydd
yn Edom dyd Bennaethiaid rai 14.
ei farn ef 15. ai swyddogion 16.
i Dafydd
9
I Mephib: er mwyn Ionath: hedd 1.3.
Brenhinaidd wedd i fwydo 7.11.
Oeddd eiddo Saul Daf: dyd ir gwr 9
* Mephibo­seth
Ziba 'n orchwyliwr iddo 10.
10
Llyw
Brenin.
Ammon trig. 1. cysurwyr aeth
at Hanon 2. gwnaeth
Hanon
amharchiad 4.
byddinocdd ddwy-waith casglodd gynt 6.15.
Hanon
Daf: cefnodd hwynt 13.18. hedd Syriad 19.
2 Samuel 11.
Mae
Dafydd.
n danfon Io'b at Rabbah drêf 1.
gida Bat [...]:
Bathseba.
† ef troseddodd 4.
Vrias [
fe yrr Urias ir gâd 8.14. trig 17.24. (inverted †)
ei wraig ] er dig, priododd 27.
12
Nathan 1. ar Oen 3. a gymmerth un 4.
Daf: barn ei hun 5. foi cospir 9.
cyffes ei fai 13. cwyn tros y byw 16.21.
cael Sal'mon syw 26. Rab:
Rabbah.
] cymrir 24.
13
O gariad Tamar Amon, clâf
rhith fôd a wnâf 1.5. foi treisiodd 14.
dialgar Absal:
Absalom [
Ammon llâdd 29.
Dafydd.
ei dâd tristâdd 31 fe giliodd 37 ]
14
Pwyll Job, trwy wraig 2 cadd iddo nawdd 21.
ei dâd yn hawdd nis gwelodd 24.
nes darfod rhoi haidd Jo'b ar dân 30.
Daf: ei fâb glân derbyniodd 33 ]
15
Qwrs Absal: truth
gwenhiei­thi [...].
trôdd galon rhai 6.
i Hebron ai 7. brâd gweithiodd 10.
Daf: ffodd 14. ag I [...]t:
Ittai.
1. Arch adref 29. cwyn 30.
rhêg Achit:
[ Abitophel.
] 31. Hus: fwyn dattrod 37.
16
Rhôdd Zib:
* Ziba.
1. ffugiol 3. tir Mephib: câdd 4.
Daf: Shim:
[Shimei.
nis llâdd, ai rhegodd 5.10.
Pwyll Hus:
(inverted †) Husai.
16. absal: trwy ffiaidd frâd 21.
gwragedd ei dâd, a lygrodd 22.
2 Samuel 17.
Syrthio ar Daf: ûn cais liw nôs.
Ahirophel▪
myn Husai aros 7. trechodd 14.
Husai.
Crôg Ahit: 23. Amas:
Amasia.
yn ben lû 25.
Daf: gan rhai cû bwyd cafodd 27.
18
Taro Absolom Daf: nis myn 1.
Joab er hyn ai lladdodd 14.
at Daf: or peth newyddion daeth 28.31.
iw stafell aeth: galatodd 33.
19
Uban
galar y brenin.
paid 1. dygir Daf: iw drwn 10.15.39.
Shim: pard wn, a Meph: cafodd
Mephibo­seth.
23.29.
aeth Barz:
Barzillai.
adref 7 ei fâb câdd dda 38.
gwyr Isre'l 41. â Iud: ceccrodd 42.
20
Ymwtthrin
ym rafaela caetha.
Sêb: 1. Daf: dêg gwraig caeth
ym rafaela caetha.
llâdd Amaf:
Amafia.
Pennaeth Iuda 10.
gwarch Abel 15 gwraig ai achub hi 16.
trwy dorri ymaith Seba 22.
21
Am llâdd Gib:
Gibeon [...]id
cosp 1. crôg plant Saul saith 9.
ir rhain gwaith Rispah 10. cladd wyd 13.
Daf: tyr Philistiaid bedair gwaith 15.20.
dau ddau Gawr faith a laddwyd 22.
22
Brinhinawl gân, am gymmorth Duw 1.18.29.
't hwn nerthol yw 8. gobrwya 21.
gor 'chafiaeth rhodd 38. a braint iw wâs 40
Dafydd.
a theyrnas Daf: bendithir 51.
2 Samuel 23.
Call eirhu Dafydd ynt or nêf 2.
ei iawn farn ef 3, ai ammodd 5.
dull enwir 6. henwau 'i gedyrn maith
tri dêg a saith ai glewdod 8.39.
24
Diafl annog Daf: i rifo 'r wlâd 1.
[...]g 70000.
gwrthnebiad 3 trechodd 4. rhifwyd 9
haint daeth 15. tristhâ 17.10 pryn lawr 24. lle gnwâ
offrymmodd, plâ attaliwyd 25.

Cynhwysiad llyfr cyntaf y Brenhinoedd.
Pennil am bob pennod.

1
Abis.
Abis [...]g. Adoniah.
trin Daf: 3. er Adon: dal 5.
yn frenin Sal:
† Salomon.
enneiniwyd 33.39.
Adon: rhag ofn, ai ddynion ffôdd 49.
trwy ymbil cafodd fywyd 53.
2
Bodd Duw gwnaed Sal:
* Salomon.
3. barn am hên fai 5.8.
mawrhâed rai 7. Daf:
(inverted †) Shimes. Abiathar (inverted †)
hunodd 10.
cosp Adon 33 Iob 34. Shim: 46. Abiath: toc 17
swydd Ben:
[ [...]nalah.
a Zadoc cafodd 35.
1 Brenhinoedd 3.
Câdd Sal: Aipht-wraig 1. offrymmau rhôdd 4.15
dewisodd ddoethder 9. llwyddodd 13.
Barn rhwng dwy wraig am ddynawl ryw 16.
ei fam y byw a gafodd 28.
4
Doeth Frenin Isr'el 1.29.34 llywyr brô 2.
ai ddeuddeg ô Swyddogion 7.
hêdd 20.24. helaeth rwysg 21. ai stablau bri 26.
caniadau, diharebion 32.
5
Ewyllys Hiram 1. gan hwn cais Sal: 2.
at Deml dal 5. goed, naddwyr 6.
rhoed iddo 8. yntef dyd borth ty 11.
(inverted †) i Hiram
hedd rhyngddynt fry 12. rhif gweithwyr 15
6
Fflwch weithio Teml 1. stafelloedd 2. Duw
llwydd addo 11. rhyw drefn byrddau 15.
Cherub:
Cherubiai [...]
(inverted †) 23. doran 31. ai chyntedd hi 36.
gorphenwyd 21. 'i holl rannau 38.
7
Gweithio ty Sal: 1. a thy ô goed 2.
Libanus▪
colofnau rhoed 6. y brawdle 7.
ty 'i wraig
merch Pharo.
8. gwnaeth Hiram y tawdd fôr 23
a dodrefn slôr 27.14. ai hoffre 51.
8
Hir wyl gyssegriad y Deml wiw 1.65.
gogoniant Duw ympiriodd 11.
bendith Sal: 14.55. gweddi 22. aberth hedd 62.5
llu llawen wedd 'madawodd 66.
1 Brenhinoedd 9.
Jôr gwnaeth a Sal: gyfammod da 3.
Sal: a Hir: a anrhegau 11.14.
a Hiram.
* Saba.
caeth ddigred 2. gwraig iw thy a ddaeth 24.
Salomon.
ef aberth gwnaeth 25. allongau 26.
10
Llu Sâb: 1. chwithodd: pan wêl Sal: ddoeth. 5.
rhoddion 10.13.25. aur coeth 14. bwccledi 24
gorseddfaingc 18. stôr 21. cerbydau glân 26.
ei arian 27. meirch 28. ai renti 29.
11
Myn llawer
900. gordder­chion 300.
grwaig 1. a Duwiau dir 4.
bygythir 9.11. ceiff gaseion 14.23.26.
rhwyg dillad Jer.
Ieroboam
30. coll-arwydd oedd 31.
gweithredoedd 41. a hûn Sal'mon 43.
12
Ni wrendu Rehob:
Rehoboam
gyngor hên 7.
dêg llwyth ben trodd oddi wrtho 16.
llâs Ador:
Adoram.
Ieroboam
18. Ier:
Ieroboam
gwrth-frenin sai 20.
ymnerthu a wnai 25. mawi ddau-lo 28.
13
Och ei law
Ieroboam
gwyw 4. rhwng 'r allor syw 5.
hên hûd wr Duw 18. a leddir 24.
Ieroboam
Ier:
Brophwyd
or gwaelaf Offeiriaid gwnaeth 33.
yn bechod aeth: diwreiddir 34.
14
Pair Ierob iw wraig fynd at Fardd 2.
barn ddihardd iddi traethwyd 10.
ei mab 12.17. ai gwr 20. a Rehob: hûn
[...]biam▪
din [...]sodd un 31. ] Caer 'speiliwyd 26.
1 Brenhinoedd 15.
Qwrs drwg Ahiam 3. Asa 'n dda 9.
câd Ba'sa 16.32. Ios'phat rho'lodd 24. †
Ichosaphat.
llâdd Nadab ddrwg 26. Baâsa ai yr
ty Ierob: tyr 29. fe ddrygodd 34.
16
Rhwysg Ba'sa cyll 3. yf Elah 9. trig 10.
Zim:
Zimti.
ffyrnig 11. Tibni, Omri 21.
Ahab waethaf 29▪ gwr Iez'bel ffel 31.
Iezabel.
a Hiel Iericho 'n codi 34.
17
Sych wlâd 1. Eli:
* Elias. ]
câdd fwyd gan frân 6.
a gwreigan 15. Oel ni threiodd 18.
bu farw 'i mâb 17. yr un gwr Duw 18.
ai gwnaeth yn fyw 22. hi gredodd 24.
18
Tôst newyn: Eli: at Ahab aeth 2.5. *
ceryddodd 11. daeth rân, yssodd 38.
llâdd holl Brophwydi Bâal gau 40.
trwy weddi 'n frau glaw cafodd
Elias.
19
Un Iez'bel bygwth 2. Eli: ffodd 3.
bwyd cafodd 6. gwêl Iôr 9.12. urddodd
Hazel 15. Iehu, ag Elis:
Eliscus.
lân 16.
yn iach a gân 20. dilynodd 21.
[ Elias.
20
Ymgyrch Benhâd:
Benhadad.
* at Samar. 1. ffôdd 20.
ail-gyrchodd 26. cefnwyd 29. ildiodd 30.
gollyngwyd 34. Ahab,
(inverted †) prophwyd
trwy air un 39.
ai barn ei hun 45. pruddhâodd 43.
1 Brenhinoedd 21.
Ahab cais winllan 2. - nâg 3. trist aeth 4.
gwraig llythr gwnaeth 8. Nab: lladdwyd
Iezabel. Naboth.
13.
y winllan.
foi cymrodd 16. barnwyd 20 ympryd dro 27.
dwyn arno y drwg oedwyd 29.
22
Brenin
Ahab.
a siommir gan Feirdd gau 6.
yn ol gwir eiriau Mich'a 14.
Miches.
lleddir 34. rhwysg Ahaz:
[ brenin Israel.
Ahaziah.
40. Ios'phat dda 41.
Jehoram a drwg Aha: 52.
Ahaziah.

Cynhwysiad ail llyfr y Brenhinoedd.
Pennill am bob Pennod.

1
Ahaz: glâf gyr at Ba'l:
Baalzebub.
* 2 cael sen. 3.6.
llysg tân or nen gennadon 10.12.
daw 'r trydydd at Eli 13. trig y Pen. 17.
Ahaziah.
câdd Iehor: aur-ben-goron 17.
2
Blaen clôg Elia: 'n hollti 'r dwr 8.14.
ir nef y gwr cymmerwyd 11.
* Elias
hallt ddyfroedd iach 22. gwatworodd plant
Eliseu:
Eliseus.
sant 23. difethwyd 24 ]
2 Brenhinoedd 3.
Coron Iehor: 1. er bradog Mes:
Mesa.
5.
mewn ing, dwfr cafes 9.20. trechodd 19.24
tyb Mo'b mai gwaed oedd y dwr da 23.
mâb Edom â aberthodd 27.
4
Dyd Elis: râd i oel gwraig dda 1.6.
mâb Sunam:
Sunamites.
† â adfywiodd 34.
cawl marwol yn iâch gwnaeth 'r ûn gwr 41.
ugein-torth can-wr porthodd 44. &c.
5
Egwan Na'man 1. trwy air bûn gaeth 3.
i Samar:
Samaria.
aeth 5. iachâwyd 14.
Elis: rhôdd gwrthod 16. Gehez:
(inverted †) Gehezi.
myn 22.
troi 'liw yn wyn, byth clwyfwyd 17.
6
Ffel Fardd i haiarn nofio pair 6.
datcan rhin
cyfrinach.
gair gwyr Syria 9.
dallodd dreiswyr 18.21. eu gollwng myn 22.
mawr newyn yn Samaria 29.
7
Gwr prophwyda ddigonol rôdd 16.
y Syriaid ffôdd 10. rhai 'n chwilio 13.
'speilwyd eu gwersyll 16. sathru ar lawr
y Twysog mawr, heb goelio 20.
8
Hên Sunam: dychwel 3. ei thir câdd 6.
Haz'el yn llâdd ei Frenin 15.
† Benhadad.
cil Ed: 1 Lib: 20.22. drwg Iohor:
(inverted †) Edom, Libnah,
gwnaeth 23.18
Ahaz ] yn waeth ai dilin 24.
Ahaziah.
2 Brenhinoedd 19.
Iefangc Fardd irodd Iehu 'n Ben 6.13.
llâdd Ioram 24. diben Aha:
Ahazia.
† 27.
Iez'bel taflwyd i lawr trwy dwll 33.
ei chnawd or pwll cwn bwyta 36.
10
700 o blant Ahab.
Llâdd Iehu blant * 6. a deugain dau 14.
Baal.
addolwyr gau Ba 'l torrodd 25.
pechodau Ierob:
Ieroboam.
(inverted †) canlyn 29. hûn:
Ioachaz.
Io'chaz ] ei hun teyrnasodd 35.
11
Mall Athal:
Athalia.
* llâdd frenhinawl hâd 1.
Ioas, er brâd a ddiengodd 2.
yn Frenin gwnaed 12.21. llâdd Athal: syw 16.20.
gwasanaeth Duw adferodd 17.
12
Nes marw Iehoi'd:
Ioholada.
* bu Io's dda 2.
Gaersalem.
adgweiria 'r Deml 5.14. safiodd 18. †
cydfrad ei weision, lladdant ef 20.
Amas:
[ Amasiah.
ei le 'f a gafodd 21.
13
O Io'chaz 1. Ioas 9.25. Ierob: ddrwg 13.
Hazael.
gwg Haz'el † 3.12. Elis: hunodd 14.
ei esgyrn cododd farwol stâd 21.
gwr marw
Benhadad tair câd collodd 25.
14
Pwyll Amaz.
Amasia.
* dial waed ei dâd 5.
tyr Edom 7. trwy frâd trigodd 8.19.
rhwysg Ioas 9.16. Azar:
Azariah.
(inverted †) 21. Ierob: ddrwg 23
Zach:
[ Zachariah.
] ddiddrwg a ddinesodd 29.
2 Brenhinoedd 15.
Qlôd Azar
Azariah.
3. Ioth
Iotham.
5.34 drwg Zachar: gwnaeth [...]
llofruddiaeth Salum 14. Menah 16.
Pecaiah 23. Pecah 25. Hos:
Hoses.
(inverted †) ai yr 30.
yr olaf tyr y blaena.
16
Rhwysg Ahaz: ddrwg 2, cyflogwyd un 8.
B: Tiglath Assyria
yn erbyn Resyn, lladdodd 9.
llygra 'rbrês allor 15. dwg ddodrefn Duw
hûn ei fâb ] fyw teyrnasodd 20.
[ Hez [...]ciah.
17
Swydd Hose:
* Hosea.
aeth i Salma:
i Salmana­sar.
'n wâs 3.
er ei frâd câs 4. caethgludwyd 6.
o Isr'el ddrwg 7.17. llewod llâdd rai 26.
eu delwau sai a wnaethpwyd 41.
18
Tyr Zedec:
Zedeciah.
* ddelwau 4. llwydd gwr da 5.7.
Samaria a gaethgludwyd 11.
Senach:
Senacherib.
(inverted †) (er rhodd 15.) ai bygwth ef 20.
ai gablaidd lêf 22.35. distâwyd 36.
19
Vchenaid Hez:
Hezeciah.
1. câdd gysur 6. traith
y cablwr maith † 10. gweddiant 15.19.
Senacherib.
daw cosp 20. llwydd Iud: 30 llâdd un
Angel, [ ei feibion. yn llâdd Se­nach:
bum mil 25
yntef ei hil ai lladdant 37.
20
Ymbiliodd Zedec:
Zedeciah.
2. câdd hwy oes 5.
haul dat-trodd 8. moes Berodah 12
Berodach.
gwêl swllt 13. dygir i Babil:
i Babilon.
hwynt 17.
ai plant at hynt 18. fe huna 21.
2 Brenhinoedd 21.
Annuwiol Mên:
Menasseh.
2. ei Dduwiau mân 3.
(inverted †) ei fab ei hun.
tyn 'fab trwy 'r tân 6. syrth Iudah 12.16.
drwg Ammon 20. gweision ai llâdd ef 23
ar rhain torf grêf difetha 24.
22
*ty 'r Ar­glwydd.
Bu dda Iosiah 2. cweiria 'r ty 4.
llyfr y ddeddf fry datllennir 8.10.
cais gyngtair
gyfammod
13. bygwth ddestriw Caer 15.
[ Iosiah.
er mwyny Maer ] foi oedir 19.
23
* Iosiah.
Cyfraith 1. cyngrair 3. tyr fawl gau 4.24
llôsg escyrn † 15. Pasc 21 plau Iudah 26
Iosiah llâs 29. cadd Ioz:
Ioachaz.
ei le 31.
[ Ioachim.
carcharwyd fe. 33. Jo 'c. dryga 37 ]
24
Dull Io'ch:
Ioachin.
1. cefnir 2. ei fab Maer
ennillwyd Caer 10. caethgludir 13.
trwy Nab:
Nabucho­donozer.
Zedec: yn Ben aeth 17.
a drwg a wnaeth 19. gwrthnebir 20.
25
Enciliodd Zedec: 4 dallwyd ef 7.
difrodi 'r drêf
Caersalem
9. caeth gludwyd 11.
lladd bonedd 21. Gedal:
Gedaliah.
y lleill ffôdd 26.
Io'chin bri cafodd 27. bwydwyd 29.

Cynhwysiad llyfr cyntaf or Chronicl.
Pennill am bob Pennod.

1
Adda hyd Noah 1. plant Iapheth lân 5.
Cham 8 Sem 17. rhan 19. Abram 24 Ism'el 29.
Ceturah 32. Esau 24. Edom fri 45
rhifedi Duwciaid 51. Magd'el 54.
2
Ben
meiblon.
Isr'el 1. Iudah 3. Iesse lon 13.
Caleb mâb Hesron 18.42. Ierah 25.
Sesan 34. a Chaleb fab Hur rydd 50.
a Dafydd sydd o Iudah 55.15.
3
Cenhedliad Dafydd mewn dwy dref 4.5.
Hebron, [...] Chaersalem
ai Lin ef hyd Zed'ciah 10.
Iecon:
Ieconiah.
ai blant 17. Pedaiah dda 22.
Hanan ] 21. a Neariah 23.
[ Hananiah.
4
Dull hil Iud:
Iudah.
1. Aser 5. cadd Iab
Iabes.
barch 9.
ar Dduw ei arch
gweddi.
10. hil Selah 21.
Simeon 24. ai drefi 31. tyr Ged
gwlâd Gedor. Amaleciaid.
wlad 39.
ceiff Amal:] stâd yn drigfa 43.
1 Chronicl 5.
Esylldydd Rub
Ruben.
braint colli awna 1.
ei drigfa 9.23. Gad▪ 11. Manasseh 18.
er cefnu Hâg:
Hagarivid
20.10. a chael tir 23.
caethgludir am eu beie 25.
6
Ffrwyth
meibion.
Lefi, tri 1. eu llin 2. cân rhai 31.
Cantorion
'lleill gweini a wnai 33. swydd Aron 44.
ei hil 50. trigfan 54. dinasoedd 55. ffrwyth 56.
peth o bôb llwyth 60. rhan meibion 70.
7
Gwir feibion Is'char 1.3. Beniam
Issachar, Benjamin.
dal 6.
Nephthal:
† Nehpthali Ephraim.
13. Menasseh 12 Ephra: 20.
eu hing gan Gath 21. ai trigias hwynt 28.
hil Aser gynt 30 cyfrifa 40.
26000 ]
8
Heppil 1. a Phennaduriaid Ben:
* Benjamin.
16.
yn hedd-Gaer wen eu trigfa 28.
hynafiaid Saul 33. a Ionah: wych 34.
eu had pen-grych or cryfa 40.
9
* âch.
Iach Isr'el Iud: 1. a rhai oedd gynt
yn-Ghaer ai hynt 14.34. porthotion 17.
golygwyr dodrefn 28. trin oel rai 30.
taid Saul, ei blant, ai wyrion 44.
10
Llu Philist: lladdant Saul, ai blant 2.
gorfoledd gwnant oi trigo 9.
Iabes ai cladd 12. Saul pêch a wnaeth 13.
ei deyrnas aeth oddiwrtho 14.
1 Chronicl 11.
Mintai enneiniant Daf: yn Ben 3.
ar Israel wen 4. câdd Sion 5.
twr Sion.
trwy wychder Io'b 6. ei gedyrn ef 11.
trwy borth or nef yn lewion 14.25.
12
Nerthol atto i Ziglag daeth 1.
am fwa a saeth 2. iw helpio 8.
miloedd yn frenin ai gwnânt ef
rhai o bob tref 24.37. eu croeso 39.18.
13
O bob parth rai yn cyrchu 'r Arch 5.
o Giriath 5. parch Jehofa 6.
ei dwyn 7. canânt. S. oi chyfwrdd dig 9.
Uzza trig 10. Obed llwydda 14.
14
Porth Hiram iddo rhodd at dy 1.
dedwydd wch llu 2. plant, gwragedd 3.
gwrth-ryfel Phil: 9. cais gyngor
gan Dduw.
10.14 tyr
ddwy-waith eu gyr 11.16. ai coelgedd 12.
15
Qweirodd le 'r Arch mewn pabell gu 1.
ei chyrchu gan blant Aron 15.
yn llon 16.28. ei dwyn 15. offrymmu a wnânt 26.
gwawd Michal, ddiblant ddwyfron 29.
16
Rhoi'r Arch mewn ty 1. Daf: aberth rhodd 2.
cantorion canodd foliant 7.
am wrthiau 12. rhoes rai' weini'r Jôn 37.
porthorion 38, Mystiaid cad want 39.
Offeiriaid
1 Chronicl 17.
Sarniaeth ty Dduw, Daf: ni cheiff 1.4.15.
ei fab ai gwneiff 12. a lwyddir 13.
ei weddi ef 16.23. ai ddiolchgar gân 20.
tros Isr'el lân 24. bendithir 27.
18
Tyr Daf: Philistiaid 1. Môab: 2. Had:
* Hadarener
3.
a Syriad 9. rhoes Tou roddion 10.
i Dduw cyssegrwyd 11. Edom trodd 3.
iawn farnodd 14. ei swyddogion 15.
19
Uluddgar Daf: at Hanun gyr
gysurwyr 2. foi anffurfiwyd 14.
gwrthgar Ammon 6. a Syria 7. hwynt
ddwy waith ar hynt difethwyd 14.18.
20
Yspeiliodd eu gwlad, Rabbah tyr 1.
cwymp gwladwyr: cadd ben-goron 2.
tair câd Philistiaid, llâs tri Chawr 4.
trwy rymdod mawr ei weision 8.
* Dafydd.
21
Annog
Satan.
i rifo'r llu 1. Duw'n ddig 7.
llaweroedd trig
7000.
14.Daf: cwynodd 16.8
lle allor pryn 25. daeth tân 26. paid plâ 27.
aberthu a wnâ 28. clêdd ofnodd 30.
22
Bardd
y Prophw­yd.
darpar ddeunydd at Deml wen 2.14.16.
gwnaed Salmon ben 6. Duw ceisied 12.19.
Twysogion cynnorthwyed ef 17.
iddi'r Arch gref trosglwydded 19.
1 Chronicl 23.
Cût
gofal Da­fydd.
hen, yn frenin ei fâb gwnaeth 1.
holl Isr'el â ddaeth atto 2.
Salomon.
rhif Lesiaid 3. 'honynt trefnu tri 6.
Oerson, Colath, Meiari.
ai teulu i orch wylio 13.32.
24
Daf: parthodd feibion Aron ben 1.
wrth goelbren 5. yn chwe phedwar 7.18.
i wasaneuthu 'r Jôn yn ty 19.
hil Colath: fry 20. a Mecar: 27.
25
Ef, Asaph, Heman, Ieduth:
* Ieduthun.
gwnaeth
ai teulu'n ffraeth gantorion 1.6.
eu rhif 7. dosparth wrth goelbren daw 8.
pymtheg a naw o ddynion 9.31.
26
Fforddiodd, dosparth borthorion rai 1.
ai pyrth wrth goelbren rhannodd 13.
Lefiaid trysorwyr 20. swyddwyr maith 19.
a barnwyr gwaith gosododd 2.
27
Gwasnaethau deuddeg Twysog h wn 1.15.
talgrwn Benaethiaid llwythau 16.22.
heb rif y bobl 23. dêg swyddog gwnai 25.31.
gwyr doethion ai cynghorau 32.
28
Hôll Isr'el daw 1. i wrando 'i draith 2.
am dy 3. a gwaith Duw iddo 4.
ofner ef 8. arch
Dafydd.
iw fâb yn hy 9.
wneuthur y ty 10.20. llûn arno 11.21.
1 Chronicl 29.
I bawb myn Daf: roi at y gwaith 2.6.
ei ddiolch faith 10.10. ai weddi 18.
gwnaed Sal: yn Ben: 22. ei urddol stâd 23.
ai henaidd dâd
Dafydd.
yn trengi 28.

Cynhwysiad 2 Chronicl.
Un Pennill am bób Pennod.

1
Aberth Sal: frenin 6.13. doethder cais 10.
Duw 'n gwrando 'i lais, foi cafodd 11.
gallu, cyfoeth, gogoniant, da:
ar bawb fe a ragorodd 12. &c.
2
Bwriadodd wneuthur Teml, ty 1.
gan Hiram fry cais saeri 3.
a choed 8. fe addo iddo 'n frau 11.
bob un or ddau 13. rhai'n poeni 18.2.
gweithwyr▪ ]
3
Cyfle 1. ar amser 'gwnaethpwyd hon 2.
ei mesur inion 3. harddodd 6.
gemmau, ac aur 7. Cerubiaid 10. llen 14.
dwy golofn nen cyfododd 15.
2 Chronicl 4.
Dull allor brês 1. a môr-tawdd têg 2.
ar deuddeg ychen 3. noêau 6.
aur brenni
canwyll­brenni.
7. byrddau 8. cyntedd- 9.-trefn
y ddodrefn brês 11. aur-offrau 19.
5
Eu trysor 1. ar Arch ir Deml daw 5.7.
eu offrwm draw 6. a llechau 10.
cantorion seiniant 12. fawl ir Jôn 13.
arwyddion gwir oi radau 14.
6
Ffynniant torf cais 3. bendithia 'i Dduw 4.
am amryw ddoniau 10. gweddi 12.
am iddo bâra'n dda iw plaid 17.23.
a maddeu wrth raid eu gwegi 25.39.
7
Grym tân llôsg offrwm, moliant Jôt 1.
ei foli 3. ystôr aberthant 4.
22000, 0 yehen, 510000: 0 ddefaid.
yn cadw gwyliau 8. gollwng hwy 10.
cânt ddoniau 14. mwy na phechant 18.
8
Hardd adail Sal: 1. tâl digred drêth 8.
plânt Isr'el, bêth a drinent 9.
ei wraig iw thy 11. ei aberth 12. môdd
(inverted †) merch Pharoh.
y trefnodd Lên ] 14 aur cyrchent 18.
[ offeiriad.
9
I G [...]er daeth Sâb:
Saba.
1. clôd câdd y doeth 5.
Sa­lomon
ac anrheg coeth 9.24. aur pwysodd 13.
Sa­lomon
tarianau 15. meingciau 17. llestri 20. stâd 22.25.
ai rhwysg ar wlâd 6. fe hûnodd 30.
Sa­lomon
2 Chronicl 10.
* Israel.
Llaesu trêth cais 4. hên gyngor dâ 7.13.
Rehob:
Rehoboam
nis gwnâ 8. ymchwerwir 11.15.
cîl ddeg-llwyth ddig 6. llâs Hador:
Hadoram.
18. ef
Hadoram.
a ffodd iw drêf 18. 'lleill treisir 19.
11
Myn Rehob: ymdrech 1. nis gâd Duw 4.
cadarnodd amryw drefi 5.
cyrch atto 'ffeiriaid duwiol rai 13.
ei wragedd 18.21. ai blant heini 19.23.
12
Nefol-Duw gwrthod
Rehobo­am.
1.14. cosp. Sis:
Sisac.
ef 2.
'mostwng 12. ei drêf anrheithiwyd 9. †
lle 'r aur darianau rhai prês rhôdd 10.
rhyd y rheolodd 13. claddwyd
Rehobo­am.
16.
13
O rwysg Abiah 1. a Jer:
*Ierobam.
câd 2.
adroddiad 'r achos 'hono 4.9.
trwy Dduw 10. er twyll 13. gorchfygodd hwyn [...] 16.
Abiah.
ei wragedd gynt 20. plant iddo
Abiah.
21.
14
Pûr Asa 2. tyr addoliaeth gau 3.
yn cadarnhâu ei deyrnas 6.
ei hêdd 7. ai lu 8. trwy Dduw 11. tyr blaid
Ethiopiaid 12. anrhaith cafas 14.
15
Qlaer Asa (trwy air Azar: 2.) gwnaeth
a Duw ammodaeth 12. tyngant 14.
M [...]chah o fod yn fren­hine [...].
oi stâd ei fam eulyngar trôdd 16.
ar Deml urddodd 18. heddant 19.
2 Chronicl 16.
Rhwystrodd
Asa.
(trwy'r Syriaid Ba'sa gau)
i godi caerau Ramah 5.
ceiff sen 7. er clwyf, ni chais Dduw cûn,
ond meddig 12. hûn
Asa.
ei wyddfa 14.
17
Swydd Jo'sphat:
* Iehosaphat
dda 1.4. gau Dduwiau tyr 6.
rhai 'ddyscu gyr trwy Juda 7.
Ofnir 10. anrheg 11. ai fawredd ef 12.
Capteiniaid 14. ai grêf dyrfa 19.
18
Teyrn-gyfrathach 1. i Ramoth ânt 3.
Brenhi­nawl Ahab.
Beirdd twyllant 5.20. ond Michea 16.
carcherir hwn 26. câd Ahab gwnaeth 29.
lladdwyd a saeth o fwa 33.
19
Un Jehu cerydd, am helpu câs 2.
ai deyrnas Rhi
Iehosa­phat frenin.
ymwelodd 4.
barnwyr 5. Offeiriaid, Lefiaid, fe
Iehosa­phat frenin.
i drin eu lle addyscodd
Iehosa­phat frenin.
8.11.
20
Ympryd cyhoedd 3. gweddia 'n llon 5.28.
Iehosaphat
tyr ei elynion 22. preiddiodd
yspeiliodd
25.
dychwel y bobl a diolchgar lêf 27.
ei longau ef a dorrodd 37.
21
Am Jor:
Ioram.
* 1. ddrwg 6.11. llâdd ei frodyr 4. trô
oddiwrtho Edom 8. Libnah 10.
Scrif Elias 12.14. gorthrymmwyd 17. daeth
clefyd ana­cle.
iddo'r droganiaeth 18. huna 18.] 14.
2 Chronicl 22.
Brwnt Ahaz: 1.3. cyngrair a Jôr: gwnaeth 5.
un Jehu daeth ai lladdodd 8.
Athal: destryw frenhinawl hâd 10.
(ond Joas) y wlâd rheolodd 8.
23
Cynnull Iehoida lu ynghyd 1.
Iohoiada.
mewn trefn eu gyd gosododd 4.10.
gwnaeth Jo's yn Ben 11.20 llâdd Athal.
Ioas.
syw 15.
gwasanaeth Duw adferodd 16.19.
24
Ioas.
Da fu, trâ fu Iehoi'da fyw 2.15.
cweiriodd dy Dduw 5.13 ond gwyrodd 18.
llâdd Zechat:
[Zabad, a Iozabad.
21. Syriaid 'speilia 'i wlâd 23.
dau wâs ] trwy frâd ai, lladdodd 25.
25
Erch Amaz:
* erchi.
llâdd râd-fradwyr 3. llu
cynnull odd' fry 6. gwrthodwyd 10.
tyr Edom 13. mawl balch Dduwiau gau 14.
Ioas ai plau 23. llas 27. claddwyd 28.
26
Ffel Uzzah drô,
* o drefi y Philistiaid▪
ei lwydd 5. tyr rai 6.
a thyrau gwnai 9 ei fawredd 11.
balch swydd Offeiriaid gwnaeth 16. cadd sen 18.
clwy fwyd ei ben 20. ei ddiwedd 23.
27
Gwnaeth Iotham dda 2. ac adail fawr 3.
Ammon i lawr trêth talodd 5.
yn gadarn 6. 'r hyd rheolodd fe 8.
hunodd ei le 'mâb ]
[ Ahaz.
cafodd 9.
2 Chronicl 28.
Hyll Ahaz 1. Syr:
Syria.
ai trawodd ef 5.
ac Isr'el grêf 6. rhyddhawyd 9.14.
help cais 16. cyfyngwyd 20. câr Dduw gâu 23.
a thy'r Iôn câu 24. foi claddwyd 27.
29
Iawn Hezec: 2. edfryd grefydd dda 3.25.
cynghora 'r Lefiaid 5. purir 15.
glanhânt dy Dduw 16. ei ebyrth ef 21.30.36.
a llawen lêf Iôn molir 30.36.
30
Llyw Hezec: cyhoedd Bâsc 1.5. tyr gan
allorau 14. y Pasc lleddir 15.
tros ddau saith ddydd yn llawen gwnânt 21.23.26
offrymmant 24. foi bendithir 27.
31
Mithrant holl ddelwau 1. swydd Llên gynt 2.
* Offelriaid
a lluniaeth iddynt trefnodd 4.16.
degwm ac offrwm, pawb tâl oi fodd 5.12.
dosparthodd rhyngthynt 14. ffynnodd 21,
32
Nerth Senach: 'n erbyn Iudah daeth 1.
cadernit caeth 5. balch
*Senacher.
10. cablodd 14.
cûrir, trig 21. gweddi Hezec: glâf 24.20.
ei gyfoeth pennaf 27. hunodd 33.
33
Oedd Menass: ddrwg 2. gau Dduwiau gwnaeth 3
er rhybydd 10. foi caeth▪gludwyd 11.
trwy weddi 'n rhydd 1. tyr ddelwau 15. hûn 20
Ammon câr lûn ]
[ delwau.
[...]2. llâs 24. lladdwyd 25.
2 Chronicl 34.
Purdeb Iosiah 2. tyr Dduwiau fry 3.
adgweiria 'r ty 8 llyfr cafwyd 14.
dysc Huldah 23. cwymp Cae [...] [...] [...]dir drô 27
deddf darllain f [...] 30 ammo [...] [...]1.
35
Qlôd fawr Pâsc trefn Iosiah ddâ 1. [...].
off [...]ymmu 'wnâ 7. cynhaliwyd 18.
annog
Iosiah.
Nech [...] iw lâdd mewn câd 23.
galarnad iddo gwnaethpwyd 25.
36
Rhwysg Io'ch:
Ioachaz.
1. dygir ir Aipht 4. trwy grl
i Babil:
(inverted †) Babylon.
[...]ri c [...]ethgludir 6 10.20.
llwyr-ddifrod Caer 19 hyd Persiaidd fri 22.
y codid hi cyhoeddir 23.

Cynhwysiad llyfr Ezra.
Pennill am bob Pennod.

1
Arch Cyrus fynd i wneuthur ty 1.
ir Arglwydd fry 2. darparant 5.
anrhegir iddynt: llestri rhôdd 7.
foi rhifodd 8. i Gaer dygant 11.
Ezra 2.
Bagad dychwel Offeiriaid 36. Le:
Lessaid.
4.
Neth:
Nethlaid.
43▪ diach eu lle collant 62.
eu rhif
42360.
64. golud 66. ai hoffrwm dâ 68.
yr eiddont â feddianant 70.
3
Cytun 1. ir Arglwydd allor gwnânt 2.
offrymmant 3. cyflog seiri 7.
golygwyr 8. Teml sylfaenu 'wnânt 10.
cyd-ganant 11. prudd hâd Lefi 12.
4
Digasog cais gyd weithio 'r ty 2.
rhoed nâg yn hy 3. gwrthnebir 4.
llythyr at Artax:
Artaxexes.
(inverted †) 7. attal waith 21.
yr adail faith ni phennir 24.
5
Eiriolodd dau
Zorobabel
tros Deml Iah 1.
gweithiwyd 2. er gwaetha dynion 3.
a Salathel.
Tat:
Tatnai.
llythyr at Darius gyr 6.
yn erbyn yr Iddewon 17.
6
Fe chwiliwyd 1. caed 2. deddf Cyrus sy
am adail ty 3. conffirmwyd 6.
angenrhaid cânt 9. gorphenwyd 14. dydd
cyssegriad sydd Pâsc cadwyd 19.
7.
Glân Ezra 1. ai frodyr i Gaer ânt 7.
gan Artax. cânt orchmynion 13.
i gael eu rhaid 20. heb drêth 24. swydd rhai 25.
barn am bôb bai 26. bendithion 27.
Ezra 8.
Henwau dychwelwyr 1. câdd
Ezra.
Lên gant 18.
ympydiant 21. attynt drysor 24.33.
trwy Dduw 31. i Gaer daw 'r llu fû gaeth 32.
cffrymmu 'wnaeth 35. porth goror 36.
9
Isr'el ymlygrodd 1. Ezra 'n brûdd 3.
'flaen Iôr ni chûdd moi camwedd 6.
cofia eu hing, ai rhydd-did 'n awr 9.
trwy y Duw mawr ei'mynedd 15.
10
Lliaws tros briod galaru' wnâ 1.
trwy Ezra cymmod ceisiodd 2.6.
addo gwellhâu 12 oi mysc rhag plâ
dieithriaid â yscarodd 16.

Cynhwysiad llyfr Nehemiah.
Pennill am bob Pennod.

1
At Nehem:
Neho­miah
daeth gair Hanan: fôd 1.
[...]anani.
mewn poendod yr Iddewon 2.
ar lawr sûr Caer 3. prudd
Neho­miah
ympryd gwna 4.
gweddia 5. tros y gweision 6.11.
Nehemiah 2.
Brenin gwêl Nehem: 1. yn drist 2. am Gaer 3.
rhoes scrif at Faer 8. ag eirchion 10.
daeth 11. golygodd ei hadfail hi 12.
pair godi
ei muriau▪
er gelynion 19.
3
Cyfeillion henwir 1. pawb ei ran 2.
yn gyfan ai hadgweiriant 3.
ei phyrth 6. mûr 9. tyrau 11. dorau 13. cloi 14.
mewn trefn eu rhoi ni phallant 16. &c.
4
Dig Sanbal:
Sanbalat.
rhagddo gwaedd Ne'm:
Nehemiah
daer 2.
cyfannwyd Caer 6.15. brâd iddo 8.
rhybuddiwyd 12. gwiliant 13. cysur cânt 14.
yn arfog gweithiant arno 17.
5
Erbyn eu brodyr cwyn tlodion rai 1.
prinder 2. prid, ai caethiwed 5.
am occreth sen 7' arch 'i roi 'n ôl 11.
yn rhad y bobl porthed 14.
6
Ffûg Sanbal: 2. trwy lythyrau gau 3.
a brudiau 10. iw dychtynnu 13.9.
gorphen wyd fûr 15. ar elyn ofn 16.
cyfrinach ddofn a wybu 19.
7
Gorthmynwyd Caer i ddau
i Nanani, a Hanania [...]
2. âch caeth 5.
'cyntaf a ddaeth 6. y boblau 9.
Offeiriaid 39. Lefiaid 43. Neth: heb âch 63.
[ 2360, &c.
rhif mawr a bâch ] 66. offrymmau 70.
Nehemiah 8.
Hôff gwrando, darllain cyfraith Jôn 1.3.
y pruddion a gyssurwyd 9.
Ezra dysc 13. bythod gwnaethont hwy 16.
llawenydd mwy 16. gwyl cadwyd 18.
9
Iawn ympryd gwnânt 1. cyffesu eu bai 2.
deddf darllain rhai 3. gweddiant 4.
mawl 5. am ddaioni 'r Iô [...] 7.20. a th [...]aith
am eu drwg waith 26. ammodant 38.
10
Llawer un feliodd rhwng Duw, a dyn
gyngrair cy-tûn 1▪ y pyngci [...]u 29.
am ferched 30. Sabbo [...]h 31 traian rhoes 32.
coed 34. blaenffrwyth 35. toes 37. degymmau 38
11
Mae 'r Pen:
Penaethiaid
* gwllysgar,'degfed ûn
yn Ghaer ai lûn yn trigo
yn aros.
1.
eu henwau ar-lleill rhyd y wlâd 3.
yn nhrefi eu tâd, ar eiddo 20.
12
Nifer Offeiriaid Lefiaid ddaeth
gida Zor:
Zorobabel
ffraeth 1. ai radau 24.
cyssegrant furiau Caersal: syw 27.
yn Nheml Duw eu swyddau 44.
13
Od ddeddf darllennir 1. gyrr oi mysc
'rhai cymmysc 3. glân stafelloedd 8.
trefn swyddau 'r ty 10. am Sabboth sôn 15.
cyfathrach estron bobloedd 23.30.

Cynhwysiad llyfr Esther.
Pennil am bob pennod.

1
Affer:
* Asferus.
gwnaeth wledd 1. ddigymmell gam. 7.
gyr am Frenhines Vasti 11.
nis daw 12. yscarwyd 19.21. rhoes ddeddf siwr
[ei dy eihun
fôd i bôb gwr reoli ] 22.
2
Brenhines iddo dewis un 1.8.
Esther lân lûn 9. coronwyd 17.
Mordec:
Mordecai.
ir Brenin darcudd frâd 21.
hyn er coffâd, scrifennwyd 23.
3
Cais Haman 1. (am na wnai Mord: foes 2.)
ddwyn einioes yr Iddewon 9.
ei goelbren fai 7 trwy ffûg deddf câdd 10.
mewn scrif iw llâdd,
[ scrifen.
oedd wirion 12.
4
Doluriant 1.3. Mord:
galarant.
i Hesther traeth
'r achos a wnaeth gystuddio 17.28.32.
hi 'n addo trostynt fôd
yn eiriol.
am hyn 15. (inverted †)
cyn myned myn ymprydio 16.
Esther 5
Esther daeth 1. Asfer: ai mawr-hâ 2.
hi ef, a Haman gwahodd
i wledd.
4.
dig Haman falch 11. wrth Mordec: 13. pren.
iw ddiben arno cododd 14.
6
Fforiwyd
chwiliwyd.
cof-lyfr 1. caed Mardec:
Mordecai.
dda
y Brenin cofia 'r styddlon † 3.
Ham:
Haman.
oi an-fôdd 10. parch iddo gwnaeth 11.
am hyn trist aeth 12. brûd Doethion 13.
7
Asserus.
Gwlêdd Esther 1. nawdd gan Frenin cais
rhag malais Haman cwy nodd 6.
dig Asfer: wrtho 7. er ei gri 8.
'lle Mord: 'i grogi cafodd 10.
8
Hardd urddas Mord: 1.15. hi
Esther.
gâdd droi 'n ôl
farwol lythyrau Haman 8.
a chennad i ddifetha eu câs 11.
am y mawr râs llawênan 16.
9
Iddewon helpir i lâdd 'rhai
amcanai i dinistrio 1.5.
gwyr Susan 6.15. a hil Haman gau 10.14.
gwyl Purim ddyddiau cosio 17.26.
10
Llawn mawredd Asfer: tretha 'r wlâd 1.
derchafiad Mordec: treuthir 2.
wrth glûn y Pen, gan bawb yn dda,
iw hil hêdd ceisia: ffynnir 3.

Cynhwysiad llyfr Iob.
Un Pennill am bôb Pennod.

1
Am Job oludog 1. ei blant 3. ai gwlêdd 4.
Satan câdd hêdd iw demptio 6.12.
er colli ei dda, ai ddynawl ryw
ei blant.
15.17.
myn foli ei Dduw heb peidio 21.
2
Brâd Satan 1. eilwaith câdd ei drin 6.
a chlefyd blin foi trawodd 7.
Jôb dyd iw wraig felldithgar sen. 10.
[ Elipha [...] Bildad a Zophar.
tri chyfaill ] ben cwyn iddo 11.
3
Clâf
Iob.
rhêg y dydd y ganwyd ef 1.
gan ofid llef 10. hêdd marw 13.
blin ganddo fyw 30. o achos bôd
yn fawr ei boendod ch werw 26.
4
Dannod Eliph: ei ddiffig ffydd 1.
nid da 7. drwg fydd a fernir 8.
drychiolaeth hyll 15. ger bron Duw cûn
[i lawr.
i estwng dyn 7. a dorrir ] 19.
Iob 5.
Eisiau 'styried pa niwed ddaw 1.
ir diffaith draw drwg ddiwedd 3.
rhaid cofio Duw mewn ing 6. daw da 17.
os cospa cais ymmynedd 27.
6
Ffei nid heb rôl y cwyn ei gûr 1.
cais farw 9 cysur yno 10.
sen iw gyfeillion 14. twyllgar 15. ffônt 21.
dim help ni tônt 22. ond blino 27.
7
Gwaedd Iob▪ ai draeth am slin oes dyn 1.
ar eiddo ei hûn 3. heb obaith 6.
hêdd cais oi boen 11.19. mae Duw bôb trô
yn gwilio arno 'n berffaith 12.
8
Hên Bildad dengys iawnder Duw 1.3.
tâl i bôb rhyw a heuddo 4.
er ioed ir ffugiol destryw daeth 13
i Iob lô: gwnaeth heb wyro 20.
9
Iob cyffes fôd Duw 'n iawn
yn gyfiawn
1. nid gwiw
i ddyn ar cyfryw 'mryson 2.32.
a wneiff fawrwriaeth 10. ing nid yw
yn batnu unrhyw cysion 22.
10
Llêf Iob 1. ymliw a Duw 2. am sôd
ei boendod 3. heb achosion 7.17.
gwaith ei law yw 8. cwyn fyw 18. cais hêdd 20.
cyn mynd ir bedd 21. ddu greulon 22.
Iob 11.
Mae Zophar i Iob yn rhoi sen 1.
am geifio'i ben yn gyfion 2.
Duw 'n ddoeth 6. heb pen 7. pâr yn drift fôd 13
am bechod 14. cae fendithion 17.
12
Ni ffaelia Job 1. ymddiffin gwna 3.
rhag traha ei elynion 4.
wrth bethau 'r byd 7. gwêl allu Duw 13.
a drefn bôb rhyw o ddynion 17.20.
13
Oi sen ef
Iob.
i duêddol blaid 1.12.
yn Nuw
Iob.
ni phaid obeithio 14.
cais wybod ei bechodau 20. pam
yn ddinam mae 'n cystuddlo 24.
14
Pall oes fer dyn 1.5. cais ffafor Duw 6.
os cyll, nid gwiw i cheisio 7.16.
Job disgwyl gyfnewidiad bôd 14
trwy bechod dyn diwyno 16.
15
Qwestiwn Eliph.
Eliphar.
1. ar Job gwêl fai 4.
am draeth, a wnai oi buredd 5.
dyn nid glân yw 14. ir rheîni sydd
annuwiol bydd cyfyngedd 20.
16
Rhag ffug cyfeillion Job cwyn 1. mewn poen 6.
yn grych ei groen 8. gwatworir 10.
ei gyflwr blin 11. er bôd ei wêdd
heb gamwedd 17. foi gorphennir 22.
Iob 17.
Synn 1.8. oddiwrth ddyn at Dduw appêl 3.
pawb chwardd ai gwêl 6. ni wyra 9.
nid yw 'n disgwyl mewn oes hêdd 11.
er mynd ir bêdd 13 gobeithia 15.
18
Taer Bildad beia 'r Job 1. am ffrôst 2.
ai ddigter 3. tôst gosp enwir 5.
heb oleu 6.18. meglir 8. ffy 11. oi lan. 14.
heb hâd, na thrigfan 19. synnir 20.
19
Ufudd Job 1. cwyn greuloned rhai
cyfeillion, ai cystuddia 2.22.
faint yw ei ing 6.10. trugaredd cais 21.28.
ailgodi ar gais fe greda 26.
20
Ymatteb Zophar am ei sen 3.
byr ddiben annuwiolion 5.
eu cyflwr caeth 11.22. a rhan ô lid 23.
a gofid 24. yn dylodion 28.
21
y drwg.
Achos i Job i gwyno wrth ddyn 1.
y drygddyn weithiau llwyddir 7.
Eglur ei gwymp 17. trig da 23. a drwg 25.
hwn ] yn nydd gwg a fernir 30.
22
Barn Eliph: n [...] wneiff doniau 'r byw 2.
lês i Dduw 3. Iob cyhuddir 5.
am feiau 'wnaeth 6. os'difarhâe 23.
trugaredd câe 25. gwaredir 30.
Iob 24.
Cais Iob ai gwyn fynd ger bron Duw 1.
trugarog yw 6. nis gwelir 8.
deil ar ein ffyrdd 10. Iob wirion 11. syth 12.
barn Iór byth nis newidir 13.
24
Dyddiau Iôr rhyfedd 1. pechod rhai 2.
yn ddigosp sai 3. ni ddiengant 17.
nerth cedyrn tyr 20. cyfyd, os myn 22.
tros drô 23. er hyn darfyddant 24.
25
Ettyb Bildad 1. fôd rhwysg, ofn, hêdd 2.
mawrhydedd, goleu 'n eiddo 3.
nad oes un iawn, na mâb gwraig glân 4.
ser aflan 5. dyn gwaeth etto 6.
26
Ffraeth Job dyd i dôst: Bildad sen 2.
nerth Duw heb pen: nis chwilir.
tano nef 5.11. uffern 6. awyr môr 12.
ai stôr ef nis deellir 14.
27
Gwirion Job 1.4. gwg cyfeillion tyr 7.
byr obaith 'r hwn ragrithio 8.
troi 'lwydd yn rhêg 14 er golud 16. trig. 19.
Duw 'n ddig dwg ddialedd arno 22.
28
Hôff wybod gwêdd naturiol ryw 1.
gwêl Duw ddirgeloedd anian 3.9.
ond ei ddawn ef yw bôd yn ddoeth 12.23.
gwell nag aur coeth, nag arian 15.
Iob 29.
Ing Job ynawr 1. ai lwyddiant gynt 2.
datcan ei hynt 4. ai fawredd 7.
ei nawdd 12. ai fendith 13. iawnder 14. bri 20.
rhag pruddaidd gri ymmynedd 25.
30
Llangciau ai gwatwor 1. a gwael fri 29.
am ddarfod i gystuddio 11.
ei hawdd-fyd darfu 15. adfyd daeth 16.
galarus aeth tan wylo 28.
31
Mae Job. 1. ger bron yn dirio ei hun 2.
oddiwrth bôb llun anwiredd 4
twyll 5. trewsder 7. gwyn 9. cybydd-dod 24 rhoi
Duw 'n farnwr oi gyfiawnedd 25.
23
Nawr dig Elihu wrth Job 1. a thri 3.
o henaint ni ddaw doethdra 9.
gwêl arnynt fai 11. na 'têbent ef 12.
[ wenhiei­thia.
oi zêl ei lêf 16. ni thruthia ] 21.
33
* Elihu.
Oi lariaidd draeth wrth Job tros Dduw 1.
heb atteb yw a wnelo
Duw. ]
13.
try ddyn ir iawn trwy lawer môdd 15.19.29.
[annogodd Job i wrando 3.
34
Prawf fai ar Job am wyro 'r iawn 5.35.
fôd Duw 'n anghyfiawn pallodd 10.
tâl 11.23. llywia 13. llâdd 15. gwêl 21. dyw waedd rhai 28
dyn doeth ei sai cyffesodd 31.
Iob 35.
Qwilydd i ddyn gystadlu ar Iôn 2.
ni ddichon dyn 'i ddrygu 6.
da'n dda i ddyn 8. rhai 'n gweiddi sydd 12.
o eisiau ffydd ni wrendu 13.
36
Rhwydd deil Elihu iawnder Duw 5.
trugarog yw, os mendiwn 11.
cosp ffugiol 13. Iob am feiau maith
heb lwyddiant 16. gwaith Iôr molwn 24.
37
Swn llêf Iôr, ofner 2. gwych y trin
mellt 3. tyrfau blin 4. glaw, eira 6.
gwynt, oerni 9. rhew 10. cymmylau 11. doeth 12
galluog 17. coeth 21. Iehofa 23.
38
Traeth Iôn wrth Iob 1. ei atteb pair 3.
trwy waith ei air dangosodd 4.
ei anwy-bod 15. ai wendid ef 30.
nerth Brenin nef rhagorodd 31.41.
39
Uchel Dduw gofyn 'wydde 'f ddydd
Iob.
gafr, ewig 1. rhydd asynnod 5.
dull unicorn 9. paûn, estrys 13. march 19.
ehediad gwalch 26. eryrod 27.
40
Ymryson nid gwiw gostwng hwn
Iob. ]
3.
ir cyfiawn 8. ddidwn allu 9.
Bohemoth gryf 16. oi ffyrdd pen yw 19.
lle mynno yn byw 20. heb fachu 24.
Iob 41.
Abledd Iôn
Duw.
yn y Lefiath mawr 1.
pwy all ar lawr i ddofi? 4.
pwy saif ger bron Duw? 10. eiddo ef
môr, daiar, nef 11. mae 'n tewi. ]
[ Iob.
42
Blin Iob ymrôdd 1. oi dû barn Iôn,
sen iw gyfeillion dododd 7
yr Ar­glwydd.
foi derbyn, dyblodd ei holl stâd 10.
[ Iob.
ei lwydd ] mawrhâd, plant 13. hunodd 17.

Cynhwysiad llyfr y Psalmau.
Pennill am bob Psainod.

1
Arddangos fôd ir duwiol lwydd
llwyddiant
1.
ar ddeddf Duw 'n rhwydd myfyria 2.
fal ffrwythlawn bren 3. ar drwg fal ûs 4.
ni saif 5. oi lys diflanna 6.
2
Bwriad y bydol 1. ofer yw 4.
Christ trwy ei Dduw teyrnasa 6.
ar genhed-loedd 8. cynghorir hwy 10.
[ Dafydd.
i 'fudd-dod mwy 11. gobeithia ] 12.
Psalmau 3.
Cwyn Dafydd, rhag ei fâb,
Absolom▪
pan ffôdd 1.
am feiau 2. ceisiodd noddfa 3.
sirir 4. heb ofn 6. Duw tyr di-dda 7.
ai bobl â fendithia 8.
4
Dafydd mewn ing trugaredd cais 1.
rhag gwarthus drais 2. torf dyscodd 3.
i ofni heb pêch, 4. mewn ffafr Duw 6.
byw llawen yw 7. hedd cafodd 8.
5
Erfyn i wrando 1. rhâd ni cheiff
'sawl ddrwg a wneiff 4. ffydd union
Dafydd.
7.
cais ddysc 8. 'a difa 'i 'lynion câs. 8.
a chadw 'r gwâs
Dafydd.
sy gyfion 12.
6
Fe gais y clâf
Dafydd.
drugaredd Dduw 1.
iw foli 'n fyw 5 ei gwynion 6
ai ddigter 7▪ cysur câdd, sen rhôdd 8.
a rhegodd ei elynion 10.
7
Gweddi
† Dafydd.
rhag Cus, ai frodyr câs 1.
oedd wirion (inverted †) 3. dyrras derfydd 9.
er maint ei falais 12. clawdd a wnaeth,
iddo yr aeth 15. mawl llywydd 17.
8
Hôff moli'r hwn
Duw.
1. 'geiff nerth gan blant
a sygnant 2. ei waith rhyfedd 3.8.
ei gariad yn fawr i ddyn gwael 4.
ar oll syn cael rheoledd 6.
Psalmau 9.
Iôn
Dafydd,
mawl'
Dafydd,
1. am iddo wneuthur barn 4.
a thorri'r 'cadarn 5. elyn 8.
i foli pair 11. cais achos mwy
oi cwympiad hwy 17. ofn arnyn 20.
10
Llefodd wrth Dduw 1. rhag traha 'r drwg 2.
[...]u twyll, ai gwg ir gwirion 8.
ymwared cais 12. hyderu 'wna
y cynnorthwya dlodion 17.
11
Mae 'n credu 'r Jôn 1. yu erbyn brâd 2.
gwarediad y rhai cyfion 3.
sy 'n profi 'r rhain, gwel flaen, ac ol 4.
rhan phiol annuwolion 6.
12
Nawdd cais gan Dduw, nid oes gan ddyn 1.
gwâg ydyn 2. torrer gweiniaeth 3.
daw help ir tlawd 5. ei air yn wir 6.
y cedwir rhag cenhedlaeth 7.
13
Oediad ymwared iddo pair 1.
trwy 'r gair ymmynedd ceisio 2.
rhag gwarth gan gâs, os llithrau ef 4.
oi hyder gref ymffrostio 5.
14
Pallodd duwioldeb 1. un nid oes 2.
yn dda ei foes 3. nis gwedir 4.
ynghanol drwg ofn arnynt sai 5.
ar cyfiawn rai llawenir 7.
Psalmau 15.
Qwestiwn yw, pwy a drig, yn llon
yn Sion 1. cyfion. geirwir 2.
diabsen, diddrwg, gwael, heb lw 4.
di [...]ccreth hwnnw codir 5.
16
Rhâd cais gan Dduw 1. nid amei dda 2.
ond ffydd 3. ca-sâ gau Dduwiau 4.
ef iw ei ran 5 a obaith dir
siccr.
8.
adgodir 10. byw wna 'r Seintiau 11.
17
Sôn gwirion
Ddafydd.
1. am borth 2. thag traws blaid 9.
falch 10. ddiri [...]id 11. fel llew cr [...]ulon 12.
cledd Iôr ynt 13 bydol 14. tû ar nef
ei obaith ef am ddigon 15.
18
Tâl ddiolch 1. ir galluog 2. am
yn ddinam dorri 'lynion 14.44.
a chadw 'r gwirion 17 20. gorfydd ffydd 32.
iw ph rchen rhydd fendithion 5.
19
Uchel 5. ac isel 4 canant giôl
ir Duwdod 6. or ddeddf radau 7.
cais lendid bron 12. rhag rhwysg drwg waith 13
a chymmwys draith oi enau 14.
20
Yr Eglwys cais ir Brenin lwydd 1.5.
a derbyn rh wydd offrymmau 3.
gorfoledd 5. ai ffydd am borth Iôn 6.
nid dynion 7. cwymp cerbydau 8.
Psalmau 21.
Adroddiad diolch am ddeddf fry 13.
ir B [...]enin fu-ddugoliaeth 2.
a choron 3. hir-oes 4. bendith 6. tyr
gaseion yr 8. am farriaeth 11.
22
† Dafydd.
Blin D [...]f▪ ddigysur 1.6. (ynddo ef *
mâb Duw [...]r nef 8. gweddiodd 9.
ei swyddau, Bardd 18. Offeiriad, Rhi
Brenin.
19.
mawl Io [...] 23. ai fri datcanodd 28.
23
Côf yw gan Daf: ddaioni 'r Iôr 1.
ei hyder ffyddlon ynddo 4.
mai bugail enaid trodd ir iawn 3.
a phiol lawn rhôdd iddo 5.
24
Duw piau 'r byd 1. di dwyll. pur-lân 3.
ei fendith câ [...]
c [...]nt.
[...]i lleoedd 5.
cyngor i dderbyn Brenin m [...]wr 7.
iw plith ar lawr tros oesoedd 9.
25
Ei hyder yn ei weddi at Nêr 1.
gwradwydder a gâr bechod 3.
cais ddysc 5. a maddeu ei bêch gynt 7.
a help iw hynt mewn trallod 16.
26
Ffyddlon i Dduw 1. yn ddifai daw 6.
iw foli draw iw drigfan 8.
cais dynnu 'i enaid o blith drwg
iw olwg 9. bendith datcan 12.
Psalmau 27.
Gan fôd yr Arglwydd yn ei blaid
ofni nid rhaid 1. er drygddyn
Saul.
2.
ei Deml cais 4. rhag llûdd 5. trwy rodd 6.
gweddiodd gael 'i ddeibyn 7.
28
Help cais yn daer 1. yn erbyn rhai
i dwyllo 'sai 3. gobrwyer 4.
mawl Dduw 6. ei sail 7. ai iechyd grêf 8.
ei bobl ef derchafer 9.
29
Ir Arglwydd cais gan gedyrn glôd 1.
o ran ei rymdod 3. dryllia 5.
gwascara dân 7. ef frenin sydd 10.
iw lu nerth rhydd, bendithia 11.
30
Llwydd câdd iw dy, mawrhyger Iôn 1.
iddynion pair i foli 4.12.
llid Iôr yn fyr 5. ing daw yn hawdd 7.
ceir ganddo nawdd 8. os ceisi 11.
31
Mae Daf: trwy ffydd yn crefu 'n llon 2.
hedd Iôn 7. mewn ing gweddia 9.
gwradwydder oll annuwiol ryw 17.
daioni Duw cyhoedda 19.
32
Nawdd Duw a gafodd am bêch, sydd
yn dd [...]dwydd [...]. hwy cyffesa 3.17.
maddeuir 5. dysc. 8. fal march na sôn
font.
9.
y duwiol yn llon cana 11.
Psalmau 33.
Oh molwch Dduw 1. am ei râd ef 4.
creawdwr nêf, a daiar 7.
etholodd 12. rhydd in henaid fri 19.
os byddwn ni obeithgar 20.
34
Psalmudd mawl Dduw 1. i eraill pair 3.
roi coel iw air 8. ai ofni 9.
y cyfiawn ceiff ragorfraint mwy 15.
trîg en wir trwy ddrigioni 21.
35
Qwymp gwarthus iw elynion cais 1.19.25.
a rhag eu trais warediad 10.17.
gostyngiad 13. ai ddiniwed fodd 24.
ir Arglwydd rhodd fawl-ganiad 28.18.
36
Rhyfig 'r annuwiol gresyn yw 1.
Duw 'n fwya ei drugaredd 5.
ei ffafor cais i galon bûr 10
doed cûr i weithwyr camwedd 12.
37
Siars am ymmynedd 18. gobaith 3.34.40. draw
ir duwiol daw a fynno 4.18.25.29.
gall 'r annuwiol tros dro gael llwydd 8.35.
yn ebr wydd derfydd iddo 2.20.
38
Tosturio cais Daf: gan Dduw Nêr 1.7.
traeth nifer ei bechodau 4.18.
ei gyflwr blin 5. gweiddi a wna 21.
yn ddiborth nâ adawau 22.
Psalmau 39.
Wllys heb allu tewi a sôn 3.
oes dynion fer 4. gobeithiodd 7.
parch barnau Duw 9 rhag plâ cais hêdd 10.
cyn mynd ir bêdd gweddiodd 12.
40
Y lles a geir wrth ddisgwyl am
yr Arglwydd 1. dinam helpia 2.
rhodd 6. ufudd-dod 7. rhag drygau cwyn 11.
am gymmorth mwyn gobeithia 17.
41
Am y tlawd gofal Duw 1. Daf: cwyn
rhêg anfwyn frâd gelynion 5.
mae 'n cilio at Iór am gymmorth 10. crêd 11.
diniwed 12. dyd fendithion 13.
42
Blys Dafydd i weddio yn nhy 1.
yr Arglwydd fry 2. ai bruddder
Dafydd.
3.
iw enaid pair hyderu ar Dduw 5.11.
ei graig ef yw 9. er blinder 10.7.
43
Cais Dduw iw blaid rhag twyllgar ddyn 1.
mal gelyn sy 'n i flino 2.
a lamp iw arwain ir Deml wen 3.
lle' cân oi ben fawl iddo 4.
44
Daioni cais
ei bobl.
a 'gawsant gynt 1.
gan Dduw iw hynt 2. clodforir 8.
eu drygfyd 'nawr 9. ai purdeb hwy 17.
cynnorthwy ganddo ceisir 23.
Psalmau 44.
Eiddo Sal: râd, anrhydedd 1. nerth 3.
a phrydferth lwydd iw briod 19.
anghofied ei thy 10. iw gwr moes rwydd 11.
or Eglwys arwydd hynod 17.
46
Ffynniant yr Eglwys o Dduw 'mae 1.5.
nid ofnae cr dim rhyfedd 6.
annog hwy oll í gofio 'i waith 8.
trwy 'i allu maith 9. haedd foledd 10.
47
Gair ir bob-loedd i dderbyn Christ 1.
yn ddidrist ai hetho lodd 4.
ei brenin yw 6. teyrnasu a fyn
ar gyndyn 8. tir meddiannodd 9.
48
Hardd addurn 1. a rhagorfraint Caer 2.
yr Arglwydd sy 'n Facr yno 3.
foi siccra lu 8. grâs ynddi sydd 9.
hyd angen bydd in twyso 14.
49
I bawb yn siwr'myn scilio eu ffydd 1.5.
doeth [...] ffôl sydd yn farwol 6.10.
adgodir trwy nerth Duw yn rhwydd 15
fe dderfydd llwydd y bydol 17.
50
Llawn braint yw iôr yn 'r Eglwys fry 1.
ei drefn yn c [...]sglu Seinti [...]u 5.
heb Ceremoniau 8. 'fydd-dod myn 14.
ir drygddyn dygwydd drygau 15.
Psalmau 51.
Maddeuant cais. am ei fawr fai 1.9.
trwy gyffes 4 ai sancteiddio 6.
nid rhodd 16. purêdd bodlona 'r Jôn 17.
tros Sion yn gweddio 18.
52
Naws Doeg ddrwg 2. i ddistriw eiff 5.
ar cyfion ceiff orfoledd 6.
ei hyder am drugaredd Dduw 8.
diolch da yw hyd ddiwedd 9.
53
Or dyn naturiol, halawg foes 1.
nid oes a wnêl ddaioni 3.
tyst eu cydwybod 4. cais gan Iôn
ir caethion iechyd roddi 6.
54
Porth cais gan Dduw rhag Ziphiaidd wg 1.4.
a thalu 'r drwg a heuddan
yn addo aberth, rhoi 'r hwn glôd 6.
mewn trallod 'fu ei darian 7.
55
Qwyn Daf: wrth Dduw mewn cyflwr caeth 3.
rhag barriaeth ei elynion 9.
a brâd cyfeillion 12. gobaith llwydd 16.
a gwradwydd annuwolion 19.21.
56
Rhag Philist:
* yn Gath.
cwyn 1. pan daliwyd ef 2.
mewn gair or nef hyderodd 4.
ei elyn torrer 7. ir hwn fawl 12.
yn hollawl ai gwaredodd 13.
Psalmau 57.
Saul erlid: Daf: ir ogof ffôdd 1.
ciliodd at Dduw 2. trwy weddi 5.
er maint ei gystudd 3. addo 'n llon 7.
y tirion Dduw glodfori 9.
58
Traws farnwyr Daf: 1▪ argoeddi dull
annuwiol ffull 3. wenwynllyd 4.
at farn Dduw 'n troi 6▪ bydd cyfion llon 18.
wrth gwympiad dymon taerllyd 10.
59
Un Daf: trwy Saul yn gaeth mewn ty
cais porth odd' fry 1. rhag treisgar 2.
gobeithia 'u gwasgar hwy ar lêd 8.11.
[ [...]ugarog.
clodfora gêd Dduw trugar 16.
60
Y glyn gâd,
dyff [...]ynn yr halen.
barn or blaen, ond 'nawr
oi obaith mawr, nawdd ceisiodd 5.
addewid Iô [...] ei gysur siwr 6.
nid mewn nerth gwr hyderodd 11.
61
At Dduw cil Daf: 1. ai helpiodd gynt 3.
yn ei byo hynt gelynion 4.
yn addo i wasnaethu byth 5.
am dd [...]lyth addewidion 6.
62
Bwriodd ei hyder ar ei Dduw 1.
digalon yw 'r celwyddog 3.
ir duwiol nawdd 8. gwag dyn 9. ai dda 10.
Iôr gadarn 11. a thrugarog 12.
Psalmau 63.
Chwânt Daf: am Dduw 1. mawl iddo rhôdd 4.
ai helpiodd 7. hyder ynddo 8.
cwymper ei gâs 9. llawenydd rhai
iddo 'n ddifai a dyngo 11.
64
Daf: cais ymwared, rhag ofn câs 1.
ai tafod [...]fl [...]s 3. twyllgar 5.
eu drwg ai tyr 8 llawenydd fydd
ir cyfiawn sydd ob [...]hgar 10.
65
Ef mawl ir Iôn am ei [...] dyd 1.
gwynfyd 'r [...] 4.
am amryw gêd 8. glaw, ffynniant yd 9.13.
porfêydd hyfryd ddigon 12.
66
Fe fyn roi mawl 1 20 d [...] ar waith Jôn 5.
bendi [...]hion am i ddoniau 8.20.
yn addaw ei wasnaethu 'n bû [...] 13.
traeth eglur iddo 'wnaethau 16.
67
Gweddi am deyrnas Dduw 1.
mesur arall
i ddeal or byw ei lwybrau 2.
moled 3. a llawen bydded byd 4.
ceir toraeth yd 6. a chnydau 7.
68
Hir weddi wrth symmûd 'r Arch syw 1.
molianner Duw 2.16. tosturiol 5.
oi ofal 7. ai ddaioni traith 13.
ir dorf 19. ai waith rhagorol 24.34.
Psalmau 69.
Ing Daf: 1. ei weddi 6.13. ai drwmlais 10.
ymwared cais 14. rhwysg trawsion 21.
dinistrier hwynt 22. mawl Jor ar gân 30.
llon truan bydd 32. iâch Sion 33.
70
Llef-goffa Dafydd: cymmorth cais 1.
diddymmer trais 'drigionus 2.
a llawenhaed a geisiant Nêr 4.
nad oedet nawdd anghenus 5.
71
Mewn hyder ffydd,
* Absolom.
a phrawf or da 1.5.
gweddio 'wna 2.9.12 rhag gelyn † 4.10
difether 13 cais parhâd o râs 14.18.
dyd urddas gân 22. yn hylyn 24.
72
Nerth i Sal: cais 1. i farnu 'n iawn
dangos ei ddawn 4 ai fawredd 9.
ô Ghrist I'yp yw 10. gwasnaether ef 11.
byth bydded llef oi foledd 18.
73
Od lwydd 'r enwir 'wnaeth Daf: yn syn 1.3.
deallodd hyn yn uniawn 17.
ar fyr o drô mai syrthio 'wnai 19.27.
Duw 'n cynnal y rhai cyfiawn 23.
74
Prûdd Brophwyd rhagwel gwymp ty Dduw 1.7.
galarus yw 2. cais helpdod 2.
ystyr nerth Jôn 12. enllibw [...]r câs 18.
[ Duw.
ei blant ] trwy râs 19. ai ammod 20.
Psalmau 75.
Qlodforant Dduw 1.9. Daf: 'n addo gwnai
farn ddifai 2. cerydd feilchion 4.
daw c [...]fne [...]idiad byd yn chyrn 7.
derchefir cyrn y cyfiawn 10.
76
Rhagorfraint Duw 1. yn 'r Eglwys lân 2.
yn torri yn fân rai cryfion 5.12.
ei farn pâr ofn 8. ac achub rai
a fônt difai 10. cânt roddion 11.
77
Synn Dafydd dengys ymdrech faith 1.
rhy ngtho'g anobaith 1.9. cefnodd 10.
yst [...]ria fawr weithredoedd Duw 11.
'r hwn 'r eiddo 'n fyw a gadwodd 15.
78
Traeth am bregethu c [...]fraith Dduw 1.
wrth gyndyn ryw sy 'n ddigllon 9.31.
gwrthod [...]d Isr'el ddrwg, gan Naf 67.
dewis Jud: Daf: a Sion 68.
79
Wylofedd ddarfod ddifrawd Caer 1.
drwy Antioch daer 2. ai phobloedd 3.
Daf: cais ymwared 8. am warth tâ [...] 12.
dyd ddyfal fawl tros oesoedd 13.
80
Y Psalmudd cwyn, am gyfl [...]r praidd 1.
tosturaidd 5. a ddirmyged 6.
eu llwyddiant gynt 8. yn farnau troed 12.
'nawr eilwaith doed ymwared 14.7.
Psalmau 81.
Annog i ganu mawl i Dduw 1.
hyn dyled yw am ddoniau 4.
gwasnaether ef 8. anufydd gynt 11.
collasont iddynt radau 12.
82
Beio ar rai a farna 'r gam 1.
a ch [...]ngor am waredu 3.
sen am esclusdra 5. marw rhaid 6.
cais Dduw iw blaid i farnu 8.
83
Cwyn Daf: rhag brâd y gel [...]n câs 1.
doed cleddyf glâs iw difa 9.
fal eraill gynt 11. mal gwyppo 'r byd
pwy arno ei gyd sy benna 18.
84
Dwyn hiraeth 'r oedd am Deml Ddu [...] 1.
ef ddedwydd yw sydd yno 4.
trwy Baca
morwy [...]d
r [...]i 6. m [...]nd yntef cais 8.
i wrando 'r llais 10. s [...] 'n llwyddo 11.
85
Egl [...]ys yn coffa eu rhâd or blaen 1.
cw [...]no a wnaen eu hadf [...]d 5.
eu h [...]der [...]r drugaredd Dduw 6.
disg [...]ilia 'r byw am wynf [...]d 11.
86
Ffydd mewn gweddi, yn gryf Daf: gwnai 1.
trwy nerth Duw 8. ai dosturi 13.
rhag cyrch y beilch 14. cais ganddo roi
ryw arwydd oi ddaioni 17.
Psalmau 87.
Gwaith 1. a gogoniant Eglwys Dduw 2.
aneirif yw ei chynnydd 4.
parch a diddanwch sydd o fôd
o honi yn aelod ufydd 5.7.
88
Hallt gwyn y ffyddlon 1.10. 'mron ei fêdd 3.
digysur wêdd 8. cystuddiwyd 9.
cais Dduw trwy ffydd 13. rhag cwympo ilawr 14.
gan fân, a mawr gadawyd 18.8.
89
I Dduw mawl 1. am ei gyngrair 3. nerth 6.
ai b [...]ydferth borth ir eiddo 15.19.
cwyno ei drallod 'mae Daf: synn 38.
'nol ymliw 46. yn gweddio 5.
90
Llêf Moses tros draws farwol lu 1.
rhaglyd Duw cû datcana 2.16.
ei gosp 7. a byrred dynawl fôd 9.
am wybod hyn gweddia 12.
91
Mâb duwiol hy 2. diogel yw 3.
dan ascell Duw 4. ni ofna 5.
nis dryga drwg 6. ceiff wilwyr gant 15.
hir-oes, ar mwyniant mwya 16.
92
Nefol-gân ar y Sabboth ddydd 1.
mawl i Dduw sydd byrthnasol 2.
am ei weithredoedd 4. barnu 'r drwg 4.
ai gêd heb wg ir duwiol 10.
Psalmau 93.
O fawredd, nerth, a theyrnas Iôn 1.
tyr lif, a mawrion donnau 4.
ei dystiolaethau 'n siccro llwydd,
sancteiddrwydd iw dy gweddau 5.
94
Pûr Daf: cais farn 1. am falchder 2. trais 5.
a dyfais annuwolion 7.
dysc rhaglyd Duw 8. sy n rhoddi 'n rhwydd
'lle cystudd lwydd 12. tyr drawsion 13.
95
Qyngor i foli Duw 1. da, mawr 2.
gostwng i lawr 6. ai wrando 7.
heb galon glêd 8. fal Isr'el gynt 9.
cyn pen eu hynt yn trigo 11.
96
Rhoi mawl i Dduw pâr ir hôll fyd 1.9.
sydd fawr 4. hardd, hyfryd 6. frenin 10.
nef, daiar llon 11. fe ddaw o hyd
iw barnu eu gyd yn ddibrin 13.
97
Swydd Christ ein brenin 1. iawn farn gwnâ 2.
dinistria yr anffyddlon 3.
ar Eulun-gar 7. llon Sion sydd 8.
yn ddidrwg 10. rhydd fawl roddion.
98
Taer Daf: myn ir Iddewon oll 1.
cenhedloedd digoll unfryd 4.
ag ir cre'duriaid mudion ryw 7.
glodfori Duw yn hyfryd 9.
Psalmau 99.
Uch lâw pôb peth ef frenin sydd 1.
barn gyfiawn rhydd 4. addoler 5.
fal Moses, Aron, Sam: clyw hwy
y bobl.
6.
heb ddial mwy 8. dyrchafer 9.
100
Y cyngor i folianu 'r Iôn 1.
* m [...]sur arall.
a hyfryd dôn 2. oi fawredd ef
oi allu 3. ai drugared sôn,
gwir tardd or bôn
o Dduw.
byth trwy bûr lêf 5.
101
Adduned Daf: am buro 'i dy 2.
ai deyrnas fry 3. heb gamwedd 4.
tyr ymmaith holl weithred wyr drwg 5.8.
iw olwg daw duwioledd 6.
102
Blin
Dafydd.
llef ar Dduw 1. am help ar frys 2.
oi echrys 3.
aflwydd.
ymgysurodd 12.
trugaredd Jôn coffâer yn dda 18.
iw Eglwys â sefydlodd 28.
103
Cais gan ei fron fendithio Duw 1.
'r hwn drugar yw, am gamwedd 3.
oes dyn yn fer 12. daw iddo 'n ddâ 17.
ei air os gwnâ 18. rhowch foledd 20.
104
Datcan fawr allu 1. rhaglyd
rhaglu­mae [...]h.
Jôr 7.
yn trin y stôr a greuodd 9.24.
ei glôd byth pery 31. mawl iddo rhydd 33.1.
fe dderfydd sawl a bechodd 3.
Psalmau 105.
Enw Iôn moler 1. ei ryfedd waith 5.
oi raglyd, traith or Tadau 7.17.
yn 'r Aipht 23. ar diffaith 39. porthodd hwynt 40.
rhôdd iddynt wlâd 44. a deddfau 45.
106
Fforddiodd i foli Duw 1. nawdd cais 4.24.34.
gwrthnebus lais y Tadau 7.11.19
trugaredd Duw 8.23.30. cosp rhai 17.27. llei [...]l gwaedd 47.
ar hwn a haedd gael urddau 48.
107
Gwaredig molant Arglwydd nêf 2.
dewisodd ef fforddolion 3.
caethion 10. cleifion 18. morwyr rai 23.
y drwg ni sai 40▪ llon cyfion 42.
108
Hwyl Daf: i hun i foli Nêr 1.
cais dyner gymmorth ganddo 5.
yn ol ei air 7. y cae wlâd grêf 8.
ei hyder ef sydd arno 13.
109
Iw erbyn cododd gablwyr câs 1.
rhith Judas eu melltigo 6.
cospir hwy 17. cais iw nychdod nawdd 21.
ir Iôn yn hawdd mawl addo 30.
110
Llywodraeth grêf y Brenin Christ 1.
ai ddidrist Offeiriadaeth 4.
ei oru-chafiaeth 5. barna rai 6.
dioddefaint, ai dderchafiaeth 7.
Psalmau 111.
Moli Nêr pair, ei hun hyn gwnâ 1.
am ei waith dâ 2. ir eiddo 5.
ymwared gwnaeth ei air gwir sydd 9.
doeth, pwyllus fydd ai hofno 10.
112
Naf moler: ai câr dedwydd yw 1.
ei hâd fydd byw 'n o'udog 2.
ceiff oleu 4. byth yn gefnog sai 6.
tawdd ymaith y rhai drygiog 10.
113
Oll weision Duw ai molant ef 1.
mesur arall
sydd uwch 'nar byd ai glôd uwch nêf 4.
distadla 'i hun i r'oli 'r ddau 6.
fe gyfyd y tylotta ei gyd 7.
iw gofod uwch Pennaethiaid byd
gwna ir ddiblant dy, a phanta 'n frau 9.
114
Plant Isr'el oi caethiwed daeth 1.
yr un mesur▪
trwy wyrth ar fôr a thir a wnaeth 3.
iw Eglwys ei drugaredd ef 5.
an haniolchgarwch ninnau 'nawr,
am ei amrafael ddoniau mawr:
arnom ni bydded ofn ei lef 7.
115
Qôd i Duw 'n unig 1. gwâg yw pob llûn 4.
y mesur cyntaf.
a phôb ryw un ai coelio 8.
ar Dduw rhown hyder 9. ein nawdd ni 11.
fe ddylid 'i fendithio 18.
Psalmau 116.
Rhaib Saul yn Maon, cofiodd gynt 1.
y porth iw hynt a gafodd 4.
myn fôd yn ddiolchgar 12. safio 'i oes 15.
isselfryd foes dangosodd 16.
117
Synhwyrol pâr i bawb or byd
foliannu 'nghyd yr Arglwydd 1.
am ei drugaredd, ai wir fry,
a bery yn dragywydd 2.
118
Troi pâr ir bobl i foli Duw 1.
am amryw drugareddau 2.
oi hyder help câdd mewn ing trist 5.
o deyrnas Christ rith-eiriau 12.
119
Urddas ufuddgar i ddeddf Jôn 1.
dull beilchion 21. trefn gweddiau 27.
am ddysc 33. trugaredd 69 barn 84. zêl gair 7 [...]
moliannu pair am radau 175.
120
Yn erbyn Doeg gweddio 'wnâ 1.
rhag traha tafod twyllgar 2.
cwyn fôd yn rhaid iddo cyd 5.
[ Mesech.
wladychu 'nghyd ar gwrthgar ] 7.
121
Ar Dduw y dyleu ein hyder fôd 1.
odduchod fy 'n gwaredu 2.
ni huna 'n Duw 4. ni ddaw in ddrwg 6.
ai olwg mae 'n ymgleddu 8.
Psalmau 122.
Bardd
Prophwyd
tros yr Eglwys llawen yw 1.
i Dduw ei air gyflawni 2.
a gosod 'r Arch ar Sion fryn 5.
hêdd iddi 6. myn ddaioni 9.
123
Cri y ffyddloniaid, caethion 1. am
yn ddinam gael trugaredd 2.
ai gwared oddiwrth ddirmyg mawr 3.
a dirfawr wawd, a balchedd 4.
124
Darfod i Dduw en gwared hwy
o berygl mwy cyffesant 1.
bendirhiant ef am hyn o drô 6.
ac ynddo ymddiriedant 8.
125
Eglur yw gobaith ftyddlon blaid 1.
am borth nid rhaid gofalu 2.
ir da cais lwyddiant ar ei waith 4.
ar drygiog ymmaith gyrru 5.
126
Ffyddlon dorf coffa 'n gwared gynt
oi hing 1. pâr iddynt ganu 2.
rhyfedd waith oedd 3. Daf: cais eu llwydd 4.
prophwyda 'n rhwydd iw dyscu 6.
127
Gwâg yw pôb gwaith heb nawdd yr Iôn 1.
nerth ei fendithion hyfryd 2.
rhinweddol blant yn ddawn Duw sydd 3.
iw perchen bydd dedwyddfyd 5.
Psalmau 128.
Helaeth fendithion fydd ir hwn
yn dalgrwn ofno 'r Arglwydd 1.
llwydd llafur 2. plant 3. Caer dda ei gwêdd 5.
ar Isr'el hêdd dragywydd 6.
129
Isr'el a gâdd gystuddiau gynt 1.
er na ddaeth iddynt niwed 2.
ir Eglwys, torrer 'sawl gâs [...]fôn 5.
pawb enw'r Iôn bendithied 8.
130
Llêf Daf: ff [...]ddlon (er ing) ar Dduw 1.
ai gyffes yw am gamwedd 3.
Israel creded ynddo ef 7.
fy angor grêf rhag drygedd 8.
131
Maleusus heurant i Ddaf: fôd
ai chwant yn ormod, dwedodd
nad oedd yn falch 1. ond issel fryd 2.
gobeithio 'nghyd byth, parodd 3.
132
N [...]folaidd ofal Daf: tros 'r Arch 1.
iw rh [...]i mewn parch 5. gweddiodd 8.
ail a [...]rodd add [...]widion Duw 11.
[...] siccrwydd c [...]fodd 17.
133
O [...]i [...]thol beth i frodyr fôd
yn cydfod 1. bydd fal ennaint 2.
neu H [...]mon wlith, bendithir hwy
byw wnâ [...]t byth trwy uchelfraint 3.
Psalmau 134.
Pâr ir offeiriaid or Deml syw
fendithio Duw 1. heb peidio 2.
gweddio 'wna ar awdur byd
o Sion eu cyd-lwyddo 3.
135
Qlaer foli Duw myn 1. am ei fôd
yn barod eidrugaredd 3.
mawr yw ei nerth 5. ai farnau gynt 8.
eulynod ynt oferedd 15.
136
Rhaid moli 1. 'greuodd yr holl fyd 5.
trawodd eu gyd elynion 10.15.17.
ac oi drugaredd ini rhôdd 11.14.21.
achubodd ei wir weision 24.
137
Siccrwydd ffydd Iud:
† Caersalem
tan Babel gawr 1.
watworfawr 3. Salem cofiant 5.
Daf: Edom rhêg
Edom.
7. ir sawl bydd dda
blant Babel â ddinistriant 9.
138
Trugaredd Duw i Ddasydd pair 1.
foliannu gair gwirionodd 2.
gwneiff i frenhinoedd
f [...]lianu.
4. mae ai ffydd
ar yr hwn fydd heb ddiwedd 7.
139
Uchaf. Dduw gwêl 1. a gwyr bôb pêth 4.
am ei ragluniaeth molir 14.
câs ywr annuwiol gân ddyn da 19.
y ffordd uniona ceisir 24.
Psalmau 140.
Ymwared cais * rhag Saul,
† Dafydd.
a Doeg 1.
fwriaddrwg 2. goeg 3. llawn balchder 5.
dilwyddiant 8. lloscer 'cyfrwyrai 10.
ar Dduw y sai ei hyder 12.
141
Ar Dduw gweddia 1. fod ei arch
iw gyfarch yn gymradwy 2.
ffrwyno ei wyn 3. trwy 'mynedd cais 5.
rhag malais yn safadwy 9.
142
Bonllef Dafydd or ogof ddofn
ar Dduw 1. heb ofn er trallod 2
yn ddi'mwared heb fedru troi 4.
cais ry dd-did oi gyfyngdod 6.
143
Cael ffafor barn deisyfodd ef 1.
rhag trais torf grêf achwynodd 3.
ei hyder 5. am râs 7. nawdd 9. heb fai 10.
difether ai cystuddiodd 12.
144
Dyd fawl i Dduw 1.9. am iddo gael
ei deyrnas 2. gwael yw 'n hanian 3.
rhag gelyn ffals 5.8. cais gymmorth mwy 10.
y bobl trwy Dduw llwyddan 12.
145
Enwoger Duw 1. am 'i enw mawr 2.
ai râd ar lawr iw bobloedd 7.
brenhiniaeth 11. rhaglyd 14. porth or nêf 16.
mawl iddo ef byth bythoedd 21.
Psalmau 146.
Ffaelio nid oes rhoi mawl i Dduw 1.
nid dyn 3. ef yw'r achubwr 5.
fe all 6. sydd iawn 7. trugarog 8. syth 9.
fe fydd byth yn rheolwr 10.
147
Gwâs mawl ei Ddu [...] 1. yr hwn sydd dda
iw bobl 2 mwya ei allu 3.15.
ttugaredd 6. rhagl [...]d, llwydd iw blant 13.
ai mwyniant 14 eu plaid caru 1.
148
Hael Dduw moled cre'duriaid nef 1.
ar ddaair ef 7 ag sy'nddi 5.
ar rhai rhesymmol o bôb bro 11.
am iddo eu hetholi 14.
149
I Dduw bid moliant 1. am ei nerth 2.
ei Eglwys brydferth hoffodd 4.
ar gydw [...]bodau d [...]nion ffraeth
iddo lywodraeth dododd 6.
150
Llêf Daf: am ddibaid fawl ir Iôn 1.
ar bôb ryw dôn gerdd wriaeth 2.
gan bôb petb hyw, am ei waith ef
cofier a llêf canmoliaeth 6.

Cynhwysiad Diharebion Salomon.
Pennill am bob Pennod.

1
Am ddiharebion 1. ofnwn Dduw 7.
hudoilaeth.
cynnydd gras yw 9. hûd † gwilia 10.
doethineb cwyn [...]i diffig bri 20.
dirmygwyr hi ddifetha 24.
2
Beth ddvd Doethder iw pherchen hi 1.
ofn Duw 5. barn 6. bri, diogelwch 7.
rhag drwg gyfeilach 12 gweiniaeth bûn 16.
trwy hon ei hun hyfforddiwch 20.
3
Câr ddeddf 1 gobaîth 7. dwyfolder 9. sen. 11.
doethder 13. uwch pen 19. ai bendith 21.
cymmwynas 27. hedd 31. diniwed fol 29.
yn nhy'r annuwiol felltith 33.
4
Dysc ufudd-dod wrth reol tâd 3.
doethder ni âd i golli 5.
ffordd enwir gochel 14. dilyn dda 18.
ymbura rhag drigioni 27.
Diharebion 5.
Eirch geisio doethder 1. gochel fûn
anlladaidd lûn 3. pâr dreilio 10.
bydd fodlon 15. syber 16. diweir 18. da 19.
fe ddel-lir a droseddo 22.
6
Ffo rhag machniaeth 1. segur 6. mall 12.
saith beth câs call 16. llwydd ufydd 20.
dal crâff ar br [...]d drwg fûn nid da 25.
putteindra a fâg gwilydd 33.
7
Gorchmynion cadw 1. doethder cais 4.
dull angall 7 llais f mlogen 10.
puttain.
yn twyllo 'r gwirion ddyn pan wêl 13.
hon gochel rhag drwg ddiben 26.
8
Hyglod ddoethineb 1. eglu [...] 6. wych 10.
ai thrigfa 'n ddrych 12. ai gallu 15.
goludog 18. byth 22. dymmunol yw 32.
trwy hon ceir fyw heb pechu 35.
9
Ir anoeth wledd 1. ai gerydd câs 7.
ir doeth yn râs 9 gwraig ynfyd 13.
a huda 'r ehud or ffordd iawn 15.
yn uffern dawn
gwobr.
ei bywyd 18.
10
Llawen rieni oi mab doeth 1.
trysor.
swllt anoeth: tyccia 'r cyfion 2.
poen 4. diogi 5. iawn 6 dr [...]g 7. câs 12. ai p'â 14.
tafodau da 31. a blinion 32.
Diharebion 11.
Mawrhâd pwys union 1. cyfiawn 3.5. da 23.
oi gystudd a waredir 8.
y balch 2. traws 3. ffugiol 11. drwg a wna 18.
y cyfryw a ddifethir 31.
12
Ni saif y drwg 2.7. ba [...]ch 9 diog. 11.27. ffol. 13.15 23
nar ffugiol 17.19.22. ond y cyfion 3.31.28
gwraig dda parch yw 4 doeth 8.18.24. isel wr 9
llafurwr 11. geirwir 17 29. gwirion 20.
13
Or genau doeth daioni daw 2.
câs ddiog draw 4 cel [...]ddog 5.
balch 10 ariangar 11. dirmygwr 13. ffôl 16.20.
annu [...]iol 17.25▪ diddysc 18.24. drygiog 22.
14
Pûr ddoeth pob prth yn dda a drin 1.35.
g [...]nddo n [...]d blin tosturio 2.21.
ar ffo [...] ynfalch 3. watworgar 6. ffrom 16.29.
ar fyr me [...]n tom yn trigo 19 32.
15
Qlôd tafod doeth 1.7.20. Duw gwêl ddrwg da 3.
ffôl d [...]sc ca-sâ 5.10.32. llwydd cyfion 6 9.28
(inverted †) dyn diog.
llond [...] 13.15. ofn Duw 16.33. serch 17. dig 18. swrth gor
digyngor 22. beilch 25. cybyddion 27
16
Rhwysc Iôr 1.33. câs falch 5.18. trugarog yw 6.
braint Brenin gwiw 10.13. pwys cyfion 11.
doeth 16. d. ddrwg 17 issel 19. poenus 26. mall 27
[cyndyn.
't [...]nn (inverted †) 28. trawsgall 29 penllwyd 31. tirion 32.
Diharebion 17.
Sych dammeid hedd 1. Duw 'r galon trin 3.
na watwor flin 5. hardd wyrion 6.
ffûg pen 7. traws farn 15. sai cyfaill mâd
da.
17.
ffôl, tristwch tâd 21.25. doeth dison 27.
distaw.
18
Traeth ffôl 2. a doeth 4.7. Duw sydd yn dwr 10.
cyfoeth, mêdd gwr 11. balch cwympa▪ 12.
ffrwyth safn 20. gwraig dda 22. anghenus cûr 23
(inverted †) heb [...]b yn ei at [...]b. atteb.
dy gyfaill pûr mawrhyga 24.
19
Uwch iawn
y cyfia [...]n▪
nar traws 1. mâg cyfoeth gâr 4.
tyst ffugar 5.9 28. gwas rhyfygus 10.
llid brenin llew 12. mâb ffol 13. swrth ryw 25.
trugar 17. ofn Duw 23. gwatworus 25.29.
20
Y gwin pâr wawd 1. ofn Brenin 2.8.10. her 3. rhêg 20
gwae 'r diog der 4.13. neb cyfion 9.
pwysau 10.23. twyll 14. cyngor gweniaeth 19.
trugaredd têg 28. blew gwynion 29.
21
Atgalon Brenin try Duw cûn 1.
balchder 4. ffug 28. bun anynad 9.19.
enwir 10. anrhugar 13. gwingar 17. swrth 25.
oddiwrth yr Jôn warediad 31.
22
Bri enw da 1. rhagwêl call ddrwg 3.
dysc blant 6, 15, 17. hael olwg llwydda 9.
gwatworwr 10. swrth 13. gorthrymwr clâ 16.23
hên derfyn nâ symmuda 28.
Diharebion 23.
Cydfwyta 'n hardd 1 6 gêd c [...]foeth fry 5.
terfyn na thry 10. plant cospa 13.
mâb doeth 15.24. na feddwa 20.29. clywair tâd 22
rhag hudiad puttain gwilia 27.
24
Dyn drwg na ddilin 2. doethder cais 3 14.
ei dyfais câs 8. ymnertha 10.
na ddigia.
iawn syrth 16. na ddig 19 ofn Duw 21. tyst gwg 28
na ddial ddrwg 29 na ddioga 30.
25
Enwogrwydd brenin 1.7. na fydd flin 8.
cêl rin
cyfrinach
9. cer [...]dd [...]r gwrando 12.
gwir gennad 13 ff [...]ôst 14 ith gâs dôd ti 21.
ei wyn gwae ni attalio 28.
26
Ffol, ai argrâff 1.3.11. ni ddaw gwâg rêg 2.
dammeg ir diog 13. ceccrus 17.
twyllgar 18. athrodwr 22. câs drwg a wnâ 24.
celwyddog, â gwenieithus 27.
27
Gwâg ff [...]ôst 1 pû ddyn 6.10. hoen
llawenydd
râd, mab ffel 11
gwraig ddrygna [...]s 15. issel dringa 18.
ffói câr ei ff [...]ledd 22. tros dy dy,
ath d [...]lwyth cû gofala 23.
28
Hanes yr enwir 1.3.17 ai aml ben 2.
Bennae­thiaid.
heb ddeall s [...]n 5 16. cybyddol 8.20.22.
cwymp hudol 10. gwaed [...]yd 17 ar balch un 25.
llwydd pwyllog 26. haelddyn 27. duwiol 28
Diharebion 29.
Ilywydd addysc 2.4.12. a thâd plant 3.15.
y drwg ca-sânt yr union 6 10 16.27.
heb weled
weledi­gaeth.
methir 18. digosp wâs 19.21.
llidiog 22. balch câs 23. a lladron 24.
30
Llef Agur 1. oi ffydd 6 dau beth cais 7.
y gwan na thrais
na threisi [...]
10 pedwarau:
drwg ryw 11. di-lawn 15. cûdd 18 blin 21. do­eth 24 cryf 29
parch dâd 17. os hyf, cae d'enau 32.

Cynhwysiad Eccl [...]siastes, neu y Pregethwr.
Un Pennill am bôb Pennod.

1
Ansuddiol fyd 1. diwastad sydd 4.
dim newydd 9. anodd chwilio 13.
tan h [...]ul holl bethau gwagedd ynt 14.
[Salomon [...]
y doethaf ] gynt yn blino 17.
2
Braint mwythau 1. gwin 3. tai 4 gweision, da 7.
aur, arian 8. doethdra 12. poenedd 18.
er cael dy ddigon, a llon hynt 24.
hyn oll nid ynt, ond gwagedd 26.
Ecclesiastes 3.
Cyfnewid yr amseroedd sydd 5.
yn nodi dydd ein gwagedd
gwaith Duw yn dêg 11. fe 'th farna di 17.
rhaid ini farw or diwedd 20.
4
Dangos fôd trais 1. cenfigen 4. ffôl 5.
chwant bydol 7. nailltuolrwydd 9.
ir Brenin cyndyn y daw coll 14.
hyn oll nid yw ond aflwydd 18.
5
Ehudrwydd yn gwasnaeth Duw 1.4.
mewn gwg am ryw drais gwirion 8.
fe dderfydd da 10.14. a chwannog law 15.
o Dduw y daw bendithion 28.
6
Pfol golud yw heb fedtu 'i drin 1.
a phlant [...]n fl [...]n heb radau 3.
henaint heb dda 9. tyr chwant y byw 10.
anfuddiol yw damweiniau 12.
7
Gair mâd
[...].
1. marweidd-deb 2. 'mynedd da 7.
a doethdra 'n help rhag gwagedd 11.
rhagwêl ddydd drwg 13. nid oes dyn coeth
[...]ur.
20
braidd un yn ddoeth or gwragedd 26.28.
8
Hardd bryd y doeth 1. gair Brenin clyw 2.
a rhaglyd Duw 6. ll [...]dd duwiol 12.
aflwydd 'r enwir 13. llawenydd call 15.
gwaith Duw nis deall bydol 17.
Ecclesiastes 9.
Ir drwg, ar da 'r un peth a ddaw 2.
rhaid marw 4. draw nis gweithir 10.
Duw pwyllus trin bôb peth yn dda 11.
gwell doethder, na nerth enwir 18.
10
Llêf ffôl 1.14. a doeth 3 12. na syfl er del 4.
gwâs uchel 6 issel Athro 7.
na fydd siaradus 1. ar ddiog b [...]â 18.
gwae 'i frenin â amharcho 20.
11
Mwyn gymmwynas 1. pwy wyr waith Duw 5.
rhaid cofio 'n fyw am farw 8.
yn dy iefiengtid am farn gaeth 9
oth galon ddrygaeth
drigioni.
bwrw 10.
12
Nêr mewn pryd côf 1. cyn mynd ir bêdd 6.
gwêl wagedd 8. Psalmudd dyscodd 9.
ofn Duw 13 rhaid i ddyn yn ddi nam
roi cyfrif am â weithiodd 14.

Cynhwysiad Caniadau Salomon.
Pennill am bob Pennod.

1
Am serch yr Eglwys 1.12. (ddu hardd fûn 5)
i Ghrist ei hûn 7. foi dyscodd
Christ.
iw geisio 'mysg bugeiliaid da 8.
addewid gwna
Christ.
12. foi hoffodd 15.
2
Brwd serch dwy-blaid
Christ. l ai Eglwys †
1. ai gobaith hi 8.
i gael mawr fri foi galwodd 10.
* Christ. l ai Eglwys
ei ofal trosti 14. (inverted †) llâdd dwyll bro 9.
ei phroffes, iddo credodd 16.
3
Cais
r Eglwys.
ei hanwylyd 1. dwg ir ty
brenhinawl fry 4.11. pâr dewi 5.
rhag deff. o ei chariad.
am rinwe-ddâu, ei bryd, ai wêdd 6.
ai fawredd ei glodfori 11.
4
Datcan Christ yntef lendid hon,
ei llygaid llon, gwallt 1. dannedd 2.
gwefusau 3. gwddwf 4. dwy fron dêg 5.
fe gâr ddi-frêg ei phuredd 8.
Caniadau Salomon. 5.
Eglwys deffrôdd wrth alwad Christ 1.
oi serch clâf drist 2. fe gilia 6.
hi 'fawl ei lân gorphorol bryd 10.
oradau 'r byd rhagora 16.
6
Ffydd hon yn Ghrist 1. pûr amlwg yw 2.
hi yw 'r lana 'n f [...]w 4 ei doniau 5.
ei braint 8 ai chlôd 9. ef ai câr hi 10.
cais weled ei hardd ruddiau.
7
Golyccach dengys degwch hon 1.
ai phurion radau hygar 2.
ail-broffes iddo gwneiff oi ffydd 10.
ei gymmun sydd gareugar 13.
8
Hoffedd yr Eglwys tu 'g at Ghrist 1.
angerddol drist yw cariad 6.
galwad cenhedloedd i gael bri 9.
hi ddisgwyl 'i ddyfodiad 14.

Cynhwysiad llyfr y Pro­phwyd Esay.
Pennill am bob pennod.

1
Achwyn ar Iud:
Judah.
anufudd ryw 2.21.
ai ofid yw ei barnu 5.24.
gwellhaed ei dull 16. c [...]iff gan Dduw râs 25.
ar dyrras i ddifeddu 28.
2
Brenhiniaeth Christ 2. heddychol fydd 4.
y drygddyn sydd ar wrthod 6.
Esay pâ ofni fawredd Jôn 10.19.
cwymp beilchion 20. ai heulynod 29.
3
Cwilyddus gwymp, am bechu draw
ar Judah daw a Chaer-hedd 1.11.
trais, a thra chwânt eu llywyr hwy 12.
cosp balchaidd nwy y gwragedd 16.
4
Dygn adfyd daw, saith wraig un gwr
a g [...]is yn siwr rhag niwed 1.
yno 'r ymddengys Christ ar ddydd 2.
ai deyrnas fydd yn nodded 6.
Esay 5.
Escus, trwy ddammeg gwinllan 1. fôd
barn Duwdod mor dost erbyn
y cybydd 8. trythyll 11. enwir 12. drwg 18.
y rhai ddwg ddialedd arnyn 26.
6
Ffel Esay gwêl fawreddus Dduw 1.
ofn destryw 5. foi cysurir 2 6.
gwrthgar yw 'r bobl 9. nes difa rhai 11.
y gweddill sai a gedwir 13.
7
Gair Esay, Ahaz siria, er bôd
Resin yn dyfod atto 1.4.
addewid câdd o Ghrist 14. ai wêdd 15.
o Assyr dialedd arno 17.
8
Hir Maher:
Maher sha­lal-hash-baz
nôd cwymp Syria ffel 1.
gwâg Isra-el 4.14. a Juda 8.
a ofno Dduw cysurit hwy 12.
ceiff drallod mwy a swyna 19.
9
Ir byd mewn ing llawenydd fydd 1.
ein llywydd Christ pan enir 6.
baich Isr'el 9. ffugiol 13. gwrthgar ryw 18.
gan 'r Arglwydd Dduw a fernir 19.
10
Llid Jôn ir traws 1. Assyris 'n ffon 5.
am ragrith dynion 6. torrir 12.16.
rhai dychwel 20 ei lid yn dat-trôi 25.
rhag Assyr: foi gwaredir 27.
Isay 11.
Mâb ô hil Jess:
Iesse.
1.10. teyrnasa 'n iawn 5.
heddychlawn 6. Isr'el cesglir 11.
cenhedloedd atto' bôb parth byd 12.
i fyw ynghyd a elwir 16.
12
Naf moler, try yn ol ei lid 1.5.
cysura wendid ffyddlon 2.
iechawdwr yw 3. efe an câr 4.
diolchgar bydded Sion 6.
13
Ow Babil: attat lluoedd daw 1.
dig oddi draw 5.13. bygythir 6.
bydd ofn 8. tywyllwch 10 ar ddrwg blaid 11.
trwy 'r Mediaid foi dinistrir 19.
14
Pen Isr'el codir 1. caeth yn rhydd 2.
cwymp llywydd 4. enwir, balchgar 11.
Assyr 25. a Phâl:
Pal [...]stina.
gofidus fydd 29.
sai Sion sydd obeithgar 32.
15
Qwyn cyflwr Môb 1. yn wylo 'n dôst 2.
gwaedd Hesbon 4. ai ffrôst derfydd 5.
anrheithir 6. udant 8. gwaed
llifa o waed.
pôb trêf
rhaib llewod diodef gorfydd 9.
16
Rhybuddio Mo'b i ddanfon oen
1. Christ.
1.
rhag digwydd poen 2. am falchedd 6.
ef
Esay.
trosti cwyn 9. barn arni sydd 12.
yn ddiglod bydd ei diwedd 14.
Esay 17.
Syrth Damasc:
Damascus.
Syr: ag Isra-el 2.
rhai saif a ochel ddelwau 6.
'lleill cospir 9. am anghofio 'r Jôn 10.
gwae i elynion Seintiau 12.
18
Torrir Ethiop:
Ethiopiaid.
am dwyllo fry
o Isr'el lu, am noddfa 2.
addo ir Eglwys gynnydd mawr,
ar Sion lawr orphwysfa 7.
19
Uchenaid Aipht 1 naill llâdd y llall 2.
ei hyspryd pall 3.16. gwradwyddir 9.
ei doethion ffôl 11. troir rai at Dduw 18.
[Aipht, As­syria, Israel.
cytûn tri yw 23. bendithir (inverted †)
20
Ynnillodd Tartan Asdod drêf 1.
at Esay llêf, ymddiosca 2.
dinoethir Aipht, ag Ethiop wlâd 3.
Assyriaidd stâd ai caetha 4.
21
Adfail
dinistr.
Babil:
Babylon▪
y Prophwyd gwêl 2.
yn drist heb gêl 3. pâr wilio 5.8.
gwae Dumah 11. Arab:
Arabia.
13. Tema dir 14.
a Chedar torrir yno 17.
22
Bardd
Persia.
cwyn fôd Pers: i Iud: yn flin 1.
rhai 'n ddiddoeth trin orfoledd 13.
cyll Sobnah 'swydd 15. Eliâc:
Eliacim [...]
ai cae 21.
o rwysg Christ mae yn nodded 22.
Esay 23.
Cyll Tyr
Tyrus.
ei braint 1. cwyn a fu 'n llon 7.
am falchder hon 9. dinistrir 11.
ar ben dêg saith-mlwydd hi a gân 15.
dychwel 17. bydd Iân, digonir 18.
24
Duw 'n barnu 'r wlâd 1. naill fel y llall 2.
ufudd-dod pall 5. melltithir 6.
heb win 7. yn drist 8. mawl rhai Dduw 'n llon 14
dydd farn echryston 16. cesglir 22.
25
Enw 'r Iôn moler 1. ei farn ef
ar ddinas grêf 2. gwan helpiodd 4 8.
Duw (inverted †)
gwleddodd 6. ai coeliodd 9. ond Mo'b drwch
hyd at y llwch gostyngodd 10.
26
Ffraeth ganiad 1. pâr hyderu ar Dduw 2.20.
ei farn iawn yw, am godiad 5.
ai râd iw bobl 12. ofidus sydd 17.
nessaodd dydd ymweliad 27.
27
Gwae'r ddraig 1. ond Duw ei winllan câr 2.
hil Iacob hawddgar gw reiddia 6.
rhwng cosp, ai farn rhagoriaeth sydd 7.
dwy blaid un fydd 12. addola 13.
28
Ha syrth falch Ephraim, feddw 1. gam 7.
gwradwyddir am gau-ddyscu 9.
diofal yw 15. Christ daw 16. prawf hwynt 18.
rhaglyd Jôr gynt 23. ai allu 29.
Esay 29.
Isr'el a gaethir 1. gan draws blaid 7.
Pennaethiaid hurt 10▪ rhagrithiant 13.
y gweddill clyw air Duw yn dda 18.
sancteiddir â ymburant 23.
30
Llid daw ar gynd [...]n, heb air Duw 1.9.
Aipht eu nerth yw 2. sy siomgar 10.
rhâd Iôr iw bobl 18 ai ddig 27. llon rhai 29.
am na fai Assyr: flingar 31.
31
Mallder y rhai a wrthyd Nêr,
ar Aipht ai hyder 1. cospir 2.
ai helpwyr hw 3. Caer achub ef 5.
gwrandawn ei lef 6. Ass.
Assyria.
cwympir.
32
Nawdd teyrnas Christ 1. diogel sydd 2.
coeg 6. cybydd 7 difraw blinir 10.
daw yspryd glân 15. barn ia wnder 16. hêdd 17
diogel annedd 18. llwyddit 20.
33
Oh bernir gelyn Eglwys Iôn 1.9.
y trawsion allan gwaeddant 7.
rhagorfraint y rhai 'n dduwiol sydd 13.
yr Arglwydd fydd eu llwyddiant 21.
34
Plau, llid 2. llâdd 3. gwaeda Edom dir 6.
dielir câs yr Eglwys 8.
eu difrod 10 yno 'r gigfran hyll 11.
yr ellyll ar wyll gorphwys 14.
Esay 35.
Qlôd teyrnas Christ, llon 1. odiaeth yw 2.
fe achub Duw 4 y ffyddlon 5.
dedwyddwch gwiâd 7. heb drais a gânt 9.
gorphwysant byth yn Sion 10.
36
Rhwysg Senach:
S [...]n [...]cherib
cefnodd Iud: at fyr
at Gaer Rab:
Rab [...]acch.
gyr 2. iw cheisio 4.
trwy gablaidd draeth 7. cais droi y gwyr
oedd wilwyr 13. tawant 21. cwyno 22.
37
Synn H [...]zec:
Hezeciah.
1. gyr at Esay rai 2.
cysurwyd 6. sai Tirhacah 9.
Sen
Senach:
cabla 10. gwaedd 15 llwydd Sion glan 15
Assyriaid 36. au pen
Senach:
cwympa 38.
38
Trwm H [...]zec: glâf 1. gweddiodd 2. câdd
hwy oes 5 haul deng [...]rad cil [...]odd 8.
adrodd ei ing 10. ai g [...]sur 17. câ
Diolch [...].
[...]9.
ei geidwad mwynlan molodd 20.
39
Un Merod:
Merodath
anrheg i Hez: gyr 1.
dengys
Hezecia [...].
ar fyr drysorau 2.
rhag draethodd ef
Esay.
[...]u caethglud hwy 5.
hedd fydd tros mwy o ddyddiau 8.
40
Y [...]yr Efengyl 1. Iôan llêf. 3.
ar ei ol ef ddisgyblion 9.
cnawdoliaeth Chr [...]st 10. grym 11. ai fraint ef 18
dyd gysur gref ir ffyddlon 31.
Esay 41.
Ai bobl ymliw y mae Duw 1.
am amryw drugareddau 2.8.
yn addo nawdd 10.12. a difa eu câs 11.
grym Iôr 20. dyd râs 25 gwâg ddelwau 29
42
Barn Christ 1. llari [...]idd 2. ddiysgog yw 4.
ei waith o Dduw 6. ai wrthiau 7.
moler ef 10 tyr addolwyr gau 17▪
trwm glustiau 18. am eu beiau 22.
43
Cysur ir bobl 1. rhag drwg 2. gan Iôn 3.
torf tystion oi fawr allu 8.16.
difethir Bab:
* Babilon
anniolchgar rai 22.
sen am eu bai 23. yn p [...]chu 27.
44
Duw comfordd hi
yr Eglw [...]
1. ai yspryd clau 3.
gwâg ddelwau 9 ai gwneuthurwr 10.
pâr foli 'r Iôn 21. am ei nawdd ef 22.
'wnaeth ddaiar, nef 24. rh [...]olwr 26.
45
Etholodd Cyr: 1. er mwyn ei lu 4.
un Duw 5.21. ai allu 16. ceisiwn 19.
dim delw-addol: 20. ond nefol dâd 22.
ni Isr'el hâd, ef molwn 25.
46
Ffael * Delwau Babil: * ni help un 2.
gwneiff Duw ei hun 3. hyd ddiwedd 4.
eulynod tebig in doeth Dduw 5.
mewn grym nid yw 9. na rhinwedd 13.
Esay 47.
Gostyngiad B [...]bil: Caldaea 'n wâr 5.
anrhugar 6. balch 7. rhyfygus 10.
gochelyd ba [...]n nis gallant hwy 11.
ni byddant mwy rhodresus 15.
48
Hoccedus Isr'el 1 gildyn nwy 4 18.
Iôr gwared hwy, rhag tristwch 9.20.
galluog cais ufudd-dod gwir 12.17.
yr enwir ni cheiff heddwch 22.
49
Iddewon dysc 1. Cenhedloed troir 6.
tr [...]y Ghrist nawdd rhoir 8. fo 'n carodd 13
adfera 'n helaeth 'r Eglwys Iôn 18.
caeth rhydd 24. gelynion torrodd 26.
50
Llêf pêch Iddewon ysgar hwy 1.
nid Christ, gall fwy 2. fu ufydd 5.
yn Nuw gobeithiodd 7. gwnawn heb wg 10.
trwy ofid drwg dorf derfydd 11.
51
Myn gredu 'n Ghrist 1. mal Abr'am dâd 2.
addo rhyddhâd iawn iddyn 3.
rhag marwol ddyn 4. Caer drist 17. ceiff lwydd 22
gostwng yn rhwydd ei gelyn 23.
52
Nâf credu pair eu prynnu 'n rhâd 1.5.
mawrh [...]d dyscawdwyr ffyddlon 7.
mawl ceidwad 9 cili [...]d caeth 'ddiwrth gâs 11.
dyrchafer teyrnas cyfiawn 13.
Esay 53.
Odid a grêd 1. enedigaeth Christ 2.
ai ofid trist 3. oedd fuddiol 5.
dioddefôdd trosom, oi wir fodd 7.4.
gwaredodd 10. mae yn eiriol 12.
54
Pâr ir Cenhedloedd fod yn llon 1.
yr Eglwys dirion hengir 2.
diogel fydd 4. ai hadail dêg 11.
cedwir heb frêg 14. diddenir 17.
55
Qreded pawb oll 1. cânt ddoniau da 2.
Christ ammod gwna 3. nawr ceisiwch 6.
drwg troed at Dduw 7. ai air 11. llwydd fydd
i berchen ffydd 12. heb dristwch 13.
56
Rhoi cyngor i fyw 'n bur 1. ceiff dda
ddydd 'r Arglwydd â sancteiddio 2.
diduedd yw 5. cais yn ei dy 7.
gwaith mudion, sy yn gwilio 10.
57
Saeth Angen 'n dda ir cyfiawn yw 1.
argoedda Duw 'r Iddewon 3.
am gau addol 5. rhad issel wedd 13.15.
a dihedd annuwiolion 20.
58
Trûth 1. ffugiol ympryd 3. ag un gwir 6.
dangosir trwy dduwioledd 7.10.
ir cyfriw addo mwyniant draw 8.
parch Sabboth 13. daw anrhydedd 14.
Esay 59.
Uchel-fawr gall 1. ond bai dyn yw
os yscar Duw 2. am feiau 3.
aflwydd am bêch 9. or Iôn daw nawdd 16.
[ cyfammod Duw.
tyr gas yn hawdd 18. hedd eiriau] 21.
60
Yr Eglwys yn chwanegi 'i bri 1.
atti pan ddêl Cenhedloedd 3.
ar ol ychedig gystudd draw 19.
bendithion daw tros oesordd 22.
61
Ardderchog swydd-Christ, oeliwyd ef,
nawdd Sion drêf 3. adgweirir 4.
Cenhedloedd troir 5. it Mystiaid râd 6.
ar ffyddlawn hâd bendithir 11.
62
Brûd Esay. chwannog datcan Christ 1.
troad di-drist Genhedloedd 2.
bri'r Eglwys 3. d êd 't hwn 'draetho 'r gair 6.
ei dderbyn pair it bobloedd 10.
63
Christ cóch ei ddillad 1. tyr gâs blaid 3.
oi lid mwyn paid, ancadwodd 5.
'r Eglwys cais nawdd 15. yn achwyn sydd 17.
proffes oi ffydd adroddod 19.
64
Deisyf 'spysiad 1. o enw Duw 2.
ai nerthol ryw 3. trugaredd 5.
cyfâdd' eu brynti 6. Nêr yw 'n râd 8.
gwnaed helpiad 9. rhag difrodedd 10.
Esay 65.
Ef try Genhedloedd 1. Iddew 'n wir
gwrthodir 2. delwau 3. rhagrith 5.
nawdd rhai 8. cosp drwg 11. ei weision taer 13
a newydd Gaer c [...]iff fendith.
66
Fe fyn Iôr rymmus' fudd-dod pûr 1.
cânt g [...]sur 5. a Chenhedliad 7.
rhad [...]u 'r Eglwys 10.22. enhedloedd troir 19.
ac enwir rhoir barn damniad 24.15.

Cynhwysiad llyfr y Prophwyd Ieremi.
Pennill am bob Pennod.

1
Amser 1. a galwad Ierem:
Ierem
bâch
nerth cryfach câdd 8. i weithio 9.
gwêl lâth
gwial Alm [...]
11. a chroch 'n 13. ar Iud: blâ 15.
Iehofa 'n gymmorth iddo 18.
2
Blaengariad Iôr 1. i Isr'el sen 5.
am droi eu pen 8. at Ddelwau 11.23.
'r achos oi haflwydd 17. pêch Iud: ddir 20.
gwrthodir eu hyderau 37.
Jeremi 3.
Câs Iud: buttain 1. ceiff na [...]dd gan Dduw 5.
hi g [...]aetha yw 11. gwellhaed 12.
i Isr'el sen 20. ai galw h [...]y 22.
cyffesu eu nwy 24. ai ffoledd 25.
4
Dychwel Isr'el 1. eu llwyn wir 2.
a Iudah dir 3. rhag barnau 6.
trwm gwynfan t [...]ostynt 19. am 'llid 'ddaw 26.
trueni, 27. braw 28. cystuddiau 31.
5
Er edrych 1. nid oes a wneiff dda 2.
am hynny plâ bygytbir 6.15 29.
eu trachwant 7. ffug 12. yn g vrthod Duw 19.
[Offeiriaid.
barn ia wn nid yw 26.28. llên ] enwir 31.
6
Ffoed Ben: destrywir Caer 6. am drais 7.
dirmygu llais Iehofa 10.17.
Duw 'n ddig 18 Bardd
Prophwyd.
[...]âr alaru ar frys 26.
rhag echrys farn, am draha 30.
7
Gwellhaed pawb 1.29. thag eu caeth hwy 7.
heb hy der mwy, fal Siloh 12.
gwae gau-adolwyr 20 Tophet câs 31.
Duw 'r gwrthgas myn ddinistrio 32.
8
Hwy 'n fyw, yn farw gofid cânt 1.3.
nis 'difarhânt 6. ynt ynfyd 9.
fe dengys farn a gânt yn siwr 13.
cwyno eu cyflwr enbyd 18.
Jeremi 9.
Ier: cwyn 1. am wyn 2. ffug 3▪ twyll. 4. a bâr 5.
cosp gwrthgar 7.11 14 arch alaru 18.20.
'flaen destryw 19▪ heb ff [...]ô [...]t 23 ond ô Dduw 24▪
[Iddewon,a chenhed­loedd.
mae ef ddau ryw ] [...] bygylu 25.
10
Lliw 'r nef heb goel 2 a llun 5.8.14 ond Duw
rhagorol yw 6.13 16. iw of [...]i 7.10.
rhag wêl y drwg 17. cwyn anrhaith ty 19.
gan Fystiaid hy 2 1. ei wedd.
Ieremi.
23.
11
Mynegi ammod Duw 1. a sen.
ir gwrthgar ben 8. daw dialedd 11 17.
bwriad gwyr Anath:
Anathoth.
i lâdd Bardd 18.
a chlêdd 22. nid hardd eu diwedd 23.
12
Nâd Ier: rhag llwydd y drwg 1. fe syrth 3.
o frâd ei byrth
ei fro [...]yr.
rhybuddir 6.
tros ei 'tifeddiaeth cwyn a wna 7.
edifeiriol.
penydiol ] a ryddheir 14.
13
Or gwregys 1 pwdr 7. cwymp felly lû 9.
gwin llestri fry yn llownion 12.
nôd drygfyd 14. gwiliant 15. rhag p [...]â 'r hynt 17
eu beiau ynt 'r achosion 22.
14
Pobloedd 1. a milod heb ddim bwyd 5.
gweddiwyd 7. nis gwrandewir 10.
tor gau Brophwydi 15. ar rhai ai crêd 16.
Ier: cwyned 17. ammod cofir 21.
Jeremi 15.
Qwbwl wrthod 1. am amryw blâ 2.
Ier: cwyna 10 fe ddiddenir 11.20.
bygythir hwynt 12. cais nawdd y tâd 15.
ir ufudd rhâd addewir 19.
16
Rhwystro Priodas 2. prudd-dy gwlêdd 5.
nôd dialedd 4 gwaeth nai tadau 12.
cânt ryfedd rydd-did 15. clesglir hwy 16.
'nawr tâl am nwy 17. ai delwau 18.
17
Sûr Iud: 1 caethir 4. nid dyn 5 ond Duw
ein porth ni yw 7.14. nis twyllir 10.
cwyn rhag gwatworwyr 15. gwynfyd clos.
y Sabboth os sancteiddir 25.
18
Trwy nôd crochenydd 2. gwêl allu Duw 6.
gwneist a phôb rhyw a fynno 7.
[...] bygwth Iud: ddrwg 11. i Ierem: frâd 18.
cais gan y tâd eu cwympo 20.
19
Wrth dorri pridd-bot 1. dengys rhyw
dost ddestryw yr Iddewon 3.
am wrthod Duw 4. addoliaeth gau 13.
a llyfu geiriau ffyddlon 15.
20
* Ieremi.
Y llywydd Pasur teru 'r Bardd 2.
câdd henw dihardd 3.
Magor M [...]ssabib.
bernir 4.
Ier: cwyn rhag dirmyg 7. brâd, a llid 10.
ai eni i ofid dihir 18.
Jeremi 21.
At Ier: gyr Z [...]d: 1. 'nhylch Nab:
Nabuchad­nosor.
ai gâd 4.
droganiad haint 6▪ clêdd caethdra 7.
ffoed at Galdæaid 'fynno fyw 9.
oh Dafydd ryw
ty.
iawn barna 12.
22
Barned pen Iud:
[...]choiaci [...]
yn iawn, os myn 1.
ei fyd yn wyn 4. bygythir 5.
caeth Salum trig 12. taer Jo'c: (inverted †) heb fêdd 19.
drwg diwedd Chon:
Choniah.
] 16. diblentir 30.
23
Câs fugail 1. cefglir 'praidd at Ghrist 3.
'r hwn achub drist 6. oi caethdra 8.
gwae 'r gau Brophwydi 9.19. 'rhai sy wir
gwatworir 33. baich Jehofa 38.
gair y Ar­glwydd.
24
Dau gawell ffigys 1. 'da, nôd sydd 5.
ar rhydd-did fydd ir caethion 6.
tir.
ar drwg o Zed: 'lleill or Aipht dir 8. (inverted †)
gwradwyddir 9. llâdd gaseion 10.
25
Ef ir anufydd gau dyd sen 4.
* Ieremi. ]
saith ddeng mlwydd ben torf caethir 11.
Babil: cwymp 12 tan rith phiol win 15.
pôb cenedl flin 17.33. l [...]ên enwir 34.
26
Fe fygwth 2.6. addaw iddynt râd,
* Ier.
ceisio eu troad 3 13. delir 8.
hôlir 9. ei atteb trosto ei hun 12.
dieuog un foi bernir 16.
Jeremi 27.
G [...]fynnau 'r Prophwyd 1 Nab:
N [...]buchad­no [...]o [...].
nôd 1.
awdurdod ar' Dwy sogion 3.6.
na choelient frud [...]wyr, ai hâd taer 9.14.
'r ac llestri Caer i Bab'lon 22.
28
Hanan:
Hananiah
traeth ffûg 1. am lestri Caer 3.
Ieconiah.
am Iecon:
Hananiah
Faer p [...]ophwydodd 4.
tyr rwym Ier: drogan 'haiarn un
ar gyndyn 11. Hanan: t [...]igodd 17.
29
Ier: arch ir doeth yn llonydd fôd 4.
caent orfod 10. eu câs torrir 17.
Ahab a Zed: 21 yn erbyn Ie [...]:
[ Scrifen Semaiah.
scrif. Sema:] dder 25. a fernir 32.
30
Llèf am ddychweliad 2 caeth 3.18. or iau 8.
g [...]asanaethau Dduw 9 cysurir 10.
achubir 11. llê [...]g 12. di gâr 14 ei bai 15.
a I [...]cob fai 18. barn enwir 20.16.
31
Mùd
muda.
Isr'el 1. gaeth 8 ac Ephraim drist 9.18.
cwyn Rahel 15. Christ addewir 22.
gofal 27 ai newydd cyngrair glwys 31.
siccrwydd yr Eglwys 38. 'hengir 28.
32
Nab: gwarchae Gaer 2. caeth Ier: 3. maes pryn
[...]-ser sen myn 14. mae 'n cwyno 17.
eu siccr ddifrawd 28. [...]6 am a-frôl 30.
dychweliad grasol addo 36. &c.
Jeremi 33.
Oi caethdra dônt 7. [...]1. eu cyflwr llon 9.
cyrch tirfion 12 Christ blagu [...] 15.
byth fai ei rwysg 17. ai L [...]fiaidd swydd 18.
cânt siccrwydd or hâd pû [...]a 20. &c.
34
Prophwydodd Ier: 'r a [...] Zed: yn gaeth 1.
difrodaeth Caer a welir 2.22.
am dorri ai gweision gyngrair lôn 8.12.
gan eu gelynion baeddir 20▪
35
Qlôd Rechabiaid 2. nid yf win 8.
yn barnu blin Iddewon 10.
anufydd Iudah drygir draw 15.17.
ar ufydd daw bendithion 19.
36
Rhagddengys Ier: 1. mewn llyfr farn wir 2.
darllennir 8.21. dau yn lechu 19 26.
Baruch, a Ierem.
llysg Ioac:
Ichoiacim▪
lyfr 23. cosp am ei waith 29.
ac eilwaith ei scrifennu 32.
37
Sed:
Sedeciah.
cais weddio 3. aeth Caer yn rhydd 5.
ar fyr caeth fydd 8. foi llosgir 10.
carcharu 'r Bardd 15. a siccra 'i farn
Ier.
trwy air Iôr gadarn 17. porthir 21.
38
Traddodwyd Ier▪ ir daiar-dy 6.
symmudwyd fry 12. cynghorodd
i Sed: ymroi 17. os mynnae fyw 20.
cyfrinach yw 24. hyn celodd 28.
Jeremi 39.
Vchel-Gaer caed
cymryd Caerselem.
2. ffôdd Sed: 4. ei ddal 5.
l'âdd bâch o thal 6. fe ddallwyd 7.
Zedeciah.
difrodi 'r dref 8. ai c'udo 'n gaeth 9.
Ier:
[Obed-m [...] ­lech.
ffraeth 15 ag Obed:] ffafrwyd 16.
40
Yn rhydd rhoir Ier: 1. at Gedal:
Gedaliah.
aeth 1.
gwasgarog daeth dorf atto 7.
Iohan:
Iohanan.
datcudd frâd Ism'el dal 13.
Gedal: nichoelia m'hono 16.
41
At Gedal:
Gedaliah.
Ism'el fradog daeth 1.
ei lâdd a wnaeth 2. ar gwirion 7.
ef, ac wyth-nyn at Ammon ffôdd 15.
Iohan: ennillodd gaethion 16.
42
Bodlawn Iohan: trwy Ier: gan Dduw
y ffordd i fyw ymofyn 1.3.
yn Iud:
yn Iudea.
caent hêdd 10. or Aipht pla iw plith 14.
bai am eu rhagrith cyndyn 16.
43
Coelio nis gwnaent 2. ir Aipht yr ânt 5.
cûdd-gerrig gwelant: cylgod 9.
o ddini [...] yr Aipht.
Nab: arnynt dae 10. ai difa 'wnae 11.
caethgludae 12. llysg eulynod 13.
44
Dinistrio Iud: am addol gau 3.11.
am na throe 'n frau 15. bygythir 20.
a chlêdd, newyn 27 a phen 'r Aipht daw
[...]haro-Mo­phra.
i ddwylaw ei gâs: lleddir 30.
Jeremi 45.
Egor i Bâr:
Baruch.
ddigysur wedd 3.
orfoledd Iôn yn puro 4.
y dygae ar▪ bôb cnawd oer loes
ond rhoddae einioes iddo 5.
46
Fals Phâr:
Pharoh.
ai lû wrth Euphrat: draw 2.
i ddest yw daw 4 ai wledydd 13.26.
nag ofned Iac:
Iacob.
foi cedwir ef
trwy 'r Arglwydd nef 27. er cerydd 28.
47
Gair i ddinistrio Philist: daeth 1.
gweiddi wna 'r caeth 2. ddigalon 3.
tyr Sidon 4. Gaza, Asc'lon fawr 5.
iw torri ar lawr gorchmynion 7.
48
Hil Mo'b 1. ai drefi torrir 2. am
eu balchder, cam, anghywir 10.29.
diofalwch 11. hyder cnawdol 14. gwawd 29.
gau. Dduwdawd 35. foi adferir 47.
49
I Ammon
ir Ammo [...] ­niaid
farn 1. dychwelir hwy 6.17.
dydd gofwy
ymweliad. Damascus.
Edom 8. Damas: 24.
Kedar o. Hazor 30. ac Elam wlâd 34.
fe
Elam.
geiff adferiad addas 39.
50
Llais dengys fôd ar Fabyl: farn 1.21.35.
y gwan yn wasarn gwnaethant 6.17.29.33
ymwared Isr'el, Iud: yng-hyd 4 34.
iw gwlâd eu gyd dychwelant 19.
Jeremi 51.
Mawr daw ar Fabyl: farnau Duw 1.
dydd-dial yw 6. an Sion 24
rhoir llyfr iw ddarllain 1 6 [...] boddir ef 63.
sawdd felly dref 'r anghyfion 67.
52
Nabuc: er Zadec: 3. cymmerth Gier 5.
llâdd plant y Mier † 10. a ddallwydd 11.
llosgi 'r drêf 13. torf i garchar aeth 15.
Iehoi'cim gaeth d [...]rchafwyd 32.

Cynhwysiad galarnad Jer [...]mi.
Pennill am bob pennod.

1
Alaethus gyflwr trwsgar Gaer 1.14.
yn cwyno 'n daer ei chyni 12.
cyfaddef fôd barn Duw yn iawn 18.
[gwobr.
cais iw châs ddawn ] drigioni 22.
2
Bwriwyd Isr'el ô olwg Iôn 1.
cwymp Sion [...] galar 10. gofid 18.
cwyno wrth Dduw faint oedd en plâ 20.
a nifer a ddifesid 22.
Galarnad 3.
Cwyn ffyddloniaid 1. am flinder byd 19.
trugaredd cyd-obeithiant 22.
cyfiawnder Duw 37. ei borth Ier: cais 55.
a thâl am drais dymunant 64.
4
Dwys gwyn 'r Eglwys ei chyflwr hi 1.
cyff [...]s 'i beiau mawrion 13.
bygythir Edom enwir ryw 21.
daw cysur Duw i Sion 22.
5
Eglwys Iôr cwyn 1. mewn gweddi faint
oedd eu diodde faint gresyn 2.15.
cais gan y bythol Dduw mewn pryd 20.
oi râd ddychwelyd attyn 21.

Cynhwysiad llyfr y Prophwyd Ezeciel.
Pennill am bob Pennod.

1
At Ezec:
Ezeciel.
'r amser'daeth gair Duw 1.
dau ddau beth byw
Cherub [...]
a welodd 5.
dull Cheru-biaid 6.13. olwynion 15. tân 27.
gogoniant glân: ymgrymmodd 28.
Ezeciel 2.
Braint Prophwyd 1.
Ezeciel.
ai awdurdod ef 3.
gan'r Arglwydd nef 4. at wrthgar 5.
heb ofn 6. traethed 7. llyfr iddo 'n fwyd 8.
scrifenwyd gryddfan, galar 10.
3
Coeth lyfr bwytâodd 1. nerthwyd ef 4.24.
swn mawr or nef 12. siars iddo 17.
rhybuddio 'r drwg i droi yn frau 18.
[i lefaru.
safn Ezec: cau 26. ai hwylio 27. ]
4
Dan rith gwarch
gwarchae.
Caer 1. a chyscod Baidd 4.
eu caethdra dihardd nodir 8.
darpar bwyd 9. tom-dân 12. biswel sych 15.
[...]t nych, a newyn 'r enwir 17.
5
Eillied
Ezeciel.
ei wallt 1. gwasgared ef 2.
nôd barn ar drêf am gamwedd 5.10.
haint, newyn, clêdd, gwascarfa daw 12.
llid arnynt 13. braw, gwarth 14▪ gwangcedd 17
6
Ffiol digofaint 1. barnau daeth 3.
am gau-addoliaeth 4 syrthiant 7.
gweddillir 'rhai 8. a gofia Dduw 9.
mae 'r Arglwydd yw, gwybyddant 15.
7
Gorphen anrheithio Isr'el wlâd 1.
rhai 'n oer eu nâd, am gamwedd 16.
halogi 'r cyssegr 20. cadwyn glos 23.
yn dangos faint eu caethedd 24.
Ezeciel 8.
Hên Ezec: 1. gwêl rith disglair dân 2.
a delw 5. aflan 6. cyntedd 7.
pob llûn 10. addolit 11. Tammuz 13. haul 16.
am ffiaidd draul 17. Iud: cospedd 18.
9
I lâdd gwelir yn-Ghaer chwe dyn
oll heb nôd y gwyn
nod vr Ar­glwydd.
arno 2.5.
gwaedd Ez [...]c: trost [...]nt eiriol cais 8.
Iôr ar ei lais heb wrando 10.
10
Llieiniog
gwr wedi wilco a lliain
llawn ei ddwylo 'r tân
tros drêf di-lân gwascarodd 2.
Cherubiaid 8. ei olwynion 9. gwêdd 14.
gogonedd 'r Arglwydd gweiodd 18.
11
Medd'dod Twysogion 1.5. waedlyd 6. barn 7.
Iôr gadarn 12. a arfaethodd 14.
casgl rai 16. cosp ddrwg 18. mawredd Duw 22
Ez:
Ezeciel.
at gaeth ryw dychwelodd 24.
12
Newid ei drigfan 3.7. i Zed: nôd 10.
oi gaethdod 11.13. Ezec: dychryn 18.
difcawd 'r Iddewon 19. rhyfyg ffel 22.
a wêl daw 'n ebrwydd iddyn 28.
13
Ofer Brophwydi 1.16. cyfr tys 4. gan 6.
a gwympa 'n frau 8 am weiniaeth 10.
ai pridd-gist sych 14. Barddesau 'n gwau
clustogau siomedigath 18. &c.
Ezeciel 14.
Pôr
yr Ar­ [...]lwydd.
atteb ddelw-addolwyr gau 2.9.
arch ymdristân 6. rhag barnau 8.
er neb, ar Gaer dae amryw blâ 14.21.
gweddillion â achubau 22.
15
Qlamp ô winw ydden diffaith fydd.
i wneuthur defaydd 3. lloseir 5.
felly ar Gaer 6. ac ir wlâd daw 7.
am gamwedd draw, anrheithir 8.
16
Rith plentyn gwael yw cyflwr Caer 2.
er serch Iôr F [...]er 6 putteinia 15.
bernir 37. ei phêch fal Sam:
(inverted †) Samaria. Sodoma.
40. neu Sod: 48.
Duw ei gyfammod cofia 60.
17
Sut dau Eryr 3. a gwinllan wyw 9.
wedi gwywo▪
ar Gaer barn Duw dangosir 12.
am droi at 'r Aipht 'ddiwrth Babyl: wen 20.
yr issell bren dyrchefir 24.
18
Tost rawn gwin bernir 3 Duw iawn gwneiff 25.
tâd 5.8. a mâb ceiff a heuddan 10.
(inverted †) troad.
a becho trîg 20. trô 'r drwg 21 ar da 24.
mwy b thna wnâ gamweddau 30.
19
Wylofain am ddau Dwysog glew 1.
Ioachaz. a Ioathim.
trwy rith dau lew 2.5. a ddaliwyd 8.4.
Caer fa [...] gwinwydden frigog 10 fawr 11.
mewn llid i lawr a dorrwyd 12.
Ezeciel 20.
Ymofyn, Nêr nis myn gan rai 3.
Henuriaid Israel
yn 'r Aipht eu bai 5. 'r anialwch 10.
aiglwâd hwynt 27. cesglir 35. trwy 'r gair taer 36
rhith coed-llosg, i Gaer dristwch 47.
21
At Ez: gair daeth yn erbyn Caer 1.20.
[...] 'ran clêdd y Maer
yr Ar­glwydd.
3. ochneidiwyd 6.12
llym loyw llâdd 10 frenhinoedd 25 ar
Ammoniaid 28 ffugar 29. llidiwyd 31.
22
Barn ar Gaer waedlyd 3.13. llûngar 4. gau 7.
llawn o b [...]chodau 8 ffiaidd 11.
fal sothach llôsg 22 pôb math ar ddyn 25.
llygredig yn
y dynt.
29. neb sanctaidd 30.
23
Caer, a Sam: rhith d [...]y buttain frâu 2
Aholah, ac Aholibah.
gan eu cariadau dialedd 22.30
argoeddwyd 36. barn iw llâdd hwy sydd 47.
hyn siampl fydd ir gwragedd 48.
24
Dangos trwy ddammeg crochan poeth 1.
cwymp Caer 6. di-goeth 13. gwraig triga 16
† Ierem [...]
ai gwr heb alar 17. felly bydd 21.
trist dydd i Isr'el 25 synna 27.
25
Erbyn Ammoniaid dial daeth 2.
am ddirmyg caeth Iddewon 3.
ar Moab, Seir 8. ac Edom blaid 12.
Philistiaid 15. ar gweddillion 16.
Ezeciel 26.
Fieiddiodd Tyrus Gaer 2. am hyn
daw Nab:
Nabucho­donoso [...].
iw herbyn 3.7 cymrir 12.
cwynfan, a syndod y môr mawr 15.
hi gwymp i lawr 18 anrheithir 19.
27
Galarnad Tyr 1.30 iw the gwch glód 3.
ei defnydd 5 grymdod 10. golud 12.
anrheg 15 marchnad 16 ar fô [...] ei bri 25.
cwymp iddi, cyll ei bywyd 27.
28
Hy Pen Tyr
Twysog (inverted †)
falch 2. yn erbyn Duw 6.
di-ddoeth, diloyw 7. lleddir 8.18.
cwyn lygru ei fraint trwy bechod bron 15.
barn Sidon 21. Isr'el cesglir 25.
29
I Pharoh farn 2. brâd Isr'el gwnaeth 6.
cwymp 'r Aipht a ddaeth 6. adferir 13.
Nab: cosp [...] Dyr: 18. corff 'r Aipht yn dâl 9.
hâd Isr'el ynial cesglir 21.
30
Llefed y bobl 2. cwymp 'r Aiphr 4. ai phlaid 19.
trwy 'r Babiloniaid 12. ofnir 13.
dinasoedd 14 gwledydd 16. a Phâr: gryf 21.
gan gleddyf Nabuc: torrir 24.
31
Mawredd Pharoh 2. mal Assyr: yw 3.
coeg falch yn byw 5. achlesodd 6.
têg 7. dal 8. ond drwg 11. foi torrir hi 12.
Assyr [...]a 2.
cwyn am goll bri 15. Aipht cwympir 18.
Ezeciel 32.
Nâd oer am Pharoh, cwymp 'r Aipht fawr 2.16
trwy Bab:
Babilon.
hyd lawr isselir 12.24.
ymblith di▪ enwaededig rai 25.
pawb am ryw fai gwradw yddir 26.30.
33
O ddled gwiliwr 2. Ez: gwêl ei swydd 7.
dau droad rhwydd
troad y drwg, ar da▪
11.18. iawn fernir 20.
clyw ennill Caer 21. ir wlâd cwymp daw 27.
gwatworwyr draw argoeddir 30.
34
Prophwydodd i fugeiliaid wae 2.
am chwant 3. barn dae iw herbyn 10.
rhaglyd Iôn tros ei ddiodell ef 11.
rhwysg Christ or nef daw arnyn 20.
35
Qwymp moel Seir 2. am gasâu y gwan 5.11.
oi fewn, ac allan torrir 7.
llawn celain fydd 8. am gablu Duw 12.
ni cheiff un fyw 14. anrheithir 15.
36
Rhan Isr'el yn watworgedd aeth 2.
cyssurwyd 4. daeth cwymp digred 7.
ffynnant 8. a lyfwyd 18. heb haedd
haedd [...]
grâs 27.
llwydd teyrnas Christ cânt weled 25.
37
Sych escyrn 4. codir 5 eu ffydd nhw
oedd farw 11. dau bren cydir 17.
nôd undeb Isr'el, a Jud: drist 19.
bronhinaeth Christ addewir 24.
Ezeciel 38.
Torf Gog 1. ai fryd i speilio 'r wlâd 12.
amddifad 14. digir wrtho 18.
ofn, difrawd 20 clêdd, haint, cûr-law, tân.
a brwmstan syrthiant arno 22.
39
Uchel Gog syrth 4. llôsg arfau 9. tâl
i chwannog 10. ynial cleddir
Gog.
11.
gwlêdd adar 17. Isr'el am bêch gynt
a gospwyd 23. ar hynt cesglit 25.
40
Yr amser 1. dull 2. a diben rhôdd
y gwelodd Gaer 3. trefn porthau 6.48.
y dwyrain 7 32 gogledd 20 35. dehau draw 24
wyth fwrdd ger llaw 39. Stafellau. 44.
41
Amryw fesur, pyst 1. c [...]lloedd, 6. ty 9.
ar Deml fry 15, addurnwydd 19.
palm Cheru-biaid 20 ac allor bren 22.
o ben bwygilydd gwnaeth pwyd 26.
42
Breiniol stafelloedd i Lên Iôn
Offeiriaid.
defnyddiau purion i ddynt 13.
mesur un cyntedd ym bôb man 16.
ei furiau, gwahan rhwnngthynt 20.
43
Cadernid Iôr disgleiria 'r ty 2.5.
pêch Isr'el fry ai cospodd 8.
gwellâed 11. cadwed y ddeddf glâu 7.
allor 15. offrymmau gwirfodd 21.
Ezeciel 45.
Dwyrain borth Twysog 1. ir Llên sen 6.
pob aflan ben gwrthodir 9.
addolwyr gau 10. swydd Zadoc bûr 15.
ir Mystiaid cûr ordeinir 17.
45
Eiddo 'r Iôn 1. Mystiaid 4. Lefiaid 5. trêf 6.
y Twysog 7. nef statufau,
iawn farn 9 pwys 10. mesur 11. offrwm hêdd 17
y Pasc 21. tros gamwedd llwythau 22.
46
Ffûrf mawl Sabboth 1. ir Twysog iawn 2.
ag ir dorf 9 dawn
rhodd.
iw feibion 16.
cyntedd i ferwi, a phôb fwyd 20.
messurwyd 22. ty y gweision 24.
47
Gwelediad dyfroedd 1. sanctaidd wedd 5.
ai rhinwedd 9. pren bwyd iachus 12.
terfynau 'r wlad 13. wrth goelbren draw
rhan pawb a ddaw yn weddus 22.
48
Hael ran deuddeg-llwyth [...] cyssegr 8. trêf 15.
maes pentref 17. ai hoffrymau 20.
rhan Twysog 21. a mesurau hon 30.
pyrth Dinas gron, ai henwau 31.

Cynhwysiad llyfr Daniel.
Pennill am bob pennod.

1
Am gaethdra Ioac: 2. a dau ddau 6.
Iehoiacim
Daniel, Hanan. Mi­sael, Azanah
nid y fau win 8. ffa cymrent 12.
eu glân bryd, gwedd 15. ai doethder hwy 17.
eu braint yn fwy 19 rhagorent 20.
2
N [...]bucho­donoso [...].
Brenin anghofiodd freuddwyd 1. pair.
i dreuthn, ar air 5. nis medrir 10.
barn ar Feirdd 12. Daniel ai dat-trôdd 16.
y peth 31 deonglodd 36. codir 48.
3
Cyssegrwyd llun 1. er bygwth 8. tri
Sadrach, Mesach, Abconego.
camfoli a withodant 16.
or tân 21 gwaredwyd 25 Nab: gwêl hyn 26
ir Arglwydd myn roi moliant 28.
4
Datcan ail-freuddwyd,
* Nabuch:
am dorr pren 5.10.
y troid ei ben deonglir 25.
fal mîl saith mlynedd bu yn byw 33.
cyftesodd Dduw 34. adroddir 36.
Daniel 5.
Enwir wledd Balsar:
Basazar.
ai scrif-law 5.
daeth arno fraw 6. Dan:
Daniel.
cyrchwyd 13.
sen ir balch gau 17.22. darllennir hon 25.
ei goron a drosglwyddwyd 31.
6
Ffraeth Dan:
* gan y rhag­lawiaid.
yn ben 1. brâd iddo ef 4.
deddf di-dduw 7 gref 8. achwynant 12.
or ffau 16. achubwyd 22. dryllio 'i gâs 24.
cael deddf o râs 25 Duw ofnant 26.
7
Gwêl
Daniel.
bedwar gwynt 2. a milod mawr 3.
nerth Iôr ar lawr 9. yn rhwysgo 14.27.
teyrnasoedd yn [...] 17. gorchfygir hwy 18.
corn un yn fwy
nar lleill.
19. ei daro 26.
8
Hwrdd gwêl 3. a bwch 5. bydd aberth sant 13.
dwy fil, trichant o ddyddiâu 14.
dau gorn Mê4:
Media Persia.
Pers: 20. y bwch Groeg yw 21
tor brenin lyw yn drylliau 25.
9
Iawn ddeall Dan 1. y dyddiau caeth 3.
cyffesu 'wnaeth ei feiau 5.
cais nawdd i Gaer 16. wythnosau trist 24.
[ Christ.
nes dyfod Christ 25. ei angau 26.]
10
Llychlyd
Daniel
galâr 2. gwêl ryfedd wr 6.
dychrynna 'n siwr 11. cyssurwyd 12.
gwrthnebir 13. mûd 15.
Daniel
llefâr wrth Iôn 19.
trwy Michael dirion helpwyd 21.
Daniel 11.
Mawr Bers: cefnir 2. trwy frenin Groeg 4.
to [...] gyngrair coeg 6. y cadau 7.
rhwng deh [...]u 9. 'r Gogl [...]dd 13. un cabl Dduw 7.
gwlâd tr [...]isiwr yw 40. llid chwedlau 44.
12
Nawdd M ch'el ir Saint mewn blin ddydd 1.
adgodiad bydd 2. disgleirient 3.
dangos i Ddaniel amser byd 7.
purit o hyd 10. disgwyliant 11.

Cynhwysiad llyfr Hosea.
Un Pennill am bôb Pennod.

1
Anlladaidd wraig
Gomer▪ Hosea.
i Hose: Sant
tri o blant yn cenhedlu 4 6.
nôd barn ar buttain 'sprydol, ffe [...] ▪ 9.
Isr'el a Iud: adferu 10. ]
2
Brodyr
Ammi, a Ruhamah.
cant sen 1. am Dduwiaeth gau 2.
rhith puttain frau 5. foi bernir 6.
Duw 'n addo cymmod iddynt hwy 14.
cenhedloedd mwy dychwelir 23.
Hosea 3.
Cared Hôs: eilwaith anllad fun 2.
hon dro ei hun arhosed 3.
heb pen, nag aberth tros hir ddydd
Isr'el a fydd 4. dychweled 5.
4
Duw 'n ddigllon, am bechodau 'r wlâd 1.
llw, ffug, gwyn, lladrad, lladdfa 2.
barn Mystiaid 6. ag addolwyr gau 12.
cospau gocheled Iuda 15.
5
Erbyn 'r Off [...]iriaid, ar bobl don 1.
barn ar Dwysogion enwir 3.
am eu pêch: 4.7. cymmorth dyn gwâgyw 13.
at Dduw, os ni ddychwelir 15.
6
Fe dyr, iachâ 1 dyrchafiad cawn 2.
os 'difarhâwn, am gamwedd 3.
fe gwyn mor wrthgar 4. a thraws ynt 8.
nôd iddynt oi drugaredd 6.
7
Gwaith Ephraim, a Samaria ddrwg 1.
o flaen ei olwg
yr A­glwydd.
pechant 4.
beilch gwrthyd Dduw 10. a thrônt at ddyn 11.
gwae iddyn 13. a ragrithiant 34.
8
Ha bobl ddrwg 1. daw arnynt blâu 3.8.
am ddelwau 4.11. llo Samaria 5.
gwrthodir Isr'el 8. ai rhodd hi 13.
a llosgir drefi Iuda 15.
Hosea 9.
Ing Isr'el, ai caethiwed 1. am
ei hamryw gam-weithrediad 7.
diblentir Ephraim 11.16. wrthgar sydd 15.
gwrthodir, bydd gyrwydrad 17.
10
Llygriad Isr'el trwy Dduwiaeth gau 1
am eu pechodau caethir 6.
ni fynnant droi 11. ond dilin drwg
eu hamlwg noddfau torrir 14.
11
Mawr serch ir llu 1. aniolchgar yw 2.
tan Assur ddidduw dodir 5.
Iôr trugar yw 8. dwg hwy iw tai 11.
o Iudah rai adferir 12.
12
Naf cerydd Ephraim 1.14. Iud: Iac:
Iacob.
dâd 2.
edifarhâd gwllysiodd 6.
am gêd a gawsant hwy yn rhâd 9.13.
eulyndod Gilead cofiodd 11.
13
Ofergoel Ephraim syrth 1. Duw 'nddig
wrth angha-redig 7. cospir 8.
addaw trugaredd 9 eu Pen bydd 10.
Samar: anufydd bernir 16.
14
Pâr Iôn i Isr'el, 'difarhâu 1
a lloi gwefusau talu 2.
foi câr drachefn 4. bendithion cânt 4.
os troant iw wasnaethu 8.

Cynhwysiad llyfr Joel.
Pennill am bob Pennod.

1
Am wrando 'r gair 1. daw pedwar pryf 4.
cenhedlaeth gryf ty [...] Iuda 5.
dyd alar 8.12. ympryd 14. cwyn or dydd
mor agos sydd 15. gweddia 19.
2
Barn-ddydd nessaodd▪ 1. erchyll yw 4.10.
arch droi at Dduw 12. ymptydio 15.
cânt râd 18. heb ofn 21. ger bron 23. a rhai
[...]esennol▪
a ddeuai 28. iâch a gredo 32.
3
Casgl genhedloedd iw barn 2. am
wneuthur mawr gam ar eiddo 3.
adweinir wrth ei ryfedd waith 9.15.
myn Eglwys faith i lwyddo 18.21.

Cynhwysiad llyfr Amos.
Pennill am bob Pennod.

1
Am dri, a phedwar pechod mawr
cosp dirfawr Damasc:
† Damascus
3. Syria 5.
Gaza 6. Philist: 8. Tyr: 9. Edom don 11.
Teman, Boz: 12.
Bozrah.
Ammon 13. Rabba 14.
2
Barn erbyn Mo'b 1. Iud: Isra-el 6.
mewn drwg yn ffel 7. aniolchgar 15.12.
er maint eu nerth, nis gall un rhyw
ddiainge rhag Duw cyfiawngâr 16.
3
Carodd Iôr unig Isr'el gynt 2.
hwy am gam hynt argoeddir 6.
o ganol blinfyd f'achub rai 12.
allorau 14. a thai dryllir 15.
4
Dannod eu trais 1. ai duwiaeth gau 4.
gwellâu ni wnaent, er cerydd 6.
trwy fygwth cais eu troi at Dduw 12.
galluog yw ein llywydd 13.
Amos 5.
Ef cwyn eu cwymp 2.16. arch ynt wellâu 6.15.
rhag dledus blâu, am gamwedd 12.
Duw 'n gwrthod eu gwasanaeth gau 21.
eu delwau 'n achos dialedd 26.
6
Ffôl falch 1. nwyfus 41 ai chwant ir gwin 6.
a gânt fyd blin, caethgludir 7.
ffieiddiwyd Iac: 8. trig mân a chrâch 9.
ty mawr, a bâch difrodir 11.
7
Gweddi dat-trôdd dau blâ 1. trwy lin 7.
dangos eu blin wrthodiad 8.
ar Amos gwyn 10. ei atteb ffraeth 14.
ar Amaz:
[ Amaziah.
] gaeth farn ddodiad 17.
8
Hâf ffrwythydd marc i Isr'el fôd
yn agos bendod 2. cospir 3.
am dreisio 'r gwan 6. eu nâd oer yw [...]o [...]
newyn gair Duw bygythir 14.
9
I ddestryw ânt 1. ni bydd lle i ffô 2.
ty Dafydd etto codir 11.
dychwel Isr'el 13. ai gwynfyd hwy 14.
oi trigias mwy ni syflir 15.

Cynhwysiad llyfr Obadiah.
Pennill am bob Pennod.

1
Adfeilir Edom 1.6. falchgar 4. am
wneuthur mawr gam ag Jago 11.
mawr iechadwriaeth iddo daw, 17.
ai dreiswyr draw eiff tano 19.

Cynhwysiad llyfr Ionah.
Pennill am bob Pennod.

1
Anfon Ionâh i Ninef:
Ninefen.
drêf 1.
i Tharsis ef a ddiengodd 3.
tymmestl cy-hûdd 4. ei daflu 'r môr 15.
pyscodyn Iôr ai llyngcodd 17.
Jonah 2.
Bu yno dridiau 1. gweddi gwnai 2.
cyffes ei fai 2. a chwynfan 5.
gan gredu, addaw diolchgar fwyd 7.
ar sychdir bwriwyd allan 10,
3
Cyfodwyd, gyrrwyd yr ail waith 2.
ir un-rhyw daith 3. pregethodd 4.
ar eu gostyngiad hwy ger bron 5.
Duw 'r Ddinas hon arbedodd 10.
4
Dig Ionah 1. am drugaredd Duw 2.
ef nis myn fyw 3 ceryddir 4.9.
Ionah.
tan rith Palm Christ a dyf 6. gwyw 'nawr
gwywa.
a Ninef: fawr achubir 11.

Cynhwysiad llyfr Micah.
Pennill am bob Pennod.

1
Ar Sam:
Samaria.
a Chaer y daeth dig Duw 1.3.
eulynod yw 'r achosion 5.7.
Micah prudd 8. annog alar-nâd 10.
am fôd eu hâd yn gaethion 16.
Micah 2.
Barriaeth 1. trais 2. cwynfan trawsder gwlâd 8.
ai delw 'ddoliad, bernir 10.
a Beirdd celwyddog mawl y gwin 11.
llin Iacob a adferir 12.
3
Creulon Dwysogion 1. a Beirdd gau 5.
pôb un or ddau 'n ddiofal 7.
yr Iôr am hyn yn ddigllon sydd 8.
Seion, a Chaer fydd anial 12.
4
Daw gogo-niant 1. hêdd 3. teyrnas Iôn 8.
yr Eglwys dirion cedwir 10.
bwriad Cenhedloedd 11. ofer fydd 12.
trwy lywydd Seion cefnir 13.
5
Eglur ddangos yn Beth 'lem drist
y genid Christ 2. teyrnasa 4.
braint gweddill Iac: 7. tyr gâs yn frau 11.
addoliaeth gau dinistria 12.
6
Ffrom Iôr cwyn 2. mor aniolchgar yw
holl Isr'el ryw, ddiwybod 6.
anghyfiawn 10. traws 12. foi bygwth hwy
a chlwy 13. a chlêdd 14. am bechod 16.
7
Gwae, cwyn *
yr Eglwys.
lei-ed rif duwiol yw 1.
nid dyn▪ ond Duw ei hyder 7.
cysurir 14. trwy wradwyddo eu câs 16.
gan addo grâs 18. a mwynder 20.

Cynhwysiad llyfr Nahum.
Pennill am bob Pennod.

1
Am zêl 2. ymmynedd 3. mawredd Duw 4.
ei lid pwy byw 'wrthneba 6.
yn dda iw bobl ymhôb lle 7.15.
ei câs hwy fedd ifetha 8.
2
Byddinoedd Iôr i warchae daw 3.
ar Ninef: draw 8. difrodir 10.
ei thrais oedd fawr ar bobl Dduw 11.
ni cheiff un fyw, foi llosgir 13.
3
Cwymp Ninef: waedlyd, truan yw 1.
putteingar ryw 4. No
Nineveh▪
drylliwyd 8.10.
y tân ar clêdd ai difa hi 15.
Ammon heb.
am ei drygioni talwyd 19.

Cynhwysiad llyfr Habaccuk.
Pennill am bob pennod.

1
Achwyn Habac:
Habacuk.
2. rhag enwir blaid 3.
fôd trwy 'r Caldaeaid ddialedd 6.
a chosp ar bobl trwy waeth ryw 13.
nis molant Dduw, ond gwagedd 16.
2
Bardd atteb ceiff 2 i fyw trwy ffydd 3.
daw arnynt ddydd dinistriad 6.
am eu trais 8. chwant 9. creulondeb tau 12.
medd'dod 15. ai gau-addoliad 18.
3
Crynn ar we-ddî 2. gan fawredd Iôr 3.
yr hwn' ar fôr a rodiodd 15.
er pallu ffrwyth y coed, ar da 17.
iw Dduw am noddfa credodd 18.

Cynhwysiad llyfr Zephaniah.
Pennill am bob Pennod.

1
Ar bôb dim farn 2. ar Iud: a Chaer 4.
am fôd mor daer yn pechu 5.17.
dydd ing a ddaeth 7.15. o law Iôr gall
nid oes a all waredu 18.
2
Barus rai 1. cyn llid 2. ceisiwch Dduw 3.
gwae Philist: ryw 5. Mo'b, Ammon 8.
Ethiop 12. Assyr: a Ninef: fawr 13.
yn llwyr ar lawr 14. oedd dirion 15.
3
Caerselem 1. ddibris 2. draws 3. di-ffydd 4.
iw barnu sydd 5▪ disgwylied 8.
am ddydd adfêr 6. ceiff Isr'el hêdd 13.
yn llon ei gwêdd 14. foi gwared 15.

Cynhwysiad llyfr Haggai.
Pennill am bob Pennod.

1
Argoeddi am escluso ty
yr Arglwydd fry 2. pâr weithio 8.
i adeiladu.
diffrwythdra bu 11. 'nawr cymmorth cânt 13.
os adeiladant yno 15.
2
Bôd hwn
y ty.
yn wael wrth yr hên waith 2.
cysurir, eilwaith gweithiant 4.
bydd mwy ei fraint, eu camwedd sydd
yn achos llûdd 14. daw llwyddiant 23.

Cynhwysiad llyfr Zechariah.
Un Pennill am bôb Pennod.

1
Arch ddychwel 4. gwêl feirch 8. trwy waedd daer 12
* Zecariah.
cysurir Caer 16 cyrn pedwar 8.
a phed war saer 20. 'rhai tarfa hwynt
a gorniodd gynt y ddaiar 21.
2
Bachgen Caer mesur 1. cyfan bydd 4.
Duw 'n fur 5. gwaredydd Seion 7.
fe gosp ei châs 8. trig gida hi 10.
cydfoli myn iw weision 11.
3
Canfod rhith Ios.
Iosuah.
1. er Satan, câdd
lânwisg 4. a grâdd i farnu
adfêr 'r Eglwys 6. blaguryn caen 8.
llygeidiog faen 9. heddychu 10.
4
Dan rith canhwyllbren 2. llwydd sail Zor:
Zorobbabel
*
dau oror oliwydden 11.
dwy gaingc dengys Enneiniog ddau 11.
ger bron Iôr glau diddiben 14.
Zechariah 5.
Edrych ar lyfr yn hedeg draw 1.
y felltith ddaw am ladrad 3.
a thyngu 4. gwraig mewn Ephah, a phlwm 7.
ar Babyl: daw trwm ddammad 11.
6
Ffurf pedwar cerbyd 1. gwyntoedd ynt 5.
Iosuah ar hynt coronir 11.
nôd or Blaguryn 12. 'brenin Christ 13.
a Theml ddidrist codir 15.
7
Gofyn caethion a'mprydient mwy 2.
sen iddynt hwy 5. am ragrith 7.
gwellhânt 9 eu pechod 'r achos yw 8.
am amryw gaethaidd felltith 14.
8
Hoff Seion 3. adnewyddir Caer 4.
Iôr fydd ei Maer 8. cân llwyddiant 12.
gwnânt dda 16. heb ddrwg 17. bydd llon eu byd 19.
iaith amryw cyd-addolant 23.
9
Ir Eglwys, Duw yn noddfa sydd 1.8.
yn llawen bydd, Christ marchog
yn mar­chogaeth.
9.
hedd ychol ei frenhiniaeth gwna 10.
[ Arglwydd.
cânt orfod 13. a nawdd Cefnog ] 15.
10
Llâd
grâs.
Ier: cais di 1. nid delwau clawr 2.
gynt cospodd 3. 'nawr achubir 5.
yn llon 7. cesglir iw tir eu hun 8.
tyr elyn 11. Iudah nerthir 17.
Zechariah 11.
Maluriad Caer 1. fe borth braidd da 4 7.
'lleill gwrthod gwnâ 6 9. ffyn torrir 10.14▪
ffon te­gwch, a rhwymau.
trwy wrthod Christ 12. nôd bugail ffôl 15.
difuddiol 16. a felltithir 17.
12
Nêr Caer yn phiol gwsc gwnaeth 'nawr 2.
maen prisfawr 3. gorfydd Inda 6.
Iôr gwared Gaer 8 ei galar hi 11.
ar wlâd eu drygni cwyna 12.
13
Od ffynnon i Gaer iw glanhâu 1.
'ddiwrth Dduwiaeth gau 2. Prophwydi 3.
marwolaeth Christ 7. trig dwy ran byd 8.
ar lleill eu gyd myn brofi 9.
14
Preiddwyr Caer preiddir 1. dyfod Christ 5.
* dinistrio. dinistr-wyr.
dydd didrist 7. rhad ei deyrnas 9.
plâu câs 12. ond try y gweddill sydd 16.
eu hanrhaith fydd yn arddas 20.

Cynhwysiad llyfr Malachi.
Pennill am bob Pennod.

1
Achwyn mor angharedig yw 2.
holl Isr'el ryw 5. ddigrefydd 6.
halawg 12. dibris. ei hoffrwm clôff 13.
ai twyll nid hôff iw llywydd 14.
2
Bygwth Offeiriaid 1. ai holl had 3.
am dorriad cyngrair Lefi 4.
Eulyndod 11. gwyn 14. anffyddlon wyr 16.
adroddwyr geiriau cyni 17.
3
Cennad 1. mawrhydi 2. a grâs Christ 3.
anufydd di-Grist bernir 5.
cyssegrladrad 9 anffyddlon ryw 13.
a ofno Dduw bendithir 16.
4
Dydd farn y drwg 1. a llwydd y da 2.
ar gyfraith Iah myfyriwch 4.
Elias daw 5. i wneuthur hêdd
cyn dyfod clêdd 6. gweddiwch

Cynhwysiad yr 31. bennod o Ddihare­bion Salomon a ddarfu i adel allan.

Myn Lemuel (trwy-ddysc ei fam 1.) sôd
yn ddiwair 2. gorfod gw'nniau 5.
rhaid helpio 'r cystuddiedig rai 16.
clôd gwreig-dda 10. ai chynneddfau 12.
Terfyn yr hên Destament.

Odl ar y mesur cyntaf. Gen. 1.

Datcanwn fawl ir Tad an gwnaeth
ir Mab a ddaeth' in prynnu.
ir yspryd glân an purodd ni
un Duw, a thri sy 'n caru.

Odl ar fesur y ganfed Psalm.

Datcanwn fawl ir Tâd an gwnaeth
ir Mâb a ddaeth 'in prynnu ni:
ir yspryd glân am buro 'n bâr,
un Duw an câr a pherson tri.

Cynhwysiad Testament newydd ein Harglwydd, an Iechawawr Iesu Ghrist, yn Benhillion ar fesur y Psalm gyntaf.

Cynhwysiad yr Efengyl yn ôl Sanct Mathew.
Pennill am bob Pennod.

1
Ach ddynaw! Christ 1. or forwyn Fair
trwy 'r yspryd gair
Christ Io. 1.1.
cenhedlu 18.
camdyb ei gwr
Ioseph.
câdd ddysc or môdd 20.
[Ioseph. Mair.
escorodd ] henwyd Iesu 25.
Mathew 2.
Beirdd ânt 1. wrth lamp i Ghrist a rhôdd 2.9.11.
Herod cyff-rôdd 3. foi holwyd 4.7.
ar Bâb ffoi 'r Aipht 14. llâdd plant 10. mam llêf
Rachel.
i Nas'reth drêf dychwelwyd 23.
3
Cri Io'n 1. ei wisc 3. ai fuchedd ddâ 4.
bedyddio 'wnâ 6. ceryddu 7.
y Phari­saeaid.
rhagorfraint Christ 11. bedyddir ef 15.
Christ.
mâb Duw yw, llêf yn 'spysu 17.
4
Dirwest 2. a themptiad Christ 3. trêch aeth 7.
moes iddo gwnaeth Angylion 11.
i Gapern:
Gapernaum.
cyrch 13. dysc. 17.23. troi dau ddau 18.
ac yn iachâu 'r holl gleifion 23.
5
Eglurlwydd 2. hâl
halen.
dysgyblio▪
13. lamp, trêf ar fryn 14.15
Christ.
deddf-derfyn 17. na lâdd 21. una 25.
heb wyn 27. llûdd 29. llwon 33. dioddef gam 39
câr d' elyn cam 44. perffeithia 48.
6
Ffel dôd 1. ffurf gweddi 9. d'ympryd tau
lle 'n trysor 19. glanhâu llygad 22.
nid oes trin dau 24. na bydol ryw 25.28.
ond teymas Dduw 33. bodloniad 34.
7
Gwahardd barn ehud 1. rhoi 'gwn bûr
sanctai▪
6.
cais 7. porth ing cûr, † 13. sy nefol 14.
gwêl gau Brophwydi 15. gwrando, gwnâ 21.
ar graig ty'r dâ 24. cwymp truthiol 26.
Mathew 8.
Hwyl clwyf 3. gwâs milwr 13. chwegr gaeth 14
ffôdd ffugiol 19. daeth un
dysgybl.
atto 22.
tawelwch môr 26. dau ddieflig crôch
yn iâch.
28.
y drwg ir môch 32. ymado 34.
9
Iâch parlys 3. Math: 9. bwyd
Christ.
10. ympryd rhai
gwin newydd sai 17. gwaed sychodd 22.
diserlif.
merch Iair:
Iairus.
25. dau ddall 30. mûd Christ iachâ
tosturia 36. gweithwyr ceisiodd 38.
10
Llâd
gr [...]s.
deuddeg 1. siars 5. hêdd 13. yscwyd llwch
traeth rhag llid
erlid.
erwch 16. ammynodd 22.
cyffesa Ghrist 32. a dwg dy groes 38.
ceift gollo 'i oes 39. tâl haeledd 40.
11
Mwyn Io'n gyr rai, at Ghrist 2. câdd glôd 9.11.
bai gwrthgar 17. fôd yn beio 18.
gwae 'r tairtref
Chorazin. Bethsaida, Capernaum.
20. m [...]y na doeth, gwêl plant
rhai lwythog cânt orphwyso 30.
12
Nêr, Sabboth 1.12. dafad 11. iâch law 13. dall 22▪
rhan sefyll pall 25. na chabla 31.
rhoi cyfrif rhaid 36. Scrif:
Srifeny­ddion.
arwydd cais 39.
clyw'r eiddo lais Iehova 50.
13
Or hauwr 3. hâd 4. ai eglur-hâu 18.20.
am efrau 4.36. mwstard 31. surdoes 33.
cuddiedic drysor 44. perl 45. rhwyd fael 47.
gan 'r eiddo mae 'n cael drygfoes 55.
Mathew 14.
Pen Iôan cwymp 10. digoni'n frau 16.
bum mil a dau byscodyn 21.
rhodio 'n droed sych ar y môr 25.
iechyd o ôr ] dilledyn 36.
[ ymyl.
15
Qwyn Scrif 1. eu sen 3. am dorri 'r gair 6.
y tafod pair halogi 18.20.
iâch ferch o Ganan 28. pedair mil
a saith dorth cynnil borthi 38.
16
Rhyw nôd Scrif: cais 1. eu toes 6. tyb rhai
am Ghrist † teyrnas nef
14.
cyff [...]s di-fai
* am Ghrist teyrnas nef
16. allwyddau
* am Ghrist teyrnas nef
19.
dioddefau Christ 21. sen Pedr 23. Croes 24.
dygwn.
tâl ceiff pob oes a heuddau 27.
17
Sut gwêdd Christ newid 2. Elias daeth 3.
un lloerig 5. gwnaeth yn bwyllog 18.
gwan ffydd ei braidd 20. rhagwêl ei farn 22.
par roddi darn ] ir Twysog 27.
[ o atian.
18
Trefn gostyngeiddrwydd 2.10. tor ath nâd 8.
* rhwystra.
y ddafad goll 12. brawd-gerydd 15.
am und [...]b 19. maddeu 21. trugar Ben
Brenin.
23.27.
ir tôst wâs sen 33. heb lonydd 34.
19
Udd
y Arglwydd
helpia 'r clâf 2. trefn yscar 3. chwant 9.
Eunuchiaid 12. plant
galw atto▪
13. Duw penllad 17.
gorchmynion 18. gwerthed perthog
goludog.
21. ffôdd 22
rhai gâd oll, trôdd ] 27. eu taliad 29.
[ at Ghrist.
Mathew 20.
Ywinllan-ddammeg 1▪ diddled Christ 13.
sôn am ei drist farwolaeth 18.
swyddymgais gwraig 21. pâr 'n issel fôd 27.
dau ddall yn canfod eilwaeth 34.
21
Assyn câdd Christ 2 7. y gwerthwyr trôdd 12.
allan.
fe grinodd y ffigysbren 19.
rhoi taw ar Hên
Henuriaid.
27. dau fâb ffals drô 28.
[ yr etifedd.
llâdd eiddo y winwydden 32. ]
22
Brenhinawl wlêdd 1. diwisc yn fûd 15.
i Caesar olud 21. wraig-saith 25.
gorchymmyn mawr 36. Chr [...]st atteb hwy
y Phari­saeaid.
37.
nis gwyddant pwy yw'r perffaith
Christ▪
46.
23
Cadair Scrif: cais 2 a ddyscant gwnewch
ond gwiliwch eu gweithredoedd 3.
ai rhysig 6 am eu rhagrith wae 13.
bygwth y mae
Christ.
Gaer bobloedd 34.
24
Daw cwymp ir Deml 2 cystuddiau cyn 4.
dydd farn sy yn arwyddo 29.
'r awr nis gwyddîr 36. mal ffyddlon draw 42.
dysgwiliwn 46. daw ein Hathro 50.
25
Enwog forwynion 1. un rhan ei ddâ 14.
cyfri a wnâ ai weision 19.
duil dydd y farn 31. rhai 'r nêf a ddwg 34.
'lleill gida drwg Angylion 41.
Mathew 26.
Foi hirwyd 1
swpper.
gwerthir 15. Pâsc 16. bwyd
swpper.
Christ 20
ei weddi drist 39. bradychu 47.
tor clust M [...]l:
Malchus.
51. ffônt 56. gau dystion 60. barn 66
cûrwyd 67. gwâd g [...]darn 7 canu ] 75.
[ y ceiliawg
27
Gorthrech 1 crôg lud.
Christ.
3. barn gwraig 19. ei loes 26
drain goron 29. ei groeshoelio 35.
cablwyd 39 llefodd 46. trîg 50. bedd lu 52.
ofn 54. gweini 55. claddu 60. gwilio 52.
28
Hardd Angel gwelir 2. Christ or bêdd 9.
rhoi breib 12
ir milwyr.
ei wêdd
ir milwyr.
addolwyd 17.
[...] Christ.
arch iw ddysgyblion ddyscu 'n dda,
bedyddio â genhedlwyd 19.

Cynhwysiad yr Efengyl yn ol S. Marc.
Pennill am bob Pennod.

1
Anglêf Ioan 3. ei fedydd 4.9. bwyd 6. (21.39
Christ temptiwyd 13. a bregethodd 14.
galwodd dau 16. ddau 19. diefl [...]g 26. cryd 30.32
gwahanglwyf hefyd helpiodd 42.
Marc 2.
Blin barlys 3. iâch 12. gwg Scrif: 7. cânt sen 8.17.
Math:
Christ.
trôdd 14. nâg Pen ymprvdio 19. †
gwin newydd 22. tynnu tywys rhydd 23.
ar ddvdd gwyl.
os bwyd ni bydd 25. ddydd gwylio] 27.
3
Crych law 1. er brâd 6. a chleifion iâch 10.
ysprydion crâch 17. rhai 'weini 13.
Christ atteb ddrygair 23. rhan ni sai 25.
[ Christ.
mawr gabledd 28. ai rieni ] 31.
4
Dammeg 'r hauwr 3. deongli'r hâd 14.
rhan d' oleu 22. syrthiad hedyn 26.
hâd mwstard 31. Christ cwsg 38. cerydd wynt
môr dawel hynt 39. ofn arnyn 41.
5
Edfryd Christ bwyll 1. aeth môch tros graig 13.
diferlif gwraig yn sychu 29.
ffydd iechyd 34 marw merch Iair ffraeth 35.
byw, codi 'wnaeth: rhyfeddu 42.
6
Fe ddysc 2.6. di▪bris 3. gyr ddeuddeg 7. ân 12.
tyb rhai 15. pen Iôan torrwyd 27.
pum torth pum mil
[...]orthodd.
38. dysgyblion llwfr 48.
fe
Ch [...]s [...].
rodia 'r ddwfr 49. diglwyswyd 50.
7
Gwg-Scrif: am fwyta heb olch llaw 2.
eu rhagrith draw 6. tâd parcha 10.
beth lygra ddyn 15.20. Christ Dieflig ferch 25.
a byddar oi serch helpia 35.
Marc 8.
Hael porth a saith dorth 4. bedair mil 9.
nod cais Scrif: hil 11. eu surdoes 15.
dall gwêl 24. cydnabod Christ 29. blin bryd 34.
dim ynnill byd heb einioes 37.
9
Iesu ei wedd newid 2. dysc 12. help fûd 17.27.
nerth ffydd 25. oestrûd 31. iss [...]la 34.
fal bachgen 36 cynnwys dda 39 tor ddrwg 43
rhag uffern fwg 47. heddycha.
10
Llûdd yscar 2. llwydd plant 14. bydol ddoeth 17.
pyd
perygl.
cyfoeth 23. gweision ll [...]fodd
yr eiddy.
28.
brûd Christ oi farn 32. swydd ymgais dau▪ 5.
gwg dêg 41. isâu 43. Bart:
[ Bartimae▪
] gwelodd 52.
11
Mâb Duw ar Ebol 7. rhegi pren 14.
glân Deml wen 15. ffydd 22 gweddi 24.
rhaid madd [...]u 25. cw [...]stiwn am waith Christ 28
a bedydd didrist 30. tewi 33.
12
Nod gwinllan 1▪ gweithwyr 2 llyffaen 10. trêth? 14
adgodi [...]d 18. beth 'r arch penna?
gorchym­myn.
28.
ar ail 33. ai Chr [...]st mâb Daf:? 35. balch Scrif: 38.
clod rhif rhodd gwraig yn fwya 43.
13
Oll Deml syrth 2.14. gau Ghrist 6.12. daw llid 9
y dyscid y c [...]nhedlo [...]dd 10.
cystuddir rhai 14. arwyddion 24. barn 26.
yn gadarn gwilied pobloedd 33.
Marc 14.
Prif. frâd * 1. Ghrist irwyd 3. gwerthwyd 10 Pasc
Swpper 22. daw gwasc 27. trist weddi 32.
gusan.
bradgus 44. ei ddal 46 ffoi 50. tyst 55. barn 64 cûr 65
gwâd Pedr bûr oleuui
Christ▪
68.
15
Qlwyfwyd 1. achwynant * 3. dewis Bar:
yr Iddewon
11.
Barrabbas.
barnwyd ar farr 13. drainblethwyd 17.
Christ.
curwyd 19. blinodd 21. ei roi ar groes 27.
diweddodd'i oes 37. foi claddwyd 46. (inverted †)
16
Rhêd dwy
wraig
1. ei godi dywed un
Angel.
6.
i Fair ei hun 9. ympiriodd 12.14.
rhai'n ammeu 14. gyr i ddyscu ar lêd 15.
bedyddiant grêd 16. dyrchafodd 19.

Cynhwysiad yr Efengnl yn ol S. Luc.
Pennill am bob Pennod.

1
Am Zachar, 1. ai wraig 23. ei fab 15. ai swydd 16
i Fair cyfarch llwydd 28 cenhedlu 31.
ymwelodd 39
[...]
prophwydoliaeth tri 42.46.67
ai diolch, eu gwaredu 45.54.68.
Luc 2.
Bâb
Christ▪ (inverted †)
ganwyd 7. mawl 13. enwaedu ar air
Christ▪ (inverted †)
a phurwyd Mair 22. offrymmodd 24.
Can Sim:
Simeon. Anna.
25. ac An: 30. hô [...]
Simeon. Anna.
ddoethion ffraeth 46
ufydd-dod gwnaeth 51. cynnyddodd 52.40.
3
Cais Ioan wellâd 2. fe dyst am Ghrist 16.
ei garchar trist 20. bedyddiodd 21.
nêf gwiriodd
Christ ]
2 [...]. oed, ag âch mâb rhâd 23.
o Dduw y tâd y tyfodd
(inverted †) Christ
38.
4
Diafl temptiodd 2. cefnwyd 4. addysc cânt. 15.31
rhyfeddu 'wnânt 22. amherchi
Christ. ]
24.
eu bwriad 20. dieflig 33. chwegr iâch 39.
ag afiach 40. f' archodd dewi
† Christ.
41.
5
Ef
Christ. †
dysc 1. dal pysc 6. help glwyfus 12. clâ 16.25
gwlêdd Lefi 29. bwyta yno 30.
* Christ.
murmur 30 am ympryd 33. cystudd blin 35.
costrelau gwin na chollo 38.
6
Ffug rhai am Sabboth 2. llaw 'n iâch 6. chwe dau 13
wyth lwydd 8. a phlau 24. câr d' 'lynion 27
na farn 37. tynn drawst 41. clyw, a gwna ddâ 47
fal ty ar graig, sâ 'r cyfion 48.
7
Gwâs iach 2 a mab 11.15. gyr Io'n 19. ei glôd 28
* Ioan
bai ar dorf fôd yn barnu 30.33.
Christ irwyd 38. [...]chwyn 41, cariad Mair
maddcuir 47.
Christ.
pair heddychu 50.
Luc 8.
Hôff rhônt i Christ 3. yr hauwr had 5.11.
canwyll ddi-wad 16. rhieni 19.
mor dawel 24 lleng ir moch 33. llif-waed 43.
merch farw gwnaed i godi 55.
9
I ddeuddeg siars 1. pum torth 13. croes 23 gwedd
lloerig 42. ch [...]ant mawredd gweision 46.
na wahardd ddâ 50. dim dial 55. tri 57.59.61.
tan ammod 'i ddysgyblion
10
Llâd saith deg 1. siars 3. tair gwae 13 llon wêdd 17
môdd i gael hêdd dragwyddol 25.
pwy sydd gymmydog? 29▪ trugedd gwna 37.
sen Martha 41. a Mair canmol 42.
11
Mwyn
mwyniant
gweddi daer 2 mûd llêf 14 syrth rhan 17
Christ cabledd aflan barna 19 23.33.
gair Duw 28. nôd 29. llygad 34. am ffug sen 39
gwae i dri phen bygythia 44.46.52.
12
Niwl rhagrith gwêl 1. heb ofn 4. na chwant 15.
doeth ceisiant nef 31. tryssora 33.
disgwyl Iôr 36. daw 40. bydd ffyddlon wâs 42.
wele ddydd grâs 54 cymmoda 58.
13
O Silo'm 4. g [...]ag-bren 7. gwan wraig gref 12.
ar Sabboth 16. nef fal hedyn 19
Surdoes 23 porth cyfing cais yn daer 24.
Herod 31. a Chaer 34. cosp arnyn 35.
Luc 14.
Porth clâf ar Sabboth 5. ca [...]s îsle 10.
tlawd o bôb tre 13. gwledd perchen 16.
dim wrth Grist 26 croes 27 traul adail twr 28
rhyfel a gwr 31. blâs halen 34.
15
Qrwydrad ddafad 4. dryll gwraig coll 8. ceir 9.
un, llawen-heir, pan drotho 10.
afradlon daw 20. llô iddo liadd 23.
er brawd 28. fe gadd fawr groeso 32.
16
Rhaglaw anghyfiawn 1. c [...]ll 5. ei glôd 8.
nis gell r dau fod-loni 13▪
ir cybydd sen 14. am ysc [...] 18. glwth [...]9.
Lazar: ddifwth, heb p [...]eni 25.
17
Sen rhwystrau 1. maddeu g [...]m 3. grym fydd 6
gweision di-fudd 10, deg cleifior. 21.
am deyrnas Dduw 20. a mab y dyn 24.
rhydd derfyn 30, addysc union 31.
18
Taer weddw 3. Phâr:
Pharisaeaid
Publican.
10. ar Public: 10. plant 16
ir nef lludd chwant i fyned 24.
rhai 'n gado 'r cwbwl 28. rhagdraeth ef 41.
dall trwy ffydd gref yn gweled 35.
19
Vn Zacheu: trôdd 3. punt i bôb gwas 13.
un diog cas 23. lladd gelyn 27.
i Gaer aeth [...]8. trosti wylodd 41. gyr
y gweithwyr 45. ofn lladd arnyn 47.
Luc 20.
Y traeth am fedydd 4. gweithwyr câs 10.
mâb y gwr llâs 14. rhoi teirnged 25.
am wraig y saith 33. mâb Dasydd? 41. Scrif
cais gader-brif, pawb gwilied 46.
21
Anrheg y weddw 2. syrth Teml 6. daw
achosion braw 8. nag ofnwch 18.
Caer cwymp 20 arwyddion o flaen dydd 23.
'r hwn agos sydd 30. dirwestwch 34.
22
Brâd Scrif. 2. a Iud: 6.21. Pasc 8. rhyfig rhai 24
ffydd Pedr sai 31. gweddiwyd 41.
clust Malc:
Malchus.
51 Christ gwadwyd 57. gwatw [...] rhai [...]
curwyd heb fai 64. cyffeswyd 70.
23
Cyhuddir Christ 3. rhydd Bar:
Barabbas.
25. dwyn croes [...]
rhai 'n oer ei noes 27. croeshoeliwyd 33.
gweddiodd 34. cablwyd 35. rhwygodd llen 25▪
ei ddiben 46. cwynfan 48. claddwyd 53. ]
24
Dull gwragedd 1. cododd * 6. gair iw mysc 9
taith dau 13▪ foi dysc † 20. difannodd 31.
teimlwyd 39. bwyraodd 43. addo 'cân
[ Christ.
yr yspryd glân 49. escynnodd ] 50.

Cynhwysiad yr Efengyl yn ôl S. Iôan.
Pennill am bob Pennod.

1
Am air y bywyd, 'r hwn oedd Dduw 1.4.
goleuni yw 9 cnawd gwnaethpwyd 14
dyst Iôan 15. rhag-lef 23. law 'r Oen gwyn
pechodau tyn 24. rhai galwyd ] 39.
2
Barile dwfr yn win 6. Christ gyr
y prynwyr 15.
yr Iddew­on.
arwydd ceisiant 18.
ei syrthio 'r Deml▪ foi codau 'n frau
Christ.
19.
ei wrthiau gwelir: credant 23.
3
Christ dyscodd Nic:
Nicode­m [...].
3. adeni rhaid 5.
Sarph
brês.
14. ffydd 15. Daw 'n plaid a garodd 6
cosp digred 18. bedydd Iôan 23. llêf 29.
'r hwn
Christ.
ddaeth or nêf cynnyddodd 30. (inverted †)
4
Diod cais ef 7. datcuddia'i hûn 14
* Ch [...]ist.
i Samar: fûn 26. ei 'fudd-dod 34.
gwyn-faes 35. medwn 36. rhai credu 'wnaeth 39
mâb Pennaeth iâch oi gryndod 50.
Ioan 5.
Efrydd wrth lyn 5. ar Sabboth iâch 8.
rhai 'n grwgnach 10. Christ erlidiant 16.18▪
pwy yw ef 17.19? y tâd 27. Io'n 33. ai waith 3 [...]
ar Scrythur faith a dystiant 39.
6
Ffêst dau byscodyn 9. ciliodd Iôr 15.
rhodiodd ar Iôr 19. sen cnawdol 26.
bwyd bywyd 27. crêd 29 a grwgnach rhai 41▪
ffôant 66. Sim: ] sai 68. un Diafol
Simon Pedr.
Iudas.
70.
7
Gwyl Pepyll oedd 2. er mumur 12.
Christ. (inverted †)
dysc 14.28▪
iw ddal brâd mysc Iddewon 30 44.
syched c [...]yfed 37 clôd ff [...]aeth ben
* Christ.
46.
Nic: cafodd sen gan ddynion 51.
8
Hwy 'ddwg 3. Christ gwared feius
odinebus.
fun 7, 11.
goleua 'r un
Christ. ]
12. ty [...]t iddo 14.18.
plant Abram 33. grôch 37. o Satan hâd 44.
'r oedd cyn 'r hen Dâd 56. mae 'n cilio
† Christ.
56
9
Iesu rhoes ol wg i ddyn dall 1.7.
holwyd gan gall 10
y dall yn.
cyffesu 17, 33.
bwriwyd oi plith 34 câdd ddysc 37 (ei ffydd 38)
gan yr hwn sydd: farnu 39
10
Llafur dau fugail 1, 5 Christ yw 'r da 11
rhai dadl gwna 19. mae 'n gwisio
i fod yn fab. Duw.
25
yn un ai Dâd 30, rhai cais i lladd 31, 39.
rhai o bôb gradd iw goelio 42.
Ioan 11.
Marwolaeth Lazar:
Lazarus.
1. cladd wyd ef 17.
ffydd Martha gref 22. foi codwyd 44. †
crêd rhai 45. brâd erbyn Arglwydd gun 47.
rhaid marw un prophwydwyd 49.
12
Nard Mair 3. escuswyd 5. i Laz'r:
Lazarus.
frâd 10.
Caer-gyrchiad Christ 12. disgwylir 21.
rhagddwedodd 23.31. dallwyd
yr Iddewon.
40. credodd rhai 42.
ef ] am ffydd sai 44. dirmygir 48.
[ Christ.
13
Ond gylch
Christ.
eu traed 5. ô addysc nôd 14.
a bradwr bôb 18.11. Diafl iddo 27.
gogoniant mâb 31 pâr garu 'n glau 34.
Sim:] gwadau ef rhybuddio 38.
[ S: Pedr.
14
Pair gredu ynddo 1.10.15. 'r âe oi blaen 3. *
yn ffordd 6. y caen eu gofyn 13.
diddanudd daw 16.26. dyn un ar Tâd 20.
cydgariad 21. heddwch iddyn 27.
15
Qydaros mewm gwinwyddden lân 4.
diddanwch Christ ai Eglwys.
diffrwyth ir tân 6. brawdgariad 12.17.
cysellion fôch erlidir chwi 18.
ni fyddant ffri 22. diddaniad 26.
] daw.
[
16
Rhag blinder cysur 1. Diddan daw 7.25.
argoedda draw 8.1 [...]. nis gwelir 16.
yn ol byr boen, yn llawen ewch 20.22.
gofynnwch, cewch 23. gwascerir 32.
Ioan 17.
Sôn Christ am gael cydfoliant nef 1.
parhâu ffydd grêf ir eiddo 6.10.
cadw a grêd 20. fal un y bô [...] at.
y gwelont oll 24. ai caro 2 6.
18
Traws fyddin Jud: 3. clust Mal: 10. dal Christ 12.
ger bron dwyn trist. 13.28. ei wadu 17.
holwyd 19.33. ei gûr 22. ai deyrnas ef 36.
Barab: trwy lêf gwaredu 40.
19
[...] Ar­ [...]ydd [...]rist.
Udd * carwyd 1. dreiniwyd 2. hoeliwyd ef 6.
rhan wise 25. crôch lêf: mam galwodd 26.
sychedodd 28. marw 33. gwânhwyd hwn 3.
heb asgwrn twn 32. Nic: claddadd 42.
20
Ymlaen [...] Mair 1. a rhedodd dau 2.
lli [...] [...] Christ cododd 9.
gwelpwy [...] [...] ynt 19.26. i faddeu nerth 27
ein pridwerth Tom:
[...]omas.
] gwêl 27. credodd 28.
21
[...] ail waith.
Ail-gwelpwyd * 1 ei adnabod 7. bwyd
cymmerwyd 9.13. Christ Sim: holodd 15.17
Ioan.
pâr borthi 'i braidd 16. rhybuddio 'i loes (inverted †) 18.
sen am oes Jôin 22. pennodd.

Cynhwysiad yr Actâu, neu weithredoedd yr Apo­stolion.
Pennill am bob Pennod.
1

Addo'r glân yspryd 4. 'ramser cêl
am bethau ddêl 7. fe ddringodd 9
Christ [...] nef.
ail-ddaw 11. dau chwêch 13. ai gweddi hwy 14
swydd Iud: 25. Math: trwy Dduw cafodd 26
2
Ban * yspryd daeth 2. ag amryw iaith 4.
oddiûch [...]
synn oll 12. gwawd traith 3. argoeddwyd 15
tyst Ioel 10. cyngor Sim: 22.38. trôdd mil
o ddigred hil 41.47. cyfrannwyd 45.
3
Clôff codod 8. nid trwy ddyn 12. ond ffydd
yn Ghrist 13. gwae sydd oi hoelio
groesho­elio.
14.
ir anwybodus 17. pâr
Pedr.
drist-hâu 19.
a maddau eu bai ceisio 25.
Actau 4.
Dal dau *
Pedr ac Ioan
3. holir, am helpio 'r caeth 7.
Christ yn iâch gwnaeth 10. bygylu 17.
Pedr ac Ioan
eu hyfder 19. rhydd-did 21. g veddi 24.31. rhai
gwerthasont dai 34. cyfrannu 35.
5
Er ffug, Anan:
Ananias.
ai wraig 2. barn cânt 5.10.
Apost
Apostolion
gwyrth gwnånt 12. carcharwyd 18
gwared wyd 19. dyscant 21. i llâdd myn rhai 33
Gamaliel gwrthsai 34. curwyd 40.
6
Ffrommodd Groeg 1. rhoi i weini saith 5.
ffydd Stephan faith, ai wrthiau 8.
dadleuant 9. cefnodd
Stephan.
10. gau dyst daeth 13.
ynghylch y caeth ddefodsu 14.
7
Gwiriodd Stephan ir tadau fôd 2.8.
cyn dyfod Moses 20. tystiodd
Moses.
37.
defodau 44. am lâdd Christ rhoi sen 51.
[ llâdd. Stephan.
curwyd ei ben ] 59. gweddiodd 60.
8
Hyll Saul yn erlid 1.3. dysc Phil. iawn 5.25.40.
Mag:
Simon Magus.
9. crêd 13. cais ddawn 18. ceryddwyd 20
edifarhau pâr
* Ph [...]lip
22. Eunuch trôdd 27.37.
bedyddiodd 38. ymmaith cippiwyd 39.
Ph [...]lip
9
I Damasc: Saul 2. yn ddall 8. gwêl, trôdd,
bed ddiwyd 18, dyscodd 20. diengodd 25.
i Gaer 26. daeth hêdd 31. Aeneas iâch 34.
a Thabith:
[ Tabith [...].
(inverted †) bâch a gododd 41.
Actau 10.
Llyw * gyr am Bedr 1.8 gwêl nêf 11. pâr llêf
Cornelius.
na lysau ef Genhedloedd 15.20.35.
daeth 27 dysc 34 glân yspryd arnynt eiff 44.
a bendith ceiff y bobloedd 48.
11
Myn Pedr, er achwyn ddyscu'r gwir
i ddigred 1.21. dir achosion 14.
derbyniwyd 4. taith Bar:
(inverted †) Barnaba [...]
22. henwâu o Ghrist 26
daeth newin tr [...]st 28. porth-roddion 29.
12
Nâd rhai 1. llâdd Iago 2. caeth Pedr drô 3.
gweddiwyd trosto 5. diengodd 8.
trallodit 18 balchder Herod 21. trig 23.
Eglwysaidd frig cynnyddodd 24.
13
O ddewis dau
Paul, a Barnabas
2. Barj [...]su 'd ddall 6.11.
crêd Sergius gall 12. pregethant 14.43.
Iddewon gwrthgar llidiant 45 50 sai
cenhedloedd 47. rhai a gredant 48.
14
Paul a erlid wyd 2. helpiodd glôff 10.
eu cymryd fal hôff Dduwiau [...] 1.
aberth nis myn 14 'mron ei llâdd ef 19.
siars am ffydd grêf 21.22. rhoi urddau 23.
15
Qwyn cyfyd am enwaedu 2 dau
prawf eu rhyddhau 7 12. dibennant 22.
llythyrau gyrrant 23. gwahardd gwaed 29.
Paul a Bar. aed 36.25. dadleuant 39.
Actau 16.
Rwyg amgylch
Enwaedu.
Tim: 2. Paul Lydia trôdd 14.
a Barddes he piodd 18. curwyd 22. †
egori carchar [...]6. ceidwad crêd 29.
[ Silas. a Paul.
rhag ofn rhai rhêd 38. gollyngwyd 40.
17
Sail crefydd Thes:
Theslalo­nica
3. er llid 5.13.32. rhai troi 11.
i Ach [...]n rhoi cynghorion 17.
dysc
Paul.
y Duw byw 13 pâr'difarbâu 30.
rhag barn, yn frau crêd dynion 31.34.
18
* Paul.
Taith celfydd (inverted †) 1. dysc 5.11. cyssurwyd fo 9.
er ach wyn arno 12. cadwyd 18.
ei daith 18.23. Apol:
Apol-los ]
[...]4. gan Aquila 'n cael
athrawiaeth fael 20 derbyniwyd 27.
(inverted †) Apol-los
19
Urddir a bedydd 5. ag yspryd glân 6.
dysc
Paul.
8 c [...]blan 9 er mawr wrthiau 11.
consurwyr curwyd 16. eu llyfrau 'n tân 19.
[ Demetrius
rhai terfysc gwnân ] 24, 29. hêdd-eiriau 35.
20
Y mâd
Paul
1, dysc 2.7. cyfyd Eu [...]:
Eu­ [...]chus.
10. ei daith [...]
cais Hên:
Henuriaid.
ir gwaith 17. rhagddwedodd [...]
arch wilio'r praidd 28. rhag bleiddiaid crâch
Paul cân yn iâch 32. gweddiodd 36.
21
Aeth P [...]ul tû a Chaer 1. traeth rhwymmid ef:
p [...]o ddaeth ir dref 17. ymburodd 26.
mewn perygl mawr 31 rhagflaenu 'r brâd [...]
i atteb cennad cafodd 40.
Actau 22.
Brawd traeth ei drô 1. ai alwad ef 18.
terfyscaidd lef 2. carcharwyd 24.
Paul. †
heb gurfa diengodd 25. trwy 'mhonni 'glôd 27
o Rufain iôd 27. gosod wyd 30.
gerbron.
23
Cânt atteb 1. am 'r adgodiad sai 6.
Paul. †
cynhennodd rhai 8. cysurwyd 11.
* Paul.
cynllwyn iw llâdd 12. help Nai a Phen 19, 22,
Pen-cap­ten.
at Faelix scrifen gyrrwyd 26.
24
Daeth Tert:
Tertulus. ]
1. cyhûdd 2. Paul atteb gwnâ 10
oi fuchedd dda 16. Phael: gwrendu 24
Phaelix.
yn disgwyl breib 26. rhoi Pau' yn gaeth
a Phortius daeth i farnu 27.
25
Erbyn Paul achwyn 2. iddo frâd 3.
'flaen Festus stâd 6. f'attebodd 8.
appêl at Caesar 11. Agrip: cais
glywed ei lais 22. ympiriodd 24.
26
Fedraeth ei fuchedd 4. ai drô ef 12.
Paul ]
ei alw or nef 25. i weini 18.
ynfyd nid yw 25. Agrippa 'mron
yn Ghrîstion mynd 28. ei weddi 29.
* Paul
27
Gwêl Paul wrth forio 1. berygl taith 10.
ni choelir 11. gwaith gwynt 14. ympryd 21.
cysurwyd 22. bwydwyd 36. 'llongdor fôdd 41
a chafodd pawb eifywyd 44.
Actau 26.
Help iddvnt 1 10. gw [...]ber ar ei law 3.
Paul.
iachâodd draw glefydau 8 9
Paul.
yn Rhufain 14. dwedyd pam y daeth 17.
pregethu 'wnaeth 24. gwrth-eiriau 25.

Cynhwysiad Epistol Paul yr Apostol at yr Rhu­feiniaid.
Pennill am bob Pennod.

1
Apostol 1. yn clodfori 'i swydd 5.
ai 'wllys rwydd iw gweled 10.
beth yw 'r Efengyl 16 am bêch llid 18.
y cospid beiau digred 29.
2
Bai mawr yw barn 1.3. tâl 'n ol eu gwaith 6.16.
ce [...]ff Iddew maith 14 a Groeg [...]r 17.
didu [...]dd Dduw 11. enwaediad dda
nid yw, ond p [...]â 'r troseddwr 25.28.
Rhufeiniaid 3.
Cyflwr yr Iddew 1. heb golli 'i fraint 3.
câdd bawb bêch-haint 9 23. tyst geiriau 11
nid cyfiawn cnawd trwy 'r ddeddf a fydd 20.
ond trwy ei ffydd 22, 28. sai deddfau 31.
4
Diwn ffydd Abr'am yn gyfiawn gwnaeth 3, 21.
cyn nag y daeth enwaediad 10.
trwy ftydd addewid câdd tad crêd 13, 16. (inverted †)
o hon y rhêd cyfiawnad 24.
5
Egorodd hedd 1. ein gobaith cawn 2.
gwnaeth ei waed iawn 6. tros trawsion 8.
cedwir 10, ym feirw trwy bêch dyn 12.15.
trwy 'fudd-dod un] byw dynion 17
[ Christ.
6
Ffei na phêch: 1.12. meirw ir hwn ym 2.71.
tyst bedydd 3. grym duwioledd 4.9.
cydgodwn 5. heb fai 13. rhydd blant, iawn 18.
trwy Ghrist byw cawn heb ddiwedd 22.
7
Gair rhwym wraig 2. meirw ir ddeddf gynt
yn fyw trwy hynt Christ, cododd 4.
molwn 6 nid yw 'r ddeddf bêch 7. ond da 12.
ni fedra fi a barodd 18.24.
8
Heb farn bydd rhai sy'n Ghrist 1. yn rhydd 2.
pa dd [...]wg a fydd ir cnawdol 5.8.
budd 'r ysp [...]ydol 6.11.14. [...]u gwared cais 19.
galwyd 28 er trais yn unol 35.38.
Rhufeiniaid 9.
Iddewon côf Paul brudd tros fil 2.
nid oeddynr hil cyfammod 7.
Duw geilw a fynn 11.15. mal gweithwr clai
i barch gwnaeth rai 30. 'lleill gwrthod 31.
10
Llês Isr'el cais r' tyst oi zêl ddall 2.
heb ddeall deddf-ddiweddiad 3.
ffydd cyfiawn gwna 6. cyffredin yw 11.
hon mâg gair Duw 14. ei daniad 18.
11
Miloedd ni lyswyd 1. or rhai di-fai 4
7000.
a chled wyd rhai 7. cwymp buddiol 12.
gobeithio eu troir 16. na 'mff. ostia di 18.
gwaith Duw i ni 'n rhyfeddol 33.
12
Nêr a foddhewch 1. heb uchel fryd 3.16.
mewn galwad diwyd byddwch 6.11.
cerwch 9. ceisiwch rinweddau da 12.17.
na ddial 19. gwnâ ddiddanwch 21.
13
O barch dyled i rai mewn swydd 1.5.
rhwydd gariad deddf cyflawna 8.10.
dydd grâs yw hwn 11. gâd dywyll waith 12.
trwy weddus daith duwiols 14.
14
Paid ac ymryson 1.13. achos bwyd 3.
neu ddydd 5. un wyd ir Arglwydd 8.
ein cyfrif myn 12. glân yw pôb peth 14.
cais hedd 19. heb pembleth tramgwydd 21:
Rhufeiniaid 15.
Qvd-ddwyn ac gwan 1. a boddhau pair 2.3.14.
pawb clyw y gair 8 12.20. derbyniant 13.
scrifen 15. swydd-glôd 17. a rhôdd eiff draw 25
(inverted †) Paul.
ef attynt daw, gwcddiant 30.
16
Rhoi clôd i Phaeb: 1. mae 'n annerch rhai 3.16. ]
gwrthnebwyr sai, gochelwch 17.
doethion, a diddrwg byddwch chwi 9.
'r hwn yw 'n porrh ni clodforwch 27.

Cynhwysiad Epistol cyntaf Paul yr Apostol at y Co­rinthiaid.
Un Pennill am bôb Pennod.

1
Ar ol eu cyfarch 1. diolch 4. pair
* Paul.
iddynt mewn gair gytuno 10 13.
Duw 'r Doethion tyr 19. nis galwyd hwy 26.
ond ffôl di-nwy 27. dim ffrostio 29.
1 Corinthiaid 2.
Blodau ymadrodd 1. ddynawl fôdd 4.13.
ni dyscodd 6 ond y Drindod 7.
eglurwyd in' trwy 'r yspryd glân 10.
ni ddeall anian Dduwdod 14.
3
Cnawdol 1. cynhennus 3. neb ond Duw 7.
dyd gynnydd byw cydweision 9
sail yw 11. prawf rân 12. ei Demlau ym 16.
na lygrwm rym 17. ffôl ddoethion 19.
4
* gweinido­gion.
Dim barnu ar gydweithwr Duw 1.5.
oll cawsom 7 yw 'n drych gwelwch 9.
dirmygir 10 13. fal tâd yn Ghrist fi
Paul.
cenhedlais chwi 15. dilynwch 16.
5
Escymmuner a loscach wnaeth 1.5.13.
hen lefain d [...]ffaeth certhwch 7.
gwyl newydd crdwch yn ddi fai 8.
rhag drygiog rai ymgedwch 10.
6
Ffei pam yr ymgyfreithiwch chwi? 1 7.
drwg cyll nef f [...]i 9. fo'ch golchw [...]d 11.
gall Paul, nis myn 12. ych Demlau Duw 15.19.
na lygrwch gyfryw 18. prynwyd 20.
7
Glân briodas rhag gwyn help yw 2.27.
na thorred byw 10 un digred 12
[...] yscerir.
bodlon ith swydd 20 gwyryfdod gwyn 25.
y weddw os myn priod [...]d 39.
1 Corinthiaid 8.
Hyn 'aberthwyd i Eulun drwch
gochelwch 1. un Duw penllad 4.6.
sydd.
Christion rydd-did na rwystred wan 9.
gwybodol ran gwnaed cariad 11.
9
I Baul fod rhydd-did 1. am gael bwyd 4, 9, 11.
ordeiniwyd roi, os dyscant 14.
yn rhâd gwnaeth 15. rhag-traul 18. neu lûdd fai 22
ydym fal rhai a redant 24.
10
Llwon
Sacramen­tau.
Iddewaidd cyscodau oedd 1, 4.
cosp pobloedd 5, 8, 10, 'in rhybuddio 11.
am brofiad 13. llun 14. bwrdd Christ ein plaid
cythreuliaid 20. bwyd 25, 31. heb rwystro 32
11
Myn i wr ar weddi noethi 'ben 4.
gwraig gwisced 13. sen am geccru 18.
llygru bwrdd Christ 20. ei drefnu 'n iawn 23.
bwytawn 24. rhâd cawn 26. neu 'n barnu 27
12
Nailltuoll ddawn or yspryd daw 1.4.
er lles 'in llaw 7. eu rhannu 8, 11.
aelodau 'r pen 12, 20. naill porth y llall 21.
ych gorph Christ 27. gall eich helpu 28.
13
Oll doniau 'n ddiles heb serch ynt 1, 3.
hon sai, tyr gwynt gwybodaeth 8.
o ran gwyr dyn 9. ef perffaith ffydd 12.
'r obaith, a ffydd: hi 'n bennaeth.
Corinthiaid 14.
Prophwydo 'n well na llawer iaith 2.
fal cerdd 7. 'ddau waith er mwyniant 12, 22
rheol i arfer 'rhain mewn gwedd 26.
yn 'r Eglwys gwragedd tawant 34.
15
Qododd Christ 1, 4, 15. gwelpwyd 5, 8. rhaid i ni
adgodi 12, 19, 51. rhai yn gwadu 12.
ei ffrwyth 21. ai ddull 25. ai nefol fraint 44, 49.
echrysaint Ange, 'i lyngcu 54.
16
Rhowch borth i angen 1. 'rhai sy 'n Ghaer 3.
clôd gwaith Tim. daer
Timotheus
10. cydwiliwch 13
mewn cariad oll 14. ir da rhowch fri 16.18.
anherchir chwi 19. anherchwch 20.

Cynhwysiad ail Epistol Paul at y Corinthi­aid 2.
Pennill am bob Pennod.

1
Awdur cysur 3. mewn trallod sydd
waredydd Paul 4, 8, 10. iw helpu 6.
yn bur dysc 12, 19. fal y gwyddent hwy 13.
fynd attynt mwy mae 'n ffaelu 17, 23.
2
Bwriadodd 1. attyn drist na ddae 2.
pechasae un 6. ei bardwn 7.
rhag Satan ffel 11. am Tit: ei gûr 13.
gofal Pau [...] am Titus.
llwydd ei ddysc bûr a goeliwn 14, 17.
3
Clôd Paul 2. ffydd Corinth 3. trin air Christ
nid y ddeddf drist 6. rhagoriaeth 8.
disgleirdeb hon rhwym lygaid call 13.
eglura 'r llall Dduwiolaeth 18.
2 Corinthiaid 4.
Diwid 1. a didwyll dysc 2, 5. pawb gwêl
ond digred 4. sêl goleuni 6.
ym bridd 7. er Christ ein blinfyd sydd 8, 11.
llês 'r Eglwys bydd 12. 'in codi 14, 17.
5
Ei fod
Paul.
yn siwr or nefol dy 1.
trwy ffydd 7. yn hy 8 ddydd barnu 10.
heb ffrôst 12. o Ghrist daw buchedd dda 17.
cymmodir a Duw 'n Iesu 18.20.
6
Foi hannog i ddal rhâd 1. mewn pryd 2.
clôd ei flin fyd yn gweini 3.10.
gwahardd cyfeillach ddigred ryw 14, 17.
ym Demlau Duw 'n daioni 16.
7
Glanhewch y cnawd 1. ei serch, ai hoen
Paul.
er maint ei boen, oi plegyd 4
weithio trist lythr eu iechyd hwy 8.
am Tit:
ei lawcnydd
yn fwy (inverted †) 13. y diwyd 15.
8
Hael Macedonia ir Sainct rhodd 1.
ymd'lododd Christ 9. rhowch chwithau 10.
er lles ysptydol 14 attoch daeth
Tit: am brawd ffraeth am ddoniau 22.
9
It tlawd annog eich zêl i roi 2.
rhai 'ch para-toi danfonir 3.
rhwydd 5. helaeth rhowch 6. fal hâu håd 7.
tyfi chwi râd 8. Duw molir 13.
2 Corinthiaid 10.
Ilasurio 'n ol y cnawd nid oedd 2.
Paul.
tyr nerthoedd trwy yr Arglwydd 4.
dial 6. mewn gair a gweithred un 7.11.
Paul.
heb adel llun cymhwyfrwydd 12.14.
11
Mwy zêl
Paul
2. rhag twyll 3, 13. ei ganmol pair 5.
rhoi 'n rhâd y gair 7. heb ormes 9.
dim gwaeth na hwynt 12. er Christ gwnaeth fwy 23
pob cystudd, clwy dioddefes 24.
12
Nid oi fodd traeth â welodd ef 1.
oi wendid llef 5.10. ceryddwyd 7.
ei ffrôst 11.6. attynt 10. oi gariad daw 15.
achosion braw rhag-olnwyd 20.
13
Oiddyfod 1. bygwth ddrygiog mae 2.
ffydd profer 5. cae hwy 'n addas 7.
na bai raid iddo gospi 'r un 10.
bôd yn gyt-tun 11. pâr urddas.

Cynhwysiad Epistol S. Paul at y Galatiaid.
Pennill am bob Pennod.

1
Anferth gan Baul eu gwyro 'r gwir 1.6.
melltithir gau Athrawon 8.
dyscwyd gan Dduw, nid dyn 12. bu gâs 14.
galwyd trwy râs 15. yn Ghristion 16.
2
Bôd taith
Paul.
i Gaer 1. dysc 2. Tit: heb dorr 3.
hebenwae­du.
ei ragor cadd 6. derbynnir 9.
Paul.
gwrthnebodd Bedr 11. nid ein gwaith sydd 16.
yn Ghrist trwy ffydd cyfiawnir 20.
3
Cais wybod beth ai trodd or iawn 1.
Paul.
i lynu wrth ddawn y gyfraith 2.24.
a grêd fal Abra'm, iawnir ef 6.11.
ceiff fendith nef 9.14. Christ perffaith 22.29
4
Deddf gwna ni 'n blant, hyd Ghrist yn gaeth 1.
rhydd ym pan ddaeth 5. nid gweision 7.
cydgare digrwydd cais gan blant 12.19.
rhai 'n dilin chwant 23. 'lleill ffyddlon 31.2 [...]
Galatiaid 5.
Inwaed' nid rhaid 2. ffydd cyfiawn gwna 5.
torrer ach blina 10.12. cerwch 14.
cnawdol 17. ai ffrwyth 19 heb deyrnas nêf 21.
ffrwyth 'r yspryd 22. ef dilynwch 25.
6
Fforddio a lithrodd 1. cyd-ddwyn pair 2.
rhoi rhan ir gair † 6. hau 'r yspryd 8.
ir dyscawdr.
nef cawn 9 gwnawn dda 10. enwaedu'n drist 12
mola.
mawl Paul croes Christ 14. rhâd hyfryd 16

Cynhwysiad ail Epistol Paul yr Apostol at yr Ephesiaid.
Pennill am bob Pennod.

1
Ar ol eu cyfarch 1: a diolch 3 traith
etholiad faith 4. mabwysiad 5.
ffynnon iechyd 11. cael gwybod faint 16.
wnaeth Duw ein braint 17. trwy 'n ceidwad.
2
Bâr anian pawb yn farw gwnaeth 1.
byw trwy Ghrist aeth 5. difurriwyd 14.
cymmod dwy blaid 16. dinaswyr ym 19.
trwy 'r maen ein grym
Christ.
20. un gwnaethpwyd 17
Ephesiaid 3.
Câdd
Paul.
wybod rhin 3 y cedwid rhai.
cenhedloedd difai 6. dyscodd 8
Paul.
arfaethwyd 11. nerther 13. triged ffydd 17.
arhosed. ]
a fu, a fydd ai carodd 19.
4
(inverted †) Paul.
Deisyfodd arnynt 1 * fôd yn un 3.
rhoed iddyn 7. amryw ddoniau 11.
er adail 'r Eglwys 13.16. gwisco 'r Iôr 24.32.
heb agor dôr drwg eiriau 25.29.
5
Etholer Christ 1. a serch 2. heb chwant 3.
gochelant ddrwg 7. fal doethion 15.
heb fedd'dod 18. cenwch 19 dyled bûn 22.
ai gwr 28. cyt-tun 21. fal Christion 32.
6
Ffurf dyled plant iw tadau gwiw 1.
ar gweision iw Harglwyddi 5.
ymdrech yw 'n bywyd 10. arfog dda 13.
arfera 18. canmol Tychi:
[ Tychi [...].
21 ]

Cynhwysiad Epistol S. Paul at y Philippiaid.
Pennill am bob Pennod.

1
Annerch 1. a diolch 3. am ffrwyth ffydd 6.
eu cynnydd cais 9. er thwymmau 13.7.
bid byw, bid marw, parod yw 21.
am undeb 27. rhyw erlidiau 28.30.
2
Byddwch unfryd 2. fal Christ 5. yn wael 7.
a heuddau gael anrhydededd 9.11.
eich iechyd gweithiwch 12. mal 'bôch di-fai 15.
daw Tim: (inverted †)
[ Timothes, ac Apaphro­ditus.
19. dda 20. ai frawd buchedd 25.
3
Cwn a chyd-torr 2. na ffrostio 'r ddeddf 3.
na dim ond creddf, Christ buddiol 8
Paul cais nôd nef 11.14.20. dilinan: ef 17.
gochelant lef 'r annuwiol 18.
4
Diysgog yn Nuw 1.4 gweddi gwnewch 6.
tangneddyf cewch 7. os cyfion 8.
Paul cofia eu rhodd, pan oedd yn gaeth 10.16.
bodloniaeth 18, ai anherchion 21.

Cynhwysiad Epistol S. Pau [...] at y Colossiaid.
Pennill am bob pennod.

1
Am eu ffydd diolch 3.12. cais eu rhâd 9.
trwy ddelw 'r tâd 15. cymmodwyd 20.
ffyddiant 23. i Baul swydd gweini rhoed 25.
oedd gudd er ioed, datcuddiwyd 26.
2
Brachleidiwch Grist 2. rhag digwydd gwyll
tywyllwch
traddodiad 4.8. twyll enwaedu 11.
byw ych 13.15. dim mawl i 'ngylion gâu 18.
hên Ceremoniau darfu 20.
3
Ceisio peth ûch pâr 1. heb naws gwyn 5.
a gwisco y dyn newydd 10.
cydgâr 14. gair Christ 16. dlêd gwragedd 18. gwyr19
plant 20. tadau [...]1. gweithwyr ufydd 22.
4
Dlêd gwr iw wâs gweddiwch chwi 2.
doeth-weddus i anffyddlon 5.
ei helynt 7 danfon attynt dri 7.9.
o frodyr 10. 'i anherchion 12.14.

Cynhwysiad Epistol cyntaf Paul yr Apostol at y Thessaloniaid.
Pennill am bob Pennod.

1
Ap: diolch, gweddi 2. côf ei ffydd 3.
* Apostoli [...]
gair nerthol sydd 5. dilynant 6.
ynt siamplau 'r lleill 7. trôn trwyddo ef 9.
mâb Duw or nef disgwyliant 10.
2
Buddiol dysc 1.4. didwyll 2. dichwant fu 5.
* Paul.
heb fawl 6. hwy 'n gu mamhaethodd 7.
tyft ynt 10. eu clòd 13. yn diodde 'n drist 14.
mal pobl Ghrist 15. foi hosfodd 17.20.
3
Cydfrawd oi serch gyr attynt hwy 1.
cynhorthwy yw 2. rhag temptydd 5.
llawenodd am eu buchedd dda 6.
deisyfu 'wna 10. eu cynnydd 12.
1 Thessaloniaid 4.
Duwiolach beunydd pâr ynt fod 1.
'diwair 3. yn gwrthod gwagedd 5.
brawgar 9 poenus 11. heb ddigred gri 13.
adgodwn ni 14. daw 'n diwedd 17.
5
Ef
dydd farn.
daw fai lleidr 2. neu wewyr bûn 3.
na chysced un 6. ymwiscwn 8.
parch Athrawon 12. a help ir gwan 14.
heb ddial cam 15. gweddiwn 17.

Cynhwysiad ail Epistol Paul yr Epostol at y Thessa­loniaid 2.
Pennill am bob Pennod.

1
Am serch, ffydd 3. ai hammynedd 4. cânt
nef-feddiant 5. blin cystuddir 6.
llid 8. barn arnvnt 9. pan ddêl dydd clôd 10.
teilyngdod Thessal:
[y Thessalo­niaid,
ceisir 11. ]
2 Thessaloniaid 2.
Byddwch safadwy 2.15. 'dydd nis daw,
nes dyfod draw ffydd-wyriad 3.
Anghrist datcudd 8. ei 'rwyddion gau 9.
coelir yn frau 11. eu damniad ] 12.
[digr [...]d.
3
Cais fod eu gwaedd ar lwyddo 'r gair 1.5.
ymgadw pair rhag blinddyn 6.
ar diog 11. gweithiant 12. hwylia 'r drwg 15.
annerch heb wg 17. rhâd iddyn 18.

Cynhwysiad Epistol cyntaf Paul yr Apostol at Dimotheus.
Pennill am bob Pennod.

1
Ail siars i Dim: * i ddyscu 'r gwir 3.
heb chwedlau dihir 4. ffyddio 5.19.
y ddeddf ir drwg 9. câdd gan Dduw râs 14.
dau dyrras iw 'scymuno 20.
1 Dimotheus 2.
Blaen-waedd tros bawb 1. cyfryngwr byd 5.
ein gwerth eu gyd 6. pregetha 7.
gweddied gwyr 8. ir gwragedd wedd 9.
tawant 11. cân hedd trwy blanta 16.
3
Cynneddfau Escob, 1. Diacon llon 8.13.
ai gwragedd ffyddlon heini 11.
dyd wers i Dim: am Eglwys Ddaw 15.
ar gwir iw ddyscu ynddi 16.
4
Daw 'Sprydion gau 1. yn gwahardd bri.
priodi, cymryd bwydydd 3.
yn dduwiol siampl bydd ir da 12.
cynghora 13. digwydd cynnydd 15.
5
Erfyn ar bawb 1. yn dduwiol fôd 4.
am wedd-dod 3. parch Henuriad 17.19.
cerydda 'r drwg 20. Tim: yfed win 23.
daw i bob rhin datcuddiad 24.
6
Ffurf dyled gwâs 1 Athrawon mwg
newyddion darfyddant fel mwg.
llês puredd 6. drwg chwant arian 10.
cyfoethog gwnaed pob gweithred dda 17.
i Dim: siars, a swydd bûrlan 20.11.

Cynhwysiad ail Epistol Paul yr Apostol at Di­motheus 2.
Un Pennill am bôb Pennod.

1
At Dim: 2. ei ffydd 5. cynnydded hyn 6.8.13.
† galwyd 9. Christ gelyn cefnodd 10.
dewiswyd 11 (inverted †) ceiff dâl 12. gweinodd rhai 1.
[Onesyph [...] ­rus.
Onesyph: ai diddanodd 16.
2
Bydd gryf 1. filwr 3. llafurwr da 6.15.
cofia lin Christ 8. am rhwymmau 9.
Paul.
gobrwyir ing 12. gwêl lygriad rhai 17.
sail Duw a sai 19.22. swydd-ddonian 22.24
3
Cyfodau flinion bobloedd dir 1.
gwragedd or gwir a dwyllau 6.13.
darfyddant 9. Paul ô fuchedd nôd 10.
erlidwyd 11. clôd Scrythyrau 15.
2 Dimotheus 4.
Timothe [...]s
Dysc di 'n ddiwyd 5. pall ein gwir ni 3.
aberthir fi
Paul.
6. tyrd yma 9.
gadawyd 10. y gôf gochel di 15.
[...]emetrius.
am nerthodd i, gwareda 18.

Cynhwysiad Epistol Paul yr Apostol a [...] Ditus.
Pennill am bob Pennod.

1
Am obaith bywyd 2. i Dit: rhaid
drefnu Honuriaid 5. gweddus 6.
taw'r lleill 11. ir pûr pob peth pûr sydd 13.
brwnt ir di-ffydd, hoccedus 16.
2
Buchedd Henaf-gwyr 1. gwreigaidd wedd 3.
iefaingc 6. o buredd rheol 7.
rhan gweision 9. daeth grâs 11. dysc fyw 'n iawn
disgwyliwm 13. ddawm briodol 14.
3
Cais ufydd-dod i bawb mewn swydd 1.
ein hên ddyrasrwydd 3. golchwyd 5.
[...]eretic.
trwy râs ym gyfiawn 7. na ddadlau 'n ffôl 9.
tor bêch nailltuol ] 10. pennwyd 15.

Cynhwysiad Epistol Paul at Philemon.
Pennill am y Pennod.

1
Addfwyn
Paul.
gwell cyfarch 2. cofia eu ffydd 5.
ar cariad sydd 7 cais gymmod 10.
iw wâs, drwg gynt, ond 'nawr yn dda 11.
derbyn 12. mawrhâ 16. tâl ammod 18.
Paul.

Cynhwysiad Epistol Paul yr Apostol at yr Hebraeaid.
Pennill am bob Pennod.

1
Ar ddiwedd trwy 'r mab gair in' daeth 1.
Daw tano gwnaeth Angylion 4.13.
ei berson 5. braint 6. ai gyfiawn wêdd 9.
ei fawredd 10. swydd ysprydion 14.
Hebraeaid 2.
Bai yw 1. foi cosp 2. ai 'scluso fo 3. *
'r hwn trosto 4. a ddioddefodd 9.
ym frodyr 11 plant 13. 'in gwared daeth 19.
yn ddyn yr aeth 16. cymmododd 17.
3
Christ sydd, na Moses, fwy ei swydd 1.3.
hw [...] gwâs 5. llall A [...]glwydd ganed 6.
gwrandewc [...] 7 15. na chledwch 8. rhag i chwi
golli eich b [...]i 11. cosp digred 18.
4
Dychrynnwn, rhag-bod 'n ol or hedd 1.5.
ddigredodd wedd 6. ymwthiwn 11.
[...] [...]hwys­ [...]
nerth gair Duw 12 trwy 'n Llên Christ yn hy 14
y cyrchwn fry 15. gras ceisiwn 16.
5
Eiriol Off [...]iriad 1. in' mae Christ 5.
mal M [...]lchif: 6. trist weddiodd 7. †
ufydd-dod dysc 8 ein hiechyd myn 9.
y baban hyn nis d'alltodd 13.
6
Ffydd-byngciau dyscodd, * 'nawt bethau mwy 1.
os syrthiant hwy, ni chodant 4 6.
tâl drwg. 8 a da 10. ir taer trwy ffydd 12.
daw ammod ddydd 13.18. disgwyliant 19.
7
Gwnaethnwyd yn bennach swydd Melchis: gynt 1
[...] L [...]fiaid hynt 5. Christ cododd 14.
ar [...] u [...]dd brenin bythol hedd 17.21.
a [...] Aron wedd rhagorodd 27.
8
Hên Lefi pallodd, Christ pan ddaeth 1.
cyfammod
gair newydd, ffraeth, hên darfu 4.13.
tyst Prophwyd, or cyfammod oedd 10.
rhwng Duw ai bobloedd hynny 14.
9
Is deddf pôb Typ 1. ai haberth hi 1.7.
llai mawredd, bri, perffeithrwydd 9.
na Christ a wnaeth ai waed ei hun
tros bechod dyn fodlonrwydd 14.26.
10
Llesgedd deddf aberth 1 8. pan ddaeth 'r ail 9.
a dynnodd sail pechod [...]u 12.14.17.
ffyddiwn 19. gwnawn dda rhag cosp, clôd rhai 32
ei gwawd 33. a sai hyd angau 34.36.
11
[...]awr glôd ffydd 1. sail holl bobl Dduw 2.
a fûont fyw 3.8.23.30. hyd Ddafydd 32.
eu rhyfedd waith 33. ai profiad clau 36.
hwy gânt eu gwobrau hylwydd 39.
12
[...]essewch at Ghrist 1. a llariaidd wêdd 2.
er cûr 5. duwioledd ceisiwch 13.
O Sina 18. i Sion 'daethoch chwi 22.
na lyswch fri 25. dychrynnwch 26.29.
13
[...] serch 1. gonest 4. dichwannog fudd 5.
parch gweinydd Duw 7.17. nid alltud 9.
[...]feddwch Ghrist 10. ir tlawd help gwnewch 16.
gveddiwch 18. cewch rad olud 21.25.

Cynhwysiad Epistol Jaco. yr Apostol
Pennill am bob Pennod.

1
Am brofiad 1. doeth: 5. na themptia Dduw 13.
rhodd awdur yw 17. gwrandewch 9
heb ddial 20. gwnewch dd [...] [...]2 hyd eich bed [...] [...]
ddiffugiol wedd 26. crefyddwch 27.
2
Byddwch ddiduedd 1.4. trugar dro 13.
ffydd ffrostio, heb weithredoedd 14.
(inverted †) Abraham.
sydd farw 17. drwg 19. nid eiddo 'n tâd 21.
a Rahab, anllad ydoedd 25.
3
Camgerdd pawb 2. fal i farch 3. ffrwyn dôd
ir tafod 5. trwch 8. bendithia 19.
doeth, mwyn 13. heb ffûg 14. cenfigen, trais 1 [...]
puredd a gais 17. heddycha 18.
4
Dichwannog 4. difalch 5▪10. gwrthneb ddrwg [...]
heb farnu, gwg, enllibio 11.
dim coel ar rwyddfyd 13. nag oes dyn 14.
ond ar Dduw sy 'n eu llwyddo 15.
Iaco 5.
Edifarhewch, ariangar ffel 1.6.
gan ddioddef 7. fel Prophwydi 11.
di-lw 12. gweddia 13.17. cyfâdd fai 16.
trô ir iawn a fai ar wyrni 20.

Cynhwysiad Epistol cyn­taf cyffredinol Pedr.
Un Pennill am bôb Pennod.

1
Am râd diolch 3. cawn fyw trwy ffydd 5.9.
caethiwir 6. rhydd, prophwydwyd 10.
duwiolwn 13. nid ag aur 18. ond gwaed 19.
ein prynnu a wnaed 20. ail-anwyd 23.
2
Bariaeth 'ffwrdd rhowch 1. eich sail Christ yw 5.
breahinawl ryw 9▪ heb chwantau 11.
parch svydd 13. dlêd gwâs 18 yw diodde 'n drist
fal y gwnaeth Christ 21. ei gleisiau 24.
1 Pedr 3.
Cyd-ddyled gwragedd 1. ai gwyr 7. heb dwyll 10
dioddef trwy bwyll 14. mal cyfion 18.
achubwyd yn Arch Noah rai 20.
trwy fedydd sai y ffyddlon 21.
4
Dioddefodd
Christ.
trosom 1. na phêch mwy 2.
trwy gnawdol nwy 3. diweddodd 7.
daeth di­wedd.
carwn 8. molwn 11. barn an prawf ni 12.
ar dy Dduw hi ddechreuodd 17.
5
Eglwyswyr 1. porthwch, heb chwânt praidd 2.
iefiengaidd ufydd byddwch 5.
issel-fryd 6. gwiliwch rhag y llew 8.
er trais, yn lew 10. anherchwch 14.

Cynhwysiad ail Epistol cyffredinol Pedr.
Pennill am bob Pennod.

1
At ffydd 1. pair fod eu twf trwy râd 5.
oi galwad siwr 10. cânt deyrnas 11.
coffa 12 ei fod ar fynd 14. gwêl stâd
mawredd Christ.
[...]6.
a thystiodd tâd mab-urddas 17.19.
mawredd Christ.
2 Pedr 2.
Bydd gau athrawon 1. eu dialedd hwynt 3.13.16.
fal diluw gynt 5. neu Sod'ma 6.
sai 'r cyfiawn 7.9 dull y cnawdol rai 10.14.18.
fal hwch ir clai dychwela 22.
3
Christ daw ir farn 1. rhai 'n ammeu 'r dydd 4.
mil fal un sydd 8. byd lloscir 10.
yn dduwiol 11. gwiliwn 12. newydd nef 13
[ yr Ar­glwydd.
ei 'mynedd ef ] 15. bydd siccir 17.

Cynhwysiad Epistol cyntaf cyffredinol Joan.
Pennill am bob Pennod.

1
Awelodd traeth in' uno ar tâd,
* Ioan.
ai ei fab rhâd o. sy 'n puro 7.
a wado ei bechod yn dwyllgar sai 8.10.
ceiff bardwn ai cyffeso 9.
2
Bargeiniodd Christ 1. ei 'dnabod pair 3.
trwy gadw ei air 5. brawdgaru 9.
digaru 'r byd 15. er Anghrist gâu 18.2.
Sa'wn trwy barhâu yn credu 24.29.
1 Ioan 3.
C [...] Duw 1. ei blant 2. y rhagor drô
rhwng 'r eiddo 3. a drwg ddynion 4.10.
Brawdgar 11.18. heb gâs 15. gofynnwn cawn [...]
trwy ffydd 23. nef iawn drigolion 14.
4
Dau-ysprvd sydd 1. prawf di pâ un
ô Dduw 3.3. o ddyn 5. cydgarwn 7.11.21.
rhagcarodd Duw 9.16.19. unwyd ar tri 13 16.
os carwn ni, nid ofnwn 12.15.
5
Eiddo Duw crêd 1.10.13. a charodd Dduw 2.
hoff ei air yw 3. gorchfyga 4.
tri'n tystio'n un 7. byw trwy 'r mâb gwnawn 11 20.
go [...]y [...]nwn cawn 14 brawd hwylia 16.

Cynhwysiad ail Epistol Ioan 2.
Pennill am y pennod.

1
At ryw Arg [...]wy [...] ai gwir blant 1.4.
mewn ffyd [...] [...]hânt 3. a chariad 5.
gochelant Ang [...] [...] ddysc 9.
na ddôed iw [...]ysc. 10. annerchiad 13.

Cynhwysiad trydydd Epistol Ioan.
Pennill am y Pennod.

1
At Gaius 1. llwyddiant 2. rhoi 'ddo glôd
ar y gwir fôd 3 croelawus 5.
Diotreph: falch 9. ddi-ddrwg, gwnadda 11.
† Diotre­phes.
munt oedd air da Demetrius 12.

Cynhwysiad Epistol Judas.
Pennill am y Pennod.

1
Assud eich ffydd 1.3. rhag 'thrawon gau,
eu cosp. ufydd 4.11. fal Sod'ma 5.6.7.
eu dull 10. annuwiol 16.18 ffyddlawn sai 20.
ag achub rai 23. na chwympa 24.

Cynhwysiad Datcuddiad S. Joan y Di­finydd.
Un Pennill am bôb Pennod.

1
[ yr Ar­glwydd.
At y saith Eglwys, 'ddiwrth un * râs 4.
d [...]ch [...]u [...] c [...]âs 8. gwê
c [...]hwyll­brenni.
brenni 12.
gwisc mâb 13. arddull 14 16 addolwyd ef [...]
fal un or nef 18 deongli 20.
2
Buchedd Eph [...]s:
Ephe [...]
[...]. cûr Smyrna dda 8.
† P [...]gamus
ff [...]dd Perg:
Ephe [...]
13. [...]u diffygion 14.4.
clôd Thy [...]:
(inverted †) Thyaura.
19. ai bai▪ [...] 's [...]wl a ba-rh [...]iff
yn bû [...], rhwysg c [...]ff ar ddynion 26.
3
Camwedd Sardis 1. a [...]ch
I [...]an.
yndrist fôd 3.19.
[...] Phila
[...]hiladel­phia.
glôd 7. o [...] [...] 12 21.
Laod:
Laodicca.
glay [...] 15. Christ câ [...] c [...]sp [...] 19.
wr [...]h y drw [...] [...]ai 20. ein llywydd 21.
Datcuddiad 4.
Draw dangos nef 1. ar ors [...]dd ûn 2.
ei ddull 3. a llûn Henuriaid 4.
llygeidiog 6. beunydd 8 yn rhoi mawl 9.
ir sawl oedd dâd creduriaid 11.
5
Eulun llyfr 1. neb ai hagor ef 3
ond 'r Oen or nef 6 a laddwyd 7.12.
ei fawl 8.14. a chân cyfaddeu 'wnaed
eu prynnu ai waed 9 anrhegwyd 13.
6
Fflaw. pedair sêl 1.3.5.7. meirch amliw daeth 2.4
egori 'wnaeth y bummed 9.
dydd farn cais thai 10. arw ddion cyn
dyfodiad hyu: ar chweched 12.15.
7
Gwahardd na ddrygid dim or byd 1.
nes selio 'i gyd y llwythau 3.
o bob parth rai 5.9 mawl gw [...]nnion Dduw 10.13
heb ddiffig yw 16. heb ddagrau 17.
8
Hollti saith sêl 1. saith Angel, saith
o udcyrn maith 2. offrym nir 3.
pedwar udcân daw amryw blâ 7.11.
trigolion a fygythir 13.
9
Ir pummed cân syrth seren 1. daeth
mwg 2. pryfed i gaeth-flino 3.5.
y chw [...]ched cân 13. dau ddau yn rhydd 14.
blin wyr meirch sydd 15. rhai 'n gwyro 20.
Datcuddiad 10.
Llêf Angel 1.3. ai lyfr 2. tyngodd, mwy
dim amser hwy 6. gorphennwyd 7.
i Ioan llyfr, eifwyta pair 9.
ir byd y gair prophwydwyd 11.
11
Mesur y Deml 1. tyst prophwyd ddau 3.
rhag glaw nef câu 6. llâdd
y ddau dyst.
7. codir 11.
cosp rhai, lleill mawl 13.16. y seithfed cân 15
am deyrnas lân 17. pawb bernir 18.
12
Nôd beichiog wraig 2. draig gwilia hyn 3.
i ddifa 'r plentyn 4. codwyd 5.
hon
y wraig.
ffodd 6. a Michael cefnodd ddraig 7.
y wraig, ai hâd erlidiwyd 13.17.
13
Or morfil corniog 1. gan ddraig câdd nerth 4.
ein prydferth Dduw a gablodd 6.
daiar-fil pair i foli a chlôd 12.
derbyn ei nôd 15. rhai rhifodd 17.
14
Pryd Oên ar Sion, ai lu 1. dysc ûn 6.
cwymp Babil:
Babylon.
8. llun addoliad 9.11.
dedwyddfyd meirw 13. medi 'r byd
y gwydd ei gyd 18. llid llenwad 20.
15
Qwrs saith, saith bla 1. gorfodgân rhai
ar fwytfil 2. ai Duw molant 3.
eu disglair wisg 6. dig phiolau 7. trâ
nas delo plâ, nis gwelant 8.
Datcuddiad 16.
Rhai planodd 1 dir 2. môr 3. dwfr, pôb man 4.
anneddau 'r annuwiolion 10.
Euphrates 12. gwiliwch 15. dowch ir llan
Armaged­don.
16
ofna pôb man 18. cosp dynion 19.11.
17
Sut puttain 2. ar fîl corniog 3. wych 4.
sef Babil: 5. drych am fedd-dod 6.
diben y mîl 8, 11. deongli 'fodd 9.12.
gorchfygodd 'r Oen 14. ei phendod ] 16.
[y buttain.
18
Tref Babil: syrth 2. ffowch 'honi hi 4.
a thelwch iddi 'heuddodd 6.
tri math ar bobl am dani 'n drist 9.11.17.
a Seintiau Christ llawenodd 20.
19
Udd
yr Ar­glwydd.
Barnodd hon 2 priodas Oen 7.
addolaidd hoen ûn
Angel
llysa 10.
brenin mîl gorfydd 16. un
Angel
cais lu
o adar fry 17. ir lladdfa 21.
20
Ysarph yn rhydd 2. di-nôd yn fyw 4.
rhai dedwydd yw 6. draig rhydd'ir 7.
rhyddh [...]
Gog, 2. a Magog 8. Diafl poenir byth 10.
adgodiad syth 12. pawb bernir 13.
21
Am newydd nêf tir, Caer 1. ô serch
i briod-ferch 2. rhan dwyblaid
da, a drwg
3.8.
portreiad tref 10. Oen ei lamp hi 23.
lludd iddi bechaduriaid.
Datcuddiad 22.
Byw ddwfr 1. a phren
y bywyd.
2. dim rhêg 3. na nôs 5.
nid aros un
Angel.
ei foli 9.
dedwydd ir ddinas 14. 'lleill allan fydd
y gair nid rhydd camgyfri 18.
TERFYN.
Datcanwn fawl ir Tad an gwnaeth,
ir Mâb a ddaeth in prynnu,
ir yspryd glân an pûrodd ni
un Duw a thri sy'n caru.

The Authors Son's Vision.

1
BEhold! me thinks I see sad objects, all
Men-like in sable mourning clad: they call,
And say, be gone, thy aged Father's dead,
Thy patient Mother mov'd, with passion led,
Bewails her husbands death, her children stand
About her seven condole: put to thy hand,
Make up the eighth, and fitting things prepare
To solemnize his Funerall Rites: that are
Emblems of love, and duties to the dead,
And let him sleep a while in earthly bed.
2
Four more appear pure (of my Fathers seed,
And Mothers too) long dead, now 'live in deed,
Of shining Visage over-cloath'd in white,
With heav'nly Hymns rejoycing at the sight,
As ministeriall Angels, sent from high,
To guide his Soule into eternity:
[Page 142]Yield words of comfort to the Mourners; say
That though h [...]s Body's dead, intombed lay▪
Yet for his worth in setting forth Gods word
In such rare forme, no power of the sword,
Famine, or plague, or other chances should
Ev'r make his name to perish: the world would
Wear his British Gem unto the Worlds end;
As precious taken from their loving Friend:
Whereat I wak'd & star'd, they vanisht then,
And I conceiv'd they were but shapes of Men.
Clements Inn. ED: JONES.

Rhan or 119. Psalm.

Arglwydd gwnaethost yn dda a'th wâs
yn oll dy râs yn addo.
Dysg i'm ddeall dy air yn iawn,
'r wy'n credu'n gyflawn yntho,
Cyn fy' ngostwng euthym ar gam,
yn awr wyf ddinam eilwaith.
Da iawn a graslawn ydwyt ti,
o dysg i mi dy gyfraith.
Cystuddiwyd fi'n fawr Arglwydd da:
bywha fi'n ol d'addewyd:
Bodloner di, o Arglwydd mau,
ag offrwm genau diwyd,
Adlyd cefais, a chystudd maith:
dy gyfraith yw 'nigrifwch▪
Gwna i'm ddeall cyfiownder gwiw
a byddaf fyw mewn heddwch.
Ath orchmynion y bywheist fi,
am hyn y rhei'ni a gofiais.
Eiddo ti wyf, Duw achub fi,
dy ddeddfau di a geisiais.
Tro fi rhag gweled gwagedd gwael▪
bywha fi 'i gael dy ffordd-di.
Cyflowna d'air â mi dy was,
yna caf râs i'th ofni.
Ofnais warth, o tro heibio hon,
da yw d'orchmynion tyn [...]r.
Wele, f'a wydd i'th gyfraith yw,
gwna yn fyw o'th gyfiownder.
O'm genau na ddwg dy air gwir,
i'th farnau hir yw'ngobaith.
Minnau'n wastadol cadwaf byth
dy lîn wehelyth gyfraith.
Datcanwn fawl &c.

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this EEBO-TCP Phase II text, in whole or in part.