CHRISTUS TRIUMPHANS.

Comoedia Apocalyptica.

AUTORE JOANNE FOXO, Anglo.

Edita est olim Basileae, Anno 1556. Nunc denuo Edita, & Scholarchis, Iudique Literarii Moderatoribus de­dicata, ob insignem Styli Elegantiam in Scholas utilissime admittenda.

Editore T. C. Sidn. Collegii, A. M.

Apocal. 22. 17. Spiritus & Sponsa dicunt, Veni Domine.

LONDINI, Impensis Rob. Clavel, apud quem prostant in vic. vulg. voc. Little Britain. 1672.

Doctis Scholarchis, & Ludi Literarii Ducibus, [...]

VEstris ne hoc inequi­tet praecordiis, do­cti Gymnasii Praesi­des, me audaculè nimis, & velut te­meritatis oestro actum Vestra ir­rumpere studia, quasi Fabianas Institutiones noviter vobis ut Ephebis scriberem. Nae, ego tam [...]insulsos conatus mentis Margine indignos censeo. Quis Crocodilos ab Exteris ad Ni­lum, vel noctuas ad Athenas se [Page] afferre a [...]eingit, vel cerebrum promittet Pa [...]adi? Ne [...] [...] Epi­stolam darem in anim [...] erat, quae verborum stellaret au [...], ad gustum Symmachi Doctissimi,Symmac. Epist. 11. Lib. 3. sed ut quod agitis agatis verba commodo, quo commodius pu­erilia ingenia quae sale soli condiuntur, etiam coeli condi­atis. Ad hoc mens & calamus itinere hoc scriptorio pergunt. Pessimè Julianus [...] olim non tam consuluit, quam edixit, Christianorum Literaturae [...]vi­dens, ut Christiani ritus pueri à Magistris Grammaticas & res Rhetoricas docentibus arceren­tur. Cui Edicto Marcellinus (ipse etiam Ethnicus & in aliis circa Julianum crassi Gnathonis­mi reus) acutum hunc infigit obelum:Marceil. Hist Lib. 22. Illud, inquit, incle­mens perenni obruendum silen­tio. Hoc à me tantum candida [Page] mentis linea vobis proposito in molius consulo. Cum Rhetori­cis, Historicis, Poeticis, & Co­micis & Tragicis liquoribus ex Ethnicorum fontibus puerorum animos imbuatis, quidni etiam Christianorum scriptis Rhetori­co & Poetico sale conditis, pari seu potiori ratione instituatis? Foxum ideo nostrum vobis dica­tum volo, Christiani commatis scriptorem, cujus libellum com­mendo, & in manus dedo ve­stras, Christi odore redolentem, Evangelium spirantem, & ad acumen Plautinum & Terentia­num aspirantem. Unde emer­gent pericula? Qua rima sor­dities Latinismi, & Barbaries vocum, quo minus vestros sua­viaret oculos, si hisce intingan­tur tenera pueritiae ingenia? Quid damni, si simul res Evan­gelicae, & phrasis tersa infugan­tur? [Page] Quidnam scandali prae pedibus, si Christianae elegantiae scripta manibus terantur, Lite­raturae & Religioni proficua? Externae Tragoedi [...] & Comoediae suo laborant discrimine & crimine,Abfit, ut de pre Christiano sonet Ju­piter Omnipotens, & me Hercule, & me Castor, & caete­ra magis portenta, quam numina. Hie­ronym, ad Damas. E­pist. 146. dum labra & cerebrum mergunt in ritum jur [...] ­mentorum Ethnicorum, & docent quae fides do­cet dedocenda. Ut pòl, aedepòl, ecastòr, herelè, incir­cumcisae linguae phrasiologica. His non mitur noster, nisi cum loquantur prophani, quorum di­alectus est, & proprie illis con­venit, quia similes [...]upiunt la­bra lact [...]cas; unde hiscemodi verbis Diocles, Polyharpax, A­dopylus terve quaterv [...] utuntur, viz. pòl ut qui nesciunt loqui melius. Hic non obscanae offi­cinae merces Ovidianae de arie [Page] nequitiae,Ovid. de Art. Am. ex Cupidinis pharetra depromptae. Hic nullae technae è vulpinis ingeniis Plautinorum servorum notae, nebulonem ac­curate instituentes. Eademque ratione, quidni & puri styli & materiae nostratium libri, no­straeque fidei lectiones alternè, & disciplinam impleant tenerio­ris aetatis vestrae commissae tute­lae [...]. Reperta est in nostris hu­jus [...]odi & phrasis, quae non ma­culat stylum, & materia, quae non mentem. Eodemque labore Grammaticum & Poetam, etiam & Christiannm formabitis. Hic non accidant Apuleianae obscae­nitatis pugione illata vulnera. Hisce non inveniuntur fragmen­ta purissimae impuritatis, ut de Petronio censet Lipsius.Lips. ad 15. l. An. Tacit [...]. Hic non barbararum libertas tor­nandi vocum ranarum ad or­nandam gentis dialectum, ut [Page] apud Aristophanem,Aristoph. in Ran. in Chor. Ranar. Vide Ra­deri Je­suitae Martia­lem. [...]. Hic nulli versiculi castra­tione digni sub Raderi sacro scalpello, pruriginem & urticas luxus creantes, ut apud poetam Cordubensem. Sed quod con­sulunt docti & pii, varios hic lo­cos Communes venae Theologi­cae discere liceat.Bucer de Reg. Jes. Christ ad Edvard 6 Vasculo hu­jus amaenae & piae Comoediae in­clusa reperiuntur Adae lapsus, peccati horribilis reatus, Eccle­siae miseria, & tamen funda tissi­ma in fundo spei firmitas, Sata­nae atrocitas & malitia, legis se­veritas & dirae, Evangelii sola­tia, & promissionum coelestium malagmata: nihil sublestae fidei, sed foederi divino innixa omnia. Antichristi ferociam, & cruore fluentem animum noscere liceat, Christi tamen potentiam; pro suis exertam, invictam & trium­phantem. Nonne his immorari [Page] juvenesque senesque decebit? Lac religiosum instillant pueris irreligiosae suis Gentes. Numne Homerus & Hesiodus scholae pa­ganicae aristes, quod in his ru­dimenta Ethnicorum mysterio­rum & docentur, & discuntur, dum Theogoniam & numinum genealogiam innuunt? Nonne Paulus Epimenidem Cretensium vatem nominat,Josephus & Pirke Avoth. quia ab exteris poetae ut prophetae aestimantu [...] Nonne Judaei particulis Legis Divinae tenellos imbuunt? Por­tiunculae ex Alcorano (Ache­rontico Biblio) à Mahumeta­nis in Scholis Africanis discen­dae proponuntur,Cleuard. in Epist Africanis testante Cle­nardo in Epistolis Africanis, qui cum illis aliquandiu versatus est. Singuli in nomine Domini sui ambulant, quid impedit, quid indecori est, si & nostri in nomi­ne Christi sui Cristas sumant [...] [Page] Hacce methodo progrediuntus Pontificii, qui Monachii dede­runt Jesuiticae Scholae typum in rudimentis Romani furfuris e­discendis,Alphab. Christi & Diab. de virtut. & vit. pro sodalit. in libro dicto Alpha­betum Christi & Alphabetum Diaboli. Nonne hanc collima­vit metam Canisius, seligendo pias & breviores Hieronymi E­pistolas pueris docendas?Mariana-Mona­censi, an­no 1619. Ul­tra dicere quid opus est? Ga­stellionis dialogi sacri, Teren­taus Christianus, Grotii Christus patiens,Jos. Scal. in Epitap Buchan. Buchananus, poetarum fere ultimus limes, in Jephtae & Baptistae T [...]agoediis huc vota & scripta extendunt. Nec inter haec dormivit Chytraeus, qui fi­liis suis & pueris Orationem Do­minicam,Nothan Chytr [...]us Mandata decem, Sym­bolum fidei, & praecipna Chri­stianae persuasionis capita car­mine Heroico edidit. Nunc [...]em cum mente tenetis. Ite, ita agite [Page] ludi Moderatores Literarii,Scholae Luthero femora Ecclesiae. va­si proxime Ministris & Evange­lii praeconibus Christianae Rei­pub. utilissima,Melan­cthoni Ecclesiae semina­rium. ex quorum se­mente messis praepinguis spera­tur. Operam date literis ali­quando Biblice mixtis. At prae­co hic noster erat. Quid inde? Foxus hic, ut Vulpes AEsopicus, erat [...]: praeconem agit strenue, historiam scribit plenè & candidè, polemica agit forti­ter & catè, rostra ascendit splen­didè, socco Comico induitur a­maenè & nitidé. Haec scripta sub posse includunt planè, [...]un­dem, qui & concionator audit, Philologus, Poeta, Rhetor eti­am audire posse, & historicus, & quicquid boni nominis literarum alvus protulit. Objicere haud locus est, an Theologus scenam adornabit? Haec theatri non pulpiti mystas ornant. Verbo [Page] expediam; haec etiam Pulpito decori sunt, nec scena in senis pii mentem cum hoc scripto in­travit. Exul erat cum haec ex­aravit, Confessor Christi Mari­ano seculo, ubi quotannis lite­ra Dominica erat profundè ru­bra. Ad exercitium & sola­men animarum, non ad orna­tum scenae hanc aptavit pagi­nam. Quid magis proprie illi materiam solatii, & anodyna amicis sui & Christi praebere va­luit, quam argumentum victo­riae Christi triumphantis inter spicula inimicorum erecta, & omnia denuò inutilia facta & defracta? Mirè scatene lascivi ingenii partus, nec possunt sepe­liri quae mentem maculant, la­bra & oculos polluunt: vix do­centur & discuntur, & in praxin statim erumpunt.

[Page]
Quisquis versibus exprimit Catullum,
Muret. in Epigram.
Raro moribus exprimit Catonum.

At noster hic Foxus in hoc scripto raro invenitur, in Mu­saeis secreto cum blattis & ti­neis luctatur, plurimae officinae dicunt Ignoramus. Ingenuè fa­teri liceat, magnae lubentiae cli­ens hoc scriptum & lego, & no­viter edo. Procedat ergo in ora & auram, visitet sinum Magistri & Discipuli. Reatus catenis onustus incedam, si non vobis vestrisque & placeat & profit. Coronidem impono qua magnus naturae genius Rhetoricam clau­sit,Aristot. in coronide Rhetoric. & ovationis pausam esse in­stituit, [...].

Ex Musaeo meo, An. Dom. 1672.
Vestri oneris honori consulens,T. C.

EDita est haec Comoedia Ioannis Foxi Basileae per Ioanne [...] Opo­rinum Anno Dom. 1556. Omisimus Epistolam quae in Basileensi Editione extat satis longam, Clarissimis viris, D. Bynksio, D. AEscolo, D. Kelko, cumque his universo Mercatorum Christianae pietati faventium soda­litio.

Prosphonesis ad Scholarchas in laudem Foxi.

EIA, agite, ô Mystae ludi, qui ducitis agmen
AEtatis tenerae per pascua ab amne rigata,
Iordanis potius quam Nili visite ripas.
Heic animae ipsa salus laeto cum gra­mìne crescit;
Hoc flumen lumen, numenque imis­cet in herbis;
Reddet & hoc aptos coelique solique ad Athenas.
Mentem animamque simul luci sa­crabitis altae,
Quaeque phrases sugent Latium Soly­mamque decentes.
Ictu uno actuque sales ediscere Plauti,
[Page]Et Christi hisce datur. Morae quae vos, quidve timetis,
Quum scriptis scriptura praeestdi [...]vina prophanis?
Si tulit is punctùm, qui miscuit utile dulci;
Sic tulit hic punctum, qui miscuit utile sacro.
Tempus ad aeterna est bufonis sanguis Iesu
Sanguine libratus. Parnassi noscere res est
Monte datum: at Zionis noscere, spes est
Monte datum, mundi cana ultra se­cla beatas.
Quid levitas? Aura est. Gravitas accedit ad auram
Cum simili, ac aequo. Tenerae possessio mentis
Luce sui & Christi praec [...]udit inania mandi,
[...] animan tingit, quae manè im­ [...]ta juventae,
[Page]Ad senium & coelum gratum serva­bit odorem.
Amputat obscaenae Foxus praeputia scenae;
Baptizat Musas coeli, sine sordeque caeni,
Lymphâ, quae mentem mundat, simul & labra purgat.
Nae catus ipse vir es, seu Romae pin­gere mores
Seu Solymae eloquio te accing as scri­bere sacra:
Dignè quae scribis Monumenta a [...] Acta vocantur.
T. C.

Christus Triumphans: Comoedia Apocalyptica, Autore JOANNE FOXO Anglo.

PROLOGVS.

SAlutem vobis, fructumque ex la­boribus;
Sibi vicissim à vobis silentium ro­gat
Poeta novus, (spectatores novi) no­vam
Rem dum spectandam profert in pro­scenium.
Christum quippe triumphantem infe­rimus. Utinam
Hunc coelitùs liceat potius in nubibus
Triumphantem suspicere. Forsan nec diu
[Page 2]Id erit: ludi quum jacebunt scenici.
Quippe oculis tum ipsi cuncta contue­bimur,
Re quum ipsa mittit, nunc quae promit­tit Deus.
Rerum interim per transennam simula­chra
Spectare haud pigeat, tantum quae prae­ludimus.
Res tota sacra est, totaque Apocalyptica:
Audita quae multis, nunquam at visa est prius.
Sacro ergo indulgete silentio, sacris
Ut in templis sucscitis. Oculos enim sacros,
Perinde ac aures esse, quî minus decet?
Ecclesiae primùm hic qualemcunque fa­ciem
Dabimus: Satanae & tumultuantis fu­rias.
Expressum Antichristum, cum Baby­lonica
Cernetis meretricula, quas turbas dabit.
Aderit & Nomocrates, suo qui chiro­grapho
Inf [...]stat omnia. Sed in omnibus tamen
Triumphat Christus: Scena quod spe­ctabitur.
[Page 3]Favete igitur linguis, ferteque silen­tium.
Nos pro silentio linguas locabimus:
Nasus valeat omnis, dens que sycophan­ticus,
Nigrae & loliginis succus, quicquid ni­grumque
Est. Tristis Aristarchus, mordaxque Memmius.
Musae haud canunt nostrae, nisi cum Gratiis.
Nos Roscii haud omnes sumus Mimi: at neque
Vos Momi spero, hac spe saltamus fa­bulam.
Placere actores omnibus:
Dimeter:
Prodesse Poeta, nocere studet nemini.
Idemque à vobis sibi reposcit mutuum,
Vobis & ipse plausurus canentibus.
Comoedia si prolixa sit: at ingens erat,
Et multiplex materia. Habet hiatus, &
Lamas, fateor: at tam pugnantia ne­ctere,
Natura haud rerum patitur. Ast bonis placent
Etiam mediocria; malis ne eximia qui­dem.
Habetis ergo officium Prologi. Rei
[Page 4]Habete nunc summam, summo com­pendio.
Breve argumentum inquam, haud bre­vis Comoediae.

PERIOCHA.

DUos Evae gnatos accusante Satana,
Nomocrates coelitùs accepit chi­rographum,
Quo Psyche in Orcum, Soma Thanato traditur
Relictis interim tribus Ecclesiae
Ex conjuge liberis, Europaeo, Africo,
Et Asia. Hos & noxios, Nomocrates
Prehendens, in carcere Sciolethro de­tinet,
Thanato mox traditurus, lictori suo.
Ecclesia coepit & ipsa periclitarier.
Rebus sed perditis, humanae ubi nihil
Vires potessunt, Christus adest Philan­thropos,
Nimisque miseros adjutat Adamidas.
Psychen Gehennae emancipat. Spem Somati
Vitae melioris sufficit. Ecclesiae
Tres gnatos exolvit, Pauli ac Petri opera.
[Page 5]Nomocratem jure exuit chirographi.
Satanam vinclis mulctat, ad annos mille.
Is demum
Solutus miras excitat tragoedias,
Per Pseudamnum Antichristum, Agni atque Ecclesiae
Hostem. Agnus at triumphat, ac illa ad nuptias
Vestitur. Strepit undique theatrum plausibus.

DRAMATIS PERSONAE.

Eva
Maria
Satan
Psycbephonus
lictores.
Thanatus
lictores.
Adopylus
servus.
Nomocrates
tyrannus.
Anabasius
nuncius.
Christus
Psyche
anima humana.
Raphael
angelus.
Petrus
apostolus.
Saulus, qui & Paulus
Archiereus
pontifex.
Nomologus
sacerdos.
Polyharpax
scriba.
Dioctes
persecutor.
Pseudamnus
Antichristus.
Pornapolis
meretrix Babylon
Ecclesia
mater.
Africus
adolescentes.
Europus
adolescentes.
Hierologus concionator
Chorus quinque virginum.

Actus I. Scena I. Trimetri Iambici.

Eva.
QUod nunc doloris inveniam so­latium?
Lachrymas absumpsi: querelae nihil juvant.
Vox neque curis, nec spes malis jam suf­ficit.
Expers medelae, res ita perit funditùs.
Porrò nec quid agam, aut quò vortam scio. Flere dum
Licuit, anxio mitius erat animo:
Lachrymis saltem pasci aegritudo potuit:
Quae pars mihi nonnulla erat lenimi­nis.
Jam lachrymae decrescunt, at crescit do­lor,
Diesque aliis quae adimit, mihi addit miseriam:
Meam sic lancinat vitam mors filiae.
Quae, quanto mallem, in hanc non ex­isset lucem:
[Page 8]Neque illa mala haec, nec ego viderem moestitiam.
Quanquam parum hoc, mors quòd me orbavit filia:
Mutari quod nequeat, ferret necessitas.
Nunc Satan habet impurissimus Psychen meam,
Perpetuis Orcus tenet addictam erga­stulis:
Mihi quod moeroris meritò causa ma­xima est.
Eóque huc exii nunc foràs, quando ubi
Consistam nescio, ut eam etsi juvem ni­hil,
At me gemitu interim lachrymisque ex­pleam,
Gnatae causae: quae dum usque in sup­pliciis erit,
De me haud unquam supplicium sumere desinam.
AEquum est: malis quae mater fuerim, & particeps.
Sed quid mali hoc? mulier quod op­pleta lachrymis,
Vorsus tendit viam? Sisto me, ut quid ferat
Boni, malíve, sciam.

Actus I. Scena II. Trimetri.

Maria. Eva.
MUlier an usquam victitat altera malis
Onustior? vita aut cui vita [...]it minus?
At quid meus meruit Jesus tam sonti­cum?
In quem tanta rabie Pontificum exar­serit
Lymphata immanitas.
Eva.
Hem, de quo haec filio
Agitat?
Mar.
At ille jam suis functus abiit
Doloribus, mihi dolores crescunt magis.
Eva.
Quid huic turbatum sit, maneam an interrogem?
Mar.
Vocem quis hic astans intercipit? Ehei,
Dum capto [...]olitudinem, in turbam in­cidi.
Eva.
Quem filium mulier, aut filiam innuis?
[Page 10]Quidve os saliva distillans composita?
Ludis forsan tu me: at misereri magis,
Non irridere miserorum casus decet.
Maria.
Vox nova: sed vultus, ut reor, Evam arguit,
Antiquam aviam.
Eva.
Eva sum, ipsa omnium unica
Advorsitatum avia, satrix, nutrix, pa­rens:
Maledicta, recto si me nomine dixeris,
Haud alio posthac me titulo appellites.
Mar.
Falsos omitte questus. Infoeli­citas
Quid sit, praeter me, experta nulla est foemina.
Eva.
Loquuntur quàm stultè multi quae nesciunt?
Mar.
Miseram satis utramque scio: & quid si Deus
Nos ideo conjunxit pariter, conjuncta uti
Miseria magis sibi foret solatio?
Saepe malorum, in malis, comes est di­midium.
Eva.
In aliis spes est; mihi nec Salus opem ferat.
Mar.
Quî nam? Istuc quod tibi tam grave est, scire ardeo,
[Page 11]Si fas efferri sit, Eva parens, quae tegis.
Eva.
Hei mihi.
Mar.
Quicquid sit, aperire utrique meliu'st.
Eva.
Hei mihi, hei gnatae vicem.
Mar.
At te comprime qua queas
Ratione, si sapis.
Eva.
Sine verò.
Mar.
Tamet-
Si neque mihi minus istuc malè est. Age
Vice agamus mutua. Ulcus quod tuum est, uti
Retegas, tu scies meum.
Eva.
Age, age: tamet-
Si quid nam istuc proderit?
Mar.
Eti­am pergis?
Eva.
Age jam
Scies.
Mar.
Levius te premet, aliis quod exprimis.
Eva.
Gnatam dedit olim summi patris mihi
Benignitas, suam ad ipsius imaginem,
Psyche cui nomen addidi: quod animae
Haud secus, ac in loco, mihi erat, pro­priae.
Quid multis? Hanc, cum fratre unà pubescere
Dum coepit, mox abrupto aetatis sta­mine,
Haerentem abripuit mors ingrata am­plexibus.
Mar.
[Page 12]
Morbon' aut casu alio periit?
Eva.
Pomi scilicet
Infoelix dum praegusto morsum, pessimus
Acherontico serpens quod aconito im­buit.
Mar.
Miseram mihi tuam, gnatoeque vicem praedicas.
Eva.
Imò nihil etiam in hac re miserum.
Mar.
Hem quid est?
Ah comprime tam longa haec precor su­spiria:
Quem tandem luctus mulier habebit modum?
Eva.
Vix dum supremam moribunda edidit vocem,
Mox Stygiis Satan advolat è faucibus,
Luridus, ater, atrox, piccus, proferens
Scriptam è decretis nescio quam syngra­pham:
Qua Psychen, jure meam, vendicat sibi.
Denique vi correptam, me invita, filiam,
Perpetuos in barathrum ad cruciatus detulit.
Mar.
Quid ais?
Eva.
In perpetuos se­cum carceres,
Satan, meam a vulsit Psychen, mea vis­cera:
Ibi perpetuis sine ope misera in maero­ribus,
[Page 13]Mancipium, Daemonis agit arbitrio.
Mar.
Sed quid frater adolescens inte­rim? illéne
Vivit?
Eva.
Soma nempe? Nescio:
Nomocrates
Et hunc tyrannus captivum abduxit, suo ac
Lictori Thanato in servitutem tradidit:
Relictis, ex Ecclesia, tribus domi,
Uxore, parvulis, Asia, Europo, Africo.
Mar.
Miseret me nimis utriusque. At nulla interim
Auxilii lux affulget?
Eva.
Nisi quae omnibus.
Mar.
Quaenam illa?
Eva.
Laeso dolo­ris remedium est,
Inimici dolor.
Mar.
Quid id verbi ve­lit?
Eva.
Futurum olim quia audieram, coe­litùs
Serpenti ut huic teratur tartareum ca­put.
Mar.
Undénam amabò id?
Eva.
Muli­eris aiebat ex
Semine.
Genes. 3.
Mar.
Quàm vellem!
Eva.
Ac quis nunc filius hic tuus,
Quem caesum lachrymas? Ecce quae me vis, ipsa te
[Page 14]Non cohibes.
Mar.
Jesum dico, meum unigenitum,
Idem quem dedit olim mihi Deus vir­gini.
Eva.
Quid virgini?
Mar.
Prorsus viri sine commercio
Cujusquam, Gabriele paranympho, ac conscio
Josepho meo,
Eva.
Eho: nae haec tu mira nuncias.
Mar.
At mira magis, si quae per vitam gesserit.
Omnia seias. Sed ne te multis differam:
Virtutis ut semper comes it invidia,
Diu celatum bene indicantes odium,
In hunc gentis primores injiciunt ma­nus,
Dehinc ad supplicium infamis rapiunt crucis.
Jamque ex eo secundus hic agitur dies,
Quod nec somnum, neque cibum capio [...] Pumex
Ut non siet, quàm ego lachrymando; exuccior.
Eva.
Quodnam ob facinus hanc tan­tam ausi tyrannidem?
Mar.
Verum vis dicam?
Eva.
Maxi­me.
Mar.
Equidem neque.
[Page 15]Causam, nec crimen scio. Hoi verò ma­xime Deus,
Quid hic tumultuatum è sublimi audio?
Apoc. 1 [...].
Eva.
Et Ego.
Mar.
Coelum nisi ipsum ruat, id quid siet
Miror.
Eva.
Quin expectemus paulu­lum: novi
Aliquid hic monstri coelum opinor par­turit.
Magne Deus, fugiamus curriculo. Satan
Ipse est, bilem quantam spirans? Nos ne pariter
Unco praecipitet suo.

Actus I. Scena III. Ejusdem rationis.

Satan, Psychephonus, Adopylus.
HOho, quò nune decidi?
Aut ubi sum, aut quò vertam pri­mum? Nunquam minus
Mei compos in vita prorsus fuerim. Ita
Pugnando, cadendo, bile arque insania
Exagitor: neque quid consilii ineam, scio;
[Page 16]Extorris è coelo eliminor: ubi
Loci nihil est reliquum. Hei malum, heu Michael
Age, fruere quantum libet victoria:
At non tua tamen ô bone, neque tuis
Parta virtutibus. Deus si te juvet
Aliquis, quid mirum adeo? Quòd si mo­nomachia
Mihi cum iis velitandum esset Angelis,
Archangelisque: Cherubicae ac Sera­phicae
Unà licet omnes accedant decuriae, hic
Aut si darentur praestò: ut his ego ma­nibus,
Unguibus ac calcibus raperem, rumpe­rem, agerem,
Discerperem, ruerem, prosternerem,
Excerebrarem, elumbarem, funderem,
Truderem, tunderem, exossarem, de­nique
Insultarem, pellerem, pulsarem, caede­rem.
Duces primùm ipsos torribus invad [...] ­rem,
Reliquos dentibus degluberem, postmo­dum
Corvis darem: quosdam furcis infige­rem,
[Page 17]Exemplis quosque se dignis disperde­rem.
Oh Psychephonum ac Adopylum video.
Psych.
Ditis.
Audire hic vocem audire visus sum, an non?
Sat.
[...]
Nunccine tandem?
Psych.
Quid tan­dem?
Sat.
Equidem his si ungui­bus
Vos nunc dilaniem, credo id meritò fie­ri.
Adop.
Quid autem?
Sat.
Stygicolae, magistiae, perfugae,
Psych.
Quî dum?
Sat.
Post caedem in auxilium acceditis.
Psych.
Quas hic caedes memorat?
Sat.
Eho, caput mihi an
Non totum hoc fissile ac apocopatum cernitis?
Psych.
Equidem nihil cerno.
Sat.
At, at ego sentio.
Adop.
Here,
Capitis exors qui sit, sentire quî potest?
Sat.
Dico actam hanc rem esse fundi­tùs.
Psych.
Quid id cedò?
Sat.
Coelo ejecti, forum ac jus omne a­misimus.
Psych.
Quid ita?
Sat.
Michael dum du­ello me adoritur,
[Page 18]Antiquus hostis, ita luctando diu à me­is
Actum est sedulò, verùm quid multis? Invaluit
Demum ille, nos excludimur; vos bel­luae
Dum stertitis.
Psych.
Bona verba.
Sat.
Sed age sua
Coelicolae trophaea erigant municipes:
Apoc. 12.
Nos tertiam tamen stellarum ducimus
Partem. Postremò in terris, si coelo haud licet,
Invitis astris [...]tiam ipsis, regnabimus,
Arbitrio legeque noStra uti volumus.
Mirari nec satis qu [...]o, quis tam potens
Michaelis hyperaspistes is [...]uit,
Qui tantum in coelo stratagema hoc dedit.
Verùm quid nunc primum exequar?
Sequimini
Huc intro Furiae: quid Psyche jam ge­rat,
Reliqui (que), visam: his duplicata tormina
Faxo, haec dum ira est recens. At at e­vax quid hic
Reperio? Nullus sum: numen sentio.
Quis tam audax, è meis populator atri­is,
[Page 19]Etiam Psychen meam ductat? domi ac foris
Videns nolensque mulctor.

Actus I. Scena IV. Tetrametri Acatalectici.

Christus redivivus, Psyche, Satan, Psyche­phonus, Adopylus, Thanatus, Raphael angelus.
EXi ergo mea
Mecum Psyche.
Psych.
Tua verò, quicquid sum, mi Iesu, maximo
Merito tuo.
Sat.
Ringor.
Psych.
O san­ctitas.
Psycheph.
Rumpor.
Psych.
O pietas.
Than.
Occidor.
Christ.
Ero mors tua ô mors, morsus inferne tuus.
Oseae 13.
Adop.
Irrideor.
Sat.
Quid agimus?
Psych.
An unquam cuiquam tot, tam insperata, tam nova,
Tam miranda ac stupenda ostendi, mi­serae quantum hoc nunc mihi,
Praeterque supraque spem omnem obji­citur gaudium? O foelicitas!
Sat.
[Page 20]
O infelicitas!
Adop.
Papae, numen spirat quantum?
Psych.
Ergo mi
Jesu astrata genibus tuis, mea vita, mi parens, Deus
Meus. Redemptor ac salus unica: mea jam non sum, ita
Tuis istis me totam factis facis tuam.
Christ.
Filius in hoc
Apparuit Dei, opera ut dissipet Diaboli.
Than.
Hei malum.
Sat.
Mirando, stupendo, insaniendo non sum apud me.
Christ.
En accipe
Nunc immortalitatis Psyche tibi in pal­mis palmarium hoc.
Quid trepidas animula mea?
Psych.
Ec­cum illum, à dextris imminet meus Satan.
Sat.
Oh, visus sum.
Christ.
Ho­stem libro hoc percellito.
Sat.
Hei mactor miser.
Christ.
Coloss. 2.
Dico tibi, chirographum redde huc sceleste obligatorium.
Sat.
Nam qua lege illud cedo?
Christ.
Insontem qua me mactâstis, Satan.
Meministin factum?
Sat.
Vah, fundi­tùs, prorsúsque conteror.
Christ.
Cape nunc Psyche, ut affigatur cruci.
Sat.
Proh nunc intelligo;
Hinc vis Michaelis illa: & coelo & [Page 21] terris spolior.
Christ.
Data est
Omnis mihi potestas in coelo & terra.
Matth. 18.
Heus, heus, Raphael,
Clavem hanc abyssi sume cum capistro.
Age, Misanthropum hunc
Magistiam faxis alligatum in tartara.
Than.
Scitum est fugere in loco.
Raph.
Factum mi princeps accurabitur.
Christ.
Annos per mille, impetum
Apoc. 10.
Ne quem det, firmetur: locum (que) signes signaculo meo.
Euge, ad discipulos nunc accede mecum,
Psyche: unà hujus ut
Fiant simul Evangelii participes. Mox ad patrem
Feremur in paradisum pariter, fratrem ubi Soma tuum
Laeta expectabis interim.

Actus II. Scena I. Senarii.

Raphael.
CAptivus nunc summi imperio Prin­cipis,
[Page 22]Annos ad mille, magnus firmatur Satan:
Apoc. 20.
Queisque alios stri [...]xit, stringitur ips [...] vinculis:
Post rursus è latebris laxandus paulu­lum,
Quo secum in errorem pessundet pluri­mos,
Orbemque seducat latum: quo tempore
Ecclesia trissibus est agitanda casibus.
Interea Pornapolis mutuata Daemonis
Apoc. 13.
Tyrannide, latè instabit, vicariam
Vicem administrans illius quàm fortiter.
Tumultus illa in orbe non parvos dabit,
Suo cum Diocte: quanquam nisi cor­pora,
Nihil laedet ille aliud mortallum. Inte­rim
Psychae equidem nostrae, nostrisque in coelo omnibus
Res sic in tuto collocatas gratulor.
Quo nomine Agno perpetuae sint gratiae,
Sanguine qui tantum peperit hoc pal­marium.
Jam quantis hoc Mariam nostram gau­diis,
Ac Evam praecipuè ipsam perfundet, cogito:
Ubi haec quae gesta sunt, ita esse audive­rint.
[Page 23]Sed perfectis jam rebus, ad herum me revortier
Tempus monet, ubi nihil hic cur mane­am aliud est.

Actus II. Scena II. Acatalectici.

Archiereus. Nomologus. Saulus. Polyharpax scriba.
AIn` vero Nomologe, adhuc reperi­antur,
Act. 4.
qui in nomine hoc
Praedicare perstitant?
Nom.
Nimium.
Arch.
Imperium nec vererier
Nostrum, nec minis, neque exemplis porrò terrerier?
Nom.
Certissimè.
Arch.
Monstri simile.
At unde haec tibi certa? quî sciam?
Nom.
Vidi, audivi, interfui. Denique semper nescio
Quo successu haec gliscit secta magis: ita ut rem ipsam Dei
Dicas voluntate geri, horum usque adeò crescit indies
Numerus.
Arch.
Hi quínam sint, au­dire gestio.
Nom.
[Page 24]
Quos credis, nisi
Ex ima faece fracti ciceris emptores, te­lonii,
Agasones, sutores, iisque consimiles, ex triviis
Ac compitis, circumforanei.
Arch.
Hui: plebs videlicet
Abjecta atque execrabilis, Deum qui nesciunt.
Nom.
Sanè.
Arch.
Et quid tandem hi Neotorculi adferunt?
Nom.
Christum se crede­re
Redivivum, ac vidisse: hujus se testes oculatos asserunt.
Arch.
Profectò, quantum suspicor, ce­ler [...] nisi malo huic remedium
Reperimus, plus mortuus incommodi quàm olim vivus dabit.
Nom.
Haud dubium est.
Arch.
Tum hoc nunc aliud persentio.
Nom.
Quidnam?
Arch.
Hinc nobis fa­mes
Illa, omniumque penuria rerum; hinc coeli intemperies,
Pestes, podagrae, porrigines, alias prae­ter vitae gravedines:
Quae haud aliunde, quàm ex secta hac pullulant.
Nom.
Veri nimis
[Page 25]Simile.
Arch.
Itaque quid nunc agam in hac re, cogito: nec etiam satis ad­huc
Certum scio.
Nom.
Quid agas, nisi [...], quod aiunt, [...]
Haereticos proteras probè, ferro, flam­ma, elementisque omnibus.
Dignitatem in primis procures vestram, sarta tectaque ut
Siet: in omnes Synagogas mittendi ce­reales, qui haereses,
Blasphemias, schismata, volgi fortiter in­strepitent auribus.
Molliores qui sient, sacerdotiis, offa velut
Uncta, facilè quò velis prolicies. Cui e­go palmarium
Tribuo: relìquos vi, qua potest, pug­nabitis. Sin, uti fit,
Se habent clam, omni sub lapide seorpi­us sese tegat aliquis:
Ne cui quid sit tutum undique. Ve [...]ùm illud disciplinae erit:
Nisi ex consilio, nihil hos adversus mo­verier. Ita
Honestior e [...]it, honestè fucatur quae, crudelitas.
Arch.
Scitè mones, etsi neque prorsus immemorem.
Nom.
Credo. Quid enim
[Page 26]Tam affabrè di [...]i possit, vigilantia quin pr [...]at tua?
Saul.
Act. 9.
Pontificem platea modò hac prae­teriisse dicti [...]ant:
Atque praestò eccum.
Arch.
Quid Sau­lus adveniens apportitat?
Saul.
Summam consummato salutem pontifici.
Arch.
Expecto quid
Rerum nuncias.
Saul.
Nae nos ignaviae omnes meritò
Incusandi sumus, hos qui pi [...]gues, pexosque haud reprimimus
Piscatorculos, hominem qui hunc nun­quam populi cessitant
Ingerere auribus: ac Mosen fasque om­ne invertere. Quod adeò
Haud sit, nostra nisi ex incuria, dum ne­mo horum obviam it
Audaciae. Quod si me ad hane provin­ciam idoneum satis
Statuitis organum, age literis inautorate me
Vestris, in nos ut liceat, quid velim, quid­que valeam, paululum
Experirier.
Arch.
Quid ages cedò?
Saul.
Egóne? quod dignum sit in
Maleficos: quodque omnes quum sit factum, dicetis probè.
Nom.
[Page 27]
Probè dicis.
Arch.
At enim, si populus interim quid?
Saul.
At e­nim
Experiundo scies.
Arch.
Verùm age, quò te mitti primùm postulas?
Saul.
Damascum me Zelus vocat impo­tens: plurimùm ibi assuescere
Audio.
Arch.
Dic, Zelus unde hic tan­tus te incessit, cedò?
Saul.
Nescio:
Nisi quia jamdudum in hos insigne ali­quid edere flagrat
Animus: & spero profore.
Arch.
Mirum Nomologe, nobis nisi
Quoquo modo usui siet hic adolescens.
Nom.
Idem & ego arbitror.
Arch.
Age, sino quod velis.
Saul.
At quo maturius, hoc consultius.
Principiis occurrendum illico: ne serò pòst, ac cum velis,
Non liceat.
Arch.
Heus, heus, Polyhar­pax.
Pol.
Quis evocator hic? here
Tu quid vis?
Arch.
Saulo huic quam­primùm ut concinnentur [...]iterae
A nobis mandatoriae, faxis vide.
Pol.
Videbitur.
Arch.
Appenso sigillo insuper è plumbo, ceraque duplici.
Audin'? ad Damascenos.
Pol.
Fiet.
Arch.
[Page 28]At accuratè.
Pol.
Fiet.
Arch.
Et Maturè.
Pol.
Quin factum puta.
Arch.
Restat nunc Herodes mihi,
Ita ut decrevi, conveniendus: Petrum, quem in nervo habet, uti
Nobis producat ad necem. Os ita aliis oppilabimus.
Hoc principiò nunc exequar. Ades No­mologe mecum unà.

Actus II. Scena III. Senarii.

Petrus.
Act. 5.
QUid hoc rei est? quae platea est? aut ubi sum? Ubi
Is qui perduxit huc? Aut, dormis for­sitan
Petre, aut vigilas. Mortuus, an vivus haec
Video? aut ludit me imago noctis ali­qua?
At quantum me sentio, experrectus sum probe,
[Page 29]Collustro ac circumspecto clarè singula.
An non vicus hic est, piscinam secus, sacrum
Specta [...]s templum vorsus? Ehem, eu­ge, manum scilicet
Domini agnosco JESU, qui me fer­reo
Herodis emancipavit ab ergastulo,
Viaeque ductorem praemisit Angelum,
Qui primùm disjecta catena duplici,
Repansisque ultro è ferro foribus, viam
Per medias placidè patefacit custodias.
Nunc (que) à me, quò repentè evasit nescio,
Bonus ille Hodoeporus meus: nisi id scio, liberè
Quò nunc animo libitum est, ut ire li­ceat.
Ac cum ad me nunc redeomagis, est hic meus
Marcus vicinus quidam: ibi proximum est, ubi
Memet recipiam, ut hanc illi primulum
Laetitiam objiciam. Po [...]t id, mox ad a­lios,
Item (que) ad alios me fratres transferam,
Ut omnes tam stupenda haec prodigia Dei
Spectent, illius (que) praedicent potentiam.

Actus II. Scena IV. Trimetri Iambici.

Anabasius.
Act. 13.
ADsum Anabasius è profundis ma­nibus,
Ad Pornapolim meretricem illam Ba­bel,
Cum missititiis à Plutone literis:
Obvinctus ipse cum sit, haec vicem suo
Cum Diocte Imperii, legatam ut obe­at:
Donec Tartareo exolutus carcere,
Annorum post chiliada emergat de­nuò:
Simul ut renunciem, in Iesum hunc vi­rus, suas
Ac vires omnes evomat: aut si nihil
In hunc modò restat, mortalis quod manus
Valeat, in suos saltem convertat impe­tum.
In hoc omnem explicet vim, nervos (que) exerat:
[Page 31]Hujus amicos nactus quoscun (que) fuerit,
Spoliet, instet, terra marique perse­quens:
Quo jure, quaque injuria, resert nihil.
Injuria parva est, hostem qua vindices.
Haec scilicet in mandatis ut dedit he­rus,
Nunc peragam ordine quo jussit omnia.

Actus II. Scena V. Tetrametri Acatalectici, cum Catalectiois.

Polyharpax. Saulus.
COnfectae sunt lite [...]ae, herus cui jussit, adolescentulo: ubi volet,
Praestò sunt. Ac miror non comparere, At in ipfa ellum obviam
Prospicio fabula, oculi nisi prospiciunt parum.
Saul.
Ehem tun' hic?
Polyharpax, tam citò?
Pol.
Jamdu­dum aetatem.
Saul.
Advenienti quid obiter
Remorae objectum ni esset, praevor­tissem.
Pol.
Atque ego non dico nunc,
[Page 32]Domi interim dispendia, mora ex hac, quanta suffero,
Hic te dum expecto commorans.
Saul.
Credo. At tamen de schedulis
Quid? Transactan [...] res est?
Pol.
Pror­ [...]us pol, ac diligenter.
Saul.
Amo Te. Cedò Polyharpax ergo ubi sunt, ut dissolvar hinc.
Pol.
Non secus hercle, pro germano, Saule, ac si agendum [...]sset meo.
Saul.
Credo, habeoque gratiam. At ubi interim syngrapha?
Pol.
At si scias,
Quantum in ea re mihi sudatum sit: praeter id, quòd bis eadem
Rescribenda fuerant.
Saul.
Usuvenire solet, scio. At pridem
Me expectant comites.
Pol.
Jam quod aliis saepe accidit, aliis
Qui instrumenta conficiunt, quemad­modum qui in vestibus,
Causas per se bonas male tractando, reddunt non bonas:
Alii incuria, quidam studio, multi eti­am inscitia,
Vel praetereundo quae maximè opus, saepe vel addendo quae
Nihil juvant: quorum hic nihil fit, ut hic ne dicam insuper.
Saul.
[Page 33]
Dico Polyharpax, jam haud vacat auscultare pluribus: proin
Ita, herus ut jussit, me absolutum facito.
Pol.
Propudium, ut nihil
Intelligit!
Saul.
Quidnam?
Pol.
Sine­scis, dicam. Nummulis erant
Perungendi aliquot lassati articuli.
Saul.
Haud recte forsitan
Polyharpax me tenes. Theologus sum, pigmenta ne [...]cio.
Pol.
Age,
Satis pernosti. quid velim. Quid opus verbis?
Saul.
Tametsi ea
Ad me res nihil attinet, nec quicquam inde prorsus mihi
Praeter laborem metitur: tamen ut ne producas longius,
Cape modò.
Pol.
Quid hoe?
Saul.
Drachma. Satis pro re nostra, hoc­que labore, imputo.
Pol.
Ha, ha, he.
Saul.
Quid rides?
Pol.
Suavem hominem, ac scitum.
Saul.
Nam quid ita?
Pol.
Quasi hactenus in civitate haud us­quam vixeris, ut vita quae
Fert hominum, nescias.
Saul.
Sic vita cuiquam haec est, quisque ut velit
Esse homini. Qui rectè sciunt uti, haud à vita ipsi, at ab his
[Page 34]Vita regitur. Verùm ne longum faciam, potius plura quàm
Secter, hem didrachmum: cedò literas.
Pol.
Imò harum tibi
Redemptio quinque solidûm est, si emp­tas velis.
Saul.
Ah iniquus
Nimium Polyharpax ne sis.
Pol
Nunc pecuniam, an scripta potius
Penes me, utrum horum velis, id tecum supputa.
Saul.
Vah dic mihi.
Pol.
Quid?
Saul.
An te nil pudet?
Pol.
Videlicet, turpe facinus: hui,
Si quod meum est justum, quodque om­nes factitant, lexque tribuit,
Abs te id exigam. papae!
Saul.
Crede modò, praeter quos petis,
Vix duo supersunt [...]nummuli ad appa­ratum itinerarium:
Saltem ut miserescat te mei Harpax.
Pol.
Ut lubet, pecuniam ut
Invitus insumas, num ego insto? Jus meum quod postulo,
Id opinor cuique licet. Quod si tibigra­ve est, recte: damni adhuc
Nihil est: quod suum est, uterque id re­tineat sibi. Quid tibi
Vis amplius?
Saul.
Os durum, ac ari­dum!
Pol.
Etiam maledicta con­geris?
[Page 35]Cave sis: quod si iterum faxis, gemina­bitur, crede, precium.
Saul.
[...].
Pol.
Quid mussi­tas autem?
Saul.
Hoc dico, mihi
Unum ut respondeas.
Pol.
Age.
Saul.
Herus an non jussit literas
Has te mihi?
Pol.
Jussit.
Saul.
An non stipem pendit servitutis
Tibi?
Pol.
Rectè.
Saul.
Mihi hinc an ullus usus [...]ruct 'st?
Pol.
Nescio.
Saul Huic nonne obsequium debes, vi­ctum unde accipis?
Pol.
Pulchrè.
Saul.
Nihil
Proficio [...] At nimium ego ineptus, per­denda quum pecunia
Sit, tempus qui perdo simul, tot cir­cumsitus negotiis.
Age ne parum Polyharpax sis, pecuni­am hanc rape: Cedo huc
Diplomata.
Pol.
Rectè convenit ratio: cape nunc, Abique quò
Velis.
Saul.
Et tu quò dignus es, in malam miseram multam crucem.
Pol.
Ain' scelus?
Saul.
Dignum her­culè sordibus tuis.
Pol.
Praestiterat hoc,
Si vivo, non factum convicium Ponti­ficis scribae.
Saul.
Imò scrobae
[Page 36]Magis.
Pol.
Lacessis Cerbere?
Saul.
Ain' canis?
Pol.
Hem, bacchatus si sies
Satis? cape nunc.
Saul.
En foeneratum tibi.
Pol.
Siccine?
Saul.
Perfortiter.
Pol.
Vae carnibus-hodie tuis.
POPULUS.
Adeste, cives irruite,
Obruite fustibus. Jam si deferbuit satis calor,
Abite modò.
Pol.
At ego pol si vivo.
POP.
Abite inquam.

Actus III. Scena I. Iamb. Trimetri.

Ecelesia.
Uterque nunc mater patérque pari­ter
Clausere diem: quod etsi mihi aliquan­diu
Magis erat, nunc minus est tamen cru­ciabile,
In vitam quando resurgent postlimi­nio:
Christus sicuti, ac scripturae mihi prae­nunciant.
[Page 37]Tum id aliud est, mihi quod principi­um gaudii est:
Psyche quòd soror ex Orco jam pace fruitur,
Quam Christus coelicolis indigetavit meus.
Nunc sola sum Ecclesia relicta cum tribus
Gnatis, Asia, Africo, & Europaeo: sed &
His nunc misera spolior, quos Nomo­crates
Tyrannus implacabilis in carcerem
Abduxit Sciolethron sordidissimum,
Serpentibus, anguibus ac foetore obsi­tum.
Quod ni esset, superesset aliqua spes so­latii.
Nunc sine notis amicisque omnibus, inops
Ac orba, terraeque peripsema, dese­ror:
Unicus adhuc, ni quod superest sponsus mihi
Christus, nostrae semper baculus fami­liae.
Sed quàm infoeliciter huc processi ho­die? Venit
[Page 38]Nomocrates, meus lictor. Quid a­gam?

Actus III. Scena II. Trochaici.

Nomocrates. Ecclesia.
ME nisi argumenta [...]allunt omnia, foeminam modò,
Invenire quam volui, repperi.
Eccles.
Me certe ipsam petit.
Nom.
Edico mulier tibi, Tun' Ecclesiaes, Adamitica
Stirpe sata; ac Evae peccatricis posthu­ma proles;
Eccles.
Licet
Haud me cl [...]m est, quidnam struunt: tamen culpae quae nullius
Scio me consciam, Age fors quicquid feret, quid metuam
Innocens?
Nom.
Quin mihi respondes?
Eccles.
Neque parentum, neque me
Nominis pudet.
Nom.
Scin [...] ergo jus in omnes esse mihi,
Qui peccant, meam ut in hos pote­statem [Page 39] exequar arbitrariam?
Quamobrem agedum Desmophylax; actutum abripite,
Ac Thanato lictori in servitutem tradi­te perpetuam,
Ita ut officii nostri ratio postulat.
Eccl.
Itáne in
Servitutem verò liberam?
Ioan. 8.
Nom.
Qui peccat, servus est
Peccati.
Eccl.
Sit. At ego quid egi in­nocens?
Nom.
Mulier, nihil in
Te injustum à nobis fiet: id primum tibi praedictum ut siet.
Ecccles.
Bene: quid admisi igitur, vobis fas explanare arbitror.
Nom.
Quasi cum Psyche sorore unà po­mi haud esses particeps,
Cujus tum omnes cogitatus in malum acclives sient.
Gen. 6.
Denique quid recens parraris, Syn [...]de [...]is ancillula
Indicio fecit tua. Sed quid verbis?
Rom. 7.
Mi­hi vendita
Sub peccato quum sis? Idque si nescis, abi curriculo
Dromo ad Psychephonum, huc chiro­graphum ocyus remittat, huic
Satanae (que) quod permiseram. At (que) ec­cum, exire video.

Actus III. Scena III. Iambici Acatalectici.

Psychephonus, Nomocrates, Thanatus lict. Adopylus, Ecclesia.
HAc illac circumcurso, nusquam qui­etum sistendi locum
Invenio, ita metus omnes mihi sensus expectorat: neque
Fugae finem, aut consilii principium re­perio.
Nom.
Quid mali haec
Fert turbatio?
Psych.
Ehem Nomocra­tes, hei malum.
Nom.
Quî dum Psy­chephone?
Effare obsecro.
Psych.
Velimus nolimus, perimus.
Nom.
Nam quid ita?
Psych.
Acta haec res est.
Nom.
Dicturus­ne es?
Psych.
Sepulti inquam sumus.
Nom.
Rei
Quid obtigit?
Than.
Nos omnes pes­sundedit.
Adop.
Occidit.
Nom.
Quls?
Adop.
Stirpitùs.
Nom.
Quis istic?
Than.
Ego quem oc­cideram.
Nom.
[Page 41]
Qui tandem?
Than.
Christus.
Nom.
Xylonicus
Ille? hem, quem ligno pridem egomet addixeram mortalitùs?
Than.
At Resurrexit.
Nom.
Resurrexit?
Mat. Mar. Luc. Ioan.
Psych.
Resurrexit.
Nom.
Quid audio?
Adop.
Plutonias porrò insuper.
Nom.
Hem quid insuper?
Adop.
Arces o­pesque
Omnes populatus.
Nom.
Quid narras?
Than.
Plagiarius Psychen
Vi abreptam avexit secum.
Nom
Nus­quam sum, certa haec si nuncias.
Psych.
Certissima.
Than.
Diabolum ip­sum mulctavit vinculis.
Nom.
Quid ais?
Than.
Antigrapen tuam è manibus illi irruens extorsit ilico.
Nom.
Chirographum meum Psyche­phone?
Psych.
Sic est.
Nom.
Interii miser.
Eccles.
Sancta Salus, quid ego spei hic video?
Adop.
Hos profligat è me­dio,
Nutu hinc mirabili.
Nom.
At de chiro­grapho, quid tum? perge Thanate.
Than.
Id ubi mox arripit in crucem, o­stentatilico discerptum, ac Psychae
[Page 42]Traditum.
Nom.
Hei occidens occidi, meomet ego gladio.
Eccles.
Quantos hic mihi suo triumphos portar nuncio?
Nom.
Quis hic
Miror Pancratistes tantus, tantum qui nobis facinus hoc?
Than.
Nescio, nisi quia vestis colluxit scripturarum undique
Corollulis distincta mirè.
Nom.
Quid aichant?
Than.
Omnia
Haud poteram: unum legi.
Nom.
Quid?
Than.
Oseae 13.
Mors absorpta est in victo­riam.
Nom.
Quid tu Psychephone?
Psych.
Nos post triduum vivi [...]icabit denuò.
Nom.
Certe Messias est. Mirum ni ipse est salvus, & ego peream.
Adop.
Ioan. 19.
Tum Petro praeterea clavem tra­didisse nunc eum,
Fama est.
Nom.
Clavem, quam?
Adop.
Carceris pol maledictionis tuae,
Qua Ecclesiae hujus liberos manu expe­diat libera.
Nom.
Cadaver sum.
Adop.
Illucque ab­iisse eum ad illos nunc certò suspi­cor.
Nom.
Deficio doloribus. ah tollite a­mabò me.
Psych.
At at, Nepenthes huc.
[Page 43]Actutum aliquis, labascit herus in syn­copen.
Than.
Nomocrates
Vah, siccine ut animum despondeas? Redi ad te inquam, redi
Nomocrates. hinc auferamus intrò, ferte manus, curam ut hanc
Dormiscat paululum.
Eccles.
Quae haec rerum Metabole'st? luctu ille, ego
Gaudio ita penè exanimata sum, ut me vix capiam satis.
Proh summe JESU, solus qui miseris amicus es. At enim
Qui tragici hi satrapae, tam magnifi­cè qui incedunt obviam?
Interim ego nimis cesso haec natis si­mul impartire gaudia.

Actus III. Scena IV. Senarii.

Dioctes, Anabasius, Pornapolis meretrix.
MUndi hujus magnipotens Dux ac Deus Satan
Huc me è vasto pelagi emittens gurgite,
Rei herciscundae praefecit principem,
Missis huc literis mihi signatoriis,
Quas Anabasius ex Orco ascendens pertulit,
Apoc. 13.
Cum diademate decuplo, ac regni fasci­bus.
Mihi simul ac Pornapoli amasiae meae:
Quo jure quicquid est sub Olympo us­piam
Imperii vendico super linguas & tri­bus,
Regem in terris Deus ut hic ungit su­um.
Itidem Plutonia jam surgant regna vo­lumus.
Anab.
Heus Pornapolis, tuque Dioctes, cui maximè haec
[Page 45]Loquor, priusquam incipias, sic primùm putes,
Tu quam capessis haud rem esse levem. Deo
Durum repugnare est, tibi quin diras dabit.
Quo magis opera opus est praesenti nunc tua.
Quippe hanc ita pugnam tibi paratam censeo,
Non nisi per magna quae emenda auda­cia est.
Fortunam fortitudo facit.
Dioct.
Sine modò
Anabasi inquam. Mundus hic duos si­mul
Minime soles sustinet uno in Zodi­aco.
Certum est, aut me Christum hunc, aut me illum persequi:
Utrique quoniam haud unà regnabi­mus.
Sed quid regem nos illum pertimesci­mus,
Miserum atque rejiculum, pauperem (que) scilicet,
Qui aliud nihil injurias quàm pati po­test?
Anab.
[Page 46]
At enim pati hoc quò evadet ve­reor denique.
Dioct.
Vah, qui me ad audaciam instruis, ipse deficis?
Anab.
Fateor.
Dioct.
Jam opus mihi est Theseos asciscere huc,
Expromptae saevitiae, gladiatoriè
Hos qui proterant Christicolas: propè ac habere me
Spero ad sententiam. Heus Nero, evo­cetur huc
Domitianus, Trajanus, Verus, Aurelius,
Maximinus, Decius, Valerianus, Dio-Cletianus,
Constantius. His ego decem,
Decem legabo diademata ducibus,
Christum hunc adversus operam uti na­vent fortier.
Pornap.
Imò intus ut conveniamus sati­us est,
Praeceptisque instruemus accuratius.
Anabasi adsis & ope & consilio simul.

Actus III. Scena V. Ejusdem rationis.

Ecclesia, Paulus conversus.
QUid ais Paule? Petrus liberos me­os
De carcere inquis eductos, abduxit do­mum?
Paul.
Certè inquam, Asiam, Africum, & Europaeum.
Eccles.
Ipseque
Ipsa in re adfuisse te refers?
Paul.
Si­mul
Et testis, actor, & nun cius. utque re­deas
Ad se domum, tuum miserè adventum expetunt.
Eccles.
Mi Paule, ne frustra nunc me in spem conjicias.
Paul.
Vah, duran' adeò te esse fide?
Eccl.
haud creduas.
Ast chirographum quum habet Dei No­mocrates,
Paul.
Quid tum?
Eccles.
Quî id pote fieri est?
Paul.
At ego te metu
[Page 48]Nunc omni eximo. Quem tu tantoperè pavitas
Tyrannum, jure hunc obligatorio exu­it
Christus, Ecclesia, noster.
Eccles,
Ain' verò?
Paul.
Dei
In nos inscriptum digitis chirogra­phum
Erasit, comminuit, è medio sustulit.
Eccles.
Unde id, à Deo quod factum est, infectum ut siet?
Paul.
Ego dicam tibi. Legem qui san­xerit,
Hanc idem rursus ut abrumpat, in ma­nu est.
Nec semper eundem esse, si res non si­nit,
Licet. Olim ut legibus nobiscum ageret Deus,
Justum, tempusque ferebat. Nunc non Deus,
Ipsa at verò mutantur tempora. Causa dum
Manebat apud judicem integra, viguit
Tantisper justa in nos vindicta numi­nis,
Nos quae peccati meritò traduxit reos.
Nunc causa longè haec aliter mutata evenit.
Eccl.
[Page 49]
Quî cedo?
Paul.
Legis quaecun­que à Deo poena haec erat,
Nostris statuta erratibus, per justitiam
Remitti haud potuit: transferri potuit.
2 Cor. 5.
Ubi
Satis juri datum est, jus quid agat am­plius?
Nostra agebatur causa: hanc totam in se transtulit
Christus, qui mortuus unus est pro om­nibus:
Mors unde occisa his est, qui Christo vivimus.
Eccles.
Quo pacto Paule, vice omnium unus mortuus?
Rom. 5
Paul.
Quî minus, unus quàm olim pec­cavit pro omnibus
Tuus, Ecclesia, pater?
Eccles.
Audio. Sed unus hic
Restat scrupus.
Paul.
Aquilam in filice metuis.
Eccl.
Mors quia perinde manet: idem omnium exitus.
Paul.
Res parva mors est: vis at mor­tis maxuma,
Animam quae pessundat. Ea ubi adem­pta sit,
Illa facilè contemnitur. Quae aeterna non
[Page 50]Est, non mors dicenda est: sopor at temporarius.
Post quem lux excipit certissima. Jacet
Corpus, at id noctium paucarum est: laetior
Nos dum evocat dies. Interea luce jam
Psyche fruitur aeterna, nostri pars.
Eccles.
Scio.
P.
Jam qui Psychen è barathro, idem & Soma tuum
1 Cor. 15.
Restituet ipsum, ut ne quid dubites.
Ec.
Scilicet.
Paul.
Non quae modò sunt rerum est spectandus exitus:
Futura sunt, verba ferè quae spondent Dei.
Christo ut post mortem evenit resurre­ctio:
Cum illo & nobis hoc ponendum domi­cilium est,
Nitidius quo redintergretur denuò,
Sementis è terra ut nitidior pullulat.
Eccl.
Equidem plus video spei, animo quàm queam
Concipere. Ibo, ac scripturis cum ani­mum conferam.
Paul.
Sapis.
Eccles.
Adsis quaeso nunc Paule, intro ut eadem haec,
[Page 51]Mihi quae dixti, dicas itidem liberis.
Paul.
Paratus sum, omnibus ut prosim,
Rom. 1.
debitor.

Actus III. Scena VI. Eadem cum superioribus.

Psychephonus.
ENimvero quae conveniunt, quae (que) adsolent
Signa esse ad mortem, huic esse omnia video,
Hero meo. Nomocrati: postquam jam neque
Medicinae, somni, neque cibi retentio est.
Nec panacea ulla, nec scammonium, [...]
Neque [...] omnes porrò neque thera­peutici
Nec emperitici pilum medelae confe­runt.
Certè & quod dicendum hic fiet, mihi non placet.
[Page 52]Atqui illud miror interim, ex his nemi­nem
Satis hoc morbi cognoscere genus, quod siet.
At eo omnes congruunt, commutan­dum sibi
Coelum esse: hinc, in Babyloniam ma­ximè, ut migret.
Quòd eum sibi aerem esse autumant aptissimum,
Foeculentus qui sit, turbidum ac quid­dam-magis
Spirans: quod equidem neque consili­um improbo.
Nam qui hic jus omne amisit, clavibus ac bonis
Cunctis exutus, quid quaeso hic agat amplius?
Sed quis homo hic circunspectans venit? Atque ut modò
Contemplatus sum, nuncius Ditis esi, simul
Antiquae & notitiae & militiae à puero particeps.

Actus III. Scena VII. Quadrata, Anapaestica, Catalectica.

Anabasius, Psychephonus.
ETsi ad languorem cursando fatisco miser: mihi tamen esse
Deputo in hac re quoscunque labores capio, leves, sacrilegis
Dum malefaciam modò.
Psych.
Quae hic malefacta fabricat? Heus Ana­basi.
Anab.
Quis Anabasium hic?
Psych.
Veteres non respicis amicitias?
Anab.
Ohè, mi
Psychephone.
Psych.
Quid hic, aut quem circumspicis?
Anab.
Hic Christi­colae, si
Qui sint, cornicibus ut sacrificem.
Psych.
Quamobrem istos?
Anab.
Tun ad­huc
Christum illum nescis Psychephone, perrupit qui Acheronta, tuamque
Secum traduxit Psychen?
Psycheph.
[Page 54]Quid ni?
Anab.
Cosmetora ipsum Satanam,
Gordiis uti strinxit nodis?
Psych.
Scio.
Anab.
Gentem esse porrò relictam
Hinc nobis infestam omnibus?
Psych.
Oppidò gens procax nimium. Atque
Si quid modò apud nos edidere scias.
Anab.
Quid?
Psych.
Herus Nomo­crates.
Anab.
Quid is?
Psych.
Ecclesiae tres liberos noxae modò reos, in
Custodiam subigit maledictionis.
Anab.
Eho, pur̄ulento hoc
In carcere?
Psych.
Videlicet Africum, Europaeum, & tertiam opinor
Asiam.
Anab.
Perge.
Psych.
Hos Petrus cum Paulo nescio quo, aliisque,
Effractis compedibus injussu heri emi­sit manu.
Anab.
Amabò
Qua sutela illud?
Psych.
Clavis cujusdam machina.
Anab.
Quid herus? non-
Ne repetundarum cum illis postulans, hos eripuit?
Psych.
Quid
Faceret? Non una illa clavis est: ubi­que Clavigeri sunt,
Christiani quot sunt, quin nec tar­tara jam tuta audio. Sed vos
Qua in re molestant jam? cedò.
Anab.
[Page 55]
Minis ac terroribus ubique
Obturbant omnia:
Daniel 2.
Christum redi­turum, ac regnum praedicant, quod
Regna minuat haec, omnemque poten­tiam auferat: Satanae ipsi
Interitum ominantur, ac aeterna vincu­la.
Psych.
Praeter etiamnum,
Nunc quae patitur?
Anab.
Tricae sunt, praeut quae portendunt alia.
Psych.
Quaenam?
Anab.
Stagnum ignis sulphureum.
Psych.
Papae.
Anab.
Utcunque modò vin­cimus ipsi,
Victoriam pòst promittunt sibi. Quod­que magis miror apud me,
Nusquam ille Furias mandat suas Satan: ubi, si quando
Volet potentiam ostendere, ubique quin obstant, diruuntque
Quod struimus, invito etiam Adopylo ipso, quem jam nihil timent.
Quo obnixius hos nunc sudores suffero, nostro
Pro Diocte, hos ut obtorto collo ad cruces rapiam. atque
Vide, penè quod exierat.
Psych.
Quid?
Anab.
Psychephone uti sies
[Page 56]Praestô. Solutus dum advenit, jubet Satan: sibi tua
Opera opus ad quaedam magnopere fo­re, ut moneam, venienti
Ne quid sis in mora, manubias sperat recuperare se.
Sed cesso iter coeptum pertendere?
Psych.
Quónam?
Anab.
Mecum igi­tur si
Venias, in via dixero.

Actus IV. Scena I. Trimetri.

Dioctes.
TRecentos plus minus annos jam supputo
Inde adeò, quòd cum Christianis hosti­bus
Confligimus. Quòs si non omnes, maximam
Opinor partem fregimus, protrivimus,
Virtute rara ac vi meorum Caesarum
Decem: quos ut par est, efferre ne­queo,
Sua sunt sic functi Sparta. Ast unus tamen
[Page 57]Impense maximus, qui aere legibus
Insculptis etiam, nulla ne aboleat di­es,
Perquàm pol scitum hoc commentum addidit, Omnia
Uberius provenire, quin & gratius
Ire dies, Christiano effuso sanguine.
Etsi versa coeli repentè temperie,
Eam facile vanitatem coarguit Deus.
Verùm utcunque haec sunt, factum ta­man ab eo est
Sedulò. Sed ut horum fermè jam ex­pletae vices
Sunt, alios restat nunc monarchas suffi­ciam:
Etsi mihi in hac re tamen Anabasi opus
Consilio est communicato prius. Ade­oque,
O fors, eccum ipsum de quo agebam, video.

Actus III. Scena II. Octonarii, unus Senarius.

Anabasius. Dioctes.
NAE ego nunc nimis video, contra stimulum ut calces quàm nihil juvat.
Dioct.
Quae haec oratio est?
Anab.
Quis hic loquitur? hem.
Dioct.
Nunquid fers Anabasi?
Anab.
Quin tu hinc fugis here quoquò ac quantum queas?
Dioct.
Egóne?
Anab.
Fuge,
Inquam
Dioct.
Quid ergo est;
Anab.
Percontari mitte, quodque res mo­net
Agas magis. Rerum mundum omnium, quantum ad fugam est opus,
Para.
Dioct.
Ad fugam? quamobrem?
Anab.
Etiam pergis? nempe huc rediit res, pedum
Opus officio est.
Dioct.
Quî cedò
Anab
Constantium
[Page 59]Noras illum?
Dioct.
Rem modò qui publicam gerit scilicet.
Anab.
Imò
Qui gessit potius.
Dioct.
Quid eo autem?
Anab.
Is morte obiit.
Dioct.
Obiit?
Anab.
Ejus in
Munus Constantino suffecto filio.
Dioct.
Quid tum?
Anab.
Quid tum?
Is Christo nunc amicus, nobis inimicus 'st acerrimus
Factus.
Dioct.
Factum avertat Satan.
Anab.
Porrò bellum in nos nunc struit
Quàm mox, ni cedimus, Dioctes.
Dioct.
Quid illunc illuc abstulit
A nobis tam citò?
Anab.
Enimvero incommode sanè in arma dum
Proficiscens indormit, è coelo crux in oculis fulgurat,
In hostes praeferens victoriam: Omen arripit illico, ac
Pugnam accipit. Denique eò res rediit. Rediit victor is
Christi auspiciis, & opera. hactenus ha­bent principia. Nunc
Quid reliquum sit, tu supputa.
Dioct.
Tun' haec pro certo?
Anab.
Cer­tissima.
Dioct.
Quò nunc abis?
Anab.
Ad Plu­toniam [Page 60] basilicam, hero haec quae gesta sunt
Ut retegam.
Dioct.
At me quid fiet?
An.
Eho, conclamata in re, consilium
Ne captes.
Dioct.
Siccine ergo à vobis me frustrarier;
Anab.
Age
Modò, futurorum spe praesentia sustine, Dioctes: ipse dum
Solutus emergat Satan; haud diu erit, qui Theseam hic manum
Apporrigat. Interim, ut scena est, ita personam geras. Ut in
Comoediis, haud eadem omnino Dram­mata exeunt, si haud sinit
Fabula: ita mundum hunc tecum cho­ragium esse quoddam cogita,
Ubi non quid velis, at quod imponitur, induendum est.
Dioct.
Ita mones?
Anab.
Nam quid vis aliud? Quem non ducunt fata, trahunt denique.
Dioct.
Fateor.
Anab.
Si sapis. Ecquid vis?
Dioct.
nunc quod restat, Latium ali­quod,
Ubi lateam, quaerendum est. En autem, quem hinc parturiunt fores?
Spectatores, si quis quaerat, ego non ad­fui.

Actus IV. Scena III. Trimetri.

Ecclesia.
QUanquam mihi tot undique cir­cumstrepunt cruces,
Cui praeter vitam nihil superest: haec si tamen
Dicenda est vita, invita quam circum­fero;
Unum hoc animo penitus persuasi mi­hi:
Vita haec nihil unquam feret tam felle­um,
Quod non ferendo patiar, Christi vel mei
Causa: in nostram tam amicus est fa­miliam.
Viro qui Somati primùm, ac parenti­bus,
Spem resurrectionis spondet mor­tuis.
Tum qui me praeterea, miserosque libe­ros,
[Page 62]Gehennali hoc exolverit ergastulo.
Quo magis haec levia, corpus quae feri­unt, fero:
Quae etli pungunt, punctûs tamen id tempori est,
Illa aeternùm durant. Coeterùm ut ut haec sient,
Nae illud mihi magni instar solatii est. Dies,
Quos coelestis pater dedit Alcedonios,
Ubi pulso-tandem Diocte, mihi lice­at
A persecutionibus feriarier:
Ex quo primùm Constantinus Britan­nicus
Republica potitus est, pace jam diu
Fruimur, nisi quòd omnia foedat rabi­es
Turcica, Tum nescio quid nobis scri­pturae adhuc
Praesagiunt post annos mille gravius:
Solutus cum è capistro redierit Sa­tan.
Atque hem, quid ego hinc audire pro­cul videor apud
Antipodas, strepitus quos subterra­neos?
Hei mihi, vereor quid monstri a­gitur. [Page 63] Nam non bene
Id esse, tellus quòd tremiscens sub­silit,
Nimis dubito. Ac ni me annus fallit, & animus,
Adest jam tempus, bellua cum promit­titur
Apocalyptica: nec longè abesse potest, ubi
Ubi fit. tum quas hic turbas adveniens dabit,
Haud obscurum est: nec an is jam siet, satis
Scio: nisi id quicquid fuerit, haud est animus hic
Haerere diutius, ne quod nolim vi­deam.

Actus IV. Scena IV. Trimetri.

Satan solutus. Anabasius. Dioctes. Psychephonus. Pseudamnus.
Apoc. 19.
SAlutem atque benedictionem Ache­ronticam,
Quotquot sitis. At quid hoc? proh portas inferi!
Itan nemo gratatum huc provolat? Se­mel
Nec ex vinculis salutat reducem? Po­pulus hic
Friget. Vide, absentia quid facit. At ubinam
Dioctes saltem, ac Psychephonus?
Anab.
Jam aderunt, scio.
Sat.
Profectò quantum video, multo haec re [...] secus,
Atque ego augurabar, evenit. Proin ut tempora,
Ita mutanda consilia sunt. Atque eia,
Quam dextro Mercurio succedunt om­nia
[Page 65]Ad unguem illco? Vah, quanti est sapere miseris!
Anab.
Quid incoepturus cedo?
Sat.
Quod ubi rescieris,
Daedalias dixeris superare machinas.
Scilicet equo hoc nostro facilè fient Pergama,
Ne dubita.
Anab.
Resipisco.
Dioct.
Audire modò vocem
Visus sum Zebub.
Sat.
Diocten ac Psy­chephonum
Video.
Dioct.
Equidem te here restitu­tum gratulor.
Psych.
Nos quibus hic labyrinthis te­nemur, nescis.
Sat.
At
Theseo vos filo expediam commo­dùm:
Id qua efficiam, probè provisa est me­thodus.
Dioct.
Audistin' ergo?
Sat.
A prin­cipio omnia. Sed mane,
Huc dum evoco, quem volo. heus Pseu­damne, Pseudamne
Inquam. Men' n [...]mo hic audit? heus, ex tertio
Inferno Pseudamnum exire impero.
Pseud.
Quis malùm
Nobis exorcista hic? At princeps ipsus est.
Sat.
[Page 66]
Ehodum ad me. Vosque adeste pariter, ut quae agam
2 Thess. 2.
Mysteria, ministri sitis ac testes mihi.
Primùm initiis ex quantulis, in co­pias
Quantas crevit nomen Christiadum, cernitis,
Christi praesidio, ejus dum insistunt le­gibus:
Quippe hinc tantum his robur, nobis­que infirmitas.
Jam id unicum superest consilium de­nique:
Quod vi haud licet, conficiamus ut astutia.
Sampsoni huic erademus per meretri­lam
Caput. Saepe etenim machinis faci­lius
Tolluntur pondera. Ita hic aftu nobis opu 'st.
Etenim Deum adversus reniti, inscitia est.
Is dum sufficit opem, operam omnem ludimus.
Sin pote fieri est, à Christo ut divaricent suo:
Dehinc victis, facilè leges imponimus.
[Page 67]Praeterea haud ulla restat remedii an­chora.
Anab.
Sed id quà efficiamus vereor.
Sat.
Nihil est, sine.
Anab.
Itáne ais?
Sat.
Principiò id tu­te Anabasi in animum
Revoca: Christum olim ipsum in foli­tudine
Tentamine quo adorsus sum, simili in hos modò
Agendum stropha. Mundi illicibiles opes,
Deliciasque ingeram, vitae lubenti­as
Omnigenas, ceu Circaea pocula fubjici­am
Probè: mille addam veneficiis praeli­tos
Honores, dynastias, titulos cele­bres;
Voluptatis nulla aberit esca. Quicquid in
Mundo celsum est, tentigine aut ulla lenocinans,
Incutiam, veneno ut qui aspergant saccarum.
Ita vi quos nequeo, frangam mollitie. Si [...] uidem
[Page 68]Natura haec rerum est. Mala quos con­ciliant viros,
Eosdem dissolvit luxuries. Porrò ad haec
Munia nemo est Pseudamno uno ex­promptior,
Usque adeò mirus est simulandi arti­fex:
Agnum ut, quum videas, esse ex vultu judices.
Quae causa est, hunc cur ad me accitum, vosque nunc
Attendere velim quae dissero. Pseudam­ne tu
Principio in Babylona te auferes, ubi
Cum gazula hac pecuniaria, atrium haud
Enerviter obsidebis pontificium:
Ut cum sedes vacet, ex asse hanc facias tuam.
Quid non venale muneribus? Aurum ubi rub [...]t
Nihil expugnatu difficile est. Demum ubi ad
Rerum fastigia penetraris, haud le­vem
Pontificem te geras cautio est. Christi unicum
[Page 69]Videri te vicarium, plausibile fuat.
Pseud.
Audio.
Sat.
Imò aude potius.
Pseud.
Si queam assequi.
Sat.
Vah, scripturae non desunt fulera, qui ingenium
Habet. Scis, quid Petri ille locus sug­gerit.
Acumen cui est, quidvis quocunque pertrahit.
In coelo ut is, ita in terris ad te unum omnia
Traxeris. Hunc denique referre undi­que addecet.
Leges faxis, Martyrum scriptas sanguine:
Queîs orbem, ceu naribus arbitrio agas tuo.
Quoniamque suos habet ille, tibi adjun­ges quoque
Symmistas lateri. Tum Ecclesia nee deerit
Tibi factitia, sponsam itidem is ut habet suam:
Sed exquisitis quae ornetur vestibus,
Prorsusque regio strepitu diffluat.
Dabis & hunc fornicationis cyathum,
Quo reges meretricio inebriet toxico.
Luxu imbues, ac deliciis omnia:
Quo fiet, hos ut pessundes ad inertiam.
[Page 70]Virtutem enim voluptas viros dedo­cet.
Sin refractarius tibi quis obaudiat
Calcitro, haud mora, quin elementis vindices
Omnibus.
Pseud.
Id agnus opinor non fecit Dei.
Sat.
Porrò ausculta insuper, auremque utranque arrige.
In rebus publicis privatisque omnium,
Praecipuè in comitiis, suffragiisque or­dinum,
Illic tute Pseudamne immisceas: ubi
Cosmetor si quis sit creandus laicis,
Ita cum illis jus electionis partias,
Falx ut tua sit omni in messe posita.
Hoho, ut hoc mihi consilio placeo? principes
Hoc pacto reddes facilè ad genua sup­plices.
Tum confirmationem ex te ut petant vide,
Qui placeant modò: qui minus, hos pro libidine
Submoveas. Si quid in te sentis uspiam
Moverier, ipsos inter se principes
Committere scitum est. Bellum aut Turcis inferant:
[Page 71]Victoria quà tendit, tu tendito: victa pars
Supplex i [...]vita aderit, tibi quod erit utile.
Sic ipse utrinque inibis gratiam. Fi­dem
Servare te, nisi res movet, haud monue­rim:
Cum regibus rarò, cum haereticis nus­piam.
Pseud.
Fiscum at si pecunia destituat interim?
Sat.
Parata via est, in Turcas expedi­tio
Agitur: ad eam r [...]m aere opus, & ner­vis bell icis.
Rem quum omnes dederint, verba tu dabis omnibus.
Postremò tria sunt in vita mortalium:
Cibi, crimina, connubia. audin'? Cla­vem qui habet,
Messem suo hinc ventri peramplam fecerit.
Abi nunc Pegaseo quantum queas gradu,
In Babylonem Pseudamne: In magnis mora haud juvat.
Dioct.
Rectè sanè: siquidem is nunc a­git animam
[Page 72]Capitolinus Flamen: necdum an obiit, scio.
Sat.
Sed cautio una est, quae restat por­rò, priusquàm
Incipias, Pithecismos tuos quo pallies
Melius: Nomocratem quoquo modo tibi
Asciscas sentio. Id enim ad sanctimoniae
Opinionem refert: quando is adeò
Integer habetur vir, ac moribus piis.
Congredere unà Dioctes, imperium tibi is
A Constantino ut ereptum redintegret.
Psychephone tu vola praeceps, Nomo­cratem
Quaesitum, ubi ubi sit, huic (que) addictum vide.
Tu Anabasi, auri hanc vim accipe, qua monilia,
Corollas, lin [...]as, atrabum, ceu laodiceas,
Coccum atque purpurissum, pallasque insuper
Auro hyacinthoque florulentas, byssinas,
Virgatas, undulatas, holos [...]ricas
Conquiras, queîs Pornam polias, mere­triculam
Babyloniam illam: nostin'?
Anab.
Intelligo.
Sat.
At (que) eam
[Page 73]Ad Pseudamnum advehas, vestitam munditer.
Anab.
Nunquid aliud?
Sat.
Nisi ut matures.
Anab.
Ladas
Non ipse pernicius, nec lubentius.
Sat.
Postquam his distribui operas, mi­hi nec ocii est
Locus. Ad Turcas me feram primiter, eos
Ut exstimulem in Palaestinos, ac Rho­dos:
Moxque in Byzantium, inde & in Unga­riam, ac
Gentes conterminas. Confecto hoc classico,
Rectà me praecipitabo Babyloniam, me­os
Visurus denuò. Sed quid cesso bellua?
Satanam modò stertere non sinunt haec tempora.

Actus IV. Scena V. Catalectici Trochaioi.

Ecclesia. Africus. Europus.
MUndi canescentis jam occasus monet, gnati, bene ut
Subducta ratione sitis ad constantiam. Scitis
Tempora enim haud abesse longè, Pau­lus quae praenunciat,
Filius ubi perditionis revelandus sit: & Asiae
Tum sororis sortem cernitis, quae cap­tiva, heu dolor,
Sub Turca servit quàm misere. In vobis restat unicum
Firmamentum mihi: quo magis, vestri causa, anxia
Sum, necubi solutus in malum malus trudat Satan.
Eur.
Vulgo fama, mater, est, oriturum Antichristum esse: at hunc
Esse ego Mahometum reor Asiaticum, qui nostram adeò
[Page 75]Divexat familiam.
Eccles.
Est: at non unus est ille tamen.
Antichristi tot sunt, Christus quot habet hostes. Caeterùm
Confessi isti, qui caverier potessunt ma­gis,
Minus incommodant. Qui praetexunt officio fraudem, ab iis
Demum vertumnis cavendum, gnati, granditer moneo.
Eur.
Adcurabimus sedulò.
Eccles.
Eo ad nepotes reliquos,
Visura quid agant. Vos, uti tempus est, cum lubet revortite.
Afric.
Animo haud excidet unquam, Christo nomen quantum omnes su­mus
Peccatorculi: at nos enixissimè, quos Nomocratis
Ex dira cavea adeò eripuit misericor­diter.
Sed quis egreditur, irrumpens tam im­mauiter?

Actus IV. Scena VI. Trimetri.

Dioctes. Africus. Europus.
PRoh Ditis polingens numen. Quid hic satis
Exultem gestiens? Nunquam qui lae­tius
In vita viderim quicquam succedere,
Nec virgula magis divina. Vix adhuc
In basilicam irruimus: moribundus miser
Expirat praesul. Arripit ex tempore
Occasionem noster ilico. Vah illius
Quid ego pingam hypocrisim?
Afric.
Hem quae haec est fabula?
Dioct.
Primùm quàm vero vultu sancti­moniam
Simulans scelus, lumina convertit om­nium?
Virtutis si vidisse' exemplar diceres
Nomocratem secum semper habere in ulnulis:
[Page 77]Mox donariis proceres sensim facere suos:
Dehine in plebis quoque gratiam subre­pere.
Demum ubi suavem luc [...]i videt odorem omnibus,
Coepit tentare animos, jamque comi­nus
Cruciferas admovere machinas. proh fidem,
Quid non expugnant auti tormenta sacra? Quid
Verbis opus? Comitia adsunt, praeda nos
Penes est facta. Denique quòd ego pol
Hercle meros triumpho panegyricos:
Eur.
Quos hic triumphos praedicat?
Afric.
Rogita.
Dioct.
Quisnam ho­mo
Loquitur? hem, numnam plus satis; quod dixeram?
Prior hos occupo. Amici quid vobis hic statio est?
Pannosa quaeso quae penuria haec? Vi­ri
Qui haud estis improbi.
Eur.
Probita­tem, quam opes,
[Page 78]Tuemuncitius. Sed quid id sit, quòd modò
Te [...]um venisti mussitans? Episco­pum
Fuisse, opinor, mortuum.
Dioct.
Sic est.
Eur.
Et in
Vicem ejus adoptatus nostin' quinam siet?
Dioct.
Papae, vir in vita optimus, servus Dei, ac
Pietas ipsa.
Eur.
Et nomen potin' edi­cere?
Dioct.
Pseudamnus.
Eur.
Pseudamnus? Quid isthuc nominis?
Dioct.
Quid dixi? Eudamnus inquam, agnus ut agnoteros
Nusquam sit: ipsum esse ut dicas ag­num Dei.
Afric.
Equidem laetor facto.
Dioct.
At (que) ut scire liceat,
Vide modò. Jam primùm ubi renit [...]n­do diu
Invitu haud potuit suffragiis quin ce­deret,
Contínuò ille: Ab [...], inquit, Symmache mihi,
(Id eto [...]m nomen erat) quantum que­as, foras,
[Page 79]Indigetem li quem Christi reperias in­digum,
In nostras quem recipiam fortunu­las.
Meum, praeter virtutem, esse haud quic­quam volo:
Caetera aliorum. Itaque in vos inci­disse nunc
Laetor, mecum modo haud pigeat con­gredi.
Eur.
Est gratia Symmache, meritò quae tibi
Debetur ex animo.
Dioct.
Sed mane, herus huc
Ipse incedit foras. Concedite paulu­lum.

Actus IV. Scena VII. Iambici Acatalectici, unus Senarius.

Pseudamnus. Psychephonus. Dioctes. Europus. Africus.
QUid ais Psychephone? Satin' modò in collegas dapsilis
Visus sum?
Psycheph.
Perquàm Pseu­damne.
Pseud.
Et quid nunc futu­rum illis reris,
Postquam tot latifundiis à me ditati diffluant?
Psycheph.
Insignes fortunae, venti velut ingentes, insignia
Nau [...]ragia faciunt.
Pseud.
Ita spero.
Dioct.
Here salve: bonos si tu hos satis
Noris, dignos quêis benefaxis, putes.
Pseud,
Ingenuos cum video,
Vultus arguit. Eho, qui dicimini?
Eur.
Gemini ex iisdem sati
Parentibus, ego Europus, is Afer dici­tur.
Psycheph.
Age, mei sitis:
Una domus, communis familia sit.
Afr.
Bene sit, quum pius es.
Pseud.
[Page 81]
Pietatem afflictam praeterire, est impium.
Senar.
Porrò cum fortuna, à me nomina acci­pietis simul.
Tu Europe, pavonia hac plumigata cum coronula
Fidei defensor esto. Tu verò cum rhomphaea, Africe,
Hac, Christianissimus appellator. Jam ite hàc vos intro. Age
Dioctes atriensis inquam, introductos ad me face
Apothecas ad penuarias, famescunt for­sitan
Inedia, abite. Bene procedit. At ubi Porna tamdiu
Restitat, adventum quo minus adpro­perat? Salta Psychephone in
Cubiculum. Eia, prius si memorassem, adventassiet.

Actus IV. Scena VIII. Ejusdem rationis.

Pornapolis, meretrix Babylon. Pseudam­nus. Psychephonus. Ecclesia.
VOs hinc revortite, abite. proh sum­mum Tonantem, quantum in hac
Nunc forma ac magnificentia est, quod gestiam?
Pseud.
Quos huc mea
Fert plausus Pornula?
Porn.
Pseudam­no [...]
Pseud.
Suaviolum meum,
Quidnam istuc gestiens adeò quòd ad­venis?
Pornap.
Quod vix tibi
Credibile sit, swarrem.
Pseud.
Quidnam?
Por.
Quanto in pretio ac honore sim,
Ubicunque sim, omnibus!
Pseud.
Nar­ra quaeso.
Pornap.
Quippe dum me effero
Apoc 17.
E foribus ad te veniens, summam per plateam affectare viam
Visum est. Hic ubi primùm conspicua sum, concurrunt ceu ad Deum
Undique. Forum, ac vias omnes obsti­pà [...]i multitudine.
[Page 83]Mirari, sciscitarier à meis quae sim. Ec­clesiam, inquiunt,
Omnipotentis Dei, Agni sponsam, veritatis columen.
Procumbere omnes ilico, adorare oppi­dò: quin & pedum
Porrò osculari vestigia Mox tres siunt Reges obviam:
Iis propino cyathum fornicarium hunc­ce. Vinum ubi
Concaluit, vultus primùm labascere om­nium; simul
Inter se consusurrari invicem, inde ut submoveam rogant
Famulos: semovi. Soli ubi sumus, oc­cipiunt, formaquae
Mea, aetas (que) sua: amoris pariter quàm impotens telum siet.
Quorsum inquam haec? Vin' scire? Admodum. Arcanum at id esse: etsi pudeat haud,
Posse haud fateri tamen Aurem do, faciem quo magis (inquiunt)
Spectamus hanc, minus hoc ferre qui­mus. Quid tum? Unius ut
Concedas noctis copiam. Quod ni impetrent, nullos fore.
Suadent., orant, obfecrant, suspi­rant. [Page 84] hic ego vultum, oculos,
Ac gestus hominum attendo satis, lu­stroque singula.
Ubi seriò agere video, coepi detrectare primulùm,
Suevimus ut meretriculae, cupidos cum cupimus magis esse, qui
Nos ambiunt. demum ignescere ubi cerno, magis memet dare
His familiarius. Postremò, quid verbis opus? Annui,
Pignus coepi, cras ut redirent jussi. Si­quidem diem tibi, ut
Dixi, hunc Pseudamne datura sum.
Pseud.
Vah, ut dulci. te osculo capio,
Mea lux!
Pornap.
At unus restat no­dus.
Pseud.
In scirpo fors.
Pornap.
Ecclesia haec
Quae latitat, nos ne prodat tandem.
Pseud.
Aquilam ex filice metuis.
Sine, hos ego gryphos depulverabo fa­cile. Tu interim
Apoc. 18.
Telam pergas Porna hanc porrò per­texere. Reges temeto tuo
Temulentos faxis, nobis ut se obstrin­gant, suaque omnia. nihil
Cuiquam legitimum sit, nostro ni ini­tiato charactere
[Page 85]Prius. At quae illinc mulier eminet pe­xa, ac vultu turbido?
Eccles.
Horresco misera id quid sit, Byzantii quod aiunt, vae hodie
Ecclesiam juvasse Dei, è coelo auditum clarè. At filii
Ubinam hic sint, quos cupiam?
Pseud.
Haec quidnam portitat? heus mu­lier sodes
Quae sis?
Eccles.
Ecclesiae equidem no­men fero.
Pseud.
Proh anathema.
Porn.
Audin' hanc?
Psycheph.
Haeretica.
Pseud.
Tun' te Ec­clesiam esse?
Eccles.
Negabon' esse, quae
Siem?
Psycheph.
Schismatica.
Pornap.
Miseret me. Canis quis te mulier
Commorsit rabiens?
Psycheph.
Lym­phatica.
Eccles.
Quidnam tibi hic mecum rei 'st?
Pornap.
Mihi loquitur.
Psycheph.
Vuy­clevista.
Pseud.
Apage sis cum sor­dibus
Hinc: tun' Ecclesia ut sies?
Psycheph.
Anabaptistica.
Eccles.
Anabaptista non
Sum, Ecclesia sum orthodoxa.
Pseud.
Proh polum arcticum atque antar­cticum.
Eccles.
[Page 86]
Quid clamitas?
Pseud.
Quae si pergas, nae ego te dabo, ubi neque polum
Videas arcticum, aut antarcticum.
Ecoles.
Quid vis tibi?
Pseud.
Dico, te
Ecclesiam non esse, te esse dicito.
Porn.
Ecclesiam ego
Me esse inquam, spousam Christi.
Ecc.
Tune?
Porn.
Tu negas?
Pseud.
Ita senties.
Eccles.
Ecclesiáne te?
Pornap.
Aio.
Eccles.
Asiae, Africi, ac Europi matrem
Esse, ego quae siem?
Porn.
Quid agi­mus?
Pseud.
Hem, haec [...]ine fieri schismata?
Psychoph.
Orig [...]ista.
Pseud.
Mulier dico ego tibi, praestiterat hos non fieri
[...]cos.
Eccles.
Eho, redigitis me, ut quae sim, nesciam.
Pseud.
Imò quae sies,
S [...]imus satis.
Eccles.
Quaenam?
Psych.
Paupercula de Lugduno quaepiam.
Nam Ecclesiam, qui te videt, an quis­quam putet? Ac jam audies.
Heus Symmistae, Decretistae, Canonistae, Cosmosophoi,
[Page 87]Codicillares, Holoporphyri, vos Pto­chopluti ordines,
Copistae, Sigilliferi,
Adeste: haeccine nobis Ecclesia est, an non?
Chor.
Est.
Pseud.
Jam vides.
Eccles.
Stat firma Dei electio, habens signaculum hoc: Scit ille, qui
Sunt ejus.
Pornap.
Quid ait?
Pseud.
Quid ait?
Psych.
Here, prorsus ve­rò insanit haec
Corybantica.
Pseud.
Sic videtur. heus tenete inquam repagulis
Lunaticam hanc, atque ad Bethlemi­tas insanam abducite,
Meque hinc sequimini.

Actus V. Scena I. Senarii.

Satan. Psychephonus. Thanatus lictor. Adopylus. Europus. Hierologus.
COmpositis nunc Asiae rebus, rursus in
Europam me reducem rectà transfero;
Pseudamnus quid agat, ut sciam, Si bene,
Ut laudem: sin minus, ut succenturier.
Sed sta hic dico Satan, pedetentim ta­men
Ut agas. In Asia minimè modò su­mus.
Ut locus, ita cum loco mutanda consi­lia.
Illic vi, hic astu rem tractabimus affa­brè.
Primùm habitus hic, cum nomine, ponendus est:
Vesteque quam veste tego, tegam me, tectius
Ut fallam. Sed ubi reliqui? proh Furias,
[Page 89]Mihi quos in hac re adesse opus est. Psychephone,
Thanate, Adopyle, ubi ubi estis? adesse momentò impero.
At quae mora haec, momento quum Sa­tan imperat?
Psycheph.
Quid vis?
Sat.
Ornamenta haec capite.
Adop.
Quid tum?
Sat.
Meoque
Exemplo facite. Jam ego Satan haud sum, lucis at
Me vos dicetis angelum. Tu Psyche­phone
Hypocrisis esto, hoc sub Francisci pal­lio.
Tu Thanate, Martyromastix re & no­mine sies.
Quemcunque nactus sis Christi verè pium,
Huic quid agas, ex nomine officium ut teneas.
Tibi Catholici nomen Adopyle impo­nimus.
Pseudamnum adite nune; inde per ut­bes, agros
Pagos (que) omnes vos diffundite. Itidem fici ut
In oculis insident, vos per omnia
[Page 90]Sp [...]rgite, Sed quos adventare hic vi­deo? Agite
Orationi ut serviatis, faxitis probè.
Dominus vobiscum.
Psych.
Et cum spi­ritu tuo.
Sat.
Oremus.
Eur.
Incredibile dictu Hierologe,
Et monstri simile, Pseudamnum te di­cere
Apoc. 19.
Antichristum esse?
Hier.
Non ficus est ficus magis.
Eur.
Quî sdis?
Hier.
Res, tempus, vita, doctrina arguunt,
Et locus ipse.
Sat.
Pessundor.
Eur.
Et Pornapolim hanc
Meretriculam esse Babel Apocalypticam
Ain' tu?
Hier.
Sic re comperies.
Than.
Irritor.
Eur.
Et
Ecclesiam te Gnesiam matrem scire ubi
Sit meque ubi sit, adducere?
Hier.
Certè Europe mi.
Psych.
Quin irruimus?
Eur.
Duc me ad eam amabò.
Sat.
Haeresis
Haeresis, ô cives.
Psych.
Scandalum, blasphemia, Abominatio desolatio­nis in
Loco sancto stans, succurrite.
Hier.
Quidnam rei noc?
Sat.
[Page 91]
Tun' esse Pseudamnum pseudo­pontificem,
Sacrilege?
Psych.
Dathon, Abyrom
Than.
Chore, Doel.
Hier.
Utinam non sit.
Eur.
Quae haec hominum intemperies?
Sat.
Quid? &
Pornapolim prostibulum esse meretri­cium?
Hier.
Si non sit, se factis declaret aliam.
Sat.
Proh fulmen, & sulphur superum.
Psych.
Proh polos
Mundi, at (que) viam lacteam.
Than.
Quid agimus?
Hier.
Europe, procul ab his cavendum censeo.
Eur.
Eamus.
Sat.
Nos ad Pseudamnum dum currimus,
Tu hic Hypocrisis observa interim, quò is abeat.
Psych.
Profectò haec si sic abeant, Satanae ac suis
Id tantum restat, ut scribam epitaphi­um.
Animusque ea in re haud scio quid praesagit mali.
Primum haec ita diu esse haud pote est: tantos sucos
[Page 92]Ac flagitia fieri in urbe haud sinet Deus [...]
Ejusque lenitas haec tanta vereor
Quorsum tandem evaseri [...]. Insuper ho­roscopum
Ascendi nuper, cum Saturno ubi Jupi­ter
Conjunctus, in arietis decimo, quid nescio
Laevum minatur. in aspectu tetragono
Signum occupante Marte foemineum: At enim
Strepitum audire videor adventanti­um:
Quisque ut fert fabula, ita scenae inser­viat.
Kyrieleeson, Christeleeson, Kyriel. Pa­ter noster. Ave Maria, &c.
Et viscera beatae virginis. Et vulnera q [...]mque San.
Francisci, &c.

Actus V. Scena II. Trochaici Tetrametri Catalectici.

Pseudamnus. Satan palliatus. Psyche­phonus hypocrita.
HAEcne fieri flagitia?
Apoc. 19.
Ubi scelus il­lic nunc siet,
Monstrari volo. Ecquis hic est?
Sat.
Hypocrisis.
Psycheph.
Papam uti, &
Cardinalium senatum conservare dig­neris:
Te rogamus, &c. Ut lineos, laneos, E­piscopos.
Sat.
Satis est, respice inquam Hypo­crisis.
Psych.
Quisnam homo inter­cipit?
Proh pietatis culmen Pseudamne? Vi­de, precibus extra me
In purgatorium, usque rapi sum visus. Atque audin quae ibi
[Page 94]Vidi fieri? Deus mala avertat.
Pseud.
Quid est?
Psych.
Scotus
Et Thomas quàm immaniter se caede­bant facibus:
Moxque ingens, tota in culina umbra­rum, questus obortus est.
Pseudamn.
Quînam?
Psycheph.
Mis­sae quia tantopere ubique frige­ant,
Illi co calent impensius, jam nec spera­re exitum.
Haec ubi specto, ecce haereticorum illicò Psammocotiae
Myriades, infinita undarum vi, scintil­litùs
Totam abolent AEtnam purgatori­am.
Satan.
Ominosa haec mihi
Perparum placent.
Pseud.
Sed ubi ille haereticus interim?
Psycheph.
Papae,
Interim? tun' haereticum esse dicis? jusque Concilii
Violas? haud faxis nefas.
Pseu­damn.
Haereticum dieo, hac qui mo­dò.
Psych.
Vah intelligo, Hierologum nempe illum, hâc qui se abduxit recens,
[Page 95]Cum Europo unà: per plateam dex­tram. Collegium
Ubi si [...], nostin'? ultra ponticu­lum. Ego pone insequor immani­ter.
Ubi persensi [...], obliquat viam, in vicum alium, item in ali­um.
Ad fanum donec ventum sit. hic quia instaro me videt,
Nec desistere, viam vorat pedibus, quantum valet.
Denique cursu vicit carnifex. At ubi sit, propè
Tamen hariolor. Ad forum cum acce­ditis escarium,
Quadrivium illic est, transversis plateis sese in angulos
Rectos scindens. hic relicta dextra, ad laevam vergite:
Vicus quà declivis, rectà ad portam vos praecipitat,
Versus utramque ursam: illic secus portam, adeoque vel in
Ipsa porta potius, carcer Bocardo est, ibi est. Capin'?
Pseud.
Agite actutum vos inquam, ut fortes decet satellites
[Page 96]Martyromastigae, Inquisitores, Articu­lifices,
Artolatrae, Gymnopodes, Dicaspoll, Decretarii, Incendiarii,
Ubi ubi est, inventum hunc Hie­rologum facite. atque auditis? ad
Diocten abducite. Eum quid opus sit facto, instruam probè.
Sed Pornapolim video. Nos abite.

Actus V. Scena III. Iambici Trimetri,

Pornapolis. Pseudamnus. Anabasius.
AN usquam os audiri tam proje­ctum, aut impudens,
Pornapolim dicere meretriculam ut au­deat?
Nec hiscat tellus? coelum aut rubet fulmine?
Sed Pseudamnum, ubi sit, conventum nimis expeto.
Pseud.
Pornapolis, audistin' igitur?
Porn.
Audisse rogitas,
Publica jam fabula quum fimus omni­bus?
Scripturas jam omnes lectitant, lato­mi, fabri,
Figuli, & qui non? vulgique faex (mi­hi quod malè est)
Jam coepit sapere. Quin & mores in­super
[Page 98]Nostros ad Evangelii trutinam exi­gunt.
Pseud.
Plus propè in hac re mali video, quàm remedii.
Porn
Jam hos nec vincula, unguli, eculei, enses, tormina,
Flammae nec ultrices, nec quicquam territat.
Pseud.
Consilii quid capiam, cogito. Zenodore abi
Hac cum rosa aurea ad Dynasten blan­diter.
Tu ensem aurea tectum vagina ad Dy­namicum
Perfer. Dromo, tuum est linolaneum hoc pallium ad
Nesophilum uti feras. Principes volo primulùm
Adamantino mihi ut stringantur foede­re.
Est disciplinae hoc. Quid aliud volui? Colax,
Tu ad Diocten propera annulo cum hoc gemmeo.
Ausculta in aurem: intellextin? Ea­dem tibi
Quae dixi, illi ut dicas face. Virum ut se hic gerat,
Anab.
[Page 99]
Alas mihi si quis nunc adaptet Daedalus,
Pseudamno damna haec ut feram quàm primulùm.
Atque eccum. Enge Pornapolis, utri­usque me
Miseret.
Pornap.
Quidnam mali Ana­basi est?
Anab.
Quod si ve­lim,
Effari nequeam.
Pseud.
Primùm mihi id unum expedi:
De Hierologo quid?
Anab.
Vinctus est, ac Theosebes
Cum eo unà. At quid tum? Tu tamen nihilominus
Vorsuram solvis.
Pseud
Quid ita?
Anab.
Mundus quia diu
Jam oculis captus, videre coepit: na­ribus
Diutius nec duci; homines literae ac
Linguae passim perpoliunt: fuco ni­hil
Proficitur. Imperio undique tuo op­peditur:
Claves vilescere, Bullas concacarier.
Fulmen ubique ac diadema triplex temnier:
[Page 100]Christum ipsum vivere. Corpus mon­strum esse, duo quod
Alit capita. Pompam, luxum, libi­dinem,
Saevitiam, doctrinam, veneficia, sce­lera,
Fucos, fumos, vitaeque strepitum tra­gicae,
Facilè qui sis arguere: Antichristum esse te
Dimeter.
Denique, constanter credier.
Pseudam.
Quid ais?
Anab.
Te An­tichristum Pseudamne: esseque
Pornapolim hanc, pellicem Babyloni­am, die
Magis lucescere.
Pseud.
Men' Anti­christum, cedo?
Anab.
Bestia quem signat scilicet Apo­calyptica.
Pseud.
Mundus mirum ut delirat senio! Bestia
Turcam haec monstrat Mahometicum.
Anab.
Id & responderam. At
Contrà illi (ut sunt acutuli) Phy, in­quiunt,
Fieri haud pote est. Quî dum? Primùm scriptura quòd
Sedem hanc obtenebratum iri praenun­ciat: fateor,
[Page 101]Id nobis evenisse, haud Turcis [...] certum est modò,
Res quum splendescunt Turcicae indies magis.
Dein neque negari possit, quin vul­nere
Uno haec sit capitali plectenda Be­stia:
Quae, recuperato ictu, sanescet de­nuò.
Id quod nimis in Triagonesa est gente liquidum:
Negatam quae prius, nunc iterum fir­mat fidem,
Nesophili nostri opera. Eóque secunda habent
Illum pro bestia, idem quam vates nunciat.
Pornap.
Me miseram!
Pseud.
Quî putant?
Anab.
Vitae ac voci quia
Inanimem bestiae reddidit imaginem
Suis phrenapatiis, Agni dum cor­nua
Fingit Lupus, tygride quavis ima­nior.
Remque ita habere, ipsa res (inquiunt) arguit.
[Page 102]Haud haec in Turcas, vos nisi Turcae sitis,
Congruere. Tum Europaeus ne nos deserat
Insuper, ut affectum video, metus est.
Por.
Pseudamne, ni me fulcitis, labas­co.
Pseud.
Vah
Levi perculsa nuncio tam muliebriter?
Porn.
Non: sed nescio quid morbi me subitò impetit,
Oborta primùm vertigo mihi synciput
Exturbat, cor molari veluti lapide
Premitur, pes nec officio fungitur.
Proin me hinc abducite: & medicos, quantum potest,
Adducite.
Pseud.
Anabasi, tu hinc ad laevam occupa.
Ego me hic praebebo ad dextram.
Por.
Vix sum pedum compos.

Actus V. Scena IV. Scazontes Iambici.

Africus. Europus. Ecclesia.
FRatrem,
Apoc. 17.
matremque Ecclesiam to­ta jam urbe
Lassesco quaerens: quos diu nunc non visos
Videre gestio: eoque maturius huc me,
Ex Africa veniens, castrisque reli­ctis
Retuli: tantas in Europa postquam audivi
Turbas: salvine sint ut videam, ita ut esse
Accipio & laetor. Sed quid hic susurra­tum
Extra fores audio? Pontificius si quis
Venit, venisse me videri in hoc no­lim
[Page 104]Articulo.
Europ.
Num quis Corycaeus seu Melampygus
Hic est? Nemo est. Quid? nullus au­ritus Midas
Usquam, vel sub lapide dentatus dor­miscens
Scorpio? Nihil est mater pericli: in portu adsis
Licet.
Afric.
Fratrem germanum, quem volo, Europum
Video.
Eur.
Quod seclum hoc? quae perversitas? Tectis
Nulli tutum ut sit prorepere, Sacerdo­tum ob
Vaesaniam?
Ec.
Quod ego nunc profu­gium quaeram
Miseria? aut quò vertam amplius? adeò cuncta
Periclis plena, jamque ipsum nec de­sertum
Tutum sit à serpentibus?
Afric.
Mea mater,
Salve.
Eccles.
Quid mi gnate, Africe mi, venistin? Jam
Miseriarum me meritò omnium coe­pit
Oblivio, te ubi recipio reducem.
Eur.
Equidem salvum
[Page 105]Atque validum, germane mi, restitutum te
Nobis gaudeo.
Eccles.
Quando venisti?
Afric.
Modò mater.
Eccles.
Mirari te scio satis, tam depexam me,
Ac stygmaticam adeò undique conspici. Sed nil
Horum pudet me, Christi quae causa sponsi
Suffero.
Afric.
Me miserum, ut te affectam domum offendo
Re [...]iens?
Eccles.
Sic nate, mihi ut nec in carne solidum,
Nec in terris tutum quicquam fiet. Porrò
Vidua, ac egens bonis omnibus, ac pa­tria exul
Mutilor: cui ad ultimam, nihil amplius possit
Miseriam accedere.
Afric.
Proh nefas, quisnam tanti
Sceleris autor sacrilegus? quam mox monstrari
Hominem gestio.
Eccl.
Pseudamnus, Christi atque bonorum
Hostis omnium.
Afric.
Vah, eaque reor causa extrusit
[Page 106]Me in militiam hinc.
Eur.
Est artis pontificiae istuc,
Si quem for [...] indolis videant ore­ctae,
Aut metuant, principem, bello occu­pant: ipsi
Impunè in aurem ut dormiant.
Afric.
At ego somnum hic
Excutiam mastygiae probè. I mecum frater,
Cerebrum ni Cerbero extundam cani ilico. Dein
Scripto milite, atria arcesque invasero, ac Europam
Hydra exonerabo actutum Acheronti­ca: ne quid
Boni, amplius mali hinc metuant. In aurem, quin
Ipsis dormire liceat.
Eccles.
Haud ita decet: nec
Patiar vim unquam fieri.
Afric.
Cur non?
Eccles.
Quia enim dabo
Consilium rectius & melius. Vis omnis
Facessat: minas in patientiam, vires in
Preces vertemus. Telum, oratione una
[Page 107]Nullum potentius. machina ipsum haec perrumpit
Coelum. Illorum inferre est, nostrum ferre injusta:
Sors quippe haec sanctorum, & victo­ria est.
Apoc. 13, 14.
Christi
Nisi adventu, haec extingui bellua haud quita est:
Illi ergo trophaeum hoc permittemus integrum.
2 Thes. 2.
Nam ad me quidem quod attinet, sic inducor
Quae fero, Christi causa quum fero, lubens ferre.
Majora ille: illo majores haud sumus. Illius
Sunt stigmata: suam is causam pro ar­bitratu
Vindicet. Etsi diu jam pertulerim, haud is
Diu tamen aberit spero, malis qui im­ponet
Finem. Nos interim, tempus uti diei est,
Junctis instemus precibus. At unde crepuerunt
Fores?
Afric.
Quid, virgines lychno­phorae captant
[Page 108]Praetensis huc quae facibus, affectant miror.
Eccles.
Comitissae sunt meae: meum, scio, sponsum
Ad nuptias expectant, quoad veni­at.

Actus V. Scena V. Scazontes Iambici.

Chorus 5. Virginum. Ecclesia. Europus. Africus.
NOx etsi sera perquàm sit, & intem­pesta,
Adeoque gallus jam auditus tertius: certum est
Vigilando haud defatigari tamen, Sponsus
Dum venit ad nuptias.
Chor. 2.
Ita (que) cantu noctis
Nos aliquo trudamus taedium. At ip­sam sponsam
Video. Hera salve.
Eccles.
Salvete. Me­ritò vos
Laudo, amoque, faluti sic quae invi­gilatis,
Mundus dum altum dormit perditionis [...]omnum.
Chor. 3.
[Page 110]
Alios nescio. Nos quod faci­mus, facere nostrae
Id esse curae ducimus. Sed miseram me,
Quid id rei est, hera, corpus undique quod livet
Vibicibus?
Eccl.
Stigmata haec, si nesci­tis, gemmae
Meae sunt, unionesque unicae, Spon­si
Quae causa circumfero.
Afric.
Mihi im­perari ultra
Nequeo, quin debeam homini scelesto scelus,
Nostrae qui tantum hoc familiae inflixit nefas.
Eamus inquam Europe frater.
Eccles.
Etiam tu
Pergis?
Eur.
Sine mater.
Eccles.
Non sino inquam. Matrem si
Me habetis, matri obtemperetis: facite, ipsa
Vos quae velim facere.
Afric.
Age quae velis manda,
Manemus.
Eccles.
Primùm ergo preces hic omnes mecum
Capessite: vota (que) jungamus simul.
Chor. 4.
Rectè
[Page 111]Monemur. Dic ergo hera primùm Ec­clesia: nosque
Vocem voto sequemur tacito tuam.
Eccles.
Miseriis & lachrymis oppleti, ad te, chare
JESU, palmas protendimus, tua ut dex­tra
Opem ferat divinam: humana nos quando
Prorsus destituunt praesidia. Satis jam
Satis abfuisti longa nimis secula: nos dum
Miserae interim peculii tui oviculae ubi­que
Caedimur, exurimur, rapimur, ferro, flamma,
Ac fluctibus. Elementum nullum in no­stram non
Stragem stringitur. Adeoque res redit, nusquam
Loci ut quicquam tuis sit reliquum, in desertis
Etiam ultimis: Dioctes sic cuncta ubi (que)
Penetrat, rabiesque Pseudamnica. Age, & quem tandem
Miseriae pones modum? Mundus quondam,
CHRISTE, abs te victus quàm diu fese impunè
[Page 211]Poena in nostra efferet? At te flectat miseranda
Rerum facies: flectant Ecclesiae sponsae
In hoc corpore stigmata; (sponse volup­tas) rumpe
Age coelos, ut tuos ruamus in ample­us:
Citò veni, citò Domine, caro ne forsan salva
Nulla maneat. At quae nova lux, & odoris mira
Apoc. 21.
Fragrantia, repentè adspirat sensibus? Ipsa
Tum terra videtur concuti.
Hic ex edittori theatri lo­co repansis cortinis o­stendunt se velut è coe­lo sedilia & libri positi: si­mulque or­namenta demittun­tur, quibus Ecclesia induitur, praeparata ad nuptias.
.
Chor. 5.
Ergo sorores
Actutum lampades paratae ut fint, quae­que
Videat: Sponsus jam imminet foribus. Sedes
Videte positas, & apertos libros. Vestes
Porrò delapsas, sponsa queîs sese exor­net
Ad nuptias.
Eccles.
Mira verò, praeter supraque
Spem, oculis ego quae video.
Afric.
Magne Deus, magna haec
Miracula quid volunt miror. Tum eti­am libros
[Page 113]Satis, apertos quos video, quid ferant, horreo.
Eur.
Atqui quum attentius lego,
Apoc. 20.
quid in dextro sit
Volumine aureis insculptum literis,
Nunquid vides?
Afric.
Rectè nunc vi­deo, in hanc nempe
Sententiam: Hierusalem vidi novam,
Apoc. 21.
coelo
Descendentem, à Deo paratam uti spon­sam
Viro ornatam suo. Datumque illi est, ut se
Cooperiat byssino puro at (que) splendido, &c.
Eur.
Haec ita sunt modo, divina quae sunt, humana
Ut omnia vincant gaudia.
Afric.
Gaudio ita sum, ut qui
Sim, ubique sim, nesciam.
Chor. 1.
O nos foelices, Sponsus
Postquam adventat, spectatus tamdiu ad nuptias.
Sed interim sponsam cessamus ornare
Bombycina hac palla? ast pexis eam pannis
Discingamus prius. Age, ubi instita jam illa
[Page 114]Bibapha? poplum porrò addamus, cum syrma
Hyacinthia. Tu Parthene, crepidas has
Pedibus, & calopodia subjice. Cedo autem
Periscelidas illic, quae secus calyptram ad
Manum adjacent. Deinde hoc flam­meum collo
Circundemus, & torquem cum mute­nulis ex
Auro, quadruplicem. Sancta Salus, di­vinitùs cuncta
Ut quadrant corpori? Restat deinceps nunc
Calanti [...]a, capiti quam concinnemus, cum
Diademate. quid nunc aliud est? chi­rothecas,
Et riculam hanc in mamis cape. pron gemmarum
Quantus, & emblematum fulgo [...]? Di­cas, ipsam
Inesse claritatem Del. Hera dic sodes,
Novo in hoc tibi nunc ut places synthe­mate?
Eccles.
Sponso
Postquam placeo, mihi nunc demum placeo.
Chor.
Quanta
[Page 115]Verò Hierologum & Theoseben vinctos perfundent
Foelicitate, haec ita ubi esse audierint?
Eur.
Perquàm
Itaque mox haec ut resciscant censeo.
Eccles.
Nunc quid
Hic restat amplius?
Chor.
Nisi uti ven­tantes,
Epithalamio aliquo nunc excipiamus Has nuptias.
Afric.
Assentior.

EPITHALAMIUM.

SPonse memor nostri, rumpant tua numina nubes,
Daque tuis redeat, te redeunte, qui­es.
Longa [...]atis Servator abes nunc secula terris,
Nos tua dum gemimus gens laniata lupis.
Mundus ut in nostram praeceps insanit & ardet
Perniciem, tutum nil sinit esse tuis.
Undique desertos fera nos sic fata fati­gant,
Nullaque non nostro sanguine ter­ra rubet.
Ista precor videas, longos miserate la­bores:
Nec videas, venias sed pie Sponse precor.
[Page 117]Te sine nulla mihi est,
Apoc. 22.
mihi nulla voluptas:
Delicii nihil est te sine, Sponse veni.
Spiritus ut venias, jubet & te Sponsa venire:
Rumpe vocate moras, Sponse, cito (que) veni.
Quicquid in orbe patet, tellus, pela­gusque, polusque,
Fessa petunt reditum quaeque creata tuum.
Foelix hora quater, nos qua in tua col­la ruamus:
Inque sinus plaudat sponsa venire tuos.
Tum nova perpetuae durabunt tempo­ra vitae,
Tempora tum nullis commaculata malis.
Tergentur lachrymae, luctus gemitus­que facesset,
Nulla cadent siccis salsa fluenta ge­nis.
Ergo utinam coelo redeas, quo terra quiescat:
Solus enim miseris anchora sola manes.
[Page 118]Arque age nunc mecum quicquid tegit axis Olympi,
Cum senibus pueri, cum puerisque senes:
Vos seu vita tenet, seu mors tenet arida nigris
Pulveribus, frontes tolli [...]e, Sponsus adest.
Munera qui reddet vitae, qui jura salu­tis
Nunc reparata dabit: plaudite, Sponsus adest.
Illa est, illa meis semper memoranda Calendis,
Lumme quae solem vincit, & astra, dies.
Dextra potens Domini coelo quam mi­sit ab alto,
Laetitiae precium, principiumque meae.
Quae vox tantarum plusquam miracula rerum
Exprimet, & cels [...] munera tanta pa­tris?
Quum vice jam rerum versa, mundi­que prioris,
Stat natura stupens, statque stupendo tacens.
[Page 119]Victaque dat nunc ipsa manus, fentitque pudorem,
Quae nova sit mirans, quae venit, ista dies.
Mors quoque victa manus metuens sibi porrigit ultro,
Nunc sua quum fracta cuspide tela videt.
Irrita fata jacent, jacet invida Parca, su­umque
Scindere nunc stamen cogitur ipsa sibi.
Cedere qui nulli didicit ab origine re­rum,
Cedere jam discet Terminus ille la­pis
Mortua viviscunt, redeunt sua membra sepultis:
Et sua jam cineres taphica scripta le­gent.
Quos mare, quos morbus, quos abstulit ensis & arma
Furca, ferae, fames, carcer & ignis e­dax:
Quaeque suos revoment iterum monu­menta solutos,
Pontus & unda suos, pulvis & urna suos.
[...]
[...]
[Page 120]Omnia sistentur justa trutinanda bilan­ce:
Sola fides stabit, cum pietate ma­nens.
Nunc cadet & Babylon, cadet alta po­tentia regum:
Unus erit toto Christus in orbe po­tens.
Tristia jam laetis, vertentur & ultima primis:
Celsa ruent, stabunt quae cecidere prius.
Quos caro, quos mundus vexant, Sa­thanaeque furores,
Foelices mecum plaudite, Sponsus adest.

CHORUS VIRGINUM.

PAratam nunc sponsam, spectatores, cuncta ac
Parata cernitis. Restat nihil, ipse
Nisi paranymphus, summam qui sce­nae imponat
Catastrophen. Id quum fiet, certum nemo
Dicet. Poeta, quod possit, praestitit. Ip­se ac
Monet sedulò, imparati ne sitis: spon­sus
Cum veniet, vos ne dormitantes exclu­dat.
Tempus fortasse haud longum est, mira videmus
Rerum praeludia. Sathan cum Christo totis
Ut pugnat copiis, ubique terrarum
[Page 122]Hodie, ut cum aliàs, maximè. Agnus at vincet
Triumphans tandem, agnique sponsa: Pseudamno
Rumpantur licet ilia. Interim admoni­ti vos,
Vigilate prudenter precor: & plau­dite.
[...]

Errata

In Praefat. pag. 7. lin. 5. leg. arietes, p. 11. lin. 18. l. [...], p. 12. lin. 6. l. Escoto.

In Prosphon. p. 1. l. 9. l. Hîcce. lin. 11. l. immistet.

Pag. 9. l. 16. l. hîc turborum, p. 17. l. 13. l. mastigiae, p. 21. l. 6. l. Mastigiam, p. 26, l. 23. l. hos, p. 37. l. 5. l. indigi [...]avit, p. 42. l. 5. l. Pancratiastes, p. 46. l. 17. l. fertiter, p 48. l. 16. l. [...]andem, p. 40. l. [...]1. l. rediniegretur, p. 51. l. 19. l. empirici, p. 57. l. 11. l. tamen.

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Text Creation Partnership. This Phase I text is available for reuse, according to the terms of Creative Commons 0 1.0 Universal. The text can be copied, modified, distributed and performed, even for commercial purposes, all without asking permission.